Programos naudotojų įgijimo ir išlaikymo įvertinimas

Paskelbę programą sistemoje „Google Play“ galite peržiūrėti duomenis apie tai, kaip naudotojai randa jūsų programos parduotuvės įrašą ir su juo sąveikauja.

Jei parduodate produktus programoje ir (arba) prenumeratas, taip pat galite peržiūrėti programos vidutines pajamas už vieną naudotoją ir bendrą programos našumą, kai naudotojai tampa pirkėjais ir pakartotiniais pirkėjais, pagal įgijimo kanalą ar šalį.

Pastabos

 • Prenumeratorių ataskaita nebegalima nuo 2019 m. liepos mėn.
 • Naudotojų įgijimo ir išlaikymo duomenys pateikiami pagal Ramiojo vandenyno laiką (PT) ir atnaujinama kasdien.
 • Kai kurios metrikos apskaičiuojamos pagal naudotojų, kurie sutiko bendrinti savo duomenis su kūrėjais, duomenis. „Play Console“ teikiama metrika pakoreguota taip, kad labiau atitiktų visų jūsų naudotojų duomenis. Istorinė informacija gali būti skaičiuojama iš naujo, kad atspindėtų naudotojus, kurie atsisakė bendrinti naudojimo duomenis.
 • „Google“ neteiks duomenų, kurie neatitinka tam tikrų minimalių apribojimų. Šiuos duomenis galite matyti sugrupuotus į kategoriją „Kita“.

Našumo peržiūra pagal kanalą ar šalį

Programos puslapyje Įgijimo ataskaitos galite peržiūrėti duomenis, kaip naudotojai randa programos įrašą „Play“ parduotuvėje ir kaip naudoja jūsų programą ją įdiegę.

Apžvalga

Naudotojų grupės pasirinkimas ir stebėjimas
 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Naudotojų įgijimas > Įgijimo ataskaitos.
 4. Pasirinkite skirtuką Įdiegę ir nepašalinę asmenys arba Pirkėjai.
  • Įdiegę ir nepašalinę asmenys: rodomi unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše, tada įdiegė programą ir nepašalino jos iki 30 dienų.
  • Pirkėjai: rodomas unikalių naudotojų, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše, ir naudotojų, kurie įsigijo vieną ar daugiau produktų programoje arba prenumeratų, skaičius.
 5. Nustatykite išsamią ataskaitos informaciją.
  • Jei norite perjungti įgijimo kanalo ir šalies rodinius, naudokite išskleidžiamąjį meniu „Įvertinti pagal“.
  • Kad į ataskaitą būtų įtraukti naudotojai, kurie įdiegė programą neapsilankę parduotuvės įraše arba turėjo iš anksto įdiegtą programą, pažymėkite laukelį šalia „Įtraukti įdiegimus, įvykdytus neapsilankius parduotuvės įraše“.
  • Jei norite pasirinkti laiku pagrįstą naudotojų grupę, naudokite išskleidžiamąjį meniu „Lankytojai nuo“.

Pastaba: stebėjimo laikotarpį galite pasirinkti tik skirtuke Pirkėjai. Jei norite pasirinkti stebėjimo laikotarpį, turite siūlyti produktus programoje arba prenumeratas. Kitaip pagal numatytuosius nustatymus matysite 6 mėnesių stebėjimo laikotarpį.

Žr. pavyzdį

Jei 2017 m. sausio 6 d. atnaujinote programos piktogramą ir produktus programoje, galite sužinoti, kaip tai paveikė savaitės programos naudotojų įgijimo našumą, pasirinkdami toliau nurodytas parinktis.

 • Lankytojai nuo: 2017 m. sausio 6 d.–2017 m. sausio 12 d.

  Įtraukiami naudotojai, kurie dar nebuvo įdiegę jūsų programos nė viename įrenginyje ir per šį laikotarpį apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą.

 • Diapazonas: savaitė

  Stebimi naudotojai, kurie įdiegė programą arba įsigijo prekę programoje ar programos prenumeratą per savaitę nuo apsilankymo programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą.

Naudotojų įtraukimo duomenų naudojimo būdai

 • Sužinokite, kiek programos parduotuvės įrašo lankytojų atliko veiksmus per 7 dienas nuo apsilankymo programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą.
 • Palyginkite skirtingų įgijimo kanalų ar šalių pirkėjų duomenis ir sužinokite, kurie kanalai ir vietovės pritraukia vertingiausius naudotojus.
 • Palyginkite dienų sekas, kad sužinotumėte, kaip laikui bėgant kito programos naudotojų įgijimo metrika.
 • Palyginkite, kiek programą įdiegusių žmonių nepašalino jos iš įrenginio 7 dienas ir 30 dienų.

Įgijimo ataskaitos įdiegimai, palyginti su įdiegimų statistika

Programos puslapyje Įgijimo ataskaitos stebimi naudotojų veiksmai, kurie gali būti atliekami pasibaigus dienų sekai. Tai reiškia, kad įdiegimų statistikos vertės puslapyje Įgijimo ataskaitos gali būti didesnės, palyginti su tos pačios dienų sekos vertėmis puslapyje Statistika.

Žr. pavyzdį

Tarkime, kad pasirinkote dienų seką 2017 m. sausio 6 d.–2017 m. sausio 12 d. ir stebite naudotojus savaitę.

 • Naudotojas, kuris programos parduotuvės įraše naudodamas „Play“ parduotuvės programą apsilanko sausio 11 d. ir ją įdiegia sausio 15 d., bus įtrauktas į puslapio Įgijimo ataskaitos įdiegimų duomenis. Šis naudotojas bus įtrauktas, nes programos parduotuvės įraše apsilankė per nurodytą laikotarpį, o veikla buvo stebima kitos savaitės laikotarpiu.
Naudotojų metrikos tipai

Peržiūrėdami naudotojų įgijimo duomenis pagal kanalą ar šalį matysite toliau pateiktas kategorijas. Atminkite, kad naudotojų metriką matysite tik tuo atveju, jei turite leidimą „Peržiūrėti finansų ataskaitas“ ir parduodate produktus programoje arba programos prenumeratas.

 • Parduotuvės įrašo lankytojai: unikalūs naudotojai, kurie apsilankė jūsų programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą, bet neįdiegė programos.
 • Pirmą kartą įdiegę žmonės: unikalūs naudotojai, kurie įdiegė programą praėjus X d. po apsilankymo programos parduotuvės įraše naudojant „Google Play“ parduotuvės programą.
 • Ataskaitoje „Pirkėjai“
  • Pirkėjai: unikalūs naudotojai, kurie įsigijo bent vieną produktą programoje arba atliko vieną ar daugiau prenumeratos veiksmų praėjus X d. po apsilankymo programos parduotuvės įraše naudojant „Google Play“ parduotuvės programą.
  • Pakartotiniai pirkėjai: unikalūs naudotojai, kurie įsigijo bent du produktus programoje arba atliko du ar daugiau prenumeratos veiksmų praėjus X d. po apsilankymo programos parduotuvės įraše naudojant „Google Play“ parduotuvės programą.
 • Ataskaitoje „Įdiegę ir nepašalinę asmenys“
  • Įdiegę ir nepašalinę asmenys: įdiegę asmenys, kurie nepašalino programos bent iš vieno įrenginio nurodytą skaičių dienų. Diegimas nenurodo, kad programa buvo atidaryta per šį laikotarpį.

   Pastaba: nuo 2017 m. rugsėjo mėn. galite pastebėti, kad sumažėjo programos įdiegusių ir nepašalinusių asmenų duomenų. Taip yra todėl, kad sumažinome laikotarpį, per kurį atnaujiname pakartotinių įdiegimų išlaikymo duomenis.

Pastaba: įdiegimai, atlikti prisijungus prie belaidžio ryšio tinklo arba žiniatinklyje adresu play.google.com, yra įtraukti į įgijimo kanalą „Play“ parduotuvė (natūralus)“.

Mėnesio ataskaitų atsisiuntimas

Galite atsisiųsti ir eksportuoti mėnesio ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie įdiegusius ir nepašalinusius asmenis bei pirkėjus, „Play Console“ skiltyje Atsisiųsti ataskaitas.

Toliau nurodyta, kaip gauti mėnesio ataskaitas iš programos puslapio Įgijimo ataskaitos.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Naudotojų įgijimas > Įgijimo ataskaitos.
 4. Virš išskleidžiamojo meniu „Lankytojai nuo“ pasirinkite Atsisiųsti.

Duomenų peržiūra pagal įgijimo kanalą ar šalį

Įgijimo kanalų tipai

Peržiūrėdami naudotojų įgijimo duomenis pagal kanalą matysite toliau pateiktas kategorijas.

 • Visi įgijimo kanalai: bendras unikalių naudotojų, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Play“ parduotuvės programą, skaičius.
 • „Play“ parduotuvė (natūralus): unikalūs naudotojai, kurie peržiūrėjo programos parduotuvės įrašą naršydami arba ieškodami „Play“ parduotuvės programoje.
  • Paieška: unikalūs naudotojai, kurie rado jūsų programą sistemoje „Google Play“ iš paieškos rezultatų. Šie naudotojai taip pat skaičiuojami eilutėje „Play“ parduotuvė (natūralus).
  • Naršymas: unikalūs naudotojai, kurie rado jūsų programą sistemoje „Google Play“, bet ne iš paieškos rezultatų (pavyzdžiui, naršydami kategoriją arba panašių programų korteles). Šie naudotojai taip pat skaičiuojami eilutėje „Play“ parduotuvė (natūralus).

 • Diegimai neapsilankius parduotuvės įraše: unikalūs naudotojai, kurie įdiegė programą neperžiūrėję parduotuvės įrašo arba kuriems programa buvo iš anksto įdiegta. Įtraukiami diegimai tiesiogiai iš paieškos rezultatų, „Play“ parduotuvės žiniatinklyje bei diegimai, pasiekiami ne parduotuvės įraše. Neįtraukiami tiesioginiai įkėlimai. Stebėjimo laikotarpis ir naudotojų grupės nustatomi pagal diegimo įvykį, o ne apsilankymą.
 • Stebimi kanalai (UTM): unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Play“ parduotuvės programą, spustelėję „Urchin“ duomenų srauto tvarkyklės žyma pažymėtą nuorodą.
 • „Google“ paieška (natūralus): unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą iš „Google“ paieškos.
 • „Google Ads“: unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą iš „Google Ads“ skelbimo. „Google Ads“ ir „Play Console“ duomenys gali skirtis. Jei reikia daugiau informacijos, žr. toliau esančią skiltį „Skirtingų duomenų šaltinių naudojimas“.
 • Trečiosios šalies persiuntimo URL: unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Google Play“ parduotuvės programą, spustelėję nepažymėtą giliąją nuorodą į „Play“ parduotuvę.

Pastaba: belaidžio ryšio tinklu ir žiniatinklyje (play.google.com) pateikti parodymai nestebimi programos puslapyje Įgijimo ataskaitos.

Išsamūs duomenys

Jei norite peržiūrėti išsamų įgijimo kanalo rodinį, spustelėkite kanalo pavadinimą (jei jis pasiekiamas).

Našumo įvertinimas skirtingose šalyse

Jei norite peržiūrėti naudotojų įgijimo duomenis pagal šalį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Naudotojų įgijimas > Įgijimo ataskaitos.
 4. Naudodami išskleidžiamąjį meniu „Įvertinti pagal“ pasirinkite Šalys arba Šalys (natūralus „Play“ parduotuvės kanalas).
  • Šalys: bendras unikalių naudotojų, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše naudodami „Play“ parduotuvės programą, skaičius pagal šalį.
  • Šalys (natūralus „Play“ parduotuvės kanalas): unikalūs naudotojai, kurie apsilankė programos parduotuvės įraše, naršydami arba ieškodami „Play“ parduotuvės programoje, pagal šalį.

Pastaba: naudotojų įgijimo duomenys pagal šalį pasiekiami nuo 2016 m. vasario 1 d.

Vidutinių pajamų už vieną naudotoją peržiūra pagal įgijimo kanalą ar šalį

Jei parduodate pirkinius programoje ir (arba) prenumeratas ir turite leidimus „Peržiūrėti finansinius duomenis“, galite peržiūrėti programos vidutines pajamas už vieną naudotoją (ARPU) pagal įgijimo kanalą ar šalį. Naudodami šiuos duomenis galite optimizuoti įgijimo strategijas ir suprasti, iš kur ateina vertingiausi naudotojai.

Vidutinės pajamos už vieną naudotoją skaičiuojamos visų pajamų, pasirinktu laikotarpiu gautų už naudotojų įsigytas mokamus programas, pirkinius programoje ir prenumeratas, skaičių padalijus iš unikalių naudotojų, atitinkančių naudotojo metriką, skaičiaus (pavyzdys: parduotuvės įrašo lankytojai).

Pastaba: visos grąžintos lėšos, kurių būna pasirinktu laikotarpiu, atimamos iš bendros pajamų sumos.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Naudotojų įgijimas > Įgijimo ataskaitos.
 4. Pasirinkite skirtuką Pirkėjai.
 5. Nustatykite išsamią ataskaitos informaciją.
  • Jei norite perjungti įgijimo kanalo ir šalies rodinius, naudokite išskleidžiamąjį meniu „Įvertinti pagal“.
  • Jei norite koreguoti, kaip ilgai norite stebėti, kiek naudotojai išleidžia pirmą kartą peržiūrėję parduotuvės įrašą, naudokite išskleidžiamąjį meniu „Lankytojai nuo“.
 6. Po kiekvienu įgijimo kanalu ar šalimi pateikiamos kiekvienos kategorijos naudotojų vidutinės pajamos už vieną naudotoją (ARPU).

Pastaba: į vidutines pajamas už vieną naudotoją įtraukiamos visų tipų pajamos, gautos sistemoje „Google Play“, bet tik iš naudotojų, kurių duomenys pateikiami toje metrikoje. Pavyzdžiui, kad naudotojas būtų įtrauktas į skiltį „Pirkėjai“, jis turi įsigyti pirkinį programoje arba prenumeratą. Jei programa yra mokama, į skilties „Pirkėjai“ vidutines pajamas už vieną naudotoją taip pat įtraukiama programos kaina.

Diagramų peržiūra ir duomenų palyginimas

Kad peržiūrėtumėte įgijimo kanalo duomenis kaip diagramą, pasirinkite žymimąjį laukelį šalia kanalo. Diagramoje pateikiamos procentinės vertės nurodo naudotojų konversijų rodiklį iš vieno segmento į kitą.

Lygiaverčių programų konversijų rodiklių palyginimas pagal „Play“ parduotuvės srautą

Kai peržiūrite Įgijimo arba Šalių „Play“ parduotuvės (natūralus) duomenis, galite peržiūrėti duomenis, kuriuose nurodytas programos parduotuvės įrašo konversijų rodiklio našumas pagal lygiavertes programas. Šie palyginimai naudingi norint sužinoti, koks jūsų našumas, palyginti su panašiomis programomis sistemoje „Google Play“.

Kai bus pasiekiami lygiaverčių programų konversijų rodiklių palyginimai, po našumo metrika bus pateikta raudona arba žalia juosta ir procentinis dydis (įskaitant „Įdiegę žmonės“ ir „Įdiegę ir nepašalinę asmenys“). Procentinis dydis nurodo programos konversijų rodiklį, palyginti su vidutiniu rodikliu. Išskleiskite eilutę, kad peržiūrėtumėte nurodytą išsamią informaciją.

 • Lygiaverčių programų grupė: naudodami lygiaverčių programų grupės parinkiklį pasirinkite programų, su kuriomis norite palyginti savo programą, rinkinį.
 • Pajamų gavimas: programa bus įvertinta pagal kitas to paties pajamų gavimo modelio (nemokamos, mokamos programos arba programos, apimančios pirkimą ar prenumeratas programoje) programas.
 • Konversijų rodiklis: jei norite peržiūrėti programos konversijų rodiklį, žr. rodyklę „Jūsų programa“.
 • Programų procentilis: procentiliai nurodo pasirinktos lygiaverčių programų grupės ir tą patį pajamų gavimo modelį naudojančių programų konversijų rodiklių analizę.
 • Galimybė: tam tikrais atvejais bus pateikta kortelė su rekomendacijomis, kaip padidinti programos konversijų rodiklį.

Pastaba: palyginimai bus pasiekiami, kai nurodytoje lygiaverčių programų grupėje bus pakankamai programų, atitinkančių jūsų programos pajamų gavimo modelį.

Skirtingų duomenų šaltinių naudojimas

Dėl skirtingų įvertinimo metodų naudotojų įgijimo duomenys gali skirtis įvairiuose šaltiniuose (įskaitant „Google Ads“, „Google Analytics“ ir trečiųjų šalių stebėjimo šaltinius).

Toliau pateikti pavyzdžiai.

 • „Play Console“ parduotuvės įrašo lankytojų duomenys skirsis nuo „Google Ads“ paspaudimų duomenų, nes skelbimų paspaudimai ne visada baigiasi apsilankymu „Play“ parduotuvėje. Taip gali nutikti, jei naudotojas spustelėja skelbimą, bet paliečia grįžimo mygtuką prieš įkeliant „Play“ parduotuvę. Skelbimų paspaudimai, kuriuos atlieka tas pats naudotojas, skaičiuojami tik vieną kartą sistemoje „Play Console“.
 • „Play Console“ įdiegusių žmonių duomenys gali skirtis nuo „Google Ads“ konversijų duomenų. Į įdiegusių žmonių duomenis įtraukiami tik unikalūs pirmą kartą programą įdiegę naudotojai. Į „Google Ads“ konversijas įtraukiami visi įdiegimo įvykiai, įskaitant pakartotinius įdiegimus ir įdiegimus keliuose įrenginiuose.

Ataskaitų atsisiuntimas iš „Google Cloud Storage“

Galite pasiekti ir atsisiųsti ataskaitas kaip CSV failus iš „Google Cloud Storage“. Ataskaitos sugeneruojamos kasdien ir kaupiamos mėnesiniuose CSV failuose.

Susijęs turinys

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?