Провеждане на двувариантни тестове за малката ви обява в магазина

С цел оптимизиране на малката обява в Google Play можете да провеждате експерименти, за да намирате най-ефективните графични елементи и локализиран текст за приложението си. Имате възможност да провеждате експерименти за основната и персонализираните си малки обяви в магазина.

В състояние сте да сравнявате варианти на публикувани приложения с текущите им версии, за да видите кой вариант е най-ефективен въз основа на данните за инсталиранията. Преди да настроите тест, прегледайте най-добрите практики за провеждане на ефективни експерименти.

Забележка: Глобалните експерименти бяха преименувани на експерименти със стандартните графични активи. Те запазват същата функционалност, която са имали, преди да бъдат преименувани.

Типове експерименти

За всяко приложение можете да провеждате един експеримент със стандартните графични активи или до пет локализирани експеримента едновременно.

Със стандартните графични активи

Посредством експериментите със стандартните графични активи можете да експериментирате с графични елементи за стандартния език на малката обява на приложението си. В състояние сте да включите варианти на иконата, графиката за представяне, екранните снимки и популяризиращия видеоклип на приложението.

 • Ако малката обява в магазина на приложението ви е достъпна само на един език, експериментите със стандартните графични активи ще бъдат показвани на всички потребители.
 • Ако сте добавили локализирани графични активи за определен език, потребителите, които преглеждат приложението ви на съответния език, ще бъдат изключени от този тип експерименти. Ако например стандартният език на приложението е английски и то има локализирана графика за представяне на френски, в експеримента няма да участват потребителите, които преглеждат приложението на френски (дори да тествате иконата му).
Локализирани (за текст и графики)

Посредством локализираните експерименти можете да експериментирате с иконата, графиката за представяне, екранните снимки, популяризиращия видеоклип и/или описанията на приложението си на максимум пет езика. Пробните варианти ще се показват само на потребители, които преглеждат съответната малка обява в магазина на избраните от вас езици.

Ако малката обява в магазина за приложението ви е налице само на един език, локализираните експерименти ще се показват единствено на потребители, които преглеждат приложението ви на стандартния му език.

Стъпка 1: Създайте експеримент

Можете да създадете експеримент посредством Play Console. Когато имате готовност да прегледате и приложите резултатите, можете да използвате Play Console в мрежата или в едноименното приложение.

Със стандартните графични активи
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин  > Експерименти с малката обява в магазина.
 4. Кликнете върху Нов експеримент.
 5. Кликнете върху Създаване под „Със стандартните графични активи“.
 6. Изпълнете инструкциите под „Стъпка 2: Настройте експеримента“.
Локализиран
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин  > Експерименти с малката обява в магазина.
 4. Кликнете върху Нов експеримент.
 5. Под „Локализирани“ изберете език.
 6. Кликнете върху Създаване.
 7. Изпълнете инструкциите под „Стъпка 2: Настройте експеримента“.

След като активирате локализиран експеримент за един език, можете да добавите още четири езика. За целта:

 1. Върнете се на страницата Експерименти с малката обява в магазина.
 2. Изберете Нов експеримент.
  • Ако не можете да изберете Нов експеримент, уверете се, че не сте запазили даден експеримент като чернова. Всички експерименти, които са чернови, трябва да станат активни, преди да добавите нови езици.

Стъпка 2: Настройте експеримента

След като създадете експеримент, можете да изберете малката обява в магазина, вариантите и атрибутите, които искате да тествате.

За да настроите експеримента си:

 1. Изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете малка обява в магазина и да добавите информация за насочване, атрибути и варианти.
 2. За да започнете експеримента си, в горната част на страницата кликнете върху Стартиране на експеримента.
 3. За да завършите настройването му по-късно, кликнете върху Запазване.
Вижте описания на полетата, примери и съвети
Поле Описание Примери и съвети
Име
 • Служи само за идентифицирането на експеримента в Play Console и не е видимо за потребителите.
 • „Експеримент с ярка икона“
 • „Графика за представяне на лого“
 • „Кратко описание с ново мото“
Име на малката обява в магазина
 • Малката обява в магазина (основна или персонализирана), която искате да тествате.
 • След като започнете експеримент, персонализираната ви малка обява в магазина се показва с името, което е имала в началото на експеримента. Ако актуализирате това име след началото на експеримента, то няма да бъде променено до края му.
 • За избягване на объркването при провеждане на експерименти е добре да изтривате неизползваните персонализирани малки обяви в магазина и да създавате нови, когато е необходимо.
Аудитория
 • Процентът потребители, които виждат даден вариант в експеримента ви.
 • Избраният от вас процент ще бъде разделен поравно между вариантите в експеримента ви.
 • Ако въведете „30%“ за аудиторията си, останалите 70% от посетителите на страницата „Малка обява в магазина“ ще виждат текущата й версия.
 • В случай че сте посочили „30%“ за аудиторията и имате два варианта в експеримента си, всеки от тях ще бъде показан на 15% от потребителите.
 • По време на експеримент всеки потребител ще вижда само един вариант или текущата версия на страницата ви.
Атрибути
 • Изберете типа елемент, който искате да тествате и сравните с текущата си малка обява.
 • За най-ефективно провеждане на експериментите тествайте по един атрибут.
 • При локализиран експеримент можете да тествате само краткото и пълното описание.
 • Ако тествате графични активи, трябва да спазвате изискванията за размер и файлов тип.
Варианти
 • За да добавите нова версия към експеримента си, кликнете върху Добавяне на друг вариант.
 • Можете да добавите до 3 варианта на експеримент в допълнение към текущата си версия.

Стъпка 3: Преглед и прилагане на резултатите

След като настроите експерименти, ще видите следните подробности на страницата Експерименти с малката обява в магазина. За да получите повече информация, изберете експеримент.

Активни експерименти

 • Експеримент: Името на експеримента ви.
 • Състояние: Брой варианти, показвани на процент от потребителите.
 • Начална дата: Кога е стартирал експериментът ви.
 • Резултати: Резултати от експеримента или състояние на данните.

Завършени експерименти

 • Експеримент: Името на експеримента ви.
 • Тип: Със стандартните графични активи или локализиран.
 • Начална дата: Кога е стартирал експериментът ви.
 • Крайна дата: Кога е приключил експериментът ви.
 • Резултати: Дали експериментът е приложен, или не.
Посредством уебсайта на Play Console
 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво кликнете върху Присъствие в Google Play Магазин > Експерименти с малката обява в магазина.
 4. Изберете експеримента, който искате да прегледате.
 5. До „Показател“ изберете показател.
 6. Вижте резултатите.
  • За да приложите вариант, който се е представил по-добре от текущата версия на приложението ви, изберете Прилагане на най-добрия вариант. Можете да прегледате промените в малката обява в магазина, преди да станат активни.
  • За да запазите текущата версия, изберете Запазване. Малката обява в магазина ще се актуализира по съответния начин и експериментът ще се прекрати.
  • Ако експериментът ви завърши с равенство, изберете Спиране на експеримента.

Забележка: В зависимост от избрания от вас показател, резултатите за ефективността на отделните варианти може да се различават. За най-добри резултати прегледайте всички налични показатели, преди да решите кой вариант да използвате.

Посредством приложението Play Console
 1. Отворете приложението Play Console Приложение Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Превъртете надолу до картата „Експерименти“. За повече информация относно експериментите с приложението ви докоснете Преглед на подробностите. От изгледа с подробности докоснете даден вариант, за да видите аудиторията, текущия и коригирания брой инсталирания за съответния експеримент.
  • За да приложите вариант, който се е представил по-добре от текущата версия на приложението ви, изберете Прилагане на най-добрия вариант. Можете да прегледате промените в малката обява в магазина, преди да станат активни.
  • За да запазите текущата версия, изберете Запазване на текущия вариант. Малката обява в магазина ще се актуализира по съответния начин и експериментът ще се прекрати.

Забележка: Резултатите за ефективността са основани на броя потребители, инсталирали приложението за първи път. За да прегледате резултати въз основа на допълнителни показатели, посетете уебсайта на Play Console.

 

Описания на статистическите данни и показателите и примери

След като изберете експеримент, можете да прегледате показатели за потребителите и инсталиранията, предоставящи обобщена информация за ефективността на всеки вариант.

Показатели за потребителите

Показател Определение
Хора, инсталирали приложението за първи път
 • Отделни потребители, които са инсталирали приложението ви за първи път по време на експеримента. Данните са коригирани, за да се отчете делът от аудиторията.
Трайни потребители (1 ден) – налице само на уебсайта на Google Play Магазин
 • Отделни потребители, които са инсталирали приложението ви за първи път и са го запазили поне 1 ден след това по време на експеримента. Данните са коригирани, за да се отчете делът от аудиторията.

Резултати

Можете да прегледате показателите за резултатите от експеримента по два различни начина:

 • Текущи данни: Брой отделни потребители.
 • Коригиран брой: Брой отделни потребители, разделен на дела от аудиторията.

Ако искате да прегледате абсолютния брой на хората, инсталирали приложението, използвайте текущите данни. В случай че искате да видите данните, пропорционално увеличени, за да се вземат предвид различните дялове от аудиторията (напр. ако 90% от аудиторията ви са видели една версия, а 10% – друга), използвайте коригирания брой.

Показател Определение и примери
Хора, инсталирали приложението
 • Броят отделни потребители, които са инсталирали приложението ви за първи път.
Хора, които са инсталирали приложението и са го запазили
 • Броят отделни потребители, които са инсталирали приложението ви за първи път и са го запазили поне 1 ден след това.
Ефективност
 • Прогнозната промяна в ефективността на инсталиранията в сравнение с текущата версия. Има 90% вероятност ефективността на варианта да е в рамките на показания обхват с течение на времето. Тъй като обхватът се основава на ефективността на варианта, тези стойности ще варират по време на експеримента.
 • Прогнозната промяна в ефективността на варианта представлява средното число между високата и ниската стойност на приблизителната промяна в ефективността на инсталиранията.
 • Например: Ако обхватът на ефективността на един от вариантите е от +5% до +15%, най-вероятната промяна в нея ще е средното число между двете стойности – около +10%.
 • Ефективността ще се показва само след събиране на достатъчно данни от експеримента. По принцип при по-дълъг период на провеждане на експеримента обхватът на ефективността на варианта ще става по-тесен и по-точен с натрупването на повече информация.
Инсталирания (коригиран брой) – оттеглено
 • Броят инсталирания по време на експеримента, разделени на дела от аудиторията.
 • Включително за експерименти, стартирани преди 24 януари 2019 г.
 • Ако например сте провели експеримент с два варианта, за които сте използвали съответно 90- и 10-процентов дял от аудиторията, и инсталиранията за всеки вариант са били А = 900 и Б = 200, коригираният брой инсталирания ще бъде показан като А = 1000 (900/0,9) и Б = 2000 (200/0,1).
Инсталирания (настоящи) – оттеглено
 • Броят инсталирания, които са останали и сега.
 • Включително за експерименти, стартирани преди 24 януари 2019 г.

Показатели за инсталиранията (оттеглени)

Следните показатели бяха използвани за експерименти, стартирани преди 24 януари 2019 г. Експериментите, започнали преди тази дата, пак ще включват съответните статистически данни, но за новите експерименти ще се използват само показателите „Хора, инсталирали приложението за първи път“ и „Трайни потребители (1 ден)“.

Показател Определение и примери
Инсталирания на активни устройства
 • Броят активни устройства, на които понастоящем е инсталиран всеки вариант на приложението, пропорционално увеличен, за да компенсира различните нива на аудиторията.
Инсталирания от потребител
 • Броят отделни потребители, които са инсталирали всеки вариант на приложението през даден ден, пропорционално увеличен, за да компенсира различните нива на аудиторията.
Деинсталирания от потребител
 • Броят деинсталирания на всеки вариант на приложението за даден ден, пропорционално увеличен, за да компенсира различните нива на аудиторията.

Експерименти, използващи оттеглени показатели

От септември 2019 г. експериментите, които използват някой от посочените по-горе оттеглени показатели, автоматично ще бъдат прекратени. Моля, вземете това предвид при планирането и използвайте най-новите показатели за експериментите с малката обява в магазина.

Можете да преглеждате резултатите от прекратените експерименти в съответната секция на страницата Експерименти с малката обява в магазина.

Регистриране за известия за експерименти

За да получавате известия и имейли, когато експериментите ви завършат, трябва да настроите предпочитанията си за известия в Play Console.

За да научите повече за известията по имейл, отворете Управление на информацията за профила ви на програмист.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false