A/B-tests voor uw winkelvermelding uitvoeren

U kunt experimenten uitvoeren om te achterhalen welke afbeeldingen en gelokaliseerde tekst het effectiefst zijn voor uw app en op basis hiervan uw winkelvermelding op Google Play optimaliseren. U kunt experimenten uitvoeren voor uw primaire en aangepaste winkelvermeldingspagina's.

Voor gepubliceerde apps kunt u varianten testen ten opzichte van uw huidige versie om te zien welke app op basis van de installatiegegevens het beste presteert. Bekijk praktische tips voor het uitvoeren van effectieve experimenten voordat u een test opzet.

Opmerking: Algemene experimenten heten nu experimenten voor standaard grafische items. Ze behouden dezelfde functionaliteit als voordat de naam werd gewijzigd.

Typen experimenten

Voor elke app kunt u één experiment voor standaard grafische items of maximaal vijf gelokaliseerde experimenten tegelijk uitvoeren.

Standaard grafische items 

Met een experiment voor standaard grafische items kunt u experimenteren met grafische items in de standaardtaal voor de winkelvermelding van uw app. U kunt varianten van het pictogram, de functieafbeelding, screenshots en promotievideo van uw app opnemen.

 • Als de winkelvermelding van uw app slechts in één taal beschikbaar is: Experimenten voor standaard grafische items worden aan alle gebruikers getoond.
 • Als u gelokaliseerde grafische items in een specifieke taal heeft toegevoegd: Gebruikers die uw app in die taal bekijken, worden uitgesloten van de experimenten voor standaard grafische items van uw app. Als de standaardtaal van uw app bijvoorbeeld Engels is en deze een gelokaliseerde functieafbeelding in het Frans bevat, worden gebruikers die uw app in het Frans weergeven, uitgesloten van het experiment (ook als u uw pictogram test).
Gelokaliseerd (voor tekst en afbeeldingen)

Met een gelokaliseerd experiment kunt u in maximaal vijf talen experimenteren met het pictogram, de functieafbeelding, screenshots, promotievideo en/of beschrijvingen van uw app. Experimentvarianten worden alleen weergegeven voor gebruikers die de winkelvermelding van uw app weergeven in de door u gekozen talen.

Als de winkelvermelding van uw app maar in één taal beschikbaar is, worden gelokaliseerde experimenten alleen weergegeven voor gebruikers die uw app bekijken in de standaardtaal van de app.

Stap 1: Een experiment maken

U kunt een experiment maken met uw Play Console. Wanneer u klaar bent om de resultaten te beoordelen en toe te passen, kunt u uw Play Console of de Play Console-app gebruiken.

Standaard grafische items
 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Klik op Nieuw experiment.
 5. Klik onder 'Standaard grafische items' op Maken.
 6. Ga door naar de instructies bij 'Stap 2: Uw experiment configureren'.
Gelokaliseerd
 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Klik op Nieuw experiment.
 5. Kies een taal bij Gelokaliseerd.
 6. Klik op Maken.
 7. Ga door naar de instructies bij 'Stap 2: Uw experiment configureren'.

Zodra u een gelokaliseerd experiment in één taal live beschikbaar heeft gemaakt, kunt u maximaal vier andere talen toevoegen. Meer experimenten toevoegen:

 1. Ga terug naar de pagina Experimenten voor winkelvermeldingen.
 2. Selecteer Nieuw experiment.
  • Als u Nieuw experiment niet kunt selecteren, controleert u of u een experiment als conceptversie heeft opgeslagen. Conceptversies van experimenten moeten live beschikbaar worden gemaakt voordat u nieuwe talen toevoegt.

Stap 2: Uw experiment configureren

Nadat u een experiment heeft gemaakt, kunt u de winkelvermelding, varianten en kenmerken selecteren die u wilt testen.

Uw experiment configureren:

 1. Volg de instructies op het scherm om een winkelvermelding te selecteren en uw targetinginformatie, kenmerken en varianten toe te voegen.
  • Bekijk de onderstaande tabel voor meer informatie en tips.
 2. Als u uw experiment wilt starten, klikt u boven aan de pagina op Experiment uitvoeren. Klik op Opslaan als u de configuratie van uw experiment later wilt voltooien.
Veldbeschrijvingen, voorbeelden en tips bekijken
Veld Beschrijving Voorbeelden en tips
Naam
 • De naam van uw experiment is alleen zichtbaar in de Play Console zodat u het experiment kunt identificeren. De naam is niet zichtbaar voor gebruikers.
 • 'Experiment met felgekleurd pictogram'
 • 'Functieafbeelding met logo'
 • 'Korte beschrijving met nieuwe slogan'
Naam winkelvermelding
 • De winkelvermelding (primair of aangepast) die u wilt testen.
 • Nadat u een experiment heeft gestart, wordt de naam van uw aangepaste winkelvermelding weergegeven met de naam die de vermelding had aan het begin van uw experiment. Als u de naam van uw aangepaste winkelvermelding updatet nadat uw experiment is gestart, wordt deze niet gewijzigd in uw experiment.
 • Het is verstandig ongebruikte aangepaste winkelvermeldingen te verwijderen en vervolgens nieuwe te maken wanneer dat nodig is. Zo voorkomt u verwarring bij het uitvoeren van experimenten.
Doelgroep
 • Het percentage gebruikers dat een variant van uw experiment te zien krijgt.
 • Het doelgroeppercentage wordt gelijkmatig verdeeld over uw experimentvarianten.
 • Als u voor de doelgroep een waarde van 30% opgeeft, wordt voor de overige 70% van de bezoekers van uw pagina met de winkelvermelding de huidige versie van de pagina weergegeven.
 • Als u voor de doelgroep een waarde van 30% opgeeft en u met twee varianten experimenteert, wordt elke variant weergegeven voor 15% van de gebruikers.
 • Tijdens een experiment krijgt elke gebruiker één variant of de huidige versie van uw pagina te zien.
Kenmerken
 • Selecteer het itemtype dat u wilt testen ten opzichte van uw huidige vermelding.
 • U kunt het beste één kenmerk tegelijk testen om experimenten zo effectief mogelijk te maken.
 • U kunt uw korte en volledige beschrijving alleen testen tijdens een gelokaliseerd experiment.
 • Als u grafische items test, moet u de vereisten voor de grootte en het bestandstype volgen.
Varianten
 • Klik op Nog een variant toevoegen om een nieuwe versie aan uw experiment toe te voegen.
 • U kunt naast uw huidige versie maximaal drie varianten per experiment toevoegen.

Stap 3: Resultaten beoordelen en toepassen

Nadat u experimenten heeft ingesteld, worden de volgende details weergegeven op de pagina Experimenten voor winkelvermeldingen. Selecteer een experiment om meer details te bekijken.

Live experimenten

 • Experiment: De naam van uw experiment.
 • Status: Het aantal varianten dat wordt weergegeven aan een percentage gebruikers.
 • Startdatum: Wanneer het experiment is gestart.
 • Resultaten: Experimentresultaten of gegevensstatus.

Voltooide experimenten

 • Experiment: De naam van uw experiment.
 • Type: Standaard grafische items of gelokaliseerd.
 • Startdatum: Wanneer het experiment is gestart.
 • Einddatum: Wanneer uw experiment is beëindigd.
 • Resultaten: Toegepast of niet toegepast.
Via de Play Console-website
 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Aanwezigheid in de Google Play Store > Experimenten voor winkelvermeldingen.
 4. Selecteer het experiment dat u wilt bekijken.
 5. Selecteer een statistiek naast Statistiek.
 6. Bekijk uw resultaten.
  • Als u een variant wilt toepassen die beter heeft gepresteerd dan de huidige versie van uw app, selecteert u Winnaar toepassen. U kunt de wijzigingen in uw winkelvermelding controleren voordat ze live beschikbaar komen.
  • Als u uw huidige versie wilt behouden, selecteert u Behouden. Hiermee wordt uw winkelvermelding geüpdatet zodat de huidige versie wordt gebruikt en het experiment wordt beëindigd.
  • Als er geen winnaar is van uw experiment, selecteert u Experiment stoppen.
  • Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde statistiek kunnen de prestatieresultaten van afzonderlijke varianten verschillen. Voor het beste resultaat controleert u alle beschikbare statistieken voordat u besluit welke variant u wilt gebruiken.
Via de Play Console-app
 1. Open de Play Console-app Console-app.
 2. Selecteer een app.
 3. Scrol omlaag naar de kaart Experimenten. Tik op Details weergeven voor meer informatie over de experimenten voor uw app. Tik in de gedetailleerde weergave op een variant om de doelgroep en huidige en geschaalde installaties voor dat experiment te bekijken.
  • Als u een variant wilt toepassen die beter heeft gepresteerd dan de huidige versie van uw app, selecteert u Winnaar toepassen. U kunt de wijzigingen in uw winkelvermelding controleren voordat ze live beschikbaar komen.
  • Als u uw huidige versie wilt behouden, selecteert u Behouden. Hiermee wordt uw winkelvermelding geüpdatet zodat de huidige versie wordt gebruikt en het experiment wordt beëindigd.
  • Opmerking: De resultaten zijn gebaseerd op nieuwe installerende gebruikers. Ga naar de Play Console-website om resultaten te bekijken op basis van aanvullende statistieken.
Beschrijvingen van statistieken, statistische gegevens en voorbeelden bekijken

Nadat u een experiment heeft geselecteerd, kunt u gebruikers- en installatiestatistieken bekijken die samenvatten hoe elke variant heeft gepresteerd.

Gebruikersstatistieken

Statistiek Definitie
Nieuwe installerende gebruikers
 • Unieke gebruikers die uw app tijdens het experiment voor het eerst hebben geïnstalleerd. De gegevens worden geschaald om rekening te houden met het doelgroepaandeel.
Behouden installerende gebruikers (1 dag): alleen beschikbaar op de Play Store-website
 • Unieke gebruikers die uw app tijdens het experiment voor het eerst hebben geïnstalleerd en deze gedurende ten minste één dag na de installatie op hun apparaat hebben laten staan. De gegevens worden geschaald om rekening te houden met het doelgroepaandeel.

Resultaten

U kunt statistieken die de resultaten van uw experiment weergeven, op twee verschillende manieren bekijken:

 • Huidig: Aantal unieke gebruikers.
 • Geschaald: Aantal unieke gebruikers gedeeld door doelgroepaandeel.

Als u de absolute gegevens over installerende gebruikers wilt bekijken, gebruikt u de huidige gegevens. Als u gegevens wilt bekijken die zijn geschaald om rekening te houden met verschillende doelgroepaandelen (bijvoorbeeld als 90% van uw doelgroep één versie heeft gezien en 10% van uw doelgroep een andere), gebruikt u geschaalde gegevens.

Statistiek Definitie en voorbeelden
Installerende gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat uw app voor het eerst heeft geïnstalleerd.
Behouden installerende gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat uw app voor het eerst heeft geïnstalleerd en deze gedurende ten minste één dag na de installatie nog heeft geïnstalleerd.
Prestaties
 • Geschatte wijziging in installatieprestaties in vergelijking met de huidige versie. Er is een kans van 90% dat de variant in de loop der tijd binnen het weergegeven bereik valt. Aangezien het bereik is gebaseerd op de prestaties van een variant, variëren deze getallen tijdens het experiment.
 • Het gemiddelde tussen de hoogste en laagste geschatte wijziging in de installatieprestaties van uw variant vertegenwoordigt de geschatte wijziging in de prestaties van uw variant.
 • Als een van uw varianten bijvoorbeeld een prestatiebereik van +5% tot +15% had, is de meest waarschijnlijke wijziging in de prestaties het gemiddelde van de twee, dus ongeveer +10%.
 • De prestaties worden alleen weergegeven wanneer er voldoende gegevens voor uw experiment zijn verzameld. In het algemeen geldt dat naarmate een experiment langer wordt uitgevoerd en meer gegevens kan verzamelen, het prestatiebereik van een variant beperkter en nauwkeuriger wordt.
Installaties (geschaald): verouderd
 • Aantal installaties gedurende het experiment gedeeld door het doelgroepaandeel.
 • Inbegrepen voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart.
 • Als u bijvoorbeeld een experiment uitvoert met twee varianten met een doelgroepaandeel van 90% / 10% en het aantal installaties voor elke variant A = 900 en B = 200 is, wordt het aantal geschaalde installaties weergegeven als A = 1000 (900/0,9) en B = 2000 (200/0,1).
Installaties (huidig): verouderd
 • Aantal installaties dat vandaag nog steeds is geïnstalleerd.
 • Inbegrepen voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart.

Installatiestatistiek (verouderd)

De volgende statistieken werden gebruikt voor experimenten die vóór 24 januari 2019 zijn gestart. Experimenten die vóór deze datum zijn gestart, bevatten nog steeds deze statistieken, maar nieuwe experimenten maken alleen gebruik van de gebruikersstatistieken 'nieuwe installerende gebruikers' en 'behouden installerende gebruikers (1 dag)'.

Statistiek Definitie en voorbeelden
Installaties op actieve apparaten
 • Het aantal actieve apparaten waarop elke variant van de app momenteel is geïnstalleerd, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.
Installaties door gebruikers
 • Het aantal unieke gebruikers dat elke variant van de app op een bepaalde dag heeft geïnstalleerd, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.
Verwijderingen door gebruikers
 • Het aantal verwijderde installaties voor elke variant van de app op een bepaalde dag, opgeschaald ter compensatie voor de verschillende grootten van de doelgroep.

Aanmelden voor experimentmeldingen

Als u meldingen in de Play Console en per e-mail wilt ontvangen wanneer uw experimenten zijn voltooid, kunt u uw meldingsvoorkeuren instellen.

Bekijk Gegevens voor uw ontwikkelaarsaccount beheren voor meer informatie over e-mailmeldingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen