A/B-tests voor je winkelvermelding uitvoeren

Je kunt experimenten uitvoeren om te achterhalen welke afbeeldingen en gelokaliseerde tekst het effectiefst zijn voor je app en op basis hiervan je winkelvermelding op Google Play optimaliseren. Je kunt experimenten uitvoeren voor je primaire en aangepaste winkelvermeldingspagina's.

Voor gepubliceerde apps kun je varianten testen ten opzichte van je huidige versie om te zien welke app op basis van de installatiegegevens het beste presteert. Bekijk praktische tips voor het uitvoeren van effectieve experimenten voordat je een test opzet.

Opmerking: Algemene experimenten heten nu experimenten voor standaard grafische items. Ze behouden dezelfde functionaliteit als voordat de naam werd gewijzigd.

Typen experimenten

Voor elke app kun je 1 experiment voor standaard grafische items of maximaal 5 gelokaliseerde experimenten tegelijk uitvoeren.

Standaard grafische items

Met een experiment voor standaard grafische items kun je experimenteren met grafische items in de standaardtaal voor de winkelvermelding van je app. Je kunt varianten van het icoon, de functieafbeelding, screenshots en promotievideo van je app opnemen.

 • Als de winkelvermelding van je app slechts in 1 taal beschikbaar is: Experimenten voor standaard grafische items worden aan alle gebruikers getoond.
 • Als je gelokaliseerde grafische items in een specifieke taal hebt toegevoegd: Gebruikers die je app in die taal bekijken, worden uitgesloten van de experimenten voor standaard grafische items van je app. Als de standaardtaal van je app bijvoorbeeld Engels is en deze een gelokaliseerde functieafbeelding in het Frans bevat, worden gebruikers die je app in het Frans weergeven, uitgesloten van het experiment (ook als je je icoon test).
Gelokaliseerd (voor tekst en afbeeldingen)

Met een gelokaliseerd experiment kun je in maximaal 5 talen experimenteren met het icoon, de functieafbeelding, screenshots, promotievideo en/of beschrijvingen van je app. Experimentvarianten worden alleen weergegeven voor gebruikers die de winkelvermelding van je app weergeven in de door jou gekozen talen.

Als de winkelvermelding van je app maar in 1 taal beschikbaar is, worden gelokaliseerde experimenten alleen weergegeven voor gebruikers die je app bekijken in de standaardtaal van de app.

Stap 1: Maak een experiment

Je kunt een experiment maken met de Play Console. Als je klaar bent om de resultaten te beoordelen en toe te passen, kun je de Play Console of de Play Console-app gebruiken.

Standaard grafische items
 1. Open de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play Store > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Klik op Nieuw experiment.
 5. Klik onder Standaard grafische items op Maken.
 6. Ga door naar de instructies bij Stap 2: Stel je experiment in.
Gelokaliseerd
 1. Open de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play Store > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Klik op Nieuw experiment.
 5. Kies een taal bij Gelokaliseerd.
 6. Klik op Maken.
 7. Ga door naar de instructies bij Stap 2: Stel je experiment in.

Zodra je een gelokaliseerd experiment in 1 taal live beschikbaar hebt gemaakt, kun je maximaal 4 andere talen toevoegen. Zo voeg je meer experimenten toe:

 1. Ga terug naar de pagina Experimenten voor winkelvermeldingen.
 2. Selecteer Nieuw experiment.
  • Als je Nieuw experiment niet kunt selecteren, controleer je of je een experiment als conceptversie hebt opgeslagen. Conceptversies van experimenten moeten live beschikbaar worden gemaakt voordat je nieuwe talen toevoegt.

Stap 2: Stel je experiment in

Nadat je een experiment hebt gemaakt, kun je de winkelvermelding, varianten en kenmerken selecteren die je wilt testen.

Zo stel je je experiment in:

 1. Volg de instructies op het scherm om een winkelvermelding te selecteren en je targetinginformatie, kenmerken en varianten toe te voegen.
 2. Als je je experiment wilt starten, klik je bovenaan de pagina op Experiment uitvoeren.
 3. Klik op Opslaan als je het instellen van je experiment later wilt afronden.
Bekijk beschrijvingen, voorbeelden en tips voor velden
Veld Beschrijving Voorbeelden en tips
Naam
 • De naam van je experiment is alleen zichtbaar in de Play Console zodat je het experiment kunt identificeren. De naam is niet zichtbaar voor gebruikers.
 • Experiment met felgekleurd icoon
 • Functieafbeelding met logo
 • Korte beschrijving met nieuwe slogan
Naam winkelvermelding
 • De winkelvermelding (primair of aangepast) die je wilt testen.
 • Nadat je een experiment hebt gestart, wordt de naam van je aangepaste winkelvermelding weergegeven met de naam die de vermelding had aan het begin van je experiment. Als je de naam van je aangepaste winkelvermelding updatet nadat je experiment is gestart, wordt deze niet gewijzigd in je experiment.
 • Het is verstandig ongebruikte aangepaste winkelvermeldingen te verwijderen en vervolgens nieuwe te maken wanneer dat nodig is. Zo voorkom je verwarring bij het uitvoeren van experimenten.
Doelgroep
 • Het percentage gebruikers dat een variant van je experiment te zien krijgt.
 • Het doelgroeppercentage wordt gelijkmatig verdeeld over je experimentvarianten.
 • Als je voor de doelgroep een waarde van 30% opgeeft, wordt voor de overige 70% van de bezoekers van je pagina met de winkelvermelding de huidige versie van de pagina weergegeven.
 • Als je voor de doelgroep een waarde van 30% opgeeft en je met 2 varianten experimenteert, wordt elke variant weergegeven voor 15% van de gebruikers.
 • Tijdens een experiment krijgt elke gebruiker 1 variant of de huidige versie van je pagina te zien.
Kenmerken
 • Selecteer het itemtype dat je wilt testen ten opzichte van je huidige vermelding.
 • Je kunt het beste 1 kenmerk tegelijk testen om experimenten zo effectief mogelijk te maken.
 • Je kunt je korte en volledige beschrijving alleen testen tijdens een gelokaliseerd experiment.
 • Als je grafische items test, moet je de vereisten voor de grootte en het bestandstype volgen.
Varianten
 • Klik op Nog een variant toevoegen om een nieuwe versie aan je experiment toe te voegen.
 • Je kunt naast je huidige versie maximaal 3 varianten per experiment toevoegen.

Stap 3: Bekijk de resultaten en pas ze toe

Nadat je experimenten hebt ingesteld, worden de volgende details weergegeven op de pagina Experimenten voor winkelvermeldingen. Selecteer een experiment om meer details te bekijken.

Live experimenten

 • Experiment: De naam van je experiment.
 • Status: Het aantal varianten dat wordt weergegeven aan een percentage gebruikers.
 • Startdatum: Wanneer het experiment is gestart.
 • Resultaten: Experimentresultaten of gegevensstatus.

Voltooide experimenten

 • Experiment: De naam van je experiment.
 • Type: Standaard grafische items of gelokaliseerd.
 • Startdatum: Wanneer het experiment is gestart.
 • Einddatum: Wanneer je experiment is beëindigd.
 • Resultaten: Toegepast of niet toegepast.
Via de Play Console-website
 1. Open de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play Store > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Selecteer het experiment dat je wilt bekijken.
 5. Selecteer een statistiek naast Statistiek.
 6. Bekijk je resultaten.
  • Als je een variant wilt toepassen die beter heeft gepresteerd dan de huidige versie van je app, selecteer je Winnaar toepassen. Je kunt de wijzigingen in je winkelvermelding controleren voordat ze live beschikbaar komen.
  • Als je je huidige versie wilt behouden, selecteer je Behouden. Hiermee wordt je winkelvermelding geüpdatet zodat de huidige versie wordt gebruikt en het experiment wordt beëindigd.
  • Als er geen winnaar is van je experiment, selecteer je Experiment stoppen.

Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde statistiek kunnen de prestatieresultaten van afzonderlijke varianten verschillen. Voor het beste resultaat controleer je alle beschikbare statistieken voordat je besluit welke variant je wilt gebruiken.

Via de Play Console-app
 1. Open de Play Console-app Console-app.
 2. Selecteer een app.
 3. Scrol omlaag naar de kaart Experimenten. Tik op Details weergeven voor meer informatie over de experimenten voor je app. Tik in de gedetailleerde weergave op een variant om de doelgroep en huidige en geschaalde installaties voor dat experiment te bekijken.
  • Als je een variant wilt toepassen die beter heeft gepresteerd dan de huidige versie van je app, selecteer je Winnaar toepassen. Je kunt de wijzigingen in je winkelvermelding controleren voordat ze live beschikbaar komen.
  • Als je je huidige versie wilt behouden, selecteer je Huidige behouden. Hiermee wordt je winkelvermelding geüpdatet zodat de huidige versie wordt gebruikt en het experiment wordt beëindigd.

Opmerking: De resultaten zijn gebaseerd op nieuwe installerende gebruikers. Ga naar de Play Console-website om resultaten te bekijken op basis van aanvullende statistieken.

 

Beschrijvingen van statistieken, statistische gegevens en voorbeelden bekijken

Nadat je een experiment hebt geselecteerd, kun je gebruikers- en installatiestatistieken bekijken die samenvatten hoe elke variant heeft gepresteerd.

Gebruikersstatistieken

Statistiek Definitie
Nieuwe installerende gebruikers
 • Unieke gebruikers die je app tijdens het experiment voor het eerst hebben geïnstalleerd. De gegevens worden geschaald om rekening te houden met het doelgroepaandeel.
Behouden installerende gebruikers (1 dag): alleen beschikbaar op de Play Store-website
 • Unieke gebruikers die je app tijdens het experiment voor het eerst hebben geïnstalleerd en deze gedurende ten minste 1 dag na de installatie op hun apparaat hebben laten staan. De gegevens worden geschaald om rekening te houden met het doelgroepaandeel.

Resultaten

Je kunt de statistieken met de resultaten van je experiment op 2 verschillende manieren bekijken:

 • Huidig: Aantal unieke gebruikers.
 • Geschaald: Aantal unieke gebruikers gedeeld door doelgroepaandeel.

Als je de absolute gegevens over installerende gebruikers wilt bekijken, gebruik je de huidige gegevens. Als je gegevens wilt bekijken die zijn geschaald om rekening te houden met verschillende doelgroepaandelen (bijvoorbeeld als 90% van je doelgroep 1 versie heeft gezien en 10% van je doelgroep een andere), gebruik je geschaalde gegevens.

Statistiek Definitie en voorbeelden
Installerende gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat je app voor het eerst heeft geïnstalleerd.
Behouden installerende gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat je app voor het eerst heeft geïnstalleerd en deze gedurende ten minste 1 dag na de installatie op hun apparaat heeft laten staan.
Prestaties
 • Geschatte wijziging in installatieprestaties in vergelijking met de huidige versie. Er is een kans van 90% dat de variant in de loop der tijd binnen het weergegeven bereik valt. Aangezien het bereik is gebaseerd op de prestaties van een variant, variëren deze getallen tijdens het experiment.
 • Het gemiddelde tussen de hoogste en laagste geschatte wijziging in de installatieprestaties van je variant vertegenwoordigt de geschatte wijziging in de prestaties van je variant.
 • Als een van je varianten bijvoorbeeld een prestatiebereik van +5% tot +15% had, is de meest waarschijnlijke wijziging in de prestaties het gemiddelde van de 2, dus ongeveer +10%.
 • De prestaties worden alleen weergegeven wanneer er voldoende gegevens voor je experiment zijn verzameld. In het algemeen geldt dat naarmate een experiment langer wordt uitgevoerd en meer gegevens kan verzamelen, het prestatiebereik van een variant beperkter en nauwkeuriger wordt.
Installaties (geschaald): beëindigd
 • Aantal installaties gedurende het experiment gedeeld door het doelgroepaandeel.
 • Inbegrepen voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart.
 • Als je bijvoorbeeld een experiment uitvoert met 2 varianten met een doelgroepaandeel van 90% / 10% en het aantal installaties voor elke variant A = 900 en B = 200 is, wordt het aantal geschaalde installaties weergegeven als A = 1000 (900/0,9) en B = 2000 (200/0,1).
Installaties (huidig): beëindigd
 • Aantal installaties dat vandaag nog steeds is geïnstalleerd.
 • Inbegrepen voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart.

Installatiestatistiek (beëindigd)

De volgende statistieken werden gebruikt voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart. Experimenten die vóór deze datum zijn gestart, bevatten nog steeds deze statistieken, maar nieuwe experimenten maken alleen gebruik van de gebruikersstatistieken 'nieuwe installerende gebruikers' en 'behouden installerende gebruikers (1 dag)'.

Statistiek Definitie en voorbeelden
Installaties op actieve apparaten
 • Het aantal actieve apparaten waarop elke variant van de app momenteel is geïnstalleerd, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.
Installaties door gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat elke variant van de app op een bepaalde dag heeft geïnstalleerd, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.
Verwijderingen door gebruikers
 • Het aantal verwijderde installaties voor elke variant van de app op een bepaalde dag, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.

Experimenten met beëindigde statistieken

Vanaf september 2019 worden experimenten met een van de verouderde statistieken die hierboven worden vermeld, automatisch beëindigd. Houd hier rekening mee en gebruik in plaats daarvan de nieuwste statistieken voor experimenten voor winkelvermeldingen.

Je kunt de resultaten van beëindigde experimenten bekijken onder Beëindigde experimenten op de pagina met experimenten voor de winkelvermelding.

Aanmelden voor experimentmeldingen

Als je meldingen en e-mail wilt krijgen als je experimenten zijn afgerond, stel je je meldingsvoorkeur in in de Play Console.

Bekijk Gegevens voor je ontwikkelaarsaccount beheren voor meer informatie over e-mailmeldingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false