Thiết bị được hỗ trợ

Bằng cách sử dụng Play Console, bạn có thể tải xuống danh sách các thiết bị đã ra mắt công chúng và được hỗ trợ để sử dụng với Google Play cũng như các ứng dụng của bạn dưới dạng tệp (CSV) có giá trị phân tách bằng dấu phẩy.

Các thiết bị được hỗ trợ đã vượt qua Chương trình tương thích của Android.

Mẹo: Nếu bạn tải xuống và mở tệp CSV bằng chương trình bảng tính, chẳng hạn như Google Trang tính và thấy có ít thiết bị hơn mức bạn mong đợi, hãy thử mở tệp này bằng chương trình bảng tính hoặc trình đọc CSV khác.

Tải danh sách xuống bằng cách sử dụng Play Console của bạn

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, hãy nhấp vào Quản lý bản phát hành > Danh mục thiết bị.
  4. Chọn tab Tất cả thiết bị.
    • Để tải xuống danh sách thiết bị dành riêng cho ứng dụng của bạn, hãy chọn Thiết bị được hỗ trợ hoặc Thiết bị bị loại trừ.
  5. Ở gần phía bên phải của trang, hãy nhấp vào Tải danh sách thiết bị xuống.

Trên tệp CSV, các thiết bị được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (A-Z) theo tên nhà sản xuất và được liệt kê ở định dạng sau:

  • Thương hiệu bán lẻ, tên kiểu máy, mã kiểu máy, RAM (tổng dung lượng bộ nhớ), hệ số dạng, hệ thống trên chip, kích thước màn hình, mật độ màn hình, ABI, phiên bản SDK Android, Phiên bản OpenGL ES.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?