Objavljivanje privatnih aplikacija

Ako odlučite objaviti privatnu aplikaciju, trebate se registrirati za račun razvojnog programera na Google Playu koji vam pruža odgovarajuće administratorske povlastice za prijenos i objavljivanje aplikacija na upravljanom Google Playu. Nakon toga distribuirate aplikaciju korisnicima pomoću konzole za upravljanje mobilnim rješenjima tvrtke (EMM).

Za privatne aplikacije potrebno je odrediti postavke tako da te aplikacije budu dostupne samo korisnicima u vašoj organizaciji i da se mogu lako pronaći. Također je potrebno odrediti određene postavke ako aplikaciju hostirate vi, a ne Google.

Napomena: ovisno o davatelju usluge EMM-a možda se možete registrirati kao razvojni programer i objavljivati privatne aplikacije izravno na konzoli EMM-a. Više informacija zatražite od davatelja usluge EMM-a ili pročitajte Publish private apps for your enterprise customers (Objavljivanje privatnih aplikacija za klijente u organizacijama).

Registracija razvojnog programera

Da biste objavljivali privatne ili javne aplikacije, morate se registrirati kao razvojni programer.

 1. Prijavite se na Google račun koji će funkcionirati kao vlasnik vašeg računa razvojnog programera.
 2. Idite na Google Play konzolu da biste započeli registraciju.
 3. Stavite kvačicu u okvir da biste prihvatili Ugovor o distribuciji za razvojne programere Google Playa. Ako je vaš račun prethodno prekršio taj ugovor, ne možete se registrirati kao razvojni programer Google Playa.
 4. Kliknite Nastavi na plaćanje.
 5. Platite naknadu za registraciju i kliknite Prihvati i nastavi.
 6. Unesite pojedinosti svojeg računa razvojnog programera, uključujući ime razvojnog programera koje se prikazuje na Google Playu.

Obrada registracije razvojnog programera Google Playa može potrajati do 48 sati.

Objavljivanje u vlastitoj organizaciji
 1. Prijavite se na Google Play konzolu.
 2. Kliknite Dodaj novu aplikaciju.
 3. Odaberite zadani jezik i dodajte naslov aplikacije.

  Naziv mora izgledati točno onako kako želite da se prikazuje na upravljanom Google Playu.

 4. Otvorite Cijene i distribucija > Korisnički programi > Upravljani Google Play.
 5. Stavite kvačicu u okvir opcije Uključi napredne značajke upravljanog Google Playa.
 6. Stavite kvačicu u okvir opcije Privatno ciljaj ovu aplikaciju na popis organizacija.
 7. Kliknite Odaberite organizacije.
 8. Za svaku organizaciju za koju želite objaviti aplikaciju unesite ID organizacije i opis (ili naziv) i kliknite Dodaj. Možete unijeti do 20 organizacija po aplikaciji.
 9. Kliknite Gotovo.
 10. Kad budete spremni objaviti aplikaciju, izradite i uvedite produkcijsko izdanje. Nakon objavljivanja aplikacije možete izraditi nova izdanja ili postaviti postupno uvođenje.

Aplikacija će biti dostupna za distribuciju putem vaše EMM konzole u roku od nekoliko sati nakon objavljivanja.

Omogućivanje objavljivanja za razvojne programere treće strane

Ako za izradu prilagođenih privatnih aplikacija za svoju organizaciju upotrebljavate razvojne programere treće strane (primjerice agencije ili tvrtke za razvoj softvera), trebate im poslati ID svoje organizacije kako bi mogli objavljivati aplikacije za vašu organizaciju.

Da biste dobili ID organizacije:

 1. Prijavite se u trgovinu za upravljani Google Play.
 2. Kliknite Administratorske postavke.
 3. Kopirajte niz ID-a organizacije iz okvira s podacima o organizaciji i pošaljite ga razvojnom programeru.

Napomena: razvojni programeri treće strane možda mogu objavljivati privatne aplikacije izravno na svojim alatima za razvoj. Više informacija potražite u članku Publish private apps for your enterprise customers (Objavljivanje privatnih aplikacija za klijente u organizacijama).

Da biste objavili privatnu aplikaciju unutar organizacije klijenta (kao razvojni programer treće strane):

Ako ste razvojni programer agencije koji želi upravljati postupkom objavljivanja u ime klijenta ili ako ste razvili aplikaciju za više organizacija i ne želite da se aplikacija prikazuje u javnoj Trgovini Play, možete upotrijebiti ID-ove organizacija klijenata da biste objavili te aplikacije izravno za njihove organizacije.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Upotrijebite ID organizacije koji ste dobili od klijenta da biste objavili privatnu aplikaciju za njegovu organizaciju.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?