เผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console

หมายเหตุ: หาก Google เป็นผู้ให้บริการ EMM ของคุณ คุณจะเผยแพร่แอปส่วนตัวได้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ หากคุณใช้ผู้ให้บริการ EMM รายอื่น คุณอาจเผยแพร่แอปส่วนตัวจากคอนโซล EMM ได้ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ EMM  

ในการเผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console คุณต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play เมื่อมีบัญชีแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบที่ถูกต้องในการอัปโหลดและเผยแพร่แอปส่วนตัวไปยัง Managed Google Play จากนั้นก็จะใช้คอนโซล EMM เพื่อกระจายแอปเหล่านี้ไปยังผู้ใช้ได้

สำหรับแอปส่วนตัว คุณต้องระบุการตั้งค่าเพื่อให้แอปใช้งานได้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณเท่านั้นและเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาแอปได้ง่าย หากโฮสต์แอปเอง แทนการโฮสต์กับ Google คุณจะต้องระบุการตั้งค่าบางอย่างด้วย

ลงทะเบียนในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากต้องการเผยแพร่แอปส่วนตัวหรือแอปสาธารณะ คุณจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่จะเป็นเสมือนบัญชีเจ้าของของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. ไปที่ Google Play Console เพื่อเริ่มลงทะเบียน
 3. ทำเครื่องหมายในช่องความยินยอมเพื่อยอมรับข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play หากบัญชีของคุณเคยละเมิดข้อตกลงนี้ก่อนหน้านี้ คุณจะลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ไม่ได้
 4. คลิกดำเนินการชำระเงินต่อ
 5. ชำระค่าลงทะเบียนแล้วคลิกยอมรับและดำเนินการต่อ
 6. ป้อนรายละเอียดบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงใน Google Play

การดำเนินการลงทะเบียนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง

เผยแพร่ไปยังองค์กรของคุณเอง
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Play Console
 2. คลิกเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่
 3. เลือกภาษาเริ่มต้นและเพิ่มชื่อแอป

  ซึ่งควรเป็นชื่อที่คุณต้องการให้แสดงใน Managed Google Play

 4. ไปที่การกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย > โปรแกรมสำหรับผู้ใช้ > Managed Google Play
 5. ทำเครื่องหมายที่ช่องเปิดใช้ฟีเจอร์ Managed Google Play ขั้นสูง
 6. ทำเครื่องหมายที่ช่องการกำหนดเป้าหมายแอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะไปยังรายชื่อองค์กร
 7. คลิกเลือกองค์กร
 8. สำหรับองค์กรแต่ละแห่งที่คุณต้องการเผยแพร่แอป ให้ป้อนรหัสองค์กรและคำอธิบาย (หรือชื่อ) และคลิกเพิ่ม คุณป้อนได้สูงสุด 20 องค์กรต่อแอป
 9. คลิกเสร็จสิ้น
 10. เมื่อพร้อมเผยแพร่แอปแล้ว ให้สร้างและเปิดตัวเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หลังจากเผยแพร่แอปแล้ว คุณจะสร้างรุ่นใหม่หรือตั้งค่าการเปิดตัวแบบทีละขั้นได้

หลังจากเผยแพร่แล้ว แอปจะพร้อมสำหรับการกระจายผ่านคอนโซล EMM ภายใน 2-3 ชั่วโมง

หากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เผยแพร่แอปส่วนตัวก็เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กรของคุณด้วย แอปจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติให้ใช้งานในองค์กร หากคุณกำหนดเป้าหมายองค์กรอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบขององค์กรดังกล่าวจะต้องอนุมัติแอปส่วนตัวด้วยตนเอง

 

อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 เผยแพร่ได้

หากใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 (เช่น เอเจนซีหรือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์) เพื่อสร้างแอปส่วนตัวที่กำหนดเองสำหรับองค์กร คุณจะต้องส่งรหัสองค์กรให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อให้เผยแพร่แอปไปยังองค์กรได้

วิธีขอรับรหัสองค์กร

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Managed Google Play Store
 2. คลิกที่การตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ
 3. คัดลอกสตริงรหัสองค์กรจากช่องข้อมูลองค์กร แล้วส่งไปให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 เผยแพร่แอปส่วนตัวได้โดยตรงจากเครื่องมือการพัฒนาของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เผยแพร่แอปส่วนตัวสำหรับลูกค้าองค์กร

วิธีเผยแพร่แอปส่วนตัวภายในองค์กรของลูกค้า (ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม)

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเอเจนซีที่ต้องการจัดการในส่วนการเผยแพร่ในนามของลูกค้า หรือหากต้องการสร้างแอปสำหรับลูกค้าองค์กรหลายแห่งแต่ไม่ต้องการให้แอปแสดงเป็นสาธารณะใน Play Store คุณสามารถใช้รหัสองค์กรของลูกค้าเพื่อเผยแพร่แอปเหล่านี้ไปยังองค์กรของลูกค้าได้โดยตรง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. ใช้รหัสองค์กรที่ได้รับจากลูกค้าของคุณเพื่อเผยแพร่แอปส่วนตัวให้กับองค์กรลูกค้า
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร