Mäta förvärv och behållande för appen

När du har publicerat en app kan du se data över hur användare hittar och interagerar med appens butiksuppgifter på Google Play.

Om du säljer produkter och/eller prenumerationer i din app kan du visa genomsnittliga intäkter för appen per användare, appens allmänna resultat för konvertering av användare till köpare och återkommande köpare efter kanal eller land.

Notes

 • Data om förvärv och behållande baseras på tidszonen Stillahavstid (PT, Pacific Time) och uppdateras dagligen.
 • Vissa mätvärden beräknas utifrån data från användare som har samtyckt till att dela sin sammanställda data med utvecklare. De mätvärden som vi tillhandahåller i Play Console justeras för att bättre reflektera data från alla användare. Tidigare uppgifter kan uppdateras så att de användare som har valt att inte dela data om användning tas med i beräkningen.
 • Google visar inte data som faller under vissa minimigränser. Sådan data kan visas grupperad i kategorin Övrigt.

Granska resultat efter kanal eller land

På sidan Förvärvsrapporter för appen ser du data om hur användare hittar appens butiksuppgifter på Play och hur de använder appen när de har installerat den.

Översikt

Välja och spåra en användarkohort
 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Användarförvärv på den vänstra menyn > Förvärvsrapporter.
 4. Välj flikarna Användarinstallationer som behållits, Köpare eller Prenumeranter.
  • Användarinstallationer som behållits: Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter och sedan installerade appen samt behöll appen i upp till 30 dagar.
  • Köpare: visar antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter och antalet användare som sedan köpte en eller flera produkter eller prenumerationer i appen.
  • Prenumeranter: Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter och aktiverade en prenumeration i appen.
 5. Konfigurera rapportuppgifterna:
  • Använd rullgardinsmenyn Mät efter om du vill byta mellan förvärvskanal och land.
  • Vill du att användare som installerade din app utan att ha besökt sidan med butiksuppgifter först eller som hade appen förinstallerad ska tas med i rapporten? I så fall markerar du kryssrutan Inkludera installationer som gjordes utan besök på sidan med butiksuppgifter.
  • Använd rullgardinsmenyn Besökare från om du vill välja en tidsbaserad användarkohort.

Obs! Det är bara på fliken Köpare som du kan välja en spårningsperiod. Det går bara att välja en spårningsperiod om du erbjuder produkter eller prenumerationer i appen. Annars visas en spårningsperiod på sex månader som standard.

Visa ett exempel

Om du uppdaterade appen med en ny ikon och nya produkter den 6 januari 2017 kan du visa hur det påverkade användarförvärven den veckan genom att välja:

 • Besökare från: 6 januari 2017–12 januari 2017

  Inkluderar användare som inte redan hade appen installerad på någon av sina enheter och som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik under tidsperioden.

 • Intervall: Vecka

  Spårar användare som har installerat appen eller köpt en prenumeration eller en produkt i appen inom en vecka efter att de besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik.

Så här kan du använda data om användarförvärv

 • Du kan se hur många av besökarna som vidtog någon åtgärd inom 7 dagar efter att de besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik.
 • Du kan jämföra data för köpare mellan olika förvärvskanaler eller länder för att ta reda på vilken kanal eller plats som drar till sig de mest värdefulla användarna.
 • Du kan jämföra olika datumintervall för att få statistik om hur appens förvärvsresultat har sett ut under olika perioder.
 • Du kan jämföra hur många av appens användarinstallationer som behållits på enheterna i 7 jämfört med 30 dagar.

Installationer i förvärvsrapporter jämfört med installationsstatistik

Användaraktivitet som inträffar efter det angivna datumintervallet spåras på sidan Förvärvsrapporter för appen. Det innebär att installationssiffrorna kan vara högre på sidan Förvärvsrapporter än på sidan Statistik för samma datumintervall.

Visa ett exempel

Om du väljer datumintervallet 6 januari 2017–12 januari 2017 och spårar besökarna under en vecka:

 • En användare som besöker appens butiksuppgifter i appen Play Butik den 11 januari och installerar appen den 15 januari inkluderas i installationsuppgifterna på sidan Förvärvsrapporter. Den här användaren skulle räknas med eftersom han eller hon besökte butiksuppgifterna inom det angivna datumintervallet och aktiviteten spårades i en vecka framåt.
Typer av användarstatistik

När du visar data om användarförvärv efter kanal eller land ser du följande kategorier. Tänk på att köparstatistik endast visas om du har behörigheten Visa ekonomiska rapporter och erbjuder produkter eller prenumerationer i appen.

 • Användare som har besökt butiksuppgifterna: Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik men som inte har installerat appen.
 • Förstagångsinstallationer: Antalet unika användare som installerade appen X dagar efter att de besökte butiksuppgifterna i appen Play Butik.
 • I rapporten om antalet köpare
  • Köpare: Antalet unika användare som köpte minst en produkt i appen eller hade minst en prenumeration X dagar efter att de besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik.
  • Återkommande köpare: Antalet unika användare som köpte minst två produkter i appen eller hade minst två prenumerationer X dagar efter att de besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik.
 • I rapporten om användarinstallationer som behållits
  • Användarinstallationer som har behållits: Användarinstallationer av appen som behållits på minst en enhet i det antal dagar som visas. En installation innebär inte att appen öppnades under den här perioden.

   Obs! Från och med september 2017 kan du märka att volymen uppgifter om användarinstallationer som behållits har minskat. Detta beror på att vi har minskat tidsperioden för vilken vi uppdaterar data om behållande för ominstallationer.

 • I rapporten om prenumeranter
  • Användare med kostnadsfri provperiod: Antalet användare som tecknade en prenumeration och påbörjade en kostnadsfri provperiod.
  • Första betalningen: Antalet användare som tecknade en prenumeration och gjorde den första betalningen.
  • Andra betalningen: Antalet användare som tecknade en prenumeration och gjorde den andra betalningen.

Obs! Användarinstallationer som genomförts over-the-air eller via webben på play.google.com räknas till förvärvskanalen Play Butik (organiskt).

Ladda ned månadsrapporter

Du kan ladda ned och exportera månadsrapporter som innehåller data om användare som behållit installationen, köpare och prenumeranter (inklusive kostnadsfria provperioder) i avsnittet Ladda ned rapporter på Play Console.

Så här laddar du ned månadsrapporter från sidan Förvärvsrapporter i appen:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Användarförvärv på den vänstra menyn > Förvärvsrapporter.
 4. Välj Ladda ned över rullgardinsmenyn Besökare från.

Visa data efter förvärvskanal eller land

Typer av förvärvskanaler

När du visar data om användarförvärv efter kanal ser du följande kategorier:

 • Alla förvärvskanaler: Det totala antalet unika användare som har besökt appens butiksuppgifter i appen Play Butik.
 • Play Butik (organiskt): Antalet unika användare som såg appens butiksuppgifter efter att ha letat eller sökt i appen Play Butik.
  • Sök: Unika användare som hittade appen via sökresultaten på Google Play. Dessa användare räknas även på raden Play Butik (organiskt).
  • Upptäck: Unika användare som hittade appen på Google Play men inte via sökresultat (till exempel genom att bläddra i en kategori eller kort för liknande appar). Dessa användare räknas även på raden Play Butik (organiskt).

 • Antal installationer som inte föregåtts av besök på sidan med butiksuppgifter: Antalet unika användare som installerat appen utan att ha sett sidan med butiksuppgifter först eller som hade appen förinstallerad. Hit räknas vissa installationer direkt från sökresultaten, från Play Butik på webben och möjligheter att installera som ges någon annanstans än på sidan med butiksuppgifter. Överföringar mellan enheter räknas inte. Spårningsperioden och användarkohorten definieras av installationshändelsen snarare än besöket.
 • Spårade kanaler (UTM): Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik från en UTM-taggad länk.
 • Google Sök (organiskt): Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik efter en sökning på Google.
 • Google Ads: Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik från en Google Ads-annons. Uppgifterna kan skilja sig åt mellan Google Ads och Play Console. Du hittar mer information i avsnittet Använda olika datakällor nedan.
 • Hänvisningsadresser från tredje part: Antalet unika användare som besökte appens butiksuppgifter i appen Play Butik från en djuplänk till Play Butik utan tagg.

Obs! Exponeringar over-the-air och på webben (play.google.com) spåras inte på sidan Förvärvsrapporter.

Detaljerad data

Om du vill se mer information om en förvärvskanal (om en sådan finns) klickar du på kanalens namn.

Mäta resultat efter land

Så här visar du data om användarförvärv efter land:

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Användarförvärv på den vänstra menyn > Förvärvsrapporter.
 4. Välj Länder eller Länder (Play Butik organiskt) på rullgardinsmenyn Mät efter.
  • Länder: Det totala antalet unika användare som har besökt appens butiksuppgifter i appen Play Butik per land.
  • Länder (Play Butik (organiskt)): Antalet unika användare som har besökt appens butiksuppgifter efter att ha bläddrat eller sökt i appen Play Butik per land.

Obs! Data om användarförvärv efter land är tillgänglig från och med den 1 februari 2016.

Visa genomsnittligt resultat per användare efter förvärvskanal eller land

Om du tillhandahåller köp i appen eller prenumerationer och har behörigheten Visa ekonomiska uppgifter kan du visa genomsnittliga intäkter för appen per användare (ARPU) efter förvärvskanal eller land. Med hjälp av dessa uppgifter kan du optimera dina förvärvsstrategier och förstår var de viktigaste kunderna kommer ifrån.

Genomsnittliga intäkter per användare beräknas genom att ta de totala intäkter som har genererats av en grupp användare via appköp, köp i appar och prenumerationer under de tidsperioder som du väljer, och dela dessa intäkter med antalet unika användare för ett mätvärde för användare (till exempel Användare som har besökt butiksuppgifterna).

Obs! Alla återbetalningar som görs under den valda tidsperioden dras av från de totala intäkterna.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Användarförvärv på den vänstra menyn > Förvärvsrapporter.
 4. Välj fliken Köpare.
 5. Konfigurera rapportuppgifterna:
  • Använd rullgardinsmenyn Mät efter om du vill byta mellan förvärvskanal och land.
  • Om du vill justera hur lång tidsperiod du vill spåra hur mycket användare spenderade efter att ha visat butiksuppgifterna för första gången använder du rullgardinsmenyn Besökare från och med.
 6. Under varje förvärvskanal eller land visas de genomsnittliga intäkterna per användare (ARPU) för varje användarkategori.

Obs! De genomsnittliga intäkterna per användare inkluderar alla typer av intäkter som har genererats på Google Play, men bara från användare som bidrar till det aktuella mätvärdet. En användare måste till exempel göra ett köp i en app eller prenumeration för att inkluderas i Köpare. Om en app är en betalapp inkluderas även priset för appen i de genomsnittliga intäkterna per användare för Köpare.

Visa diagram och jämföra data

Om du vill visa data för en förvärvskanal i ett diagram markerar du kryssrutan bredvid kanalen. I diagrammet visar procentvärdena konverteringsfrekvensen för användare från ett segment till ett annat.

Jämförelse av konverteringsfrekvens med jämförbara appar för trafik i Play Butik

Vid sidan av uppgifterna om Förvärv eller Länder (Play Butik (organiskt) kan det finnas data om konverteringsfrekvensen för appens butiksuppgifter i jämförelse med en referensgrupp. Med hjälp av denna jämförelsedata kan du lättare förstå hur din app står sig i jämförelse med liknande appar på Google Play.

Om det finns jämförelsedata för konverteringsfrekvens att tillgå visas en röd eller grön stapel och en procentsats under resultatstatistiken (inklusive användarinstallationer och användarinstallationer som behållits). Procentsatsen är appens konverteringsfrekvens jämfört med medianen. Om du utökar raden visas följande data:

 • Grupp med jämförbara appar: Välj en uppsättning appar att jämföra appen med bland grupperna med jämförbara appar.
 • Vinstgivande strategi: Appen jämförs med andra med samma vinstgivande strategi, vare sig där är gratisappar, betalappar eller appar där det går att köpa något eller börja prenumerera i appen.
 • Konverteringsfrekvens: Titta efter pilen Din app. Den visar appens konverteringsfrekvens.
 • Percentil: Percentilerna avser konverteringsfrekvensen för appar från den valda referensgruppen med samma vinstgivande strategi.
 • Möjlighet: I vissa fall visas ett kort med tips på hur appens konverteringsfrekvens kan förbättras.

Obs! Jämförelser är tillgängliga när det finns tillräckligt många appar inom den valda gruppen med jämförbara appar som har samma vinstgivande strategi.

Använda olika datakällor

Informationen om användarförvärv varierar ofta beroende på källa, eftersom det används olika mätmetoder i olika tjänster (inklusive Google Ads, Google Analytics och källor från tredje part).

Exempel:

 • Uppgifterna på Play Console om antalet användare som har besökt butiksuppgifterna skiljer sig från uppgifterna om Google Ads-klick, eftersom ett klick på en annons inte alltid leder till ett besök på Play Butik. En användare kan klicka på en annons och sedan trycka på bakåtknappen innan Play Butik öppnas. Annonsklick från samma användare räknas bara en gång på Play Console.
 • Uppgifter om användarinstallationer på Play Console kan skilja sig från uppgifterna om konverteringar i Google Ads. På Play Console måste en unik användare installera din app för första gången för att det ska räknas som en användarinstallation. I Google Ads räknas alla installationshändelser, även ominstallationer och installationer på flera enheter, som konverteringar.

Ladda ned rapporter från Google Cloud Storage

Du kan komma åt och ladda ned rapporter som CSV-filer från Google Cloud Storage. Rapporterna genereras dagligen och sammanställs i CSV-filer varje månad.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?