Demaskiranje praćenja snopova za rušenja

Ako upotrebljavate ProGuard za optimiziranje i maskiranje APK datoteka, možete prenijeti ProGuard datoteku za mapiranje za svaku verziju svoje aplikacije na Play konzoli da biste demaskirali praćenja snopova za rušenja i tako bolje analizirali rušenja aplikacije.

Važno: demaskiranje se podržava samo za ProGuard datoteke za mapiranje.

Prijenos ProGuard datoteke za mapiranje

Da biste demaskirali rušenja aplikacije za neku verziju aplikacije, trebate prenijeti odgovarajuću ProGuard datoteku za mapiranje za tu verziju aplikacije. Da biste lakše učinkovito analizirali rušenja aplikacije, preporučujemo da prenesete datoteku za mapiranje za svaku novu verziju aplikacije.

Važno: nakon što prenesete datoteku za mapiranje za neku verziju aplikacije, demaskirat će se samo buduća rušenja te verzije aplikacije. Rušenja za verziju aplikacije koja su se dogodila prije prijenosa odgovarajuće datoteke za mapiranje neće se demaskirati.

Da biste prenijeli ProGuard datoteku za mapiranje:

  1. Prijavite se na Play konzolu.
  2. Odaberite aplikaciju.
  3. Na lijevom izborniku kliknite Android vitals > Datoteke za demaskiranje koda.
  4. Pored verzije aplikacije kliknite Prenesi.
  5. Prenesite ProGuard datoteku za mapiranje za željenu verziju aplikacije.

Prijenos datoteka pomoću Google Play Developer API-ja

Da biste prenijeli datoteke pomoću Google Play Developer API-ja, otvorite web-lokaciju Google Developers.

Prikaz demaskiranih praćenja snopova za rušenja

Nakon što prenesete ProGuard datoteku za mapiranje za verziju aplikacije, demaskirat će se rušenja koja se dogode nakon toga. Demaskirana praćenja snopova za pojedinačna rušenja možete pregledati na stranici Rušenja i ANR-ovi za aplikaciju.

  1. Prijavite se na Play konzolu.
  2. Odaberite aplikaciju.
  3. Na lijevom izborniku kliknite Android vitals ANR-ovi i rušenja.
  4. Odaberite rušenje.
  5. Na kartici "Praćenja snopova" vidjet ćete demaskirana praćenja snopova.

Napomena: prikazuju se samo jedinstvena praćenja snopova za rušenja. Ako postoji više identičnih rušenja, ona će se prikazati samo jednom. Količina rušenja uključuje sve instance jedinstvenih praćenja snopova.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?