Εκτέλεση δοκιμών A/B στην καταχώριση καταστήματος

Προκειμένου να βελτιστοποιήσετε την καταχώριση του καταστήματός σας στο Google Play, μπορείτε να εκτελείτε πειράματα για να βρείτε τα πιο αποτελεσματικά γραφικά και τοπικά προσαρμοσμένα κείμενα για την εφαρμογή σας. Μπορείτε να εκτελέσετε πειράματα για τις σελίδες της κύριας και των προσαρμοσμένων καταχωρίσεων καταστήματος.

Όσον αφορά τις δημοσιευμένες εφαρμογές, μπορείτε να δοκιμάσετε παραλλαγές για σύγκριση με την τρέχουσα έκδοσή σας, προκειμένου να διαπιστώσετε ποια έχει καλύτερη απόδοση βάσει των δεδομένων εγκατάστασης. Πριν από τη ρύθμιση μιας δοκιμής, ανατρέξτε στις βέλτιστες πρακτικές για την εκτέλεση αποτελεσματικών πειραμάτων.

Σημείωση: Τα παγκόσμια πειράματα έχουν μετονομαστεί σε πειράματα προεπιλεγμένων γραφικών. Διαθέτουν τις ίδιες λειτουργίες που είχαν πριν από τη μετονομασία τους.

Τύποι πειραμάτων

Για κάθε εφαρμογή μπορείτε να εκτελείτε ένα πείραμα προεπιλεγμένων γραφικών ή έως πέντε τοπικά προσαρμοσμένα πειράματα ταυτόχρονα.

Προεπιλεγμένων γραφικών 

Χρησιμοποιώντας ένα πείραμα προεπιλεγμένων γραφικών, μπορείτε να πειραματιστείτε με γραφικά στην προεπιλεγμένη γλώσσα της καταχώρισης καταστήματος της εφαρμογής σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε παραλλαγές του εικονιδίου, του γραφικού λειτουργίας, των στιγμιότυπων οθόνης και του βίντεο προώθησης της εφαρμογής σας.

 • Εάν η καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας είναι διαθέσιμη μόνο σε μία γλώσσα: Τα πειράματα προεπιλεγμένων γραφικών θα εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες.
 • Εάν έχετε προσθέσει τοπικά προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα: Οι χρήστες που προβάλλουν την εφαρμογή σας σε αυτήν τη γλώσσα θα αποκλείονται από τα πειράματα προεπιλεγμένων γραφικών της εφαρμογής σας. Για παράδειγμα, εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα της εφαρμογής σας είναι τα αγγλικά και διαθέτει ένα τοπικά προσαρμοσμένο γραφικό λειτουργίας στα γαλλικά, οι χρήστες που προβάλλουν την εφαρμογή σας στα γαλλικά θα εξαιρούνται από το πείραμα (ακόμα και αν δοκιμάζετε το εικονίδιό σας).
Τοπικά προσαρμοσμένο (για κείμενο και γραφικά)

Χρησιμοποιώντας ένα τοπικά προσαρμοσμένο πείραμα, μπορείτε να πειραματιστείτε με το εικονίδιο, το γραφικό λειτουργίας, τα στιγμιότυπα οθόνης, το προωθητικό βίντεο ή/και τις περιγραφές της εφαρμογής σας σε έως πέντε γλώσσες. Οι παραλλαγές πειράματος θα εμφανίζονται μόνο στους χρήστες που προβάλλουν την καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας στις γλώσσες που έχετε επιλέξει.

Εάν η καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας είναι διαθέσιμη μόνο σε μία γλώσσα, τα τοπικά προσαρμοσμένα πειράματα θα εμφανίζονται μόνο στους χρήστες που προβάλλουν την εφαρμογή σας στην προεπιλεγμένη γλώσσα της.

Βήμα 1: Δημιουργία ενός πειράματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πείραμα χρησιμοποιώντας το Play Console. Όταν είστε έτοιμοι να αξιολογήσετε και να εφαρμόσετε τα αποτελέσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Play Console ή την εφαρμογή Play Console.

Προεπιλεγμένων γραφικών
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Παρουσία στο Play Store > Πειράματα καταχώρισης καταστήματος.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο πείραμα.
 5. Στην ενότητα "Προεπιλεγμένων γραφικών", κάντε κλικ στη Δημιουργία.
 6. Μεταβείτε στις οδηγίες, στην ενότητα "Βήμα 2: Ρύθμιση του πειράματός σας".
Τοπικά προσαρμοσμένο
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Παρουσία στο Play Store > Πειράματα καταχώρισης καταστήματος.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο πείραμα.
 5. Στην περιοχή "Τοπικά προσαρμοσμένο", επιλέξτε μια γλώσσα.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 7. Μεταβείτε στις οδηγίες, στην ενότητα "Βήμα 2: Ρύθμιση του πειράματός σας".

Αφού εκτελέσετε σε πραγματικό χρόνο ένα τοπικά προσαρμοσμένο πείραμα σε μία γλώσσα, μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις ακόμη γλώσσες. Για να προσθέσετε περισσότερα πειράματα:

 1. Επιστρέψτε στη σελίδα Πειράματα καταχώρισης καταστήματος.
 2. Επιλέξτε Νέο πείραμα.
  • Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε Νέο πείραμα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο πείραμα στο πρόχειρο. Τυχόν πρόχειρα πειράματα πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, προτού προσθέσετε νέες γλώσσες.

Βήμα 2: Ρύθμιση του πειράματός σας

Αφού δημιουργήσετε ένα πείραμα, μπορείτε να επιλέξετε την καταχώριση καταστήματος, τις παραλλαγές και τα χαρακτηριστικά που θέλετε να δοκιμάσετε.

Για να ρυθμίσετε το πείραμά σας:

 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να επιλέξετε μια καταχώριση καταστήματος και να προσθέσετε πληροφορίες στόχευσης, χαρακτηριστικά και παραλλαγές.
  • Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
 2. Για να ξεκινήσετε το πείραμά σας, μεταβείτε στο επάνω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση πειράματος. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του πειράματός σας αργότερα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ανατρέξτε στις περιγραφές πεδίων, στα παραδείγματα και στις συμβουλές
Πεδίο Περιγραφή Παραδείγματα και συμβουλές
Όνομα
 • Το όνομα του πειράματός σας είναι ορατό μόνο στο Play Console για την αναγνώριση του πειράματος και δεν είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
 • "Πείραμα με φωτεινό εικονίδιο"
 • "Γραφικό λειτουργίας λογότυπου"
 • "Σύντομη περιγραφή με νέο σλόγκαν"
Όνομα καταχώρισης καταστήματος
 • Η καταχώριση καταστήματος (κύρια ή προσαρμοσμένη) που θέλετε να δοκιμάσετε.
 • Αφού ξεκινήσετε ένα πείραμα, το όνομα της προσαρμοσμένης καταχώρισης καταστήματος εμφανίζεται με το όνομα που είχε κατά την έναρξη του πειράματός σας. Εάν ενημερώσετε το όνομα της προσαρμοσμένης καταχώρισης καταστήματος μετά την έναρξη του πειράματός σας, δεν θα αλλάξει στο πείραμά σας.
 • Για να αποφύγετε τη σύγχυση κατά την εκτέλεση πειραμάτων, καλό θα ήταν να διαγράψετε τις προσαρμοσμένες καταχωρίσεις καταστήματος που δεν χρησιμοποιούνται και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε νέες όταν χρειάζεται.
Κοινό
 • Το ποσοστό των χρηστών που βλέπουν μια παραλλαγή του πειράματος.
 • Το ποσοστό του κοινού σας θα διαχωριστεί ισομερώς μεταξύ των παραλλαγών του πειράματος.
 • Εάν πληκτρολογήσετε 30% ως κοινό, το υπόλοιπο 70% των επισκεπτών στη σελίδα καταχώρισης καταστήματος θα βλέπει την τρέχουσα έκδοση της σελίδας σας.
 • Για παράδειγμα, εάν έχετε κοινό 30% και δύο παραλλαγές στο πείραμά σας, κάθε παραλλαγή θα εμφανίζεται στο 15% των χρηστών.
 • Κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, κάθε χρήστης θα βλέπει μόνο μία παραλλαγή της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας σας.
Χαρακτηριστικά
 • Επιλέξτε τον τύπο στοιχείου που θέλετε να δοκιμάσετε σε σχέση με την τρέχουσα καταχώριση.
 • Για να εκτελείτε πειράματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να δοκιμάζετε ένα χαρακτηριστικό κάθε φορά.
 • Μπορείτε να δοκιμάσετε μόνο τη σύντομη περιγραφή και την πλήρη περιγραφή κατά τη διάρκεια τοπικά προσαρμοσμένων πειραμάτων.
 • Εάν δοκιμάζετε γραφικά στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις απαιτήσεις μεγέθους και τύπου αρχείου.
Παραλλαγές
 • Για να προσθέσετε μια νέα έκδοση στο πείραμά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη άλλης παραλλαγής.
 • Μπορείτε να προσθέσετε έως 3 παραλλαγές ανά πείραμα, επιπλέον της τρέχουσας έκδοσης.

Βήμα 3: Αξιολόγηση και εφαρμογή αποτελεσμάτων

Αφού ρυθμίσετε τα πειράματα, θα δείτε τις παρακάτω λεπτομέρειες στη σελίδα Πειράματα καταχώρισης καταστήματος. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε ένα πείραμα.

Ζωντανά πειράματα

 • Πείραμα: Το όνομα του πειράματός σας
 • Κατάσταση: Ο αριθμός των παραλλαγών που προβάλλονται σε ένα ποσοστό χρηστών
 • Ημερομηνία έναρξης: Πότε ξεκίνησε το πείραμά σας
 • Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του πειράματος ή η κατάσταση των δεδομένων

Ολοκληρωμένα πειράματα

 • Πείραμα: Το όνομα του πειράματός σας
 • Τύπος: Προεπιλεγμένων γραφικών ή τοπικά προσαρμοσμένο
 • Ημερομηνία έναρξης: Πότε ξεκίνησε το πείραμά σας
 • Ημερομηνία λήξης: πότε τελείωσε το πείραμά σας
 • Αποτελέσματα: εφαρμοσμένα ή μη εφαρμοσμένα
Χρήση του ιστοτόπου Play Console
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην Παρουσία στο κατάστημα > Πειράματα καταχώρισης καταστήματος.
 4. Επιλέξτε το πείραμα που θέλετε να αξιολογήσετε.
 5. Δίπλα από το στοιχείο "Μέτρηση", επιλέξτε μια μέτρηση.
 6. Δείτε τα αποτελέσματά σας.
  • Για να εφαρμόσετε μια παραλλαγή που είχε καλύτερη απόδοση από την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής σας, επιλέξτε Εφαρμογή νικητή. Μπορείτε να αξιολογήσετε τις αλλαγές στην καταχώριση καταστήματος, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές.
  • Για να διατηρήσετε την τρέχουσα έκδοση, επιλέξτε Διατήρηση. Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθεί η καταχώριση καταστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα έκδοση και να τερματιστεί το πείραμα.
  • Εάν το αποτέλεσμα του πειράματός σας είναι ισοπαλία, επιλέξτε Διακοπή πειράματος.
  • Σημείωση: Ανάλογα με τη μέτρηση που θα επιλέξετε, τα αποτελέσματα απόδοσης των μεμονωμένων παραλλαγών μπορεί να διαφέρουν. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, εξετάστε όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις προτού αποφασίσετε ποια παραλλαγή θα χρησιμοποιήσετε.
Χρήση της εφαρμογής Play Console
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Console Εφαρμογή Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να εντοπίσετε την κάρτα "Πειράματα". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πειράματα της εφαρμογής σας, πατήστε Προβολή λεπτομερειών. Από την προβολή λεπτομερειών, πατήστε σε μια παραλλαγή για να δείτε το κοινό, καθώς και τις τρέχουσες και τις κλιμακωτές εγκαταστάσεις για το συγκεκριμένο πείραμα.
  • Για να εφαρμόσετε μια παραλλαγή που είχε καλύτερη απόδοση από την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής σας, επιλέξτε Εφαρμογή νικητή. Μπορείτε να αξιολογήσετε τις αλλαγές στην καταχώριση καταστήματος, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές.
  • Για να διατηρήσετε την τρέχουσα έκδοση, επιλέξτε Διατήρηση. Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθεί η καταχώριση καταστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα έκδοση και να τερματιστεί το πείραμα.
  • Σημείωση: Τα αποτελέσματα απόδοσης βασίζονται σε χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή για πρώτη φορά. Για να δείτε αποτελέσματα με βάση τις πρόσθετες μετρήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Play Console.
Εμφάνιση περιγραφών για στατιστικά, μετρήσεις και παραδείγματα

Αφού επιλέξετε ένα πείραμα, μπορείτε να δείτε μετρήσεις χρηστών και εγκαταστάσεων που συνοψίζουν την απόδοση κάθε παραλλαγής.

Μετρήσεις χρήστη

Μέτρηση Ορισμός
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή για πρώτη φορά
 • Οι μοναδικοί χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πειράματος. Τα δεδομένα προσαρμόζονται προκειμένου να αντιστοιχούν στην αναλογία κοινού.
Εγκαταστάτες διατήρησης (1 ημέρα) - η μέτρηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ιστότοπο Play Store
 • Οι μοναδικοί χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά και τη διατήρησαν για τουλάχιστον 1 ημέρα μετά την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του πειράματος. Τα δεδομένα προσαρμόζονται προκειμένου να αντιστοιχούν στην αναλογία κοινού.

Αποτελέσματα

Μπορείτε να δείτε μετρήσεις που δείχνουν τα αποτελέσματα του πειράματος με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • Τρέχοντα: ο αριθμός των μοναδικών χρηστών
 • Προσαρμοσμένα: ο αριθμός των μοναδικών χρηστών, διαιρεμένος με την αναλογία κοινού

Εάν θέλετε να εξετάσετε τα απόλυτα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας, χρησιμοποιήστε τα τρέχοντα δεδομένα. Εάν θέλετε να εξετάσετε τα δεδομένα που έχουν προσαρμοστεί προκειμένου να αντιστοιχούν σε διαφορετικές αναλογίες κοινού (παράδειγμα: Αν το 90% του κοινού σας είδε μία έκδοση και το 10% είδε κάποια άλλη), χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα δεδομένα.

Μέτρηση Ορισμός και παραδείγματα
Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή
 • Ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά.
Εγκαταστάτες διατήρησης
 • Ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που εγκατέστησαν την εφαρμογή σας για πρώτη φορά και τη διατήρησαν για τουλάχιστον 1 ημέρα μετά την εγκατάσταση.
Απόδοση
 • Εκτιμώμενη αλλαγή στην απόδοση εγκατάστασης σε σχέση με την τρέχουσα έκδοση. Υπάρχει μια πιθανότητα της τάξης του 90% η απόδοση της παραλλαγής να πραγματοποιηθεί εντός του προβαλλόμενου χρονικού εύρους. Επειδή το εύρος βασίζεται στην απόδοση μιας παραλλαγής, αυτοί οι αριθμοί θα διαφέρουν κατά τη διάρκεια του πειράματος.
 • Ο μέσος όρος μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής κατά προσέγγισης αλλαγής της απόδοσης των εγκαταστάσεων της παραλλαγής αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αλλαγή στην απόδοση της παραλλαγής.
 • Παράδειγμα: Εάν το εύρος απόδοσης μίας εκ των παραλλαγών σας ήταν μεταξύ +5% και +15%, η πιο πιθανή αλλαγή στην απόδοση θα ήταν η μέση τιμή μεταξύ των δύο, δηλαδή περίπου +10%.
 • Η απόδοση θα προβάλλεται μόνο αφότου το πείραμά σας συγκεντρώσει αρκετά δεδομένα. Σε γενικές γραμμές, εάν υπάρχει περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση ενός πειράματος και τη συλλογή δεδομένων, το εύρος απόδοσης μιας παραλλαγής θα γίνει πιο περιορισμένο και ακριβές.
Εγκαταστάσεις (προσαρμοσμένες) - έχει καταργηθεί
 • Ο αριθμός των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του πειράματος, διαιρεμένος με την αναλογία κοινού.
 • Περιλαμβάνονται πειράματα που ξεκίνησαν πριν από τις 24 Ιανουαρίου 2019.
 • Για παράδειγμα, εάν εκτελέσατε ένα πείραμα με δύο παραλλαγές οι οποίες χρησιμοποίησαν αναλογία κοινού 90% / 10% και οι εγκαταστάσεις για κάθε παραλλαγή ήταν A = 900 και B = 200, οι προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις θα εμφανίζονταν ως A = 1000 (900/0,9) και B = 2000 (200/0,1).
Εγκαταστάσεις (τρέχουσες) - έχει καταργηθεί
 • Ο αριθμός των εγκαταστάσεων που έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα.
 • Περιλαμβάνονται πειράματα που ξεκίνησαν πριν από τις 24 Ιανουαρίου 2019.

Μετρήσεις εγκαταστάσεων (έχει καταργηθεί)

Οι παρακάτω μετρήσεις χρησιμοποιούνταν για πειράματα που είχαν ξεκινήσει πριν από τις 24 Ιανουαρίου 2019. Τα πειράματα που είχαν ξεκινήσει πριν από αυτήν την ημερομηνία εξακολουθούν να περιλαμβάνουν αυτά τα στατιστικά, αλλά τα νέα πειράματα χρησιμοποιούν μόνο τις μετρήσεις χρηστών "Χρήστες που εγκατέστησαν την εφαρμογή για πρώτη φορά" και "Εγκαταστάτες διατήρησης (1 ημέρα)".

Μέτρηση Ορισμός και παραδείγματα
Εγκαταστάσεις σε ενεργές συσκευές
 • Ο αριθμός ενεργών συσκευών στις οποίες είναι εγκατεστημένη κάθε παραλλαγή της εφαρμογής αυτήν τη στιγμή, προσαρμοσμένος προς τα επάνω για αντιστάθμιση των διαφορετικών επιπέδων κοινού.
Εγκαταστάσεις ανά χρήστη
 • Ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που εγκατέστησαν κάθε παραλλαγή της εφαρμογής σε μια δεδομένη ημέρα, προσαρμοσμένος προς τα επάνω για αντιστάθμιση των διαφορετικών επιπέδων κοινού.
Απεγκαταστάσεις ανά χρήστη
 • Ο αριθμός απεγκαταστάσεων κάθε παραλλαγής της εφαρμογής σε μια δεδομένη ημέρα, προσαρμοσμένος προς τα επάνω για αντιστάθμιση των διαφορετικών επιπέδων κοινού.

Εγγραφείτε, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις πειραμάτων

Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο Play Console και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ολοκληρωθούν τα πειράματά σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβείτε στην ενότητα διαχείριση των πληροφοριών του λογαριασμού προγραμματιστή σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας