Měření akvizice a retence aplikace

This article describes the acquisition report available in the old Play Console. This report is no longer available in the Play Console as of November 2, 2020, however you can continue to export the acquisition and retention data from this report using Google Cloud Storage.

For more information about the acquisition report available in the new Play Console, including the ability to export data, refer to this article.

Jakmile na Google Play publikujete aplikaci, můžete si prohlédnout údaje o tom, jakým způsobem uživatelé nacházejí záznam vaší aplikace v obchodu a jak aplikaci využívají.

Pokud nabízíte produkty v aplikaci nebo předplatné, můžete také sledovat průměrné tržby aplikace na jednoho uživatele a celkový výkon aplikace při konverzi uživatelů na kupující a opakované kupující podle kanálu akvizice nebo země.

Poznámky

 • Přehled Odběratelé již od července 2019 není k dispozici.
 • Data o akvizici a retenci jsou uváděna v tichomořském čase (PT) a aktualizují se každý den.
 • Některé metriky se vypočítávají na základě údajů od uživatelů, kteří souhlasili s hromadným sdílením dat s vývojáři. Metriky, které ve službě Play Console poskytujeme, jsou upravovány, aby přesněji odrážely údaje od všech vašich uživatelů. Historické údaje mohou být přepočítány tak, aby odrážely uživatele, kteří nesouhlasili se sdílením údajů o využití.
 • Údaje, které nedosahují stanovené minimální hranice, Google nezobrazí. Mohou se zobrazit seskupené v kategorii Ostatní.

Sledování výkonu podle kanálu nebo země

Na stránce Přehledy akvizic pro příslušnou aplikaci můžete sledovat údaje o tom, jak uživatelé nacházejí záznam aplikace v Obchodu Play a jak aplikaci po instalaci využívají.

Přehled

Výběr a sledování kohorty uživatelů
 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Akvizice uživatelů > Přehledy akvizic.
 4. Vyberte kartu Ponechané instalace nebo Kupující.
  • Ponechané instalace: Udává unikátní uživatele, kteří navštívili záznam vaší aplikace v obchodě, poté si aplikaci nainstalovali a nechali ji nainstalovanou až 30 dní.
  • Kupující: Udává unikátní uživatele, kteří navštívili záznam vaší aplikace v obchodě a počet uživatelů, kteří následně zakoupili alespoň jeden produkt v aplikaci nebo odběr.
 5. Nastavte podrobnosti přehledu:
  • Chcete-li přepnout mezi zobrazením kanálu akvizice a země, použijte rozbalovací nabídku Měřit podle.
  • Chcete-li, aby přehled zahrnoval uživatele, kteří si vaši aplikaci nainstalovali bez předchozí návštěvy záznamu v obchodu, nebo kteří měli aplikaci předinstalovanou, zaškrtněte políčko vedle možnosti Zahrnout instalace bez návštěvy záznamu v obchodu.
  • Chcete-li vybrat kohortu uživatelů založenou na čase, zvolte rozbalovací nabídku Návštěvníci od.

Poznámka: Období sledování lze vybrat pouze na kartě Kupující. Chcete-li vybrat období sledování, musíte nabízet produkty v aplikaci nebo odběry. V opačném případě bude automaticky použito šestiměsíční období sledování.

Příklad

Pokud jste 6. ledna 2017 do aplikace přidali novou ikonu a produkty v aplikaci, můžete sledovat, jaký to mělo následující týden vliv na výkon akvizice uživatelů, když vyberete následující možnosti:

 • Návštěvníci od: 6. ledna 2017 – 12. ledna 2017

  Patří sem uživatelé, kteří vaši aplikaci dosud nenainstalovali do žádného ze svých zařízení a během stanoveného období navštívili záznam aplikace v aplikaci Obchod Play.

 • Rozsah: Týden

  Takto můžete sledovat uživatele, kteří si nainstalovali aplikaci nebo zakoupili produkt v aplikaci či odběr do jednoho týdne od návštěvy záznamu aplikace v aplikaci Obchod Play.

Využití dat o akvizici uživatelů

 • Sledujte, kolik návštěvníků záznamu aplikace v aplikaci Obchod Play provedlo do sedmi dnů od návštěvy nějakou akci.
 • Srovnejte data kupujících v jednotlivých kanálech akvizice nebo zemích, abyste zjistili, které kanály nebo místa přitahují nejhodnotnější uživatele.
 • Srovnejte časová období, abyste mohli sledovat, jak se metriky akvizice uživatelů v průběhu času mění.
 • Porovnejte, kolik uživatelů, kteří si aplikaci nainstalovali, si ji ponechalo po dobu sedmi dní a kolik po dobu 30 dní.

Instalace v přehledech akvizic ve srovnání se statistikami instalací

Stránka Přehledy akvizic pro příslušnou aplikaci sleduje aktivitu uživatelů, ke které může dojít i po skončení vybraného období. Statistiky instalací proto mohou být ve stejném období na stránce Přehledy akvizic vyšší než na stránce Statistiky.

Příklad

Vyberete období od 6. ledna 2017 do 12. ledna 2017 a sledujete návštěvníky za týden:

 • Uživatel, který navštíví záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play 11. ledna a aplikaci si nainstaluje 15. ledna, bude zahrnut do údajů o instalacích na stránce Přehledy akvizic. Je to proto, že uživatel navštívil záznam aplikace v obchodu v zadaném období a jeho aktivita byla sledována po dobu následujícího týdne.
Typy metrik uživatelů

U dat akvizice uživatelů podle kanálu nebo země se zobrazují následující kategorie. Pokud máte oprávnění k zobrazení finančních přehledů a nabízíte produkty v aplikaci nebo předplatné, budou k dispozici pouze metriky kupujících.

 • Návštěvníci záznamu v obchodu: Unikátní uživatelé, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play, avšak aplikaci nenainstalovali.
 • První instalace: Unikátní uživatelé, kteří vaši aplikaci nainstalovali X dnů po návštěvě záznamu v aplikaci Obchod Play.
 • V přehledu Kupující
  • Kupující: Unikátní uživatelé, kteří zakoupili alespoň jeden produkt v aplikaci nebo jeden či více odběrů X dnů po návštěvě záznamu vaší aplikace v aplikaci Obchod Play.
  • Opakovaně kupující: Unikátní uživatelé, kteří zakoupili alespoň dva produkty v aplikaci nebo dva či více odběrů X dnů po návštěvě záznamu vaší aplikace v aplikaci Obchod Play.
 • V přehledu Ponechané instalace
  • Ponechané instalace: Uživatelé, kteří si aplikaci nainstalovali a po uvedený počet dní si ji nechali alespoň v jednom zařízení. Neznamená to ale, že uživatel v této době aplikaci otevřel.

   Poznámka: Od září 2017 může údaj o počtu ponechaných instalací aplikace klesat. Důvodem je zkrácení doby, během které aktualizujeme údaje o retenci u opětovných instalací.

Poznámka: Instalace provedené bezdrátově nebo z internetové adresy play.google.com jsou zahrnuty do kanálu akvizice Obchod Play (organické).

Stažení měsíčních přehledů

Můžete si stáhnout a exportovat měsíční přehledy s daty o ponechaných instalacích a kupujících. Najdete je ve službě Play Console v sekci Stažení přehledů.

K měsíčním přehledům se ze stránky Přehledy akvizic dostanete takto:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Akvizice uživatelů > Přehledy akvizic.
 4. Nad rozbalovací nabídkou Návštěvníci od vyberte Stáhnout.

Zobrazení dat podle kanálu akvizice nebo země

Typy kanálů akvizice

U dat akvizice uživatelů podle kanálu se zobrazují následující kategorie:

 • Všechny kanály akvizice: Celkový počet unikátních uživatelů, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play.
 • Obchod Play (organické): Unikátní uživatelé, kteří zobrazili záznam vaší aplikace při prohlížení nebo vyhledávání v aplikaci Obchod Play.
  • Vyhledávání: Unikátní uživatelé, kteří vaši aplikaci našli ve výsledcích vyhledávání na Google Play. Tito uživatelé se také započítávají do řádku Obchod Play (organické).
  • Průzkum: Unikátní uživatelé, kteří vaši aplikaci našli na Google Play, ale ne ve výsledcích vyhledávání (např. při procházení kategorií nebo karet s podobnými aplikacemi). Tito uživatelé se také započítávají do řádku Obchod Play (organické).

 • Instalace bez návštěvy záznamu v obchodu: Unikátní uživatelé, kteří aplikaci nainstalovali, aniž by si zobrazili váš záznam v obchodu, nebo kteří měli aplikaci předinstalovanou. Zahrnuje některé instalace provedené přímo z výsledků vyhledávání nebo z Obchodu Play na webu a instalace dostupné mimo váš záznam v obchodu. Nezahrnuje zkušebně načtené aplikace. Období měření a kohorty uživatelů se definují na základě události instalace, nikoliv návštěvy.
 • Sledované kanály (UTM): Unikátní uživatelé, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play prostřednictvím odkazu označeného systémem UTM.
 • Vyhledávání Google (organické): Unikátní uživatelé, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play prostřednictvím Vyhledávání Google.
 • Google Ads: Unikátní uživatelé, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play z reklamy Google Ads. Data ve službě Google Ads a ve službě Play Console se mohou lišit. Další informace naleznete v sekci Použití různých datových zdrojů níže.
 • Referrery třetí strany: Unikátní uživatelé, kteří navštívili záznam vaší aplikace v aplikaci Obchod Play prostřednictvím neoznačeného přímého odkazu na Obchod Play.

Poznámka: Bezdrátová a webová (play.google.com) zobrazení nejsou na stránce Přehledy akvizic pro vaši aplikaci sledována.

Podrobná data

Chcete-li si prohlédnout podrobný přehled kanálu akvizice, klikněte na název kanálu (pokud je k dispozici).

Měření výkonu mezi zeměmi

Zobrazení dat akvizice uživatelů podle země:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Akvizice uživatelů > Přehledy akvizic.
 4. V rozbalovací nabídce Měřit podle vyberte Země nebo Země (Obchod Play organické).
 5. Země: Celkový počet unikátních uživatelů, kteří v aplikaci Obchod Play navštívili záznam vaší aplikace, seřazený podle zemí.
 6. Země (Obchod Play organické): Počet unikátních uživatelů, kteří záznam vaší aplikace navštívili v rámci prohlížení nebo vyhledávání v aplikaci Obchod Play, seřazený podle zemí.

Poznámka: Data akvizice uživatelů podle země jsou k dispozici od 1. února 2016.

Zobrazení průměrných tržeb na uživatele podle kanálu akvizice nebo země

Pokud vaše aplikace nabízí nákupy v aplikaci nebo předplatné a máte oprávnění Zobrazení finančních údajů, můžete sledovat průměrné tržby aplikace na uživatele (ARPU) podle kanálu akvizice nebo země. Na základě těchto údajů pak můžete optimalizovat strategie akvizice a zjistit, odkud přicházejí nejhodnotnější uživatelé.

Průměrné tržby na uživatele se počítají na základě celkových příjmů vygenerovaných množinou uživatelů při nákupech placené aplikace, nákupech v aplikaci a nákupech předplatného ve vybraném časovém období, a tyto příjmy se vydělí počtem unikátních uživatelů, na které se vztahuje metrika uživatelů (například: návštěvníci záznamu v obchodu).

Poznámka: Refundace, které budou realizovány během vyhraného období, budou z celkové částky tržeb odečteny.

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Akvizice uživatelů > Přehledy akvizic.
 4. Vyberte kartu Kupující.
 5. Nastavte podrobnosti přehledu:
  • Chcete-li přepnout mezi zobrazením kanálu akvizice a země, použijte rozbalovací nabídku Měřit podle.
  • Chcete-li upravit, jak dlouho budete sledovat, kolik uživatelé utratí po první návštěvě vašeho záznamu v obchodu, použijte rozbalovací nabídku Návštěvníci od.
 6. Pod každým kanálem akvizice nebo každou zemí budou u každé kategorie uživatelů uvedeny průměrné tržby na uživatele (ARPU).

Poznámka: Průměrné tržby na uživatele zahrnují všechny typy tržeb vygenerovaných na Google Play, ale jen od uživatelů, kteří patří do příslušné metriky. Například do metriky Kupující může být zahrnut jen uživatel, který provedl nákup v aplikaci nebo zakoupil předplatné. Pokud se jedná o placenou aplikaci, průměrné tržby na uživatele pro metriku Kupující budou zahrnovat také nákupní cenu aplikace.

Zobrazení grafů a porovnání dat

Chcete-li data kanálu akvizice zobrazit jako graf, vedle kanálu zaškrtněte příslušné políčko. V grafu se zobrazují procentuální hodnoty, které představují konverzní poměr uživatelů v jednotlivých segmentech.

Porovnání konverzního poměru se srovnávacími aplikacemi v rámci návštěvnosti Obchodu Play

Při prohlížení údajů Akvizice nebo Země Obchod Play (organické) se mohou zobrazit také údaje, které uvádějí, jak si vede konverzní poměr záznamu aplikace v obchodu vůči srovnávacím aplikacím. Tato porovnání vám pomohou zjistit, jak si vedete ve srovnání s podobnými aplikacemi na Google Play.

Bude-li porovnání konverzního poměru srovnávacích aplikací dostupné, pod metrikami výkonu (včetně počtu instalací a ponechaných instalací) bude zobrazen červený nebo zelený panel s procentuálním údajem. Procento udává konverzní poměr aplikace v porovnání s mediánem. Rozbalením řádku zobrazíte následující podrobnosti:

 • Srovnávací skupina: Pomocí možnosti Srovnávací skupina můžete vybrat skupinu aplikací, se kterými svou aplikaci porovnáte.
 • Zpeněžení: Aplikace bude poměřována s ostatními aplikacemi se stejným modelem zpeněžení, což mohou být bezplatné aplikace, placené aplikace nebo aplikace zahrnující nákupy v aplikaci či předplatné.
 • Konverzní poměr: Chcete-li zobrazit konverzní poměr aplikace, najděte šipku Vaše aplikace.
 • Percentil aplikací: Percentily poskytují podrobný rozpis konverzních poměrů aplikací z vybrané srovnávací skupiny, které používají stejný model zpeněžení.
 • Příležitost: V některých případech se zobrazí karta s doporučeními na vylepšení konverzního poměru aplikace.

Poznámka: Porovnání bude dostupné, bude-li ve vybrané srovnávací skupině k dispozici dostatek aplikací s odpovídajícím modelem zpeněžení.

Použití různých datových zdrojů

Vzhledem k rozdílným metodám měření se data akvizice z jednotlivých zdrojů (Google Ads, Google Analytics a sledovací služby třetích stran) mohou lišit.

Příklad:

 • Hodnota Návštěvníci záznamu v obchodu ve službě Play Console se bude lišit od počtu kliknutí uvedených ve službě Google Ads, protože kliknutí na reklamu pokaždé nevedou k návštěvě Obchodu Play (například pokud uživatel klikne na reklamu, ale před načtením Obchodu Play klikne na Zpět). Kliknutí na reklamu se ve službě Play Console započítávají pouze jednou.
 • Hodnota Počet instalací ve službě Play Console se může lišit od počtu konverzí ve službě Google Ads. Do počtu instalací se započítávají pouze unikátní uživatelé, kteří si aplikaci nainstalovali poprvé. Konverze Google Ads zahrnují všechny události instalace, včetně přeinstalací a instalací do více zařízení.

Stažení přehledů z úložiště Google Cloud Storage

Přehledy z úložiště Google Cloud Storage si můžete zobrazit a stáhnout jako soubory CSV. Přehledy se generují každý den a akumulují se v měsíčních souborech CSV.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory