Acquisitie en behoud voor uw app meten

Nadat u een app heeft gepubliceerd op Google Play, kunt u gegevens bekijken over hoe gebruikers de winkelvermelding van uw app vinden en gebruiken.

Als uw app in-app-producten en/of abonnementen aanbiedt, kunt u ook het volgende bekijken: de gemiddelde opbrengst per gebruiker van uw app, en de algehele prestaties van de app wat betreft het omzetten van gebruikers in kopers en terugkerende kopers per acquisitiekanaal of land.

Opmerkingen

 • Gegevens over acquisitie en behoud zijn gebaseerd op Pacific Time (PT) en worden dagelijks vernieuwd.
 • Sommige statistieken worden berekend op basis van gegevens van gebruikers die ermee hebben ingestemd hun gegevens cumulatief te delen met ontwikkelaars. De statistieken die we leveren in de Play Console, worden aangepast zodat ze nauwkeuriger overeenkomen met gegevens van al uw gebruikers. Historische gegevens kunnen opnieuw worden berekend om gebruikers te weerspiegelen die zich hebben afgemeld voor het delen van gebruiksgegevens.
 • Google geeft geen gegevens weer die onder bepaalde minimum drempels vallen. U ziet deze gegevens mogelijk gegroepeerd in de categorie Overig.

Prestaties bekijken per kanaal of land

Op de pagina Acquisitierapporten van uw app kunt u bekijken hoe gebruikers de Play Store-vermelding van uw app vinden en hoe ze uw app gebruiken nadat deze is geïnstalleerd.

Overzicht

Een gebruikerscohort selecteren en bijhouden
 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Gebruikers- en aankoopinformatie van app > Acquisitierapporten.
 4. Selecteer het tabblad Behouden installerende gebruikers, Kopers of Abonnees.
  • Behouden installerende gebruikers: Geeft unieke gebruikers weer die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht, uw app vervolgens hebben geïnstalleerd en de app tot 30 dagen geïnstalleerd hebben gehad op hun apparaat.
  • Kopers: Geeft unieke gebruikers weer die de winkelvermelding van uw app hebben gezocht en het aantal gebruikers dat een of meer in-app-producten of abonnementen heeft gekocht.
  • Abonnees: Geeft unieke gebruikers weer die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht en vervolgens een in-app-abonnement hebben geactiveerd.
 5. De details van uw rapport instellen:
  • Als u wilt schakelen tussen de weergaven van acquisitiekanaal en land, gebruikt u het dropdownmenu 'Meten op basis van'.
  • Als u in uw rapport gebruikers wilt opnemen die uw app hebben geïnstalleerd zonder uw winkelvermelding te bezoeken of voor wie de app vooraf was geïnstalleerd, vinkt u het vakje aan naast 'Installaties zonder bezoek aan de winkelvermelding opnemen'.
  • Als u een op tijd gebaseerde gebruikerscohort wilt kiezen, gebruikt u het dropdownmenu 'Bezoekers vanaf'.

Opmerking: U kunt alleen op het tabblad Kopers een trackingperiode selecteren. Als u een trackingperiode wilt selecteren, moet uw app in-app-producten of abonnementen aanbieden. Anders wordt standaard een periode van zes maanden weergegeven voor het bijhouden van gegevens.

Bekijk een voorbeeld

Als u uw app op 6 januari 2017 heeft geüpdatet met een nieuw pictogram en in-app-producten en vervolgens wilt bekijken hoe dit gedurende een week van invloed was op de prestaties voor gebruiks- en aankoopinformatie van uw app, selecteert u het volgende:

 • Bezoekers van: 6 januari 2017 - 12 januari 2017

  Dit omvat gebruikers die uw app nog niet hadden geïnstalleerd op hun apparaten en die de winkelvermelding van uw app gedurende deze periode hebben bezocht in de Play Store-app.

 • Bereik: Week

  Hiermee worden gebruikers bijgehouden die binnen een week na bezoek aan de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app uw app hebben geïnstalleerd of een in-app-item of abonnement op uw app hebben gekocht.

Manieren waarop u gebruiks- en aankoopinformatie van uw app kunt gebruiken

 • U kunt bekijken hoeveel bezoekers van de winkelvermelding van uw app binnen zeven dagen na hun bezoek in de Play Store-app actie hebben ondernomen.
 • U kunt kopersgegevens van verschillende acquisitiekanalen of landen vergelijken om te ontdekken welke kanalen of locaties de meest waardevolle gebruikers aantrekken.
 • U kunt perioden vergelijken om na te gaan hoe de statistieken met betrekking tot gebruiks- en aankoopinformatie van uw app in de loop der tijd zijn veranderd.
 • U kunt vergelijken hoeveel installerende gebruikers uw app zeven dagen of dertig dagen op hun apparaat geïnstalleerd hebben gehad.

Installaties op de pagina Acquisitierapporten vergeleken met installatiestatistieken

Op de pagina Acquisitierapporten van uw app wordt gebruikersactiviteit bijgehouden die kan plaatsvinden na het einde van uw periode. Dit betekent dat de installatiestatistieken op de pagina Acquisitierapporten van uw app hoger kunnen zijn in vergelijking met de bijbehorende pagina Statistieken voor dezelfde periode.

Bekijk een voorbeeld

Als u de periode van 6 januari 2017 t/m 12 januari 2017 selecteert en bezoekers gedurende een week bijhoudt:

 • Een gebruiker die op 11 januari de winkelvermelding van uw app bezoekt in de Play Store-app en de app op 15 januari installeert, wordt opgenomen in de installatiegegevens op uw pagina Acquisitierapporten. Deze gebruiker wordt nog steeds opgenomen omdat hij de winkelvermelding van uw app heeft bezocht binnen de opgegeven periode en zijn activiteit gedurende een week daarna is bijgehouden.
Typen gebruikersstatistieken

Als u gebruiks- en aankoopinformatie van uw app per kanaal of land bekijkt, worden de volgende categorieën weergegeven. Houd er rekening mee dat u alleen gebruikersstatistieken te zien krijgt als u over rechten voor 'Financiële rapporten bekijken' beschikt en uw app in-app-producten of abonnementen aanbiedt.

 • Bezoekers van winkelvermelding: Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht in de Play Store-app, maar uw app niet hebben geïnstalleerd.
 • Nieuwe installerende gebruikers: Unieke gebruikers die uw app X dagen na een bezoek aan de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app hebben geïnstalleerd.
 • In het rapport Kopers
  • Kopers: Unieke gebruikers die X dagen na een bezoek aan de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app ten minste één in-app-product hebben gekocht of een of meer abonnementsinstanties hebben gestart.
  • Terugkerende kopers: Unieke gebruikers die X dagen na een bezoek aan de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app ten minste twee in-app-producten hebben gekocht of twee of meer abonnementsinstanties hebben gestart.
 • In het rapport 'Behouden installerende gebruikers'
  • Behouden installerende gebruikers: Installerende gebruikers die uw app gedurende het weergegeven aantal dagen op ten minste één van hun apparaten geïnstalleerd hebben gehad. Installatie betekent niet dat de app is geopend gedurende deze periode.

   Opmerking: Vanaf september 2017 merkt u mogelijk een afname in de gegevens met betrekking tot behouden installerende gebruikers voor uw app. Dit komt omdat we de periode hebben verkort waarvoor we gegevens met betrekking tot behoud voor herinstallaties updaten.

 • In het rapport Abonnees
  • Gebruikers met kosteloos proefabonnement: Installerende gebruikers die een abonnement hebben geactiveerd en het bijbehorende kosteloze proefabonnement hebben gestart.
  • Eerste betaling: Installerende gebruikers die een abonnement hebben geactiveerd en de eerste betaling hebben uitgevoerd.
  • Tweede betaling: Installerende gebruikers die een betaald abonnement hebben geactiveerd en het abonnement tot en met de tweede betaling hebben behouden.

Opmerking: Installaties die over the air of via internet (play.google.com) zijn voltooid, zijn opgenomen in het acquisitiekanaal 'Play Store (organisch)'.

Maandelijkse rapporten downloaden

U kunt maandelijkse rapporten downloaden en exporteren met gegevens over behouden installerende gebruikers, kopers en abonnees (inclusief kosteloze proefabonnementen) in het gedeelte Rapporten downloaden van de Play Console.

U kunt als volgt naar de maandelijkse rapporten op de pagina Acquisitierapporten van uw app gaan:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Gebruikers- en aankoopinformatie van app > Acquisitierapporten.
 4. Selecteer Downloaden boven het dropdownmenu 'Bezoekers vanaf'.

Gegevens bekijken per acquisitiekanaal of land

Typen acquisitiekanalen

Wanneer u gebruiks- en aankoopinformatie van uw app per kanaal bekijkt, worden de volgende categorieën weergegeven:

 • Alle acquisitiekanalen: Het totale aantal unieke gebruikers dat de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app heeft bezocht.
 • Play Store (organisch): Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben gezien door te browsen of te zoeken in de Play Store-app.
  • Zoeken: Unieke gebruikers die uw app op Google Play hebben gevonden via de zoekresultaten. Deze gebruikers worden ook meegeteld in de rij Play Store (organisch).
  • Ontdekken: Unieke gebruikers die uw app hebben gevonden via een zoekresultatenpagina op Google Play (bijvoorbeeld door in een categorie te browsen of kaarten met vergelijkbare apps te bekijken). Deze gebruikers worden ook meegeteld in de rij Play Store (organisch).

 • Installaties zonder bezoek aan de winkelvermelding: Unieke gebruikers die uw app hebben geïnstalleerd zonder uw winkelvermelding te zien of voor wie de app vooraf was geïnstalleerd. Omvat installaties rechtstreeks vanuit de zoekresultaten, vanuit de Play Store op internet en installaties die beschikbaar zijn buiten uw winkelvermelding. Sideloads zijn hierin niet opgenomen. De trackingperiode en gebruikerscohorten worden gedefinieerd door de installatiegebeurtenis in plaats van het bezoek.
 • Bijgehouden kanalen (UTM): Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app in de Play Store-app hebben bezocht via een met UTM getagde link.
 • Google Zoeken (organisch): Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht in de Play Store-app via een zoekopdracht op Google.
 • Google Ads: Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app via een zoekopdracht op Google hebben bezocht in de Play Store-app. Gegevens van Google Ads en uw Play Console kunnen van elkaar verschillen. Ga voor meer informatie naar Verschillende gegevensbronnen gebruiken hieronder.
 • Externe verwijzende netwerken: Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht in de Play Store-app via een niet-getagde deep link naar de Play Store.

Opmerking: Vertoningen over the air en op internet (play.google.com) worden niet bijgehouden op de pagina Acquisitierapporten van uw app.

Gedetailleerde gegevens

Als u een gedetailleerde weergave van een acquisitiekanaal wilt bekijken, klikt u op de naam van het kanaal (indien beschikbaar).

Prestaties meten in verschillende landen

U kunt als volgt gebruiks- en aankoopinformatie van uw app per land bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Gebruikers- en aankoopinformatie van app > Acquisitierapporten.
 4. Selecteer via het menu 'Meten op basis van' de optie Landen of Landen (Play Store organisch).
  • Landen: Het totale aantal unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht in de Play Store-app.
  • Landen (Play Store organisch): Unieke gebruikers die de winkelvermelding van uw app hebben bezocht door te browsen of te zoeken in de Play Store-app.

Opmerking: Gebruiks- en aankoopinformatie per land is vanaf 1 februari 2016 beschikbaar.

De gemiddelde opbrengst per gebruiker bekijken per acquisitiekanaal of land

Als u in uw app in-app-aankopen of abonnementen aanbiedt en u beschikt over rechten om financiële gegevens te bekijken, kunt u de gemiddelde opbrengst per gebruiker van uw app (ARPU) bekijken per acquisitiekanaal of land. U kunt deze gegevens gebruiken om uw acquisitiestrategieën te optimaliseren en inzicht te krijgen in waar uw meest waardevolle gebruikers vandaan komen.

De gemiddelde opbrengst per gebruiker wordt berekend door de totale opbrengst van een set gebruikers uit betaalde app-aankopen, in-app-aankopen en abonnementen gedurende de door u geselecteerde perioden te nemen en te delen door het aantal unieke gebruikers dat overeenkomt met een gebruikersstatistiek (bijvoorbeeld bezoekers van winkelvermeldingen).

Opmerking: Terugbetalingen die tijdens deze periode zijn uitgevoerd, worden verrekend met de totale opbrengst.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Gebruikers- en aankoopinformatie van app > Acquisitierapporten.
 4. Selecteer het tabblad Kopers.
 5. De details van uw rapport instellen:
  • Als u wilt schakelen tussen de weergaven van acquisitiekanaal en land, gebruikt u het dropdownmenu 'Meten op basis van'.
  • Gebruik het dropdownmenu 'Bezoekers vanaf' om aan te passen hoelang u wilt bijhouden hoeveel gebruikers hebben besteed nadat ze uw winkelvermelding voor het eerst hebben bekeken.
 6. Onder elk acquisitiekanaal of land is de gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU) beschikbaar voor elke categorie gebruikers.

Opmerking: De gemiddelde opbrengst per gebruiker omvat alle typen opbrengsten die worden gegenereerd op Google Play, maar alleen van de gebruikers die bijdragen aan de betreffende statistiek. Een gebruiker moet bijvoorbeeld een in-app- of abonnementsaankoop doen om te worden opgenomen in de statistiek Kopers. Als een app een betaalde app is, bevat de gemiddelde opbrengst per gebruiker voor Kopers ook de kosten voor het kopen van de app.

Diagrammen bekijken en gegevens vergelijken

Als u de gegevens van een acquisitiekanaal wilt weergeven als diagram, vinkt u een selectievakje naast het kanaal aan. In het diagram geven de weergegeven percentages het conversiepercentage van gebruikers van het ene segment naar het volgende segment aan.

Vergelijking van conversiepercentage met vergelijkbare apps voor Play Store-verkeer

Wanneer u gegevens voor Acquisitie of Landen (Play Store organisch) bekijkt, kunnen er ook gegevens worden weergegeven over het conversiepercentage van de winkelvermelding voor uw app in vergelijking met andere apps in dezelfde categorie. Deze vergelijkingen bieden u inzicht in hoe u presteert in ten opzichte van vergelijkbare apps op Google Play.

Wanneer er een vergelijking van het conversiepercentage voor vergelijkbare apps beschikbaar is, worden een rode of groene balk en een percentage weergegeven onder uw prestatiestatistieken (waaronder 'Installerende gebruikers' en 'Behouden installerende gebruikers'). Het percentage geeft het conversiepercentage van uw app aan in verhouding tot de mediaan. Vouw de rij uit om de volgende gegevens te bekijken:

 • Groep met vergelijkbare apps: Gebruik de kiezer voor een groep met vergelijkbare apps om een set apps te kiezen waarmee u uw app wilt vergelijken.
 • Inkomstenstrategie: Uw app wordt vergeleken met andere apps met hetzelfde inkomstenmodel (gratis, betaald of apps met in-app-aankopen of abonnementen).
 • Conversiepercentage: Als u het conversiepercentage van uw app wilt bekijken, zoekt u de pijl 'Uw app'.
 • App-percentiel: Percentielen geven een uitsplitsing van de conversiepercentages voor apps in dezelfde groep met vergelijkbare apps die hetzelfde inkomstenmodel gebruiken.
 • Mogelijkheid: In sommige gevallen ziet u een kaart met aanbevelingen waarmee u het conversiepercentage van uw app kunt verbeteren.

Opmerking: Vergelijkingen zijn beschikbaar wanneer er voldoende apps zijn waarvan de gespecificeerde groep met vergelijkbare apps overeenkomt met het inkomstenmodel van uw app.

Verschillende gegevensbronnen gebruiken

Vanwege verschillende meetmethoden kunnen gegevens met betrekking tot gebruiks- en aankoopinformatie van de app verschillen per bron (bijvoorbeeld Google Ads, Google Analytics en externe bronnen voor het bijhouden van gegevens).

Voorbeeld:

 • Gegevens met betrekking tot 'Bezoekers van winkelvermelding' in de Play Console wijken af van klikken in Google Ads, omdat advertentieklikken niet altijd leiden tot een bezoek aan de Play Store. Dit kan gebeuren als een gebruiker op een advertentie klikt maar vervolgens op de knop Terug tikt voordat de Play Store is geladen. Advertentieklikken van dezelfde gebruiker worden slechts één keer geteld in uw Play Console.
 • Gegevens met betrekking tot 'Installerende gebruikers' in de Play Console kunnen afwijken van conversiegegevens in Google Ads. De gegevens met betrekking tot 'Installerende gebruikers' omvatten alleen unieke gebruikers die uw app voor het eerst hebben geïnstalleerd. Google Ads-conversies omvatten alle installatiegebeurtenissen, waaronder herinstallaties en installaties op meerdere apparaten.

Rapporten downloaden vanuit Google Cloud Storage

U kunt rapporten openen en downloaden als csv-bestanden vanuit Google Cloud Storage. Rapporten worden dagelijks gemaakt en in maandelijkse CSV-bestanden verzameld.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?