Överföra appar till ett annat utvecklarkonto

Om du har appar som du vill överföra till ett annat utvecklarkonto på Google Play skickar du in en begäran om överföring när du har läst igenom anvisningarna nedan.

Förbereda appen för överföring

Steg 1: Granska policyriktlinjerna och serviceavgiften

Alla utvecklare:

Det ursprungliga kontot och alla appar som överförs måste följa policyriktlinjerna.

Utvecklare som har registrerat sig för serviceavgiften på 15 %:

När en app överförs mellan utvecklarkonton som hör till olika kontogrupper räknas alla intäkter från denna app med i båda kontogruppernas sammanlagda intäkter under det kalenderåret.

Säg till exempel att ett utvecklarkonto i kontogrupp A har en app som har genererat 100 000 USD i intäkter under året och att denna app överförs till ett annat utvecklarkonto i kontogrupp B. Då räknas intäkterna på 100 000 USD med i de sammanlagda intäkterna för både kontogrupp A och kontogrupp B när den första miljonen i intäkter ska beräknas för året.

Steg 2: Ladda ned rapporter som du kan behöva senare

När du överför appar till ett annat konto överförs användare, nedladdningsstatistik, betyg, recensioner, innehållsklassificering och butiksuppgifter till det nya kontot.

Massexportrapporter, utbetalningsrapporter och intäktsrapporter överförs inte med appen, så du bör ladda ned alla rapporter som du kan behöva senare. När appen har överförts till ett nytt konto skapas nya versioner av de här rapporterna.
Steg 3: Kontrollera att utvecklarkontot på Google Play är registrerat och aktivt

Innan du skickar en begäran om överföring från det ursprungliga kontot till ett annat konto (som kallas för målkontot) måste båda utvecklarkontona på Google Play vara registrerade och aktiva.

Kontona är aktiva om du kan göra följande:

 • Ursprungligt konto: Du kan logga in.
 • Målkontot: Registreringen är slutförd. Om meddelandet Varför går det inte att publicera appen? visas i apprubriken läser du igenom uppgifterna och fyller i de som saknas.

Obs! Om du skapar ett nytt målkonto måste du betala en registreringsavgift på 25 USD. Om du vill stänga det ursprungliga kontot när överföringen är slutförd kan vårt supportteam återbetala registreringsavgiften för det kontot.

Steg 4: Hitta målkontots transaktions-id

Du behöver målkontots transaktions-id för registrering. Du hittar transaktions-id:t genom att söka efter ”utvecklare registreringsavgift” i e-postinkorgen som tillhör målkontots ägare.

Så här gör du om du inte kan hitta e-postkvittot med transaktions-id:t:

 1. Logga in på Google Payments med e-postadressen som tillhör målkontots ägare.
 2. Välj Aktivitet på menyn till vänster.
 3. Leta reda på transaktionen med registreringsavgiften för utvecklarkontot och markera den.
  • Tips! Sök efter transaktioner med namnet Google Play Developer.
 4. Transaktions-id:t står nästan längst ned bland transaktionsuppgifterna.

Transaktions-id:n för registreringar har oftast något av följande format:

 • 01234567890123456789.token.0123456789012345
 • 0.G.123456789012345
 • Registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
 • PDS.1234-5678-9012-3456

Ytterligare krav för vissa appar

Appsignering via Play

För appar som använder appsignering via Play kanske både den ursprungliga ägaren och ägaren av målkontot vill överväga säkerheten för både uppladdningsnyckeln och nyckeln för appsignering.

 • Uppladdningsnyckel: Om det är ett problem att använda samma uppladdningsnyckel före och efter överföringen kan du begära en ny uppladdningsnyckel för målkontot enligt anvisningarna under Har uppladdningsnyckeln kommit bort eller blivit stulen?
 • Nyckel för appsignering: Om det är ett problem att använda samma nyckel för appsignering före och efter överföringen kan du begära en ny nyckel för appsignering för målkontot via uppgraderingen av nyckeln för nya installationer. Sedan används den nya nyckeln när du signerar nya installationer och appuppdateringar i Google Play. Innan du begär uppgradering av nyckeln finns det några viktiga saker du behöver känna till. Du hittar anvisningar under Uppgradera nyckeln för appsignering för nya installationer..
Betalappar eller appar där det går att köpa produkter

Om du överför betalappar eller appar med produkter i appar måste målkontot ha en aktiv betalningsprofil.

Om en annan standardvaluta används i målkontot gäller följande två villkor vid överföringen:

 • Endast köp i appar: Du måste lägga till ett pris i den nya standardvalutan för varje produkt i appen. När appen har överförts till målkontot tas appen bort tills du publicerar den igen. När du har verifierat de nya priserna i målkontot kan du publicera appen igen.
 • Betalappar: Ändringar i standardvalutan tillämpas automatiskt på appriserna.

Tips! Fortsätt till nästa steg om du bara överför gratisappar och har avslutat föregående steg.

Appar med integrerade tjänster

Om du använder integrerade tjänster i dina appar, t.ex. Google Analytics, Firebase och Google Plays speltjänster, måste du uppdatera kontoinställningarna och apparna.

 • Google Analytics: Lägg till behörigheter för dina målkonton i ditt konto i Google Analytics.
 • Projekt i Google Developers Console: Lägg till målkontot som Ägare för projekten i Google Developers Console. Projekten kan innehålla inloggning i Google+, Google Plays speltjänster och andra API:er från Google.
 • Firebase-projekt: Ta bort alla länkar till Firebase-projekt från det ursprungliga kontot på Play Console och länka projekten till målkontot.
 • Integrering av annons-SDK:er (inklusive AdMob): När apparna har överförts till målkontot måste alla integreringar av annons-SDK:er uppdateras i appens APK-filer för att annonstrafiken ska räknas till rätt konto.
 • APK-översättningar: Om du har pågående översättningsprojekt i översättningstjänsten i Google Play måste dessa slutföras innan appen/apparna kan överföras.
 • Hantering i Google Play: Om du vill överföra en privat app kontrollerar du att det konto du vill överföra appen till är kopplat till din organisation. Innan överföringen kan slutföras måste du avpublicera appen tillfälligt och ta bort organisationsbegränsningarna. Vårt supportteam hjälper dig att minimera tiden som appen inte visas. Befintliga användare kan fortfarande använda och ominstallera appen under överföringsprocessen.

Tips! Kontakta vårt supportteam om du behöver hjälp med att överföra ett projekt med speltjänster.

Skicka in begäran om överföring

När du har slutfört stegen ovan kan du skicka en begäran om överföring. Vårt supportteam granskar och svarar på en sådan begäran inom två arbetsdagar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false