Δημιουργία ή ενημέρωση σελίδας προγραμματιστή

Για να βελτιώσετε την προώθηση της επωνυμίας και των εφαρμογών σας στο Google Play, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα προγραμματιστή.

Για να δημιουργήσετε μια σελίδα προγραμματιστή, θα πρέπει να έχετε δημοσιεύσει τουλάχιστον μία εφαρμογή στο Google Play. Αφού δημιουργήσετε μια σελίδα προγραμματιστή, οι χρήστες θα μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα σας στο Play Store. Θα σας εκχωρηθεί επίσης μια διεύθυνση URL την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να κοινοποιήσετε τη σελίδα σας. Οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα προγραμματιστή, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την επωνυμία σας, να ανακαλύψουν μια εφαρμογή που θέλετε να προβάλλετε και να βρουν άλλες εφαρμογές που έχετε δημοσιεύσει στο Google Play.

Οι σελίδες προγραμματιστών δεν είναι υποχρεωτικές. Αν δεν δημιουργήσετε κάποια σελίδα προγραμματιστή, οι εφαρμογές που έχετε δημοσιεύσει θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στις συλλογές εφαρμογών για συγκεκριμένο προγραμματιστή στο Google Play.

Σημαντικό: Πριν προσθέσετε περιεχόμενο στη σελίδα προγραμματιστή, βεβαιωθείτε ότι το σύνολο του περιεχομένου συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Play.

Δείτε ένα παράδειγμα
Developer page

Δημιουργία ή ενημέρωση της σελίδας σας

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Σελίδα προγραμματιστή.
 4. Προσθέστε τις πληροφορίες σας.
 5. Κοντά στην κορυφή της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
  • Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα για να καταστεί έγκυρη για προεπισκόπηση η διεύθυνση URL της σελίδας προγραμματιστή και έως 24 ώρες για να εμφανιστεί η σελίδα σας στους χρήστες του Google Play.
  • Σε περίπτωση που ενημερώνετε τη σελίδα σας, μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα για να δημοσιευτούν οι αλλαγές σας.

Απαιτούμενες πληροφορίες

 • Διαφημιστικό κείμενο: Προσθέστε έως και 140 χαρακτήρες για την περιγραφή της επωνυμίας σας. Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις του διαφημιστικού κειμένου, επιλέγοντας Προσθήκη μεταφράσεων κοντά στην κορυφή της οθόνης. Μόλις προσθέσετε τις μεταφράσεις, μπορείτε να επιλέξετε Διαχείριση μεταφράσεων για να προσθέσετε άλλες μεταφράσεις.
 • Εικονίδιο προγραμματιστή: 512 x 512, 32 bit PNG
 • Εικόνα κεφαλίδας: 4096 x 2304, JPG ή 24 bit PNG (όχι alpha)

Προαιρετικές πληροφορίες

 • Ιστότοπος: Διεύθυνση URL για την επωνυμία ή τον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας.
 • Επιλεγμένη εφαρμογή: Επιλέξτε μία από τις εφαρμογές σας για να την προβάλλετε σε ένα εμφανές σημείο στη σελίδα προγραμματιστή. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα της εφαρμογής ή του πακέτου.
  • Συμβουλή: Για να μεγιστοποιήσετε την ορατότητα, επιλέξτε μια εφαρμογή που διανέμεται ευρέως σε πολλές χώρες.
  • Τυχόν άλλες εφαρμογές που έχετε δημοσιεύσει θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στη σελίδα προγραμματιστή.
Διαγραφή της σελίδας προγραμματιστή

Εάν έχετε δημιουργήσει μια σελίδα προγραμματιστή και θέλετε να την διαγράψετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Play Console.

Μετά τη διαγραφή της σελίδας σας, οι χρήστες που επιλέγουν την ενότητα "Περισσότερα από τον προγραμματιστή" των εφαρμογών σας θα βλέπουν μόνο μια λίστα με τις εφαρμογές σας, αντί για τη σελίδα προγραμματιστή σας.

Μπορείτε να διαγράψετε τη σελίδα σας ως εξής:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Σελίδα προγραμματιστή.
 4. Κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε Διαγραφή σελίδας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;