สร้างโปรโมชัน

การสร้างโปรโมชันใน Play Console ช่วยให้คุณมอบแอปที่ต้องซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป หรือการสมัครใช้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ได้ด้วยการใช้รหัสโปรโมชัน

ตั้งค่าโปรโมชัน

ขั้นตอนที่ 1: ทำให้แอปของคุณพร้อมที่จะใช้รหัสโปรโมชัน

การซื้อในแอป: หากต้องการมอบรหัสโปรโมชันสำหรับการซื้อในแอป คุณจะต้องรวมโปรโมชันในแอปเอาไว้ในแอป โปรดทราบว่ารหัสโปรโมชันใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปที่ไม่มีการใช้งานไม่ได้

แอปที่ต้องซื้อ: หากต้องการมอบรหัสโปรโมชันสำหรับแอปที่ต้องซื้อ ให้ข้ามขั้นตอนนี้และเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบขีดจำกัดและความพร้อมของรหัสโปรโมชัน

ฉันสร้างรหัสโปรโมชันได้จำนวนเท่าไร

คุณสร้างรหัสโปรโมชันได้สูงสุด 500 รหัสต่อไตรมาสในผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการทั้งหมดในแอป คุณใช้รหัสโปรโมชันของแอปที่ต้องซื้อและรหัสโปรโมชันในแอปผสมกันแบบใดก็ได้ เช่น

 • รหัสโปรโมชันของแอปที่ต้องซื้อ 500 รหัส หรือ
 • รหัสโปรโมชัน 500 รหัสสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป 1 รายการ หรือ
 • รหัสโปรโมชันของแอปที่ต้องซื้อ 250 รหัส + รหัสโปรโมชัน 250 รหัสสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป 1 รายการ หรือ
 • รหัสโปรโมชัน 100 รหัสสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป 5 รายการ

สำหรับโปรโมชันการสมัครใช้บริการ คุณสร้างรหัสโปรโมชันได้สูงสุด 10,000 รหัสต่อไตรมาสต่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครใช้บริการ ซึ่งไม่นับรวมในขีดจำกัดของรหัสโปรโมชันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ

หมายเหตุ: เมื่อสร้างโปรโมชัน คุณจะเปลี่ยนจำนวนรหัสโปรโมชันในโปรโมชันนั้นไม่ได้ รวมถึงเปลี่ยนรหัสโปรโมชันเป็นประเภทอื่นไม่ได้ (เช่น เปลี่ยนโปรโมชันของแอปที่ต้องซื้อเป็นโปรโมชันของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการ)

จะเกิดอะไรขึ้นกับรหัสโปรโมชันของฉันเมื่อสิ้นสุดไตรมาส

 • รหัสใหม่: หากเป็นวันแรกของไตรมาสใหม่และคุณยังสร้างรหัสใหม่ไม่ได้ โปรดรอ 24 ชั่วโมงแล้วลองอีกครั้ง
 • รหัสที่ไม่ได้ใช้: หากคุณไม่ใช้รหัสโปรโมชันทั้งหมดในไตรมาส คุณจะเข้าถึงรหัสเหล่านั้นไม่ได้อีก รหัสที่ไม่ได้ใช้จะไม่ยกยอดไปไตรมาสถัดไป
 • รหัสที่ดำเนินการแล้ว: ผู้ใช้สามารถแลกรหัสโปรโมชันใน Play Store ได้จนถึงวันที่สิ้นสุดโปรโมชันที่คุณป้อนใน Play Console โปรโมชันมีอายุนาน 1 ปี
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าโปรโมชันใน Play Console
 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลือกการได้ผู้ใช้ใหม่ > โปรโมชัน > เพิ่มโปรโมชันใหม่
 4. อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งชื่อโปรโมชัน กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เลือกประเภทโปรโมชัน และใส่จำนวนรหัสโปรโมชันที่คุณต้องการสร้าง
 6. ตั้งค่าสถานะเป็นเปิด หากต้องการเปิดโปรโมชันในระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่คุณป้อนไว้
 7. เลือกสร้าง
 8. รอสักครู่แล้วเลือกลิงก์ดาวน์โหลด

รหัสจะดาวน์โหลดไปยังไฟล์ CSV หากต้องการแชร์กับผู้ใช้ คุณสามารถพิมพ์รหัสออกมา หรือส่งลิงก์ในรายละเอียดซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้แลกรหัสผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนภายในแอปของคุณได้

ตรวจสอบและอัปเดตโปรโมชัน

คุณเข้าถึงโปรโมชันที่ใช้งานอยู่และหยุดชั่วคราวได้ใน Play Console

 • ใช้งานอยู่: ผู้ใช้แลกรหัสโปรโมชันได้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของโปรโมชัน
 • หยุดชั่วคราว: ผู้ใช้ไม่สามารถแลกรหัสโปรโมชันได้จนกว่าคุณจะเปิดโปรโมชันอีกครั้ง ในหน้าโปรโมชันของ Play Console โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าสถานะเป็นเปิดและตั้งค่าวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่ในอนาคต

หมายเหตุ: เมื่อเลยวันที่สิ้นสุดของโปรโมชันไปแล้ว รหัสโปรโมชันจะหมดอายุ หลังจากรหัสโปรโมชันหมดอายุ ผู้ใช้จะแลกสิทธิ์รหัสดังกล่าวไม่ได้ และคุณจะดูหรืออัปเดตรหัสนั้นใน Play Console ไม่ได้

อัปเดตโปรโมชันที่ใช้งานอยู่หรือหยุดชั่วคราว
 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลือกการดำเนินการกับแอป > โปรโมชัน
 4. เลือก "โปรโมชันที่ใช้งานอยู่" จากรายการแบบเลื่อนลง ลูกศรแบบเลื่อนลง
 5. คุณสามารถอัปเดตชื่อโปรโมชัน วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด สถานะ (เปิดหรือปิด) และประเภทรายการ (แอปที่ต้องซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป)
  • อัปเดตวันที่เริ่มต้น: ถ้าคุณเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นโปรโมชันเป็นวันที่ในอนาคต จะเป็นการหยุดโปรโมชันไว้ชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันดังกล่าว
  • อัปเดตวันที่สิ้นสุด: คุณอัปเดตวันที่สิ้นสุดโปรโมชันเป็นวันที่ในอนาคตได้เท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร