Programos paskelbimas

Dėl šiuo metu pakoreguotų darbo tvarkaraščių programos peržiūra gali trukti ilgiau nei įprastai.

Siekdami užtikrinti, kad naudotojams būtų laiku pateikama tiksli su COVID-19 susijusi informacija, šiuo metu pirmiausia peržiūrime ir paskelbiame tas programas, kurias paskelbė, užsakė ar įgaliojo oficialūs vyriausybės subjektai ir visuomenės sveikatos organizacijos. Visos programos, kuriose bet kokia forma nurodomas COVID-19 ar susiję terminai, turi atitikti šiuos reikalavimus.

Pasirinkę programą „Play Console“ po programos pavadinimu ir paketo pavadinimu galite matyti naujausią programos paskelbimo būseną.

Ir pirmą kartą skelbdami programą, ir ją atnaujindami pagal paskelbimo būseną galite suprasti, ar programa pasiekiama „Google Play“.

Pastaba: kad geriau apsaugotume naudotojus, peržiūrėdami kai kurių kūrėjų paskyrų programą (-as) užtruksime ilgiau. Todėl peržiūra gali trukti iki 7 dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais). Programos informacijos suvestinėje bus rodomas pranešimas, kiek tai gali užtrukti. 

Paskelbimo būsena

Naujos programos
 • Juodraštis: programa nepaskelbta „Google Play“.
 • Paruošta paskelbti: programa nepaskelbta „Google Play“, bet paruošta paskelbti. Galite paskelbti programą pradėdami išleidimą puslapyje „Programų leidimai“.
 • Laukiama, kol bus paskelbta: šiuo metu programa peržiūrima ir apdorojama, kad ją būtų galima paskelbti. Pranešime, kiek apytiksliai bus peržiūrima kiekviena pateikta programa, kad galėtumėte atitinkamai planuoti.
 • Paskelbta: programa paskelbta ir pasiekiama sistemoje „Google Play“. Programa paskelbiama, kai išleidžiate pirmą bet kurios versijos leidimą. Kai programa paskelbiama, galite kurti naujus bet kurios versijos leidimus arba nustatyti etapinį gamybinės versijos leidimų išleidimą. 
 • Atmesta: programa atmesta ir nepaskelbta dėl „Google Play“ politikos nuostatų pažeidimo. Daugiau informacijos apie pažeidimą rasite savo programos puslapių viršuje „Play Console“. Kai pakeisite programą ir pašalinsite pažeidimą, galėsite vėl ją pateikti.
 • Laikinai sustabdyta: programa laikinai sustabdyta dėl „Google Play“ politikos (turinio politikos, kūrėjų platinimo sutarties) nuostatų pažeidimo. Paskyros savininkui išsiųstas el. laiškas su išsamia informacija apie laikiną sustabdymą.

Kyla problemų skelbiant programos juodraštį?

Jei bet kurio puslapio viršuje rodomas pranešimas Kodėl negaliu paskelbti?

 1. Programos antraštėje spustelėkite Kodėl negaliu paskelbti?.
 2. Peržiūrėkite pateiktą informaciją ir įsitikinkite, kad įtraukėte visą reikiamą išsamią programos informaciją. Kai sėkmingai užpildysite skiltis Programos leidimai, Parduotuvės įrašas, Turinio įvertinimas ir Kainodara ir platinimas, kairiajame meniu atsiras žalia varnelė.
Esamos programos
 • Paskelbta: programa paskelbta ir pasiekiama sistemoje „Google Play“. Pateikiama naujausios programos versijos paskelbimo data.
 • Naujinys atmestas: atnaujinta programa atmesta dėl „Google Play“ politikos pažeidimo. Naujausia paskelbta programos versija vis tiek pasiekiama sistemoje „Google Play“, o naujausias naujinys sistemoje „Google Play“ nepasiekiamas. Daugiau informacijos apie pažeidimą rasite savo programos puslapių viršuje „Play Console“. Kai pakeisite programą ir pašalinsite pažeidimą, galėsite vėl ją pateikti.
 • Paskelbimas atšauktas: programos paskelbimas sistemoje „Google Play“ buvo atšauktas ir nauji naudotojai jos negali pasiekti. Programa ir toliau pasiekiama esamų naudotojų įrenginiuose. Jei norite vėl paskelbti programą ir padaryti ją pasiekiamą sistemoje „Google Play“, spustelėkite Iš naujo paskelbti programą.
 • Laikinai sustabdyta: programa laikinai sustabdyta dėl „Google Play“ politikos (turinio politikos, kūrėjų platinimo sutarties) nuostatų pažeidimo. Paskyros savininkui išsiųstas el. laiškas su išsamia informacija apie laikiną sustabdymą.
 • Pašalinta: programa nebepasiekiama sistemoje „Google Play“ arba esamiems naudotojams. Daugiau informacijos apie pašalinimą ir visus būtinus veiksmus rasite savo programos puslapių viršuje „Play Console“. Kai pakeisite programą ir pašalinsite pažeidimą, galėsite vėl ją pateikti.
 • Apdorojamas naujinys: pateikę esamos programos naujinį, netoli ekrano viršaus matysite pranešimą „Apdorojamas naujinys“, kuriame bus nurodyta, kiek laiko tai turėtų užtrukti. Kai naujinys bus apdorotas, jis bus pradėtas platinti esamiems naudotojams, o būsenos pranešimas „Apdorojamas naujinys“ nebebus rodomas.

Programos juodraščio paskelbimas

Kai būsite pasiruošę paskelbti programos juodraštį, reikės išleisti leidimą. Baigiantis išleidimo procesui spustelėję Patvirtinti išleidimą taip pat paskelbsite programą.

Programos naujinio paskelbimas

Jei norite paskelbti esamos programos naujinį, galite naudoti standartinį paskelbimą arba paskelbimą pagal laiką.

 • Standartinis paskelbimas: esamų programų naujiniai apdorojami ir paskelbiami kuo greičiau. Pagal numatytuosius nustatymus programa naudos standartinį paskelbimą. Kai kurioms programoms gali būti taikoma išplėstinė peržiūra, todėl ji gali trukti iki 7 dienų ar ilgiau (išskirtiniais atvejais).
 • Paskelbimas pagal laiką: esamų programų naujiniai apdorojami kaip įprasta, tačiau galite pasirinkti konkretų naujinio paskelbimo laiką. Jei norite pradėti naudoti paskelbimą pagal laiką, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Svarbu: jei norite paskelbti naujinių, kartu su paskyros savininku nuspręskite, kurių iš toliau nurodytų leidimų jums reikia.

 • Tvarkyti produkcijos leidimus
 • Tvarkyti bandomųjų versijų leidimus
 • Paskelbti žaidimus
 • Kurti ir redaguoti konkrečios organizacijos programas
Paskelbimas pagal laiką

Naudodami paskelbimą pagal laiką galite atlikti programos pakeitimų ir pateikti juos peržiūrėti bei apdoroti nepaskelbdami jų iš karto. Kai pakeitimai bus patvirtinti, galėsite pasirinkti, kada juos paskelbti sistemoje „Google Play“.

Toliau nurodyta, kaip galite paskelbti programos naujinį naudodami paskelbimą pagal laiką.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta