Przeprowadzanie testów A/B na stronie z informacjami o aplikacji

Aby lepiej zoptymalizować stronę z informacjami o aplikacji w Google Play, możesz przeprowadzić eksperymenty, które pomogą znaleźć najskuteczniejszą grafikę i tłumaczenie tekstu. Eksperymenty mogą obejmować zarówno strony z głównymi, jak i niestandardowymi informacjami o aplikacji.

W przypadku opublikowanych aplikacji możesz przetestować różne warianty i porównać je z obecną wersją, aby na podstawie danych o liczbie instalacji sprawdzić, który z nich daje najlepsze wyniki. Zanim przygotujesz test, zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami przeprowadzania skutecznych eksperymentów.

Uwaga: nazwa globalnych eksperymentów została zmieniona na domyślne eksperymenty graficzne. Funkcje są takie same jak przed zmianą nazwy.

Typy eksperymentów

W przypadku każdej aplikacji możesz przeprowadzić 1 eksperyment dotyczący domyślnej grafiki lub jednocześnie do 5 eksperymentów dotyczących tłumaczeń.

Domyślna grafika

Używając eksperymentów dotyczących domyślnej grafiki, możesz przetestować różne warianty graficzne na stronie aplikacji w języku domyślnym. Możesz zamieścić warianty ikony aplikacji, grafiki, zrzutów ekranu i filmu promocyjnego.

 • Jeśli informacje o aplikacji są dostępne tylko w jednym języku: domyślne eksperymenty graficzne będą widoczne dla wszystkich użytkowników.
 • Jeśli masz dodane zlokalizowane zasoby graficzne w określonym języku: użytkownicy wyświetlający Twoją aplikację w tym języku są wykluczani z domyślnych eksperymentów graficznych w Twojej aplikacji. Jeśli na przykład domyślnym językiem Twojej aplikacji jest angielski i ma ona zlokalizowaną grafikę w języku francuskim, to nawet gdy eksperyment będzie dotyczył ikony, użytkownicy przeglądający aplikację w języku francuskim zostaną z niego wykluczeni.
Eksperymenty dotyczące tłumaczeń (tekst i grafika)

Używając eksperymentów zlokalizowanych, możesz przetestować różne warianty ikony aplikacji, grafiki, zrzutów ekranu, filmów promocyjnych lub opisu aplikacji w maksymalnie pięciu językach. Warianty eksperymentu będą wyświetlane tylko użytkownikom przeglądającym informacje o aplikacji w wybranym języku.

Jeśli strona Twojej aplikacji jest dostępna tylko w jednym języku, eksperymenty zlokalizowane zobaczą wyłącznie użytkownicy wyświetlający stronę w tym języku.

Krok 1. Utwórz eksperyment

Eksperyment możesz utworzyć w Konsoli Play. Gdy zechcesz sprawdzić wyniki i je zastosować, możesz użyć Konsoli Play lub aplikacji Konsola Play.

Domyślna grafika
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Eksperymentalne informacje o aplikacji.
 4. Kliknij Nowy eksperyment.
 5. W obszarze „Domyślna grafika” kliknij Utwórz.
 6. Przejdź do sekcji „Krok 2. Skonfiguruj eksperyment”.
Tłumaczenie
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Eksperymentalne informacje o aplikacji.
 4. Kliknij Nowy eksperyment.
 5. W sekcji „Zlokalizowany” wybierz język.
 6. Kliknij Utwórz.
 7. Przejdź do sekcji „Krok 2. Skonfiguruj eksperyment”.

Gdy opublikujesz zlokalizowany eksperyment w jednym języku, możesz dodać jeszcze cztery kolejne. Aby dodać więcej eksperymentów:

 1. Wróć na stronę Eksperymentalne informacje o aplikacji.
 2. Wybierz Nowy eksperyment.
  • Jeśli nie widzisz opcji Nowy eksperyment, upewnij się, że żaden eksperyment nie jest zapisany w wersji roboczej. Zanim dodasz nowe języki, wszystkie eksperymenty robocze muszą zostać opublikowane.

Krok 2. Skonfiguruj eksperyment

Po utworzeniu eksperymentu możesz wybrać, jakie informacje o aplikacji, warianty i atrybuty chcesz przetestować.

Aby skonfigurować eksperyment:

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać informacje o aplikacji i dodać informacje o kierowaniu oraz atrybuty i warianty.
 2. Aby rozpocząć eksperyment, kliknij Przeprowadź eksperyment u góry strony.
 3. Aby dokończyć konfigurowanie eksperymentu później, kliknij Zapisz.
Opisy pól, przykłady i wskazówki
Pole Opis Przykłady i wskazówki
Nazwa
 • Umożliwia identyfikację eksperymentu i jest widoczna tylko w Konsoli Play. Użytkownicy jej nie widzą.
 • „Eksperyment z jasną ikoną”
 • „Grafika z logo”
 • „Krótki opis z nowym hasłem”
Nazwa informacji o aplikacji
 • Informacje o aplikacji (główne lub niestandardowe), które chcesz przetestować.
 • Po rozpoczęciu eksperymentu niestandardowe informacje o aplikacji wyświetlą się pod nazwą nadaną im na początku eksperymentu. Jeśli zmienisz nazwę niestandardowych informacji o aplikacji w trakcie eksperymentu, nazwa w eksperymencie się nie zmieni.
 • Aby uniknąć niejasności podczas przeprowadzania eksperymentów, warto usunąć nieużywane niestandardowe informacje o aplikacji, a potem w razie potrzeby utworzyć nowe.
Odbiorcy
 • Odsetek użytkowników, którzy widzą ten wariant eksperymentu.
 • Odsetek odbiorców zostanie równo podzielony pomiędzy warianty eksperymentu.
 • Jeśli podasz 30% odbiorców, pozostałe 70% odwiedzających stronę z informacjami o aplikacji zobaczy jej obecną wersję.
 • Jeśli na przykład masz 30% odbiorców i dwa warianty eksperymentu, każdy z nich zobaczy po 15% użytkowników.
 • Podczas eksperymentu każdy użytkownik zobaczy tylko jeden wariant lub aktualną wersję Twojej strony.
Atrybuty
 • Wybierz typ elementu, który chcesz porównać z aktualną wersją strony z informacjami o aplikacji.
 • Aby skuteczniej przeprowadzać eksperymenty, testuj atrybuty pojedynczo.
 • Krótki i pełny opis możesz testować tylko w eksperymentach dotyczących tłumaczeń.
 • Jeśli testujesz zasoby graficzne, pamiętaj o wymaganiach związanych z rozmiarami i typami plików.
Warianty
 • Aby dodać nową wersję eksperymentu, kliknij Dodaj kolejny wariant.
 • Do każdego eksperymentu możesz dodać (oprócz bieżącej wersji) maksymalnie 3 warianty.

Krok 3. Sprawdź i zastosuj wyniki

Po skonfigurowaniu eksperymentów na stronie Eksperymentalne informacje o aplikacji zobaczysz poniższe szczegóły. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz eksperyment.

Trwające eksperymenty

 • Eksperyment: nazwa eksperymentu.
 • Stan: liczba wersji wyświetlanych określonemu procentowi użytkowników.
 • Data rozpoczęcia: termin rozpoczęcia eksperymentu.
 • Wyniki: wyniki eksperymentu lub stan danych.

Ukończone eksperymenty

 • Eksperyment: nazwa eksperymentu.
 • Typ: grafika domyślna lub zlokalizowana.
 • Data rozpoczęcia: termin rozpoczęcia eksperymentu.
 • Data zakończenia: termin zakończenia eksperymentu.
 • Wyniki: zastosowane lub niezastosowane.
Na stronie Konsoli Play
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Obecność w sklepie > Eksperymentalne informacje o aplikacji.
 4. Wybierz eksperyment, który chcesz wyświetlić.
 5. Wybierz wartość obok pola „Dane”.
 6. Wyświetl wyniki.
  • Aby zastosować wariant, który okazał się skuteczniejszy od obecnej wersji, wybierz Zastosuj najlepszy wariant. Przed zastosowaniem zmian w informacjach o aplikacji możesz je przejrzeć.
  • Aby zachować obecną wersję, wybierz Zachowaj. Zostanie ona użyta w informacjach o aplikacji i eksperyment się zakończy.
  • Jeśli po przeprowadzeniu eksperymentu okaże się, że żaden wariant nie sprawdził się lepiej niż bieżąca wersja, wybierz Zatrzymaj eksperyment.

Uwaga: zależnie od wybranych danych skuteczność poszczególnych wariantów może się różnić. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed wybraniem wariantu przejrzyj wszystkie dostępne dane.

W aplikacji Konsola Play
 1. Otwórz aplikację Konsola Play Aplikacja Konsola.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Przewiń w dół do karty „Eksperymenty”. Aby uzyskać więcej informacji o eksperymentach dotyczących aplikacji, kliknij Wyświetl szczegóły. W widoku szczegółów kliknij określony wariant, by wyświetlić odbiorców oraz obecne i skalowane instalacje.
  • Aby zastosować wariant, który okazał się skuteczniejszy od obecnej wersji, wybierz Zastosuj najlepszy wariant. Przed zastosowaniem zmian w informacjach o aplikacji możesz je przejrzeć.
  • Aby zachować obecną wersję, wybierz Zachowaj bieżącą wersję. Zostanie ona użyta w informacjach o aplikacji i eksperyment się zakończy.

Uwaga: wyniki dotyczące skuteczności są generowane na podstawie liczby użytkowników, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy. Aby wyświetlić wyniki oparte na dodatkowych danych, wejdź na stronę Konsoli Play.

 

Opisy statystyk, dane i przykłady

Po wybraniu eksperymentu możesz zobaczyć dane o użytkownikach i instalacjach, które podsumowują skuteczność poszczególnych wariantów.

Dane o użytkownikach

Dane Definicja
Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy
 • Unikalni użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy w trakcie eksperymentu. Dane są przeskalowane, by uwzględnić odsetek odbiorców.
Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację (jeden dzień) – dostępne tylko na stronie Sklepu Play
 • Unikalni użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy i nadal mieli ją zainstalowaną przez co najmniej jeden dzień po instalacji w trakcie eksperymentu. Dane są przeskalowane, by uwzględnić odsetek odbiorców.

Wyniki

Dane, które pokazują wyniki eksperymentu, możesz wyświetlić na dwa sposoby:

 • Bieżące: liczba unikalnych użytkowników.
 • Przeskalowane: liczba unikalnych użytkowników podzielona przez odsetek odbiorców.

Jeśli chcesz przejrzeć bezwzględne dane dotyczące użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, użyj danych bieżących. Jeśli chcesz przejrzeć dane, które zostały przeskalowane tak, aby uwzględniać różne udziały odbiorców (np. jeśli 90% odbiorców obejrzało jedną wersję, a 10% inną), użyj danych przeskalowanych.

Dane Definicja i przykłady
Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację
 • Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy.
Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację
 • Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy i nadal mieli ją zainstalowaną przez co najmniej jeden dzień po instalacji.
Wyniki
 • Szacowana zmiana w liczbie instalacji w porównaniu z bieżącą wersją. Istnieje 90% szans na to, że po pewnym czasie wariant osiągnie skuteczność z wyświetlanego zakresu. Zakres zależy od skuteczności danego wariantu, dlatego te liczby zmieniają się w czasie trwania eksperymentu.
 • Średnia między dużą a małą szacowaną zmianą w liczbie instalacji reprezentuje szacowaną zmianę skuteczności wariantu.
 • Na przykład – jeśli jeden z wariantów miałby skuteczność od +5% do +15%, najprawdopodobniej zmiana w liczbie instalacji byłaby wartością pośrednią i wyniosłaby około +10%.
 • Skuteczność będzie wyświetlana, gdy eksperyment zbierze dość danych. Ogólnie im dłużej eksperyment trwa i zbiera dane, tym bardziej zawęża się zakres skuteczności wariantu i tym bardziej jest on dokładny.
Instalacje (wartość przeskalowana) – wycofane
 • Liczba instalacji w trakcie eksperymentu podzielona przez odsetek odbiorców.
 • Wartość uwzględniana w przypadku eksperymentów rozpoczętych przed 24 stycznia 2019 r.
 • Jeśli na przykład przeprowadzasz eksperyment z 2 wariantami i podziałem odbiorców 90% / 10%, a liczba instalacji dla każdego z wariantów wyniosła A = 900 i B = 200, liczba instalacji po przeskalowaniu to A = 1000 (900/0,9) i B = 2000 (200/0,1).
Instalacje (obecnie) – wycofane
 • Liczba aplikacji, które nadal są zainstalowane.
 • Wartość uwzględniana w przypadku eksperymentów rozpoczętych przed 24 stycznia 2019 r.

Dane o instalacjach (wycofane)

Poniższe dane były używane w eksperymentach rozpoczętych przed 24 stycznia 2019 r. Eksperymenty rozpoczęte przed tą datą nadal zawierają te statystyki, jednak jedyne dane o użytkownikach wykorzystywane w nowszych eksperymentach to Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację po raz pierwszy i Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację (jeden dzień).

Dane Definicja i przykłady
Instalacje na aktywnych urządzeniach
 • Liczba aktywnych urządzeń, na których jest obecnie zainstalowany każdy z wariantów aplikacji, przeskalowana w górę w celu skompensowania różnic w liczbie odbiorców.
Instalacje według użytkowników
 • Liczba unikalnych użytkowników, którzy zainstalowali każdy z wariantów aplikacji danego dnia, przeskalowana w górę w celu skompensowania różnic w liczbie odbiorców.
Odinstalowania według użytkowników
 • Liczba odinstalowań każdego z wariantów aplikacji danego dnia, przeskalowana w górę w celu skompensowania różnic w liczbie odbiorców.

Eksperymenty korzystające z wycofanych danych

Od września 2019 r. eksperymenty, w których używasz wyżej wymienionych wycofywanych danych, zostaną automatycznie zakończone. Weź to pod uwagę podczas planowania i zamiast nich w eksperymentalnych informacjach o aplikacji użyj najnowszych danych.

Wyniki zakończonych eksperymentów znajdziesz w sekcji Zakończone eksperymenty na stronie Informacje o aplikacji.

Włączanie powiadomień o eksperymencie

Aby otrzymywać powiadomienia i e-maile po zakończeniu eksperymentu, skonfiguruj ustawienia powiadomień w Konsoli Play.

Więcej informacji o e-mailach z powiadomieniami znajdziesz w artykule na temat zarządzania informacjami o koncie dewelopera.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false