Meranie akvizície a udržania používateľov aplikácie

Po zverejnení aplikácie na Google Play môžete prezrieť údaje o tom, ako používatelia vyhľadávajú záznam aplikácie v obchode a ako s ním interagujú.

Ak vaša aplikácia ponúka produkty v aplikácii a/alebo odbery, môžete si tiež zobraziť priemerné výnosy aplikácie na používateľa, celkovú výkonnosť aplikácie z hľadiska konverzie používateľov na kupujúcich a opakujúcich sa kupujúcich podľa kanála akvizície alebo krajiny.

Poznámky

 • Prehľad Odberatelia nie je od júla 2019 k dispozícii.
 • Údaje o akvizícii a udržaní používateľov sú založené na tichomorskom čase (PT) a obnovujú sa denne.
 • Niektoré metriky sa počítajú na základe údajov od používateľov, ktorí súhlasili s ich zdieľaním s vývojármi v súhrnnej podobe. Metriky, ktoré poskytujeme v službe Play Console, boli upravené, aby presnejšie odzrkadľovali údaje od všetkých vašich používateľov. Môžu byť prepočítané historické informácie, aby zahrnovali používateľov, ktorí deaktivovali zdieľanie údajov o používaní.
 • Google nezobrazí údaje, ktoré nedosiahnu určité minimálne prahové hodnoty. Môžu byť zoskupené do kategórie Iné.

Kontrola výkonnosti podľa kanála alebo krajiny

Na stránke Prehľady akvizícií príslušnej aplikácie môžete skontrolovať údaje o tom, ako používatelia nachádzajú záznam vašej aplikácie v Obchode Play a ako aplikáciu po inštalácii využívajú.

Prehľad

Výber a sledovanie kohorty používateľov
 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosti Akvizícia používateľov > Prehľady akvizícií.
 4. Vyberte kartu Udržaní používatelia alebo Kupujúci.
  • Udržaní používatelia: Zobrazuje jedinečných používateľov, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v obchode, potom si aplikáciu nainštalovali a ponechali si ju nainštalovanú až 30 dní.
  • Kupujúci: Zobrazuje jedinečných používateľov, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v obchode, a počet používateľov, ktorí si potom kúpili jeden alebo viac produktov či odberov v aplikácii.
 5. Nastavte podrobnosti prehľadu:
  • Medzi zobrazením kanála akvizície a krajiny môžete prepínať pomocou rozbaľovacej ponuky „Merať podľa“.
  • Ak chcete do prehľadu zahrnúť používateľov, ktorí si aplikáciu nainštalovali bez toho, aby navštívili váš záznam v obchode, alebo mali aplikáciu predinštalovanú, začiarknite políčko „Zahŕňať inštalácie bez návštevy záznamu v obchode“.
  • Ak chcete vybrať kohortu používateľov založenú na čase, použite rozbaľovaciu ponuku „Návštevníci od“.

Poznámka: Obdobie sledovania môžete vybrať iba na karte Kupujúci. Ak chcete vybrať obdobie sledovania, aplikácia musí ponúkať produkty v aplikácii alebo odbery. Inak sa predvolene zobrazí obdobie sledovania 6 mesiacov.

Príklad

Ak ste 6. januára 2017 do aplikácie pridali novú ikonu a produkty v aplikácii, môžete sledovať, aký to malo nasledujúci týždeň vplyv na výkonnosť akvizície používateľov tak, že vyberiete nasledovné:

 • Návštevníci od: 6. januára 2017 do 12. januára 2017

  Patria sem používatelia, ktorí aplikáciu ešte nemali nainštalovanú v žiadnom zariadení a navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play počas uvedeného obdobia.

 • Rozsah: Týždeň

  Takto môžete sledovať používateľov, ktorí si nainštalovali aplikáciu alebo zakúpili produkt v aplikácii či odber do týždňa od návštevy záznamu vašej aplikácie v Obchode Play.

Spôsoby využitia údajov o akvizícii používateľov

 • Sledujte, koľko návštevníkov záznamu aplikácie v Obchode Play vykonalo do siedmich dní od návštevy nejakú akciu.
 • Porovnajte údaje kupujúcich medzi kanálmi akvizície alebo krajinami a zistite, ktoré kanály alebo lokality priťahujú najhodnotnejších používateľov.
 • Porovnajte rozsahy dátumov a sledujte, ako sa metriky akvizície používateľov menia v priebehu času.
 • Porovnajte, koľkí používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu, si ju ponechali na zariadení 7 dní a koľkí 30 dní.

Prehľad akvizícií inštalácií v porovnaní so štatistikami inštalácií

Na stránke Prehľady akvizícií svojej aplikácie môžete sledovať aktivitu používateľov, ku ktorej môže dôjsť po skončení príslušného obdobia. Znamená to, že štatistiky inštalácií môžu byť v rovnakom období na stránke Prehľady akvizícií vyššie ako na stránke Štatistiky.

Príklad

Ak vyberiete obdobie od 6 januára 2017 do 12. januára 2017 a sledujete návštevníkov jeden týždeň:

 • Používateľ, ktorý navštívi záznam vašej aplikácie v Obchode Play 11. januára a aplikáciu si nainštaluje 15. januára, bude zahrnutý do údajov o inštaláciách na stránke Prehľady akvizícií. Je to preto, že navštívil záznam aplikácie v obchode v zadanom období a jeho aktivita bola sledovaná nasledujúci týždeň.
Typy používateľských metrík

Pri zobrazovaní údajov o akvizíciách používateľov podľa kanála alebo krajiny uvidíte nasledujúce kategórie. Pamätajte, že metriky týkajúce sa kupujúcich uvidíte iba vtedy, keď máte povolenie na zobrazenie finančných prehľadov a ponúkate produkty alebo odbery v aplikácii.

 • Návštevníci záznamu v obchode: Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play, avšak aplikáciu nenainštalovali.
 • Počet prvotných inštalácií: Jedineční používatelia, ktorí si nainštalovali vašu aplikáciu X dní po navštívení záznamu vašej aplikácie v Obchode Play.
 • V prehľade Kupujúci
  • Kupujúci: Jedineční používatelia, ktorí si zakúpili aspoň jeden produkt v aplikácii alebo sa minimálne raz prihlásili na odber X dní po navštívení záznamu vašej aplikácie v Obchode Play.
  • Kupujúci s opakujúcimi sa nákupmi: Jedineční používatelia, ktorí si zakúpili aspoň dva produkty v aplikácii alebo sa minimálne dvakrát prihlásili na odber X dní po navštívení záznamu vašej aplikácie v Obchode Play.
 • V prehľade Udržaní používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu
  • Udržaní používatelia: Používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu a ponechali si ju aspoň na jednom zo svojich zariadení zobrazený počet dní. Inštalácia neznamená, že aplikácia bola otvorená v tomto období.

   Poznámka: Počnúc septembrom 2017 môže dochádzať k poklesu udržaných používateľov aplikácie. Dôvodom je skrátenie časového obdobia, počas ktorého aktualizujeme údaje o udržaní pre preinštalovania.

Poznámka: Inštalácie uskutočnené bezdrôtovo alebo na play.google.com sú zahrnuté do kanála akvizície Obchod Play (organické).

Stiahnutie mesačných prehľadov

V službe Play Console môžete v časti Stiahnutie prehľadov sťahovať a exportovať mesačné prehľady obsahujúce údaje o udržaných používateľoch a kupujúcich.

Postup, ako získať mesačné prehľady zo stránky Prehľady akvizícií vašej aplikácie:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke kliknite na položky Akvizícia používateľov > Prehľady akvizícií.
 4. Nad rozbaľovacím poľom „Návštevníci od“ vyberte položku Stiahnuť.

Zobrazenie údajov podľa kanála akvizície alebo krajiny

Typy kanálov akvizície

Pri zobrazovaní údajov o akvizícii používateľov podľa kanála uvidíte nasledujúce kategórie:

 • Všetky kanály akvizície: Celkový počet jedinečných používateľov, ktorí v aplikácii Obchod Play navštívili záznam vašej aplikácie v obchode.
 • Obchod Play (organické): Jedineční používatelia, ktorí si v aplikácii Obchod Play pomocou prehliadania alebo vyhľadávania prezreli záznam vašej aplikácie v obchode.
  • Vyhľadávanie: Jedineční používatelia, ktorí aplikáciu našli vo výsledkoch vyhľadávania na Google Play. Títo používatelia sú tiež započítaní v riadku Obchod Play (organické).
  • Preskúmavanie: Jedineční používatelia, ktorí aplikáciu našli na Google Play, ale nie vo výsledkoch vyhľadávania (napríklad pri prehliadaní kategórie alebo kariet s podobnými aplikáciami). Títo používatelia sú tiež započítaní v riadku Obchod Play (organické).

 • Inštalácie bez návštevy záznamu v obchode: Jedineční používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu bez toho, aby si prezreli váš záznam v obchode alebo mali aplikáciu predinštalovanú. Patria sem aj inštalácie priamo z výsledkov vyhľadávania, Obchodu Play na internete a inštalácie dostupné mimo záznamu v obchode. Nezahŕňajú sa sem prenosy aplikácie medzi zariadeniami. Obdobie sledovania a kohorty používateľov definuje udalosť inštalácie, nie návšteva.
 • Sledované kanály (UTM): Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom odkazu označeného monitorom návštevnosti Urchin (UTM).
 • Vyhľadávanie Google (organické): Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom Vyhľadávania Google.
 • Google Ads: Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom reklamy Google Ads. Údaje v službách Google Ads a Play Console sa môžu líšiť. Viac sa dozviete v časti o používaní iných zdrojov údajov nižšie.
 • Sprostredkovatelia tretej strany: Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play prostredníctvom neoznačeného priameho odkazu na Obchod Play.

Poznámka: Bezdrôtové a webové (play.google.com) zobrazenia nie sú na stránke aplikácie Prehľady akvizícií sledované.

Podrobné údaje

Ak si chcete prehliadnuť podrobný prehľad kanála akvizície, kliknite na názov požadovaného kanála (ak je k dispozícii).

Meranie výkonnosti v rôznych krajinách

Ak si chcete zobraziť údaje o akvizícii používateľov podľa krajiny, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosti Akvizícia používateľov > Prehľady akvizícií.
 4. V rozbaľovacej ponuke „Merať podľa“ vyberte Krajiny alebo Krajiny (Obchod Play – organické).
  • Krajiny: Celkový počet jedinečných používateľov, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie v Obchode Play, usporiadaný podľa krajiny.
  • Krajiny (Obchod Play – organické): Jedineční používatelia, ktorí navštívili záznam vašej aplikácie pri prehliadaní alebo vyhľadávaní v Obchode Play, usporiadaní podľa krajiny.

Poznámka: Údaje o akvizícii používateľov podľa krajiny sú k dispozícii od 1. februára 2016.

Zobrazenie priemerných výnosov na používateľa podľa kanála akvizície alebo krajiny

Ak vaša aplikácia ponúka nákupy alebo odbery a máte povolenia na zobrazovanie finančných údajov, môžete si zobraziť priemerné výnosy na používateľa (ARPU) svojej aplikácie podľa kanála akvizície alebo krajiny. Pomocou týchto údajov môžete optimalizovať stratégie akvizície a dozvedieť sa, odkiaľ prichádzajú vaši najcennejší používatelia.

Priemerné výnosy na používateľa sa počítajú tak, že celkové výnosy vygenerované určitou skupinou používateľov prostredníctvom nákupov platených aplikácií, nákupov v aplikácii a predplatných počas vami vybraných časových období vydelíme počtom jedinečných používateľov, ktorých metrika používateľov zahŕňa (napríklad: návštevníci záznamu v obchode).

Poznámka: Z celkovej sumy výnosov sa odpočítava vrátenie platieb, ku ktorým dôjde vo vybranom časovom období.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosti Akvizícia používateľov > Prehľady akvizícií.
 4. Vyberte kartu Kupujúci.
 5. Nastavte podrobnosti prehľadu:
  • Medzi zobrazením kanála akvizície a krajiny môžete prepínať pomocou rozbaľovacej ponuky „Merať podľa“.
  • Ak chcete upraviť obdobie, počas ktorého sa má sledovať, koľko používatelia minuli po prvom zhliadnutí vášho záznamu v obchode, použite rozbaľovaciu ponuku „Návštevníci od“.
 6. Pod jednotlivými kanálmi akvizície alebo krajinami nájdete priemerné výnosy na používateľa (ARPU) rozdelené podľa jednotlivých kategórií používateľov.

Poznámka: Priemerné výnosy na používateľa zahŕňajú všetky typy výnosov vygenerovaných na Google Play, ale iba od používateľov, ktorí k danej metrike prispievajú. Používateľ musí napríklad kúpiť položku v aplikácii alebo odber, aby mohol byť zahrnutý v „Kupujúci“. Ak ide o platenú aplikáciu, priemerné výnosy na používateľa v rámci „Kupujúci“ tiež zahŕňajú cenu nákupu aplikácie.

Zobrazenie grafov a porovnanie údajov

Ak chcete údaje kanála akvizície zobraziť ako graf, začiarknite vedľa kanála príslušné políčko. V grafe sa zobrazujú percentuálne hodnoty, ktoré predstavujú konverzný pomer používateľov v jednotlivých segmentoch.

Porovnanie konverzného pomeru s podobnými aplikáciami v prípade návštevnosti Obchodu Play

Pri prezeraní údajov „Akvizícia“ alebo „Krajiny (Obchod Play – organické)“ sa zobrazuje aj výkonnosť konverzného pomeru záznamu v obchode vašej aplikácie v porovnaní s podobnými aplikáciami. Tieto porovnania vám pomáhajú pochopiť, aká je vaša výkonnosť v súvislosti s podobnými aplikáciami v službe Google Play.

Keď je dostupné porovnanie konverzného pomeru s podobnými aplikáciami, zobrazí sa pod metrikami výkonnosti (vrátane počtu inštalácií a udržaných používateľov) červený alebo zelený pruh a percentuálna hodnota. Percento označuje konverzný pomer vašej aplikácie v porovnaní s mediánom. Rozbaľte riadok a zobrazia sa nasledujúce podrobnosti:

 • Skupina podobných aplikácií: pomocou výberu skupiny podobných aplikácií zvoľte skupinu aplikácií, s ktorou chcete svoju aplikáciu porovnať.
 • Speňaženie: porovnanie vašej aplikácie s ostatnými, ktoré majú rovnaký model speňaženia (bezplatné, platené alebo aplikácie s nákupmi či odbermi).
 • Konverzný pomer: konverzný pomer aplikácie si zobrazíte pomocou šípky Vaša aplikácia.
 • Percentil aplikácií: percentily vyjadrujú rozdelenie konverzných pomerov aplikácií, ktoré sú vo vybranej skupine podobných aplikácií a používajú rovnaký model speňaženia.
 • Príležitosť: v niektorých prípadoch sa zobrazí karta s odporúčaniami, ako vylepšiť konverzný pomer aplikácie.

Poznámka: Porovnania budú k dispozícii, keď bude modelu speňaženia vašej aplikácie v skupine podobných aplikácií zodpovedať dostatok špecifikovaných aplikácií.

Použitie iných zdrojov dát

Vzhľadom na rozdielne metódy merania sa údaje o akvizícii používateľov z rôznych zdrojov (vrátane služieb Google Ads, Google Analytics a sledovacích služieb tretích strán) môžu líšiť.

Príklad:

 • Dáta v službe Play Console uvedené v časti Návštevníci záznamu v obchode sa líšia od kliknutí v službe Google Ads, keďže kliknutia na reklamu niekedy neskončia návštevou Obchodu Play. Môže sa to stať vtedy, keď používateľ klikne na reklamu, no ešte pred načítaním Obchodu Play použije tlačidlo Späť. Kliknutia na reklamu od rovnakého používateľa sa v službe Play Console počítajú iba raz.
 • Údaje o počte inštalácií v službe Play Console sa môžu líšiť od údajov o konverziách v službe Google Ads. Údaje „Počet inštalácií“ zahŕňajú iba jedinečných používateľov, ktorí si nainštalovali vašu aplikáciu prvýkrát. Konverzie v službe Google Ads zahŕňajú všetky udalosti inštalácií vrátane opätovných inštalácií a inštalácií vo viacerých zariadeniach.

Sťahovanie prehľadov zo služby Google Cloud Storage

Prehľady môžete otvárať a sťahovať zo služby Google Cloud Storage v podobe súborov CSV. Generujú sa denne a zhromažďujú sa v mesačných súboroch CSV.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?