วัดการได้ผู้ใช้ใหม่และการคงผู้ใช้ไว้ของแอป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ที่มีให้บริการใน Play Console แบบเก่า รายงานนี้ไม่มีให้บริการใน Play Console แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 แต่คุณยังส่งออกข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่และการคงผู้ใช้ไว้จากรายงานนี้ได้โดยใช้ Google Cloud Storage จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2021 การส่งออกแบบเป็นโปรแกรมสำหรับรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่แบบใหม่จะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2021

โปรดอ่านบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ใน Play Console แบบใหม่ซึ่งรวมถึงความสามารถในการส่งออกข้อมูล

เมื่อคุณเผยแพร่แอปใน Google Play แล้ว คุณจะดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ค้นพบและมีส่วนร่วมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปได้

หากแอปนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปและ/หรือการสมัครใช้บริการ คุณจะดูรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ของแอปและประสิทธิภาพโดยรวมของแอปในการเปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้ซื้อและผู้ซื้อซ้ำได้ตามช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่

หมายเหตุ

 • รายงานสมาชิกไม่มีให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019
 • ข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่และการรักษาผู้ใช้จะอิงตามเวลาแปซิฟิก (PT) และรีเฟรชเป็นประจำทุกวัน
 • เมตริกบางรายการจะคำนวณจากข้อมูลของผู้ใช้ที่ยินยอมให้แชร์ข้อมูลของตนกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด เราจะปรับเมตริกใน Play Console ให้สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกคนมากขึ้น อาจมีการคำนวณข้อมูลที่ผ่านมาใหม่เพื่อแสดงผู้ใช้ที่เลือกไม่ใช้การแชร์ข้อมูลการใช้งาน
 • Google จะไม่แสดงข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำบางประเภท คุณอาจเห็นข้อมูลนี้อยู่ในหมวดหมู่ "อื่นๆ"

ตรวจสอบประสิทธิภาพตามช่องทางหรือประเทศ

ในหน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอป คุณจะตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ค้นพบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store ของแอปได้อย่างไรและพวกเขาใช้แอปของคุณอย่างไรหลังติดตั้งแล้ว

ภาพรวม

เลือกและติดตามกลุ่มประชากรตามรุ่นของผู้ใช้
 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการได้ผู้ใช้ใหม่ > รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่
 4. เลือกแท็บผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง หรือ ผู้ซื้อ
  • ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง: แสดงผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปและติดตั้งแอปมาไม่เกิน 30 วันโดยยังไม่ถอนการติดตั้ง
  • ผู้ซื้อ: แสดงผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปและจำนวนผู้ใช้ที่ซื้อไอเทมในแอปหรือการสมัครใช้บริการอย่างน้อย 1 รายการ
 5. ตั้งค่ารายละเอียดของรายงานดังนี้
  • ใช้รายการแบบเลื่อนลง "วัดตาม" เพื่อสลับระหว่างมุมมองช่องทางกับประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่
  • หากต้องการให้รายงานรวมผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปของคุณโดยไม่ได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หรือมีแอปที่ติดตั้งล่วงหน้าอยู่แล้ว โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "รวมการติดตั้งที่ไม่ได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store"
  • หากต้องการเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นของผู้ใช้ที่อิงตามเวลา ให้ใช้รายการแบบเลื่อนลง "ผู้เข้าชมตั้งแต่"

หมายเหตุ: คุณจะเลือกระยะเวลาการติดตามได้ในแท็บผู้ซื้อเท่านั้น โดยคุณจะเลือกระยะเวลาการติดตามได้ต่อเมื่อแอปมีไอเทมที่ซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการ หากเป็นกรณีอื่น โดยค่าเริ่มต้นคุณจะเห็นระยะเวลาการติดตาม 6 เดือน

ดูตัวอย่าง

หากคุณอัปเดตแอปโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปและไอคอนใหม่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 คุณจะดูได้ว่าการอัปเดตนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอปอย่างไรบ้างในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • ผู้เข้าชมตั้งแต่: 6-12 มกราคม 2017

  รวมผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปของคุณในอุปกรณ์ใดๆ ของเขาและได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store ในช่วงเวลานี้

 • ช่วงเวลา: สัปดาห์

  ติดตามผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งแอปของคุณหรือซื้อไอเทมในแอปหรือการสมัครใช้บริการในแอปภายใน 1 สัปดาห์นับจากการเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store

วิธีต่างๆ ในการใช้ข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่

 • ดูจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปของคุณที่มีการดำเนินการภายใน 7 วันหลังเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ในแอป Play Store
 • เปรียบเทียบข้อมูลของผู้ซื้อระหว่างช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่เพื่อดูว่าช่องทางใดหรือสถานที่ใดดึงดูดผู้ใช้ที่มีมูลค่าสูงที่สุด
 • เปรียบเทียบช่วงวันที่เพื่อดูว่าเมตริกการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป
 • เปรียบเทียบจำนวนของผู้ติดตั้งแอปที่ติดตั้งแอปไว้ในอุปกรณ์เป็นเวลา 7 วันกับผู้ที่ติดตั้งไว้ 30 วัน

การติดตั้งในรายงานการได้ผู้ใช้ใหม่เทียบกับสถิติการติดตั้ง

หน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอปจะติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดช่วงวันที่ที่เลือก ซึ่งหมายความว่า สถิติการติดตั้งของคุณในหน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอปอาจสูงกว่าเมื่อเทียบกับหน้าสถิติในช่วงวันที่เดียวกัน

ดูตัวอย่าง

หากคุณเลือกช่วงวันที่ 6-12 มกราคม 2017 และติดตามผู้เข้าชมเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

 • ผู้ใช้ที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store ในวันที่ 11 มกราคมและติดตั้งแอปในวันที่ 15 มกราคมจะยังคงรวมอยู่ในข้อมูลการติดตั้งของหน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ ระบบจะยังรวมผู้ใช้รายนี้เนื่องจากเขาได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปภายในช่วงวันที่ที่ระบุและมีการติดตามกิจกรรมของเขาเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังจากนั้น
ประเภทของเมตริกผู้ใช้

เมื่อดูข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ตามช่องทางหรือประเทศ คุณจะเห็นหมวดหมู่ต่อไปนี้ โปรดทราบว่าคุณจะเห็นเมตริกของผู้ซื้อเฉพาะในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ในการ "ดูรายงานทางการเงิน" และแอปนำเสนอไอเทมที่ซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการ

 • ผู้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store แต่ยังไม่ได้ติดตั้งแอป
 • ผู้ติดตั้งครั้งแรก: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอป "X" วันหลังเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store
 • ในรายงานของผู้ซื้อ
  • ผู้ซื้อ: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปอย่างน้อย 1 อย่าง หรือสมัครใช้บริการอย่างน้อย 1 อย่าง "X" วันหลังเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปจากแอป Play Store
  • ผู้ที่กลับมาซื้อซ้ำ: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปอย่างน้อย 2 อย่าง หรือสมัครใช้บริการอย่างน้อย 2 ครั้ง "X" วันหลังเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปจากแอป Play Store
 • ในรายงานของผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง
  • ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง: ผู้ติดตั้งที่มีแอปของคุณอยู่ในอุปกรณ์อย่างน้อย 1 เครื่องตามจำนวนวันที่แสดง โดยการติดตั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีการเปิดแอปในช่วงเวลานี้

   หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2017 คุณอาจสังเกตเห็นว่าข้อมูลของผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้งของแอปของคุณมีน้อยลง เนื่องจากเราได้ลดระยะเวลาการอัปเดตข้อมูลการรักษาผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอีกครั้ง

หมายเหตุ: การติดตั้งที่ทำผ่านอากาศ (OTA) หรือทำจากเว็บ play.google.com จะรวมอยู่ในช่องทางการได้ผู้ใช้ใหม่ใน "Play Store (ทั่วไป)"

ดาวน์โหลดรายงานรายเดือน

คุณดาวน์โหลดและส่งออกรายงานรายเดือนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้งและผู้ซื้อได้ในส่วนดาวน์โหลดรายงานของ Play Console

ต่อไปนี้เป็นวิธีดูรายงานรายเดือนจากหน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอป

 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการได้ผู้ใช้ใหม่ > รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่
 4. เหนือรายการแบบเลื่อนลง “ผู้เข้าชมตั้งแต่” เลือกดาวน์โหลด

ดูข้อมูลตามช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่

ประเภทของช่องทางการได้ผู้ใช้ใหม่

เมื่อดูข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ตามช่องทาง คุณจะเห็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

 • ช่องทางการได้ผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด: จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store
 • Play Store (ทั่วไป): ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปโดยการเรียกดูหรือค้นหาในแอป Play Store
  • ค้นหา: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่พบแอปใน Google Play จากผลการค้นหา ระบบจะนับผู้ใช้เหล่านี้ในแถว Play Store (ทั่วไป) ด้วย
  • สำรวจ: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่พบแอปใน Google Play แต่ไม่ได้พบจากผลการค้นหา (เช่น พบจากการเรียกดูหมวดหมู่หรือการ์ดแอปที่คล้ายกัน) ระบบจะนับผู้ใช้เหล่านี้ในแถว Play Store (ทั่วไป) ด้วย

 • การติดตั้งโดยไม่ได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ติดตั้งแอปโดยไม่ได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หรือมีแอปติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้ว รวมถึงการติดตั้งโดยตรงจากผลการค้นหา, Play Store ในเว็บ และการติดตั้งที่อยู่นอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ทั้งนี้ไม่รวมการโหลดจากแหล่งที่ไม่รู้จัก โดยระยะเวลาการติดตามและกลุ่มประชากรตามรุ่นของผู้ใช้กำหนดจากกิจกรรมการติดตั้งแทนการเข้าชม
 • ช่องทางที่ติดตาม (UTM): ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store จากลิงก์ที่ติดแท็ก UTM
 • Google Search (ทั่วไป): ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store จาก Google Search
 • Google Ads: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store จากโฆษณา Google Ads ข้อมูลใน Google Ads กับ Play Console อาจแตกต่างกัน ไปที่การใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้บอกต่อที่เป็นบุคคลที่สาม: ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำซึ่งเข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store จาก Deep Link ที่ไม่มีแท็กที่ไปยัง Play Store

หมายเหตุ: ไม่มีการติดตามการแสดงผลแบบผ่านอากาศ (OTA) และทางเว็บ (play.google.com) ในหน้ารายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ของแอป

ข้อมูลโดยละเอียด

คลิกชื่อช่องทาง (ถ้ามี) เพื่อดูมุมมองโดยละเอียดของช่องทางการได้ผู้ใช้ใหม่

วัดประสิทธิภาพการทำงานในประเทศต่างๆ

วิธีดูข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ตามประเทศ

 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการได้ผู้ใช้ใหม่ > รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่
 4. ใช้รายการแบบเลื่อนลง "วัดตาม" โดยเลือกประเทศหรือประเทศ (Play Store ทั่วไป)
  • ประเทศ: จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปในแอป Play Store ต่อประเทศ
  • ประเทศ (Play Store ทั่วไป): ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปโดยเรียกดูข้อมูลหรือค้นหาในแอป Play Store ต่อประเทศ

หมายเหตุ: ข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ที่แยกตามประเทศพร้อมให้ใช้งานหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016

ดูรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ตามช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่

หากแอปนำเสนอการซื้อในแอปหรือการสมัครใช้บริการและคุณมีสิทธิ์ "ดูข้อมูลทางการเงิน" คุณจะดูรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ของแอปตามช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่ได้ คุณอาจใช้ข้อมูลนี้เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การได้ผู้ใช้ใหม่และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ที่มีค่ามากที่สุดมาจากที่ใด

รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้จะคำนวณโดยการนำรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ใช้ที่ซื้อแอปที่ต้องซื้อ ทำการซื้อในแอป และทำการสมัครใช้บริการในช่วงระยะเวลาที่คุณเลือกแล้วหารด้วยจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่มีผลต่อเมตริกผู้ใช้ (เช่น ผู้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store)

หมายเหตุ: การคืนเงินที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาที่เลือกจะถูกลบออกจากรายได้ทั้งหมด

 1. เปิด Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกการได้ผู้ใช้ใหม่ > รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่
 4. เลือกแท็บผู้ซื้อ
 5. ตั้งค่ารายละเอียดของรายงานดังนี้
  • ใช้รายการแบบเลื่อนลง "วัดตาม" เพื่อสลับระหว่างมุมมองช่องทางกับประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลง "ผู้เข้าชมตั้งแต่" เพื่อปรับระยะเวลาที่คุณต้องการติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้จ่ายเงินหลังจากดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store เป็นครั้งแรก
 6. มีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) สำหรับผู้ใช้แต่ละหมวดหมู่ให้ชมใต้ช่องทางหรือประเทศที่ได้ผู้ใช้ใหม่แต่ละรายการ

หมายเหตุ: รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้จะรวมรายได้ทุกประเภทที่เกิดขึ้นใน Google Play แต่จะรวมเฉพาะรายได้จากผู้ใช้ที่มีผลต่อเมตริกนั้นเท่านั้น เช่น ผู้ใช้จะต้องทำการซื้อในแอปหรือสมัครใช้บริการจึงจะรวมอยู่ใน "ผู้ซื้อ" หากเป็นแอปที่ต้องซื้อ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้สำหรับ "ผู้ซื้อ" จะรวมต้นทุนการซื้อแอปนั้นด้วย

ดูแผนภูมิและเปรียบเทียบข้อมูล

เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างช่องทางเพื่อดูข้อมูลของช่องทางการได้ผู้ใช้ใหม่ในลักษณะแผนภูมิ เปอร์เซ็นต์ที่แสดงอยู่ในแผนภูมิจะแสดงถึงอัตรา Conversion ของผู้ใช้จากกลุ่มหนึ่งไปเป็นกลุ่มถัดไป

การเปรียบเทียบอัตรา Conversion ของแอปเทียบเท่าสำหรับการเข้าชม Play Store

เมื่อดูข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่หรือประเทศของ Play Store (ทั่วไป) คุณอาจเห็นข้อมูลที่แสดงประสิทธิภาพของอัตรา Conversion ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ในหมู่แอปเทียบเท่าด้วย การเปรียบเทียบเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแอปของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหนเมื่อเทียบกับแอปเทียบเท่าใน Google Play

หากใช้งานการเปรียบเทียบอัตรา Conversion ของแอปเทียบเท่าได้ คุณจะเห็นแท่งสีแดงหรือสีเขียวและเปอร์เซ็นต์แสดงอยู่ใต้เมตริกประสิทธิภาพ (รวมถึง "ผู้ติดตั้ง" และ "ผู้ติดตั้งที่ยังไม่ถอนการติดตั้ง") เปอร์เซ็นต์นี้บ่งบอกถึงอัตรา Conversion ของแอปเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดต่อไปนี้

 • กลุ่มแอปเทียบเท่า: ใช้ตัวเลือกกลุ่มแอปเทียบเท่าเพื่อเลือกชุดแอปที่จะใช้เปรียบเทียบกับแอปของคุณ
 • การสร้างรายได้: แอปของคุณจะวัดเปรียบเทียบกับแอปอื่นๆ ที่มีรูปแบบการสร้างรายได้เหมือนกัน ซึ่งเป็นได้ทั้งแอปฟรี แอปที่ต้องซื้อ หรือแอปที่มีการซื้อหรือการสมัครใช้บริการในแอป
 • อัตรา Conversion: หากต้องการดูอัตรา Conversion ของแอป ให้มองหาลูกศร "แอปของคุณ"
 • เปอร์เซ็นไทล์ของแอป: เปอร์เซ็นไทล์แสดงรายละเอียดของอัตรา Conversion ของแอปในกลุ่มแอปเทียบเท่าที่เลือกและใช้รูปแบบการสร้างรายได้ที่เหมือนกัน
 • โอกาส: บางครั้ง คุณจะเห็นการ์ดที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงอัตรา Conversion ให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบจะใช้ได้เมื่อมีแอปจำนวนมากพอที่กลุ่มแอปเทียบเท่าที่ระบุมีรูปแบบการสร้างรายได้ที่เหมือนกับแอปของคุณ

การใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ

เนื่องจากวิธีการวัดผลมีความแตกต่างกัน ข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่จึงอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา (รวมถึง Google Ads, Google Analytics และการติดตามของ third-party)

เช่น

 • ข้อมูล "ผู้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store" ของ Play Console จะต่างจากยอดคลิกของ Google Ads เนื่องจากยอดคลิกโฆษณาไม่ได้ส่งผลให้มีการเข้าชม Play Store เสมอไป กรณีนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้คลิกโฆษณาแต่แตะปุ่มย้อนกลับก่อนที่ Play Store จะโหลดข้อมูล ใน Play Console การคลิกโฆษณาจากผู้ใช้คนเดียวกันจะนับเพียงครั้งเดียว
 • ข้อมูล "ผู้ติดตั้ง" ของ Play Console อาจต่างจากข้อมูล Conversion ของ Google Ads ข้อมูล "ผู้ติดตั้ง" จะนับรวมเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำซึ่งติดตั้งแอปของคุณเป็นครั้งแรก Conversion ของ Google Ads จะนับเหตุการณ์การติดตั้งทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งซ้ำและการติดตั้งในอุปกรณ์หลายเครื่องด้วย

ดาวน์โหลดรายงานจาก Google Cloud Storage

คุณเข้าถึงและดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV ได้จาก Google Cloud Storage ระบบจะสร้างรายงานแบบรายวันและสะสมไว้ในไฟล์ CSV แบบรายเดือน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก