Prenos aplikácií do iného účtu vývojára

Ak máte aplikácie, ktoré chcete preniesť do iného účtu vývojára Google Play, môžete podľa pokynov nižšie odoslať žiadosť o prenos.

Príprava aplikácie na prenos

1: krok: Prečítajte si pokyny týkajúce sa pravidiel
Pôvodný účet a všetky aplikácie, ktoré sa prenášajú, musia spĺňať všetky pokyny týkajúce sa pravidiel.
2. krok: Stiahnite si prehľady, ktoré môžete potrebovať neskôr

Počas prenosu aplikácie do iného účtu sa do nového účtu prenesú údaje aplikácie, ako sú používatelia, štatistiky sťahovania, hodnotenia a recenzie, hodnotenia obsahu a informácie o zázname v obchode.

Hromadné exporty prehľadov a prehľady platieb a príjmov sa s aplikáciami neprenesú. Preto odporúčame stiahnuť si všetky prehľady, ktoré by ste mohli potrebovať v budúcnosti. Po prenesení aplikácie do nového účtu sa vytvoria nové verzie týchto prehľadov.
3. krok: Skontrolujte, či máte zaregistrované a aktívne účty vývojára Google Play

Pred odoslaním žiadosti o prenos z pôvodného účtu do iného účtu (známeho ako cieľový účet) musia byť oba účty vývojára Google Play zaregistrované a aktívne.

Postup, ako potvrdiť, že je účet aktívny:

 • Pôvodný účet: Môžete sa prihlásiť.
 • Cieľový účet: Vaša registrácia je dokončená. Ak v hlavičke aplikácie uvidíte hlásenie „Prečo nemôžem zverejniť aplikáciu?“, skontrolujte uvedené informácie a zadajte chýbajúce údaje.

Poznámka: Ak vytvoríte nový cieľový účet, musíte zaplatiť registračný poplatok 25 $. Ak po dokončení prenosu budete chcieť zavrieť pôvodný účet, tím podpory vám môže vrátiť registračný poplatok za daný účet.

4. krok: nájdite identifikátor transakcie cieľového účtu

Pre cieľový účet budete potrebovať identifikátor transakcie pri registrácii. Ak ho chcete nájsť, vyhľadajte v doručenej pošte vlastníka cieľového účtu správu „registračný poplatok vývojára“.

Ak nemôžete nájsť správu s potvrdením s identifikátorom transakcie:

 1. Prihláste sa do služby Google Payments pomocou e‑mailovej adresy vlastníka cieľového účtu.
 2. V ponuke vľavo vyberte položku Aktivita.
 3. Nájdite a vyberte transakciu registrácie účtu vývojára.
  • Tip: V transakciách vyhľadajte dopyt „Vývojár Google Play“.
 4. Identifikátor transakcie je uvedený v dolnej časti podrobností o transakcii.

Identifikátory transakcií pri registrácii majú obvykle jeden z nasledujúcich formátov:

 • 01234567890123456789.token.0123456789012345
 • 0.G.123456789012345
 • Registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
 • PDS.1234-5678-9012-3456

Ďalšie požiadavky pre vybrané aplikácie

Platené aplikácie alebo aplikácie s produktmi v aplikácii

Ak prenášate platené aplikácie alebo aplikácie s nákupmi v aplikácii, cieľový účet musí mať aktívny platobný profil.

Ak v cieľovom účte používate inú predvolenú menu, platia pre prenos dve podmienky:

 • Iba nákupy v aplikácii: Pre každý produkt v aplikácii musíte pridať cenu v novej predvolenej mene. Po prenose aplikácie do cieľového účtu sa zruší zverejnenie aplikácie. Môžete ho obnoviť opätovným zverejnením. Po overení nových cien v cieľovom účte aplikáciu opäť zverejnite.
 • Platené aplikácie: Zmena predvolenej meny sa automaticky použije na ceny za aplikácie.

Tip: Ak prenášate iba bezplatné aplikácie a dokončili ste predchádzajúci krok, prejdite na ďalší.

Aplikácie používajúce integrované služby

Ak vaša aplikácia používa akékoľvek integrované služby, ako sú napr. Google Analytics, Firebase a herné služby Google Play, nezabudnite aktualizovať nastavenia účtu a aplikácií.

 • Google Analytics: pridajte povolenia pre cieľový účet do svojho účtu Google Analytics.
 • Projekty služby Google Developers Console: pridajte cieľový účet ako vlastníka projektov služby Google Developers Console. Tieto projekty môžu zahŕňať Prihlásenie cez Google+, herné služby Google Play a ďalšie rozhrania API od spoločnosti Google.
 • Projekty Firebase: odpojte všetky projekty Firebase od pôvodného účtu Play Console a prepojte ich s cieľovým účtom.
 • Integrácie súpravy Ad SDK (vrátane AdMob): Po dokončení prenosu aplikácií do cieľového účtu sa uistite, že návštevnosť reklamy sa zaznamenáva do správneho účtu (všetky integrácie súpravy SDK musia byť aktualizované v súboroch APK aplikácie).
 • Preklady súborov APK: Ak máte rozpracované projekty prekladu, ktoré používajú prekladateľskú službu Google Play, musíte ich pred prenosom aplikácií dokončiť.
 • Spravovaný obchod Google Play: uistite sa, že účet, do ktorého chcete preniesť súkromnú aplikáciu, je spojený s vašou organizáciou. Skôr ako dokončíte prenos, musíte dočasne zrušiť zverejnenie aplikácie a odstrániť obmedzenia organizácie. Náš tím podpory bude s vami spolupracovať na minimalizácii času, počas ktorého aplikácia nie je viditeľná. Existujúci používatelia budú môcť danú aplikáciu naďalej používať a znova inštalovať aj počas prenosu.

Tip: Ak potrebujete pomoc s prenosom projektu herných služieb, kontaktujte tím podpory.

Odoslanie žiadosti o prenos

Po dokončení krokov vyššie môžete odoslať žiadosť o prenos. Náš tím podpory ju skontroluje a odpovie vám do dvoch pracovných dní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?