Tạo chiến dịch Google Ads cho ứng dụng của bạn

Để quảng bá ứng dụng thông qua quảng cáo, bạn có thể tạo Chiến dịch ứng dụng toàn cầu trên Google Ads hoặc quản lý các chiến dịch hiện có từ Play Console.

Giới thiệu về Chiến dịch ứng dụng toàn cầu

Để tìm hiểu xem quảng cáo của bạn có thể xuất hiện ở vị trí nào và hiển thị ra sao với Chiến dịch ứng dụng toàn cầu, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Ads.

Tạo chiến dịch

Trước khi người dùng có thể tạo chiến dịch Google Ads, chủ tài khoản cần phải tạo chiến dịch đầu tiên hoặc liên kết với một tài khoản Google Ads hiện có. Đối với các chiến dịch trong tương lai, những người dùng khác có quyền "Tạo chiến dịch Google Ads" mới có thể tạo chiến dịch.

Lưu ý: Để kết nối một tài khoản Google Ads hiện có với tài khoản nhà phát triển trên Google Play, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Tài khoản được liên kết.

Để tạo chiến dịch, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, hãy chọn Chuyển đổi người dùng > Chiến dịch Google Ads > Chiến dịch mới.
    • Nếu bạn chưa có tài khoản Google Ads, hãy chọn Tạo một tài khoản mới.
  4. Bạn sẽ được đưa tới Google Ads. Để hoàn tất quy trình tạo chiến dịch, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để biết chi tiết về cách tải nội dung hình ảnh lên, thiết lập văn bản quảng cáo, v.v, hãy chuyển tới phần Trung tâm trợ giúp Google Ads.

Dịch chiến dịch

Để mua bản dịch quảng cáo, hãy xem lại hướng dẫn về dịch và bản địa hóa ứng dụng của bạn.

Quản lý chiến dịch

Sau khi đã tạo một chiến dịch Google Ads, bạn có thể xem lại ngân sách, chi phí, trạng thái và lượt cài đặt ứng dụng.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Chuyển đổi người dùng >  Chiến dịch Google Ads. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi đối với một chiến dịch, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết chiến dịch trong bảng. Bạn sẽ được liên kết với Google Ads để quản lý các tùy chọn cài đặt chiến dịch của mình.

Nội dung liên quan

Xem lại các phương pháp hay nhất để tạo Chiến dịch ứng dụng toàn cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố