ข้อกำหนดสำหรับการเผยแพร่แอปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

หากต้องการเผยแพร่แอปในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ใช่รายการข้อกำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งหมดสำหรับการเผยแพร่แอปใน Google Play ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและไม่ควรใช้เป็นสิ่งเดียวในการตัดสินว่าแอปปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายของ Google Play หรือไม่

ข้อกำหนดสำหรับการเผยแพร่แอปในญี่ปุ่น

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่แอปใน Google Play อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Play Console เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่น

ข้อกำหนด

หากคุณหรือธุรกิจของคุณเผยแพร่แอปที่ต้องซื้อหรือมีการซื้อในแอปให้แก่ผู้บริโภคในญี่ปุ่น คุณต้องแสดงข้อมูลบางอย่างแก่ผู้บริโภคตามที่กำหนดโดย Tokuteishotorihiki-ho (พระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์) ข้อมูลที่คุณต้องเพิ่มลงในหน้ารายละเอียดบัญชี ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ: คุณอาจเพิ่มข้อมูลนี้ลงในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปหรือเพิ่มที่อยู่ของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่จำเป็น

เพิ่มข้อกำหนดลงในหน้ารายละเอียดบัญชี

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบัญชีที่จำเป็นใน Play Console ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ในหน้ารายละเอียดบัญชี ให้พิมพ์ข้อมูลที่จำเป็น
 4. คลิกบันทึกที่บริเวณด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: โปรดไปที่เว็บไซต์หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดสำหรับการเผยแพร่แอปในเกาหลี

ข้อกำหนดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคน

คณะกรรมการบริหารและจัดระดับความเหมาะสมของเกมในเกาหลี (GRAC): เกม

GRAC ของเกาหลีเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้กับเกมในเกาหลี ตามกฎหมายของเกาหลี เกมที่ไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีจะเผยแพร่ได้ก็ต่อเมื่อมีใบรับรองการจัดระดับที่ออกโดย GRAC เท่านั้น

ในส่วนเกมสำหรับผู้มีวุฒิภาวะสูง คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดระดับและการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ภายใต้ พรบ. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมของเกาหลี (Game Industry Promotion Act of Korea) หาก GRAC พิจารณาว่าเกมของคุณไม่ได้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุนี้

ต่อไปนี้คือหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ GRAC จะตรวจสอบเพื่อตัดสินว่าเกมเหมาะสำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีไหม

 • กิจกรรมทางเพศ
 • ความรุนแรง
 • อาชญากรรมและยาเสพติด
 • ภาษาที่ไม่เหมาะสม
 • การพนัน

การพนันและเกมในรูปแบบคาสิโน

เกมใดๆ ก็ตามที่มีฟังก์ชันการทำงานเป็นการพนันจำลองจะได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี

หากเกมของคุณมีองค์ประกอบที่เป็นการพนันหรือมีรูปแบบเป็นคาสิโน คุณต้องส่งคำขอรับใบรับรองการจัดระดับจาก GRAC ก่อนเผยแพร่เกมในประเทศเกาหลี

หากคุณยังไม่ได้รับใบรับรองการจัดระดับจาก GRAC ก่อนเผยแพร่เกมในเกาหลี คุณอาจไม่มีสิทธิ์เผยแพร่เกมในเกาหลีหรืออาจมีการนำเกมออกจาก Google Play

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ GRAC

กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว (MOGEF): การยืนยันอายุ

MOGEF เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎข้อบังคับและนโยบายด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางเพศ ครอบครัว และเยาวชนในเกาหลี ภายใต้ พรบ. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเกาหลี (Juvenile Protection Act of Korea) ผู้ให้บริการแอปหรือเนื้อหาทั้งหมดที่ MOGEF ระบุว่า “เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน” ต้องมีการยืนยันอายุและชื่อจริงของผู้ใช้ก่อนให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ

หากคุณมีเนื้อหาในแอปที่ได้รับการพิจารณาว่า “เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน” คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดประเภทและการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ภายใต้ พรบ. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนของเกาหลี

Google Play ได้นำเอาระบบการยืนยันอายุมาใช้ในเกาหลี ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ยืนยันอายุและชื่อจริงของตนก่อนเข้าถึงแอปหรือเนื้อหาที่มีการระบุว่า “เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน”

หากแอปของคุณปฏิบัติตามนโยบายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play แต่ MOGEF ได้กำหนดว่าแอป “เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน” ผู้ใช้ชาวเกาหลีอาจยังเข้าถึงแอปได้หากยืนยันได้ว่าตนเองมีอายุ 19 ปีขึ้นไป หากมีการระบุว่าแอปหรือเนื้อหาเหมาะกับระดับผู้ใหญ่ที่ขัดต่อกฎหมายของเกาหลี แอปหรือเนื้อหานั้นจะไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ในเกาหลีหรือถูกนำออกจาก Google Play

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ MOGEF

คณะกรรมาธิการการสื่อสารเกาหลี (KCC): คำขอตำแหน่ง

KCC เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวกับด้านโทรคมนาคมและการกระจายเสียงและแพร่ภาพในเกาหลี ภายใต้ พรบ. การคุ้มครองและการใช้ข้อมูลตำแหน่งของเกาหลี (Location Information Protection and Usage Act of Korea) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งจากผู้ใช้ชาวเกาหลีเพื่อให้บริการที่อิงตามตำแหน่งต้องได้รับใบอนุญาตจาก KCC ก่อน

หากคุณได้รับหรือใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อให้บริการที่อิงตามตำแหน่ง คุณต้องรายงานรายละเอียดการให้บริการไปยัง KCC ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของบริการตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตำแหน่ง และค่าธรรมเนียมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง

ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ชาวเกาหลีเมื่อทำการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งหรือให้บริการที่อิงตามตำแหน่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ KCC

ข้อมูลบัญชีเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเกาหลี

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเกาหลีที่เผยแพร่แอปใน Google Play ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Play Console เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของเกาหลี

ข้อกำหนด

หากคุณคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเกาหลี ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องเพิ่มลงในหน้ารายละเอียดบัญชี คุณต้องระบุข้อมูลนี้เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อคุณได้ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 • ธุรกิจ: ที่อยู่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
 • บุคคล: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

หมายเหตุ: หากคุณหรือธุรกิจของคุณเผยแพร่แอปที่ต้องซื้อหรือแอปที่มีการซื้อในแอปด้วย คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ด้วย

 • หมายเลขการจดทะเบียนธุรกิจ
 • หมายเลขใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ
 • ชื่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ

เพิ่มข้อกำหนดลงในหน้ารายละเอียดบัญชี

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบัญชีที่จำเป็นใน Play Console ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ในหน้ารายละเอียดบัญชีข้าง “รายละเอียดการติดต่อของธุรกิจ” ให้พิมพ์ข้อมูลของคุณ
 4. บริเวณด้านบนของหน้า ให้คลิกบันทึก

หมายเหตุ: ข้อมูลที่เพิ่มในส่วน “รายละเอียดการติดต่อของธุรกิจ” จะแสดงในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปใน Google Play ให้กับผู้ใช้ในเกาหลี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร