Измерване на придобиването и запазването на приложението ви

В тази статия е описан отчетът за придобиването, който е налице в старата версия на Play Console. От 2 ноември 2020 г. този отчет вече не е достъпен в Play Console. Можете обаче да продължите да експортирате данните за придобиването и задържането от него посредством Google Cloud Storage до 1 август 2021 г. През март 2021 г. ще бъде въведена функция за програмно експортиране на новия отчет за придобиването.

За повече информация относно отчета за придобиването, който е налице в новата версия на Play Console, включително възможността за експортиране на данни, разгледайте тази статия.

След като публикувате приложение в Google Play, можете да преглеждате данни за това, как потребителите намират малката му обява в магазина и взаимодействат с нея.

Ако в приложението ви се предлагат продукти и/или абонаменти, можете също да видите разбивка по канал за придобиване или държава за средните приходи от потребител, както и за цялостната ефективност на приложението по отношение на превръщането на потребителите в нови и връщащи се купувачи.

Забележки:

 • От юли 2019 г. отчетът Абонати вече не е налице.
 • Данните за придобиването и задържането се изготвят въз основа на Тихоокеанско време (PT) и се опресняват ежедневно.
 • Някои показатели се изчисляват въз основа на данни от потребителите, които са се съгласили да споделят данните си с програмистите като цяло. Показателите, предоставяни от нас в Play Console, се коригират, за да отразяват по-точно данните от всичките ви потребители. Информацията за минали периоди може да бъде преизчислена, за да включва потребителите, които са отказали да споделят данни за употребата.
 • Google няма да показва данни, които попадат под определени минимални прагове. Възможно е тези данни да бъдат групирани в категорията „Други“.

Преглед на ефективността по канал или държава

На страницата Отчети за придобиване на приложението си можете да преглеждате данни за това как потребителите намират малката му обява в Google Play Магазин и как го използват след инсталирането.

Общ преглед

Избиране и проследяване на кохорта с потребители
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Придобиване от потребител > Отчети за придобиване.
 4. Изберете раздела Трайни потребители или Купувачи.
  • Трайни потребители: Показва броя отделни потребители, които са посетили малката обява в магазина за приложението ви, след което са го инсталирали и са го запазили поне за 30 дни.
  • Купувачи: Показва броя отделни потребители, които са посетили малката обява в магазина за приложението ви, и броя на тези, които след това са купили един или повече продукти или абонаменти в него.
 5. Настройте подробностите за отчета:
  • Използвайте падащото меню „Измерване по“, за да превключвате между изгледа с канали за придобиване и този с държави.
  • Поставете отметка в квадратчето до „Включване на инсталиранията без посещение на малката обява в магазина“, ако искате отчетът да включва потребителите, които са инсталирали приложението ви без посещение на малката ви обява в магазина или го имат предварително инсталирано.
  • За да изберете потребителска кохорта с времево ограничение, използвайте падащото меню „Посетители от“.

Забележка: Можете да избирате период за проследяване само в раздела Купувачи. За целта трябва да предлагате продукти или абонаменти в приложението си. В противен случай по подразбиране ще се показва 6-месечен период.

Вижте пример

Ако на 6 януари 2017 г. сте актуализирали приложението си с нова икона и продукти в него, можете да видите как това се е отразило на ефективността на потребителското му придобиване за една седмица, като изберете:

 • Посетители от: 6 януари 2017 г. – 12 януари 2017 г.

  Тези данни включват потребителите, които още не са били инсталирали приложението ви на устройствата си и са посетили малката му обява в Google Play Магазин през този период.

 • Период от време: Седмица

  Проследява потребителите, които са инсталирали приложението ви или са купили елемент или абонамент в него в рамките на седмица след посещаване на малката му обява в Google Play Магазин.

Начини за използване на данните за потребителското придобиване

 • Вижте колко от посетителите на малката обява за приложението ви са предприели действие в рамките на 7 дни след посещаването ѝ в Google Play Магазин.
 • Сравнете данните за купувачите в различните канали за придобиване или държави, за да научите кои канали или местоположения привличат най-ценните потребители.
 • Сравнете различни периоди, за да видите как показателите за потребителското придобиване на приложението ви са се променили с течение на времето.
 • Сравнете броя на хората, които са инсталирали приложението ви и са го запазили за 7 дни, спрямо броя на тези, които са го инсталирали и запазили в продължение на 30 дни.

Сравнение между данните за инсталиранията от страниците „Отчети за придобиване“ и „Статистически данни“

На страницата Отчети за придобиване за приложението ви се проследява потребителската активност, която евентуално е възникнала след края на избрания от вас период от време. Това означава, че за един и същ период статистическите данни за инсталиранията на страницата Отчети за придобиване могат да бъдат с по-високи стойности в сравнение с тези на страницата Статистически данни.

Вижте пример

Ако изберете период от 6 януари 2017 г. до 12 януари 2017 г. и проследявате посетителите в продължение на седмица:

 • Потребител, който посети малката обява за приложението ви в Google Play Магазин на 11 януари и го инсталира на 15 януари, пак ще бъде включен в данните за инсталиранията на страницата Отчети за придобиване. Това е така, защото е посетил малката обява в магазина в рамките на посочения период от време и активността му се е проследявала седмица след това.
Типове показатели за потребителите

Когато преглеждате данните за потребителското придобиване по канал или държава, ще виждате следните категории. Имайте предвид, че показателите за купувачите ще се извеждат само ако имате разрешение за преглед на финансовите отчети и в приложението ви се предлагат продукти или абонаменти.

 • Посетители на малката обява в магазина: Отделните потребители, които са посетили малката обява за приложението ви в Google Play Магазин, но не са го инсталирали.
 • Хора, инсталирали приложението за първи път: Отделните потребители, които са инсталирали приложението ви X дни, след като са посетили малката му обява в Google Play Магазин.
 • В отчета „Купувачи“:
  • Купувачи: Отделните потребители, които са купили поне един продукт в приложението или са имали едно или повече събития за абонамент X дни, след като са посетили съответната малка обява в Google Play Магазин.
  • Връщащи се купувачи: Отделните потребители, които са купили поне два продукта в приложението или са имали две или повече събития за абонамент X дни, след като са посетили съответната малка обява в Google Play Магазин.
 • В отчета „Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили“:
  • Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили: Потребителите, които са запазили приложението ви за показания брой дни на поне едно от устройствата си. Това не означава, че приложението е било отваряно през съответния период.

   Забележка: От септември 2017 г. може да забележите спад в данните за трайните потребители на приложението ви. Това е така, защото намалихме периода от време, през който актуализираме данните за задържане за повторните инсталирания.

Забележка: Инсталиранията, извършени безжично или от мрежата на адрес play.google.com, са включени в канала за придобиване „Google Play Магазин (органично)“.

Изтегляне на месечни отчети

Можете да изтегляте и експортирате месечни отчети, които включват данни за трайните потребители и купувачите, от секцията Изтегляне на отчети в Play Console.

Ето как да изтеглите месечните отчети от страницата Отчети за придобиване на приложението ви:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Придобиване от потребител > Отчети за придобиване.
 4. От падащото меню „Посетители от“ изберете Изтегляне.

Преглед на данните по канал за придобиване или държава

Типове канали за придобиване

Когато преглеждате данните за потребителското придобиване по канал, ще виждате следните категории:

 • Всички канали за придобиване: Общият брой отделни потребители, които са посетили малката обява на приложението ви в Google Play Магазин.
 • Google Play Магазин (органично): Отделните потребители, които са видели малката обява на приложението ви чрез разглеждане или търсене в Google Play Магазин.
  • Търсене: Отделни потребители, които са намерили приложението ви в Google Play от резултатите от търсенето. Тези потребители са отчетени и в реда Google Play Магазин (органично).
  • Разглеждане: Отделни потребители, които са намерили приложението ви в Google Play, но не от резултатите от търсенето (например при разглеждане на категория или карти за подобни приложения). Тези потребители са отчетени и в реда Google Play Магазин (органично).

 • Инсталирания без посещение на малката обява в магазина: Отделните потребители, които са инсталирали приложението ви, без да видят малката обява в магазина, или го имат предварително инсталирано. Данните включват някои инсталирания, извършени директно от резултатите от търсенето, Google Play Магазин в мрежата и източници, различни от малката ви обява, но не и инсталиранията, които са вследствие на локално прехвърляне между устройства. Периодите на проследяване и потребителските кохорти се определят въз основа на събитията за инсталиране вместо на посещенията.
 • Проследени канали (система на Urchin за контрол на трафика (UTM): Отделните потребители, които са посетили малката обява на приложението ви в Google Play Магазин от маркирана чрез UTM връзка.
 • Google Търсене (органично): Отделните потребители, които са посетили малката обява за приложението ви в Google Play Магазин от резултат от търсене с Google.
 • Google Ads: Отделните потребители, които са посетили малката обява за приложението ви в Google Play Магазин от реклама в Google Ads. Може да има разлика между данните в Google Ads и тези в Play Console. За повече информация вижте секцията Използване на различни източници на данни по-долу.
 • Препращащи URL адреси на трети страни: Отделните потребители, които са посетили малката обява за приложението ви в Google Play Магазин от немаркирана пряка връзка към нея.

Забележка: Безжичните импресии и тези в мрежата (play.google.com) не се проследяват на страницата Отчети за придобиване на приложението ви.

Подробни данни

За да видите подробна разбивка за канал за придобиване, кликнете върху името му (ако е налице).

Измерване на ефективността в различни държави

За да прегледате данните за потребителското придобиване по държава:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Придобиване от потребител > Отчети за придобиване.
 4. Посредством падащото меню „Измерване по“ изберете Държави или опцията за преглед на данните по държави (органично за Google Play Магазин).
  • Държави: Общият брой отделни потребители по държава, които са посетили малката обява за приложението ви в Google Play Магазин.
  • Държави (органично за Google Play Магазин): Отделните потребители по държава, които са посетили малката обява за приложението ви чрез разглеждане или търсене в Google Play Магазин.

Забележка: Данните за придобиването от потребители по държава са налице след 1 февруари 2016 г.

Преглед на средните приходи от потребител по канал за придобиване или държава

Ако в приложението ви се предлагат елементи за покупка или абонаменти и имате разрешението „Преглед на финансовите данни“, можете да преглеждате средните приходи от потребител за приложението си по канал за придобиване или държава. В състояние сте да използвате тези данни, за да оптимизирате стратегиите си за придобиване и да научите откъде идват най-ценните ви потребители.

Средните приходи от потребител се изчисляват, като общите приходи, генерирани от набор потребители посредством покупки на приложения, покупки в приложения и абонаменти през избрания от вас период от време, се разделят на броя отделни потребители за показател за потребители (напр. посетители на малката обява в магазина).

Забележка: Сумите, възстановени през избрания период от време, се вадят от стойността на общите приходи.

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Придобиване от потребител > Отчети за придобиване.
 4. Изберете раздела Купувачи.
 5. Настройте подробностите за отчета:
  • Използвайте падащото меню „Измерване по“, за да превключвате между изгледа с канали за придобиване и този с държави.
  • Използвайте падащото меню „Посетители от“, за да коригирате периода от време, за който да бъдат проследени приходите, генерирани от потребителите след първото им преглеждане на малката ви обява в магазина.
 6. Под всеки канал за придобиване или държава можете да видите средните приходи от потребител за всяка категория потребители.

Забележка: Средните приходи от потребител включват всички типове приходи, генерирани в Google Play, но само от потребителите, които участват в съответния показател. Например потребител трябва да извърши покупка на абонамент или такава в приложение, за да бъде включен в „Купувачи“. Ако приложението е платено, средните приходи от потребител за „Купувачи“ включват и цената на самото приложение.

Преглед на диаграми и сравняване на данни

За да прегледате диаграма с данните от даден канал за придобиване, поставете отметка в квадратчето до него. Изведените в диаграмата проценти представляват осъществилите реализация потребители от един сегмент до следващия.

Сравнение на процента на реализация на подобни приложения за трафика в Google Play Магазин

Когато преглеждате данните за придобиването или тези по държави (органично за Google Play Магазин), може също да видите информация за това, каква е ефективността на малките обяви в магазина за приложението ви въз основа на процента им на реализация в сравнение с подобни приложения. Тези сравнения ви помагат да разберете как се представяте по отношение на подобните приложения в Google Play.

Когато е налице сравнение на процента на реализация на подобни приложения, под показателите за ефективността (включително „Хора, които са инсталирали приложението“ и „Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили“), ще виждате червена или зелена лента и процентна стойност. Тя указва какъв е процентът на реализация на приложението ви в сравнение със средната стойност. Разгънете реда, за да прегледате следните подробности:

 • Група с подобни приложения: Използвайте инструмента за избор на група с подобни приложения, за да изберете набор от приложения, с които да сравните своето.
 • Осигуряване на приходи: Стойностите за приложението ви ще се измерват спрямо останалите продукти със същия модел за осигуряване на приходи – безплатни, платени или приложения, в които могат да се извършват покупки или се предлагат абонаменти.
 • Процент на реализация: За да видите какъв е процентът на реализация на приложението ви, потърсете стрелката с надпис „Вашето приложение“.
 • Персентил на приложенията: Персентилите показват разбивка на процентите на реализация за приложенията от избраната група с подобни приложения и използват еднакъв модел за осигуряване на приходи.
 • Възможност: В някои случаи може да видите карта с препоръки как да подобрите процента на реализация на приложението си.

Забележка: Сравненията ще са налице, когато има достатъчно приложения в определената група с подобни приложения, които съответстват на модела за осигуряване на приходи на приложението ви.

Използване на различни източници на данни

Поради различия в измервателните методи, данните за потребителското придобиване могат да варират в зависимост от източника (включително Google Ads, Google Анализ и източници за проследяване на трети страни).

Например:

 • Данните в секцията „Посетители на малката обява в магазина“ на Play Console ще се различават от отчетените от Google Ads кликвания, тъй като понякога кликванията върху реклама не водят до посещение на Google Play Магазин. Това може да се случи, ако потребител кликне върху реклама, но докосне бутона за връщане назад преди зареждането на Google Play Магазин. В случай че потребител кликне върху реклама няколко пъти, в Play Console се отчита само едно кликване.
 • Посоченото в секцията „Хора, инсталирали приложението“ на Play Console може да се различава от данните за реализациите в Google Ads. Информацията в „Хора, инсталирали приложението“ включва само отделните потребители, които са инсталирали приложението ви за първи път. Реализациите в Google Ads представляват всички събития, свързани с инсталирането, в това число инсталирания на няколко устройства и повторни инсталирания.

Изтегляне на отчети от Google Cloud Storage

Можете да осъществявате достъп до отчетите и да ги изтегляте като CSV файлове от Google Cloud Storage. Отчетите се генерират ежедневно и се събират в месечни CSV файлове.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false