Een app publiceren

Als u een app selecteert in uw Play Console, wordt de laatste publicatiestatus van de app weergegeven onder de titel en pakketnaam.

Of u de app nu voor het eerst publiceert of een update doorvoert, u kunt uw publicatiestatus gebruiken om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van uw app op Google Play.

Opmerking: Voor bepaalde ontwikkelaarsaccounts nemen we langer de tijd om de app(s) zorgvuldig te beoordelen. Zo kunnen we onze gebruikers beter beschermen. Daarom kunnen beoordelingen zeven dagen of langer in beslag nemen (in uitzonderlijke gevallen). U ontvangt een melding op het dashboard van uw app over hoelang dit gaat duren. 

Publicatiestatus

Nieuwe apps
 • Concept: De app is niet gepubliceerd op Google Play.
 • Klaar om te publiceren: De app is niet gepubliceerd op Google Play, maar is klaar om te worden gepubliceerd. U kunt de app nu publiceren door de uitrol van een release te starten via de pagina App-releases.
 • In afwachting van publicatie: De app wordt momenteel beoordeeld en verwerkt voor publicatie. We laten u weten hoelang de beoordelingsperiode ongeveer gaat duren voor elke afzonderlijke inzending, zodat u op basis daarvan kunt plannen.
 • Gepubliceerd: De app is gepubliceerd en beschikbaar op Google Play. Uw app wordt gepubliceerd nadat u de eerste release naar een track heeft geïmplementeerd. Nadat uw app is gepubliceerd, kunt u nieuwe releases voor een track maken of een gefaseerde implementatie voor productiereleases opzetten. 
 • Afgewezen: De app is afgewezen en is niet gepubliceerd vanwege een schending van het Google Play-beleid. Meer informatie over de overtreding is beschikbaar bovenaan de pagina's van uw app op de Play Console. Zodra u de app heeft aangepast om de beleidsschending te verhelpen, kunt u de app opnieuw indienen.
 • Opgeschort: De app is opgeschort vanwege een schending van het Google Play-beleid (contentbeleid, distributieovereenkomst voor ontwikkelaars). Er is een e-mail met details over de opschorting naar de eigenaar van het account gestuurd.

Problemen bij het publiceren van een concept-app?

Als het bericht Waarom kan ik niet publiceren? bovenaan een pagina wordt weergegeven:

 1. Klik op Waarom kan ik niet publiceren? in de koptekst van de app.
 2. Controleer de verstrekte informatie om er zeker van te zijn dat u alle benodigde gegevens voor uw app heeft opgenomen. Als er een groen vinkje in het linkermenu verschijnt, weet u dat u de gedeelten App-releases, Winkelvermelding, Contentclassificatie en Prijzen en distributie heeft voltooid.
Bestaande apps
 • Gepubliceerd: De app is gepubliceerd en beschikbaar op Google Play. De publicatiedatum van de meest recente versie van uw app wordt weergegeven.
 • Update afgekeurd: De geüpdatete app is afgekeurd vanwege een schending van het Google Play-beleid. De meest recent gepubliceerde versie van uw app is nog steeds beschikbaar op Google Play, maar uw nieuwste update is niet beschikbaar. Meer informatie over de overtreding is beschikbaar bovenaan de pagina's van uw app op de Play Console. Zodra u de app heeft aangepast om de beleidsschending te verhelpen, kunt u de app opnieuw indienen.
 • Niet gepubliceerd: De publicatie van de app op Google Play is ongedaan gemaakt en de app is niet beschikbaar voor nieuwe gebruikers De app is nog wel beschikbaar op apparaten van bestaande gebruikers. Als u uw app opnieuw wilt publiceren en beschikbaar wilt stellen via Google Play, klikt u op App opnieuw publiceren.
 • Opgeschort: De app is opgeschort vanwege een schending van het Google Play-beleid (contentbeleid, distributieovereenkomst voor ontwikkelaars). Er is een e-mail met details over de opschorting naar de eigenaar van het account gestuurd.
 • Verwijderd: De app is niet meer beschikbaar op Google Play voor bestaande gebruikers. Informatie over het verwijderen en eventuele vereiste acties vindt u bovenaan de pagina's van uw app op de Play Console. Zodra u de app heeft aangepast om de beleidsschending te verhelpen, kunt u de app opnieuw indienen.
 • Update verwerken: Nadat u een update voor een bestaande app heeft ingediend, wordt bovenaan het scherm de melding 'Update verwerken' weergegeven. In deze melding wordt aangegeven hoelang dit ongeveer gaat duren. Zodra de update is verwerkt, wordt uw update gedistribueerd naar bestaande gebruikers en wordt de status 'Update verwerken' niet meer weergegeven.

Een concept-app publiceren

Als u klaar bent om een concept-app te publiceren, moet u een release uitrollen. Als u aan het einde van de releaseprocedure op Uitrol bevestigen klikt, wordt uw app ook gepubliceerd.

Een app-update publiceren

U kunt standaard of getimed publiceren gebruiken om een update voor een bestaande app te publiceren.

 • Standaard publiceren: Updates van bestaande apps worden zo snel mogelijk verwerkt en gepubliceerd. Normaal gesproken wordt standaard publiceren gebruikt voor uw app. Bepaalde apps kunnen een uitgebreide beoordeling vereisen. De beoordelingstijd kan hierdoor oplopen tot maximaal zeven dagen of langer (in uitzonderlijke gevallen).
 • Getimed publiceren: Updates van bestaande apps worden verwerkt zoals gebruikelijk, maar u kunt het specifieke moment bepalen waarop de update live gaat. Volg de onderstaande instructies als u wilt overschakelen naar getimed publiceren.

Belangrijk: Als u updates wilt publiceren, moet u samenwerken met de accounteigenaar om vast te stellen welke van de volgende rechten u nodig heeft:

 • Productiereleases beheren
 • Releases van testtracks beheren
 • Games publiceren
 • Organisatiespecifieke apps maken en bewerken
Publiceren met getimed publiceren

U kunt getimed publiceren gebruiken om wijzigingen in uw app aan te brengen en ze te laten beoordelen en verwerken zonder direct live te gaan. Nadat de wijzigingen zijn goedgekeurd, kunt u bepalen wanneer ze live gaan op Google Play.

Bekijk meer informatie over een app-update publiceren met getimed publiceren.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?