Mierzenie skuteczności aplikacji w pozyskiwaniu i utrzymywaniu użytkowników

W tym artykule opisujemy raport o pozyskiwaniu dostępny w starszej wersji Konsoli Play. Od 2 listopada 2020 roku raport ten nie jest już dostępny w Konsoli Play. Do 1 sierpnia 2021 roku można jednak za pomocą Google Cloud Storage eksportować z niego dane o pozyskiwaniu i utrzymywaniu użytkowników. W marcu 2021 roku udostępnimy zautomatyzowany eksport nowego raportu o pozyskiwaniu.

Więcej informacji o raporcie o pozyskiwaniu dostępnym w nowej Konsoli Play, w tym o możliwości eksportowania danych, znajdziesz w tym artykule.

Gdy opublikujesz aplikację w Google Play, możesz sprawdzać, jak użytkownicy znajdują stronę z informacjami o niej i co robią na tej stronie.

Jeśli sprzedajesz subskrypcje lub produkty w aplikacji, możesz też sprawdzać, jakie średnie przychody na użytkownika generuje aplikacja i jaka jest jej ogólna skuteczność pod względem konwersji użytkowników na kupujących oraz kupujących kolejny raz według sposobu pozyskania lub kraju.

Uwagi:

 • Od lipca 2019 roku raport Subskrybenci nie jest już dostępny.
 • Dane o pozyskiwaniu i utrzymywaniu użytkowników są podawane według czasu pacyficznego (PT) i aktualizowane raz dziennie.
 • Niektóre wartości są wynikiem obliczeń na zbiorczych danych uzyskanych od użytkowników, którzy zgodzili się na ich udostępnianie deweloperom. Wartości w Konsoli Play są dostosowane tak, aby dokładniej odzwierciedlać dane od wszystkich Twoich użytkowników. Dane historyczne mogą zostać ponownie obliczone, aby uwzględniały użytkowników, którzy zrezygnowali z udostępniania danych o korzystaniu.
 • Nie pokazujemy danych, które nie przekraczają pewnych minimalnych progów. Te dane są zgrupowane w kategorii „Inne”.

Sprawdzanie skuteczności według kanału lub kraju

Na stronie Raporty dotyczące pozyskania możesz sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy znajdują stronę z informacjami o Twojej aplikacji w Sklepie Play oraz jak korzystają z aplikacji po jej zainstalowaniu.

Informacje ogólne

Wybieranie i śledzenie kohorty użytkowników
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Pozyskiwanie użytkowników > Raporty dotyczące pozyskania.
 4. Wybierz kartę Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację lub Kupujący.
  • Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację: ta sekcja zawiera dane o unikalnych użytkownikach, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji, zainstalowali tę aplikację i nie usunęli jej przez okres do 30 dni.
  • Kupujący: zawiera dane o unikalnych użytkownikach, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji, oraz liczbę użytkowników, którzy kupili co najmniej 1 subskrypcję lub produkt w tej aplikacji.
 5. Skonfiguruj szczegóły raportu:
  • W menu „Metoda pomiaru” możesz przełączać się między widokiem kanału pozyskiwania i kraju.
  • Jeśli raport ma uwzględniać użytkowników, którzy zainstalowali aplikację bez wchodzenia na stronę z informacjami o niej lub mieli ją zainstalowaną fabrycznie, zaznacz pole „Uwzględniaj instalacje bez odwiedzania strony z informacjami o aplikacji”.
  • W menu „Wejścia na stronę od” możesz wybrać kohortę użytkowników według czasu.

Uwaga: okres śledzenia możesz wybrać tylko na karcie Kupujący. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy w aplikacji sprzedajesz produkty lub subskrypcje. W przeciwnym razie pojawi się domyślny okres sześciu miesięcy.

Zobacz przykład

Powiedzmy, że aktualizujesz aplikację 6 stycznia 2017 roku, dodając do niej nową ikonę i produkty. Aby sprawdzić, jak wpłynęło to na skuteczność w pozyskiwaniu użytkowników w ciągu tygodnia, wybierz te opcje:

 • Wejścia na stronę od: 6 stycznia 2017 roku – 12 stycznia 2017 roku

  Obejmuje to użytkowników, którzy nie zainstalowali jeszcze Twojej aplikacji na żadnym ze swoich urządzeń i weszli na stronę z informacjami o niej w aplikacji Sklep Play w tym okresie.

 • Zakres: Tydzień

  Śledzeni są użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację lub kupili w niej produkt albo subskrypcję w ciągu tygodnia od odwiedzenia strony z informacjami o niej w aplikacji Sklep Play.

Sposoby wykorzystania danych dotyczących pozyskiwania użytkowników

 • Sprawdzenie, ilu użytkowników wykonało określone działanie w ciągu siedmiu dni od wejścia na stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play.
 • Porównanie danych kupujących w różnych kanałach pozyskiwania lub krajach w celu sprawdzenia, które z nich przyciągają najbardziej dochodowych użytkowników.
 • Porównanie zakresów dat w celu sprawdzenia, jak w tym okresie zmieniły się dane o pozyskiwaniu użytkowników.
 • Porównanie, ilu użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, zachowało ją na urządzeniu przez 7 lub 30 dni.

Liczba instalacji w raportach dotyczących pozyskania a statystyki instalacji

Na stronie Raporty dotyczące pozyskania śledzona jest aktywność użytkowników, która ma miejsce po ustalonym zakresie dat. Oznacza to, że statystyki instalacji obejmujące ten sam zakres dat mogą być wyższe na stronie Raporty dotyczące pozyskania niż na stronie Statystyki.

Zobacz przykład

Powiedzmy, że wybierasz zakres dat od 6 stycznia 2017 roku do 12 stycznia 2017 roku i tygodniowy okres śledzenia:

 • Użytkownik, który w aplikacji Sklep Play wejdzie na stronę Twojej aplikacji 11 stycznia, ale zainstaluje ją dopiero 15 stycznia, i tak zostanie uwzględniony w danych o instalacjach na stronie Raporty dotyczące pozyskania. Stanie się tak, ponieważ wszedł on na stronę z informacjami o aplikacji w określonym zakresie dat, a jego działania były śledzone przez kolejny tydzień.
Typy danych użytkowników

Podczas przeglądania danych pozyskiwania użytkowników według kanału lub kraju zobaczysz te kategorie. Pamiętaj, że dane dotyczące kupujących będą widoczne tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do wyświetlania raportów finansowych i sprzedajesz produkty lub subskrypcje w aplikacji.

 • Odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie: unikalni użytkownicy, którzy odwiedzili stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play, ale nie zainstalowali aplikacji.
 • Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy: unikalni użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację „X” dni po wejściu na stronę z informacjami o niej w aplikacji Sklep Play.
 • W raporcie Kupujący
  • Kupili: unikalni użytkownicy, którzy kupili co najmniej jeden produkt w aplikacji lub mieli co najmniej jedno wystąpienie subskrypcji „X” dni po wizycie na stronie z informacjami w aplikacji Sklep Play.
  • Kupili kolejny raz: unikalni użytkownicy, którzy kupili co najmniej dwa produkty w aplikacji lub mieli co najmniej dwa wystąpienia subskrypcji „X” dni po wizycie na stronie z informacjami w aplikacji Sklep Play.
 • W raporcie Zachowani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację
  • Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację: użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację i zachowali ją na co najmniej jednym urządzeniu przez podaną liczbę dni. Instalacja nie oznacza, że aplikacja została otwarta w tym okresie.

   Uwaga: od września 2017 roku możesz zauważyć spadek danych o osobach, które zainstalowały aplikację i nie usunęły jej. Dzieje się tak, ponieważ skróciliśmy okres aktualizacji danych dotyczących utrzymania użytkowników w przypadku ponownych instalacji.

Uwaga: instalacje przeprowadzone bezprzewodowo lub w przeglądarce (na play.google.com) są uwzględnione w sposobie pozyskania „Sklep Play (bezpłatne)”.

Pobieranie raportów miesięcznych

W sekcji Pobieranie raportów w Konsoli Play możesz pobierać i eksportować raporty miesięczne zawierające dane o utrzymanych użytkownikach, którzy zainstalowali aplikację, oraz o kupujących.

Aby przejść do raportów miesięcznych ze strony Raporty dotyczące pozyskania w szczegółach aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Pozyskiwanie użytkowników > Raporty dotyczące pozyskania.
 4. Nad menu „Użytkownicy z” wybierz Pobierz.

Wyświetlanie danych według kanału pozyskiwania lub kraju

Typy kanałów pozyskiwania

Podczas przeglądania danych pozyskiwania użytkowników według kanału zobaczysz te kategorie:

 • Wszystkie kanały pozyskiwania użytkowników: całkowita liczba unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play.
 • Sklep Play (bezpłatne): unikalni użytkownicy, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji podczas przeglądania lub wyszukiwania zasobów w aplikacji Sklep Play.
  • Szukaj: unikalni użytkownicy, którzy znaleźli Twoją aplikację w wynikach wyszukiwania w Google Play. Tacy użytkownicy są również zliczani w wierszu Sklep Play (bezpłatne).
  • Odkrywaj: unikalni użytkownicy, którzy znaleźli Twoją aplikację w Google Play, ale nie w wynikach wyszukiwania (na przykład przeglądając kategorię lub kartę podobnych aplikacji). Tacy użytkownicy są również zliczani w wierszu Sklep Play (bezpłatne).

 • Instalacje bez odwiedzania strony z informacjami o aplikacji: unikalni użytkownicy, którzy zainstalowali Twoją aplikację bez wchodzenia na stronę z informacjami o niej lub mieli ją zainstalowaną fabrycznie. Uwzględnia niektóre instalacje przeprowadzone bezpośrednio z wyników wyszukiwania, internetowego Sklepu Google Play oraz dostępne poza stroną z informacjami o aplikacji. Nie uwzględnia aplikacji przesłanych z innego urządzenia. Okres śledzenia i kohorty użytkowników są definiowane na podstawie zdarzenia instalacji, a nie wizyty.
 • Śledzone kanały (UTM): unikalni użytkownicy, którzy odwiedzili stronę z informacjami o Twojej aplikacji w Sklepie Play po kliknięciu linku oznaczonego tagiem UTM.
 • Wyszukiwanie w Google (bezpłatne): unikalni użytkownicy, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play po przeprowadzeniu wyszukiwania w Google.
 • Google Ads: unikalni użytkownicy, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play po kliknięciu reklamy Google Ads. Dane z Google Ads i Konsoli Play mogą się różnić. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji dotyczącej używania różnych źródeł danych.
 • Strony odsyłające innych firm: unikalni użytkownicy, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play po kliknięciu nieotagowanego precyzyjnego linku do Sklepu Play.

Uwaga: wyświetlenia bezprzewodowo i w przeglądarce (na play.google.com) nie są śledzone na stronie Raporty dotyczące pozyskania w szczegółach aplikacji.

Szczegółowe dane

Aby wyświetlić szczegółowy widok kanału pozyskiwania, kliknij jego nazwę (jeśli jest dostępna).

Mierzenie skuteczności w poszczególnych krajach

Aby wyświetlić dane pozyskiwania użytkowników według kraju:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Pozyskiwanie użytkowników > Raporty dotyczące pozyskania.
 4. W menu „Metoda pomiaru” wybierz Kraje lub Kraje (Sklep Play (organiczni)).
  • Kraje: całkowita liczba unikalnych użytkowników z danego kraju, którzy odwiedzili stronę z informacjami o Twojej aplikacji w aplikacji Sklep Play.
  • Kraje (Sklep Play (organiczni)): unikalni użytkownicy z danego kraju, którzy weszli na stronę z informacjami o Twojej aplikacji po przeszukaniu lub wyszukaniu zasobów w aplikacji Sklep Play.

Uwaga: dane pozyskiwania użytkowników według kraju są dostępne od 1 lutego 2016 roku.

Wyświetlanie średniego przychodu na użytkownika według sposobu pozyskania lub kraju

Jeśli chcesz wyświetlić generowany przez aplikację średni przychód na użytkownika (ARPU) według sposobu pozyskania lub kraju, potrzebujesz uprawnień „Wyświetlanie danych finansowych”. Na podstawie tych informacji możesz zoptymalizować strategie pozyskiwania użytkowników i dowiedzieć się, skąd pochodzą użytkownicy, którzy są dla Ciebie najbardziej wartościowi.

Średnie przychody na użytkownika oblicza się, dzieląc łączny przychód wygenerowany przez grupę użytkowników, którzy w wybranych okresach kupili płatną aplikację, produkt w aplikacji lub subskrypcję, przez liczbę unikalnych użytkowników ujętych w określonych danych (np. Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie).

Uwaga: od łącznej kwoty przychodów odejmowane są wszelkie zwroty środków zrealizowane w danym okresie.

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Pozyskiwanie użytkowników > Raporty dotyczące pozyskania.
 4. Kliknij kartę Kupujący.
 5. Skonfiguruj szczegóły raportu:
  • W menu „Metoda pomiaru” możesz przełączać się między widokiem kanału pozyskiwania i kraju.
  • Aby dostosować okres, w którym chcesz sprawdzić, jakie kwoty wydali użytkownicy po pierwszym wyświetleniu informacji o aplikacji, użyj menu „Wejścia na stronę od”.
 6. Pod każdym sposobem pozyskania lub krajem zobaczysz średni przychód na użytkownika (ARPU) w poszczególnych kategoriach użytkowników.

Uwaga: średni przychód na użytkownika uwzględnia wszystkie typy przychodów wygenerowanych w Google Play, ale obejmuje tylko użytkowników, którzy mają udział w tym przychodzie. Przykład: aby użytkownik został uwzględniony w kategorii „Kupujący”, musi on dokonać zakupu w aplikacji albo wykupić subskrypcję. Jeśli dana aplikacja jest płatna, średnie przychody na użytkownika w kategorii „Kupujący” uwzględniają też koszt jej zakupu.

Wyświetlanie wykresów i porównywanie danych

Aby wyświetlić dane o kanale pozyskiwania użytkowników w postaci wykresu, zaznacz pole obok kanału. Wartości procentowe wyświetlane na wykresie oznaczają współczynnik konwersji użytkowników z jednego segmentu do kolejnego.

Porównanie współczynnika konwersji w ramach grupy porównawczej w przypadku ruchu w Sklepie Play

Przeglądając dane z sekcji Pozyskanie lub Kraje (Sklep Play (bezpłatne)), możesz zobaczyć, jak prezentuje się współczynnik konwersji strony z informacjami o aplikacji w porównaniu ze stronami innych aplikacji z grupy porównawczej. Dzięki temu dowiesz się, jak Twoja aplikacja wypada na tle podobnych aplikacji w Google Play.

Gdy porównanie współczynnika konwersji w ramach grupy porównawczej jest dostępne, poniżej danych dotyczących skuteczności (m.in. „Zainstalowali” i „Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację”) zobaczysz czerwony lub zielony pasek oraz wartość procentową. Wartość procentowa oznacza współczynnik konwersji Twojej aplikacji w odniesieniu do mediany. Rozwiń wiersz, by wyświetlić te szczegóły:

 • Grupa porównawcza: użyj selektora grupy porównawczej, by wybrać grupę, z którą chcesz porównać swoją aplikację.
 • Zarabianie: Twoja aplikacja zostanie porównana z innymi o tym samym modelu zarabiania. Mogą to być aplikacje bezpłatne, płatne lub oferujące subskrypcje albo zakupy w aplikacji.
 • Współczynnik konwersji: aby sprawdzić współczynnik konwersji swojej aplikacji, znajdź strzałkę z napisem „Twoja aplikacja”.
 • Percentyl aplikacji: percentyle przedstawiają rozkład współczynników konwersji aplikacji z wybranej grupy porównawczej, używających tego samego modelu zarabiania.
 • Możliwość: w niektórych przypadkach zobaczysz kartę ze wskazówkami, jak zwiększyć współczynnik konwersji swojej aplikacji.

Uwaga: porównania będą dostępne wtedy, gdy dostępnych będzie wystarczająco dużo aplikacji z określonej grupy porównawczej o modelu zarabiania odpowiadającemu Twojej aplikacji.

Używanie różnych źródeł danych

Z powodu różnic w metodach pomiarów dane dotyczące pozyskiwania użytkowników różnią się w zależności od źródła. Dotyczy to różnych usług Google (np. Google Ads i Google Analytics) oraz źródeł śledzenia innych firm.

Przykład:

 • Dane „Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie” w Konsoli Play będą się różnić od liczby kliknięć w Google Ads, ponieważ kliknięcie reklamy nie zawsze wiąże się z przejściem do Sklepu Play. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy po kliknięciu reklamy użytkownik kliknie przycisk Wstecz, zanim Sklep Play zdąży się załadować. W Konsoli Play wielokrotne kliknięcia reklam przez tego samego użytkownika są liczone tylko 1 raz.
 • Dane „Zainstalowali” w Konsoli Play mogą różnić się od danych o konwersjach w Google Ads. Dane „Zainstalowali” uwzględniają tylko unikalnych użytkowników, którzy zainstalowali Twoją aplikację po raz pierwszy. Konwersje Google Ads uwzględniają wszystkie instalacje – także ponowne oraz na wielu urządzeniach.

Pobieranie raportów z Google Cloud Storage

Raporty możesz przeglądać i pobierać (w postaci plików CSV), korzystając z Google Cloud Storage. Są one tworzone codziennie i zapisywane w generowanych raz w miesiącu plikach CSV.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
16713703515753024221
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
92637