Δημοσίευση μιας εφαρμογής

Όταν επιλέγετε μια εφαρμογή στο Play Console, μπορείτε να δείτε την τελευταία κατάσταση δημοσίευσης της εφαρμογής σας κάτω από τον τίτλο και το όνομα πακέτου.

Είτε δημοσιεύετε μια εφαρμογή για πρώτη φορά είτε πραγματοποιείτε μια ενημέρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση δημοσίευσής σας για να διαπιστώσετε τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σας στο Google Play.

Σημείωση: Για συγκεκριμένους λογαριασμούς προγραμματιστών, θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να ελέγξουμε διεξοδικά τις εφαρμογές σας, προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα τους χρήστες. Σε ειδικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ελέγχους διάρκειας έως επτά ημερών ή και περισσότερο. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στον Πίνακα ελέγχου της εφαρμογής σας σχετικά με τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Κατάσταση δημοσίευσης

Νέες εφαρμογές
 • Πρόχειρη: Η εφαρμογή δεν δημοσιεύτηκε ακόμη στο Google Play.
 • Έτοιμη για δημοσίευση: Η εφαρμογή δεν έχει δημοσιευτεί στο Google Play αλλά είναι έτοιμη για δημοσίευση. Μπορείτε να δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας, ξεκινώντας τη διάθεση μιας κυκλοφορίας στη σελίδα Κυκλοφορίες εφαρμογών.
 • Δημοσίευση σε εκκρεμότητα: Η εφαρμογή σας βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό έλεγχο και επεξεργασία για δημοσίευση. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ελέγχου για κάθε μεμονωμένη υποβολή, ώστε να προσαρμόσετε ανάλογα το πρόγραμμά σας.
 • Δημοσιευμένη: Η εφαρμογή δημοσιεύτηκε και είναι διαθέσιμη στο Google Play. Η εφαρμογή σας δημοσιεύεται μετά τη διάθεση της πρώτης κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε κανάλι. Μετά τη δημοσίευση της εφαρμογής σας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες κυκλοφορίες σε οποιοδήποτε κανάλι ή να ρυθμίσετε μια σταδιακή διάθεση για κυκλοφορίες παραγωγής. 
 • Απορρίφθηκε: Η εφαρμογή απορρίφθηκε και δεν δημοσιεύτηκε λόγω μιας παραβίασης των πολιτικών Google Play. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση είναι διαθέσιμες στο επάνω μέρος των σελίδων της εφαρμογής σας στο Play Console. Αφού κάνετε μια αλλαγή στην εφαρμογή σας για να αντιμετωπίσετε την παράβαση, μπορείτε να την υποβάλετε ξανά.
 • Σε αναστολή: Η εφαρμογή τέθηκε σε αναστολή λόγω μιας παραβίασης των Πολιτικών του Google Play (Πολιτική Περιεχομένου, Συμφωνητικό διανομής για προγραμματιστές). Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λεπτομέρειες σχετικά με την αναστολή αποστέλλεται στον κάτοχο του λογαριασμού.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη δημοσίευση μιας πρόχειρης εφαρμογής;

Εάν εμφανίζεται το μήνυμα Γιατί δεν μπορώ να δημοσιεύσω;στην κορυφή κάθε σελίδας:

 1. Στην κεφαλίδα της εφαρμογής, κάντε κλικ στο στοιχείο Γιατί δεν μπορώ να δημοσιεύσω;.
 2. Ελέγξτε τις πληροφορίες που παρέχονται για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή σας. Θα καταλάβετε ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις ενότητες Κυκλοφορίες εφαρμογών, Καταχώριση καταστήματος, Αξιολόγηση περιεχομένου και Τιμολόγηση και διανομή όταν εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο επιλογής στο μενού στα αριστερά.
Υπάρχουσες εφαρμογές
 • Δημοσιευμένη: Η εφαρμογή δημοσιεύτηκε και είναι διαθέσιμη στο Google Play. Εμφανίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής σας.
 • Η ενημέρωση απορρίφθηκε: Η ενημερωμένη εφαρμογή απορρίφθηκε λόγω παραβίασης των πολιτικών του Google Play. Η πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έκδοση της εφαρμογής σας εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στο Google Play, αλλά η τελευταία ενημέρωση σας δεν θα είναι διαθέσιμη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση είναι διαθέσιμες στο επάνω μέρος των σελίδων της εφαρμογής σας στο Play Console. Αφού κάνετε μια αλλαγή στην εφαρμογή σας για να αντιμετωπίσετε την παράβαση, μπορείτε να την υποβάλετε ξανά.
 • Μη δημοσιευμένη: Η δημοσίευση της εφαρμογής καταργήθηκε στο Google Play και δεν είναι διαθέσιμη σε νέους χρήστες. Η εφαρμογή είναι ακόμα διαθέσιμη στις συσκευές των υπαρχόντων χρηστών. Για να δημοσιεύσετε ξανά την εφαρμογή σας και να την κάνετε διαθέσιμη στο Google Play, κάντε κλικ στην Αναδημοσίευση εφαρμογής.
 • Σε αναστολή: Η εφαρμογή τέθηκε σε αναστολή λόγω μιας παραβίασης των Πολιτικών του Google Play (Πολιτική Περιεχομένου, Συμφωνητικό διανομής για προγραμματιστές). Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λεπτομέρειες σχετικά με την αναστολή αποστέλλεται στον κάτοχο του λογαριασμού.
 • Καταργήθηκε: Η εφαρμογή σας δεν είναι πλέον διαθέσιμη στο Google Play ή στους υπάρχοντες χρήστες. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση και τυχόν απαιτούμενες ενέργειες στο επάνω μέρος των σελίδων της εφαρμογής σας στο Play Console. Αφού κάνετε μια αλλαγή στην εφαρμογή σας για να αντιμετωπίσετε την παράβαση, μπορείτε να την υποβάλετε ξανά.
 • Ενημέρωση σε εκκρεμότητα: Αφού υποβάλετε μια ενημέρωση σε μια υπάρχουσα εφαρμογή, θα δείτε μια ειδοποίηση "Ενημέρωση σε εκκρεμότητα" κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης, η οποία θα σας ενημερώνει σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά τη δημοσίευση της ενημέρωσης, θα ξεκινήσει η διανομή της στους υπάρχοντες χρήστες και δεν θα εμφανίζεται η κατάσταση Ενημέρωση σε εκκρεμότητα.

Δημοσίευση πρόχειρης εφαρμογής

Όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε μια πρόχειρη εφαρμογή, θα χρειαστεί να διαθέσετε μια κυκλοφορία. Στο τέλος της διαδικασίας κυκλοφορίας, εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση διάθεσης, η εφαρμογή σας θα δημοσιευτεί.

Δημοσίευση μιας ενημέρωσης εφαρμογής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυπική δημοσίευση ή δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο, για να δημοσιεύσετε μια ενημέρωση σε μια υπάρχουσα εφαρμογή.

 • Τυπική δημοσίευση: Οι ενημερώσεις σε υπάρχουσες εφαρμογές υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό. Από προεπιλογή, η εφαρμογή σας θα χρησιμοποιεί την τυπική δημοσίευση. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να υποβληθούν σε εκτεταμένους ελέγχους, οι οποίοι, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να διαρκέσουν έως επτά ημέρες ή και περισσότερο.
 • Δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο: Οι ενημερώσεις για τις υπάρχουσες εφαρμογές υφίστανται επεξεργασία ως συνήθως, αλλά μπορείτε να ελέγξετε τη συγκεκριμένη στιγμή δημοσίευσης της ενημέρωσής σας. Για εναλλαγή στη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Σημαντικό: Για να δημοσιεύσετε ενημερώσεις, συνεργαστείτε με τον κάτοχο του λογαριασμού, για να αποφασίσετε ποιες από τις παρακάτω άδειες χρειάζεστε:

 • Διαχείριση πληροφοριών παραγωγής
 • Διαχείριση κυκλοφοριών δοκιμαστικού καναλιού
 • Δημοσίευση παιχνιδιών
 • Δημιουργία και επεξεργασία εφαρμογών που αφορούν συγκεκριμένους οργανισμούς
Δημοσίευση με τη χρήση της δημοσίευσης σε καθορισμένο χρόνο

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Παρουσία στο κατάστημα.
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο από διάφορες σελίδες σε αυτήν την ενότητα, όπως η σελίδα Παρουσία στο κατάστημα και η σελίδα Τιμολόγηση και διανομή.
 4. Στο κάτω μέρος της οθόνης, μεταβείτε στον διακόπτη "Δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο". Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο, μετακινήστε τον διακόπτη προς τα δεξιά μέχρι να γίνει μπλε.
 5. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο και μετά πατήστε Ενεργοποίηση.

Βήμα 2: Πραγματοποιήστε ενημερώσεις στην εφαρμογή σας

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση, μεταβείτε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή ενημέρωσης. Η ενημέρωση θα υποβληθεί σε επεξεργασία ως συνήθως. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικές ώρες.
 2. Για να ελέγξετε την ενημέρωση, πατήστε Προβολή αρχείου καταγραφής αλλαγών.

Βήμα 3: Δημοσιεύστε την ενημέρωση της εφαρμογής

 1. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της ενημέρωσης και είστε έτοιμοι για τη δημοσίευση, αναζητήστε την κεφαλίδα "Δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο", στην κορυφή κάθε σελίδας.
 2. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής αλλαγών και πατήστε Δημοσίευση. Η ενημέρωση θα δημοσιευτεί στο Google Play μέσα σε λίγα λεπτά.
Πώς λειτουργεί η δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο;

Όταν επιλέγετε τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο, θα πρέπει να γίνει πρώτα επεξεργασία της ενημέρωσής σας προτού δημοσιευτεί. Για την επεξεργασία απαιτούνται μερικές ώρες.

Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της ενημέρωσής σας, θα εμφανιστεί ένα κουμπί Δημοσίευση. Όταν επιλέξετε Δημοσίευση, η ενημέρωση θα καταστεί διαθέσιμη στο Google Play μέσα σε λίγα λεπτά.

Συμβουλή: Η δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο μπορεί να είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δημοσιεύσετε μια ενημέρωση εφαρμογής σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για μια διαφημιστική καμπάνια, ένα συμβάν κυκλοφορίας ή εάν θέλετε να συντονίσετε την κυκλοφορία ενός νέου APK με αλλαγές στην καταχώριση καταστήματος ή τη διανομή της εφαρμογής σας.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τη δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο

 • Η δημοσίευση σε καθορισμένο χρόνο είναι διαθέσιμη μόνο για ενημερώσεις και όχι κατά τη δημοσίευση μιας εφαρμογής για πρώτη φορά.
 • Για συγκεκριμένους λογαριασμούς προγραμματιστών, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ελέγξουμε προσεκτικά τις εφαρμογές σας, προκειμένου να προστατεύσουμε καλύτερα τους χρήστες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση στον Πίνακα ελέγχου της εφαρμογής σας σχετικά με τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Σας συνιστούμε να προσαρμόσετε το πρόγραμμά σας ώστε να συμπεριλάβετε μια περίοδο ασφαλείας τουλάχιστον τριών ημερών μεταξύ της υποβολής και της δημόσιας κυκλοφορίας της εφαρμογής σας.
 • Δεν είναι δυνατό να επαναφέρετε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη λειτουργία δημοσίευσης σε καθορισμένο χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη δημοσίευση νέων APK και τη διαχείριση κωδικών έκδοσης APK.
 • Εάν πραγματοποιήσετε αλλαγές στη σελίδα Προϊόντα εντός εφαρμογής της εφαρμογής σας, ενημερώσετε τιμές ή προσθέσετε σημειώσεις έκδοσης στην ενότητα "Τι νέο υπάρχει σε αυτήν την έκδοση;" ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία δημοσίευσης σε καθορισμένο χρόνο, η δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
 • Όλες οι άλλες ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το API προγραμματιστών Google Play, θα δημοσιευτούν μόνο όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Δημοσίευση.

Κατάργηση δημοσίευσης μιας εφαρμογής

Όταν καταργείτε τη δημοσίευση μιας εφαρμογής, οι υπάρχοντες χρήστες μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή σας και να λαμβάνουν ενημερώσεις εφαρμογής. Η εφαρμογή σας δεν θα είναι διαθέσιμη για εύρεση και λήψη από νέους χρήστες στο Google Play.

Για να καταργήσετε τη δημοσίευση της εφαρμογής σας:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε Παρουσία στο κατάστημαΤιμολόγηση και διανομή.
 4. Στην ενότητα "Διαθεσιμότητα εφαρμογής", επιλέξτε Κατάργηση δημοσίευσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;