Aylık raporları indirme ve dışa aktarma

Not: Ağustos 2021'den itibaren Kazanç raporlarımıza ve Tahmini satış raporlarımıza daha fazla ayrıntı ekleyeceğiz. Raporlarınızdaki abonelikleri daha iyi tanımlamanıza yardımcı olmak için indirilebilir CSV raporlarınızın sonuna iki yeni sütun ekleyeceğiz.

Uygulamanızın performansını izlemenize ve anlamanıza yardımcı olması için Play Console'un web sitesini kullanarak tek tek uygulamalarla ilgili aylık raporları indirebilirsiniz.

Rapor türleri

Detaylı raporlar

Detaylı raporlar tek tek etkinliklerle ilgili verileri içerir.

 • Yorumlar
 • Finansal: tahmini satışlar, kazançlar, ödüllendirilmiş ürünler ve finanse edilen Kore Play bakiyesi
Toplu raporlar

Toplu raporlar, uygulama istatistikleri için birleştirilmiş verileri (ortalamalar, günlük toplamlar vb.) içerir.

 • İstatistikler: yüklemeler, kilitlenmeler, puanlar ve abonelikler
 • Kullanıcının edinmesi: uygulamayı tutan yükleyiciler, alıcılar (yüklemeden 7 gün sonra) ve aboneler

Raporları indirme

 1. Play Console'u açın.
 2. Raporları indir'i Raporlar tıklayıp İncelemeler, İstatistikler veya Finansal'ı seçin.
 3. “Uygulama seçin” başlığının altında uygulamanızın adını yazıp seçin.
 4. İndirmek istediğiniz raporun yılını ve ayını seçin.

Not: Finansal raporlar, hesabınızdaki tüm uygulamaları içerir.

Raporları Google Cloud Storage'dan indirme

Raporlar Google Cloud Storage'dan edinilebilir. Raporlar, ayda bir kez oluşturulur ve aylık bir CSV dosyasında toplanır. Bunlar Google Play Geliştirici hesabınız için gizli bir Google Cloud Storage grubunda depolanır.

Raporlara tarayıcınızda Google Cloud Storage'ı kullanarak veya gsutil ile programlı biçimde erişebilirsiniz. Cloud Storage grubunuza programlı biçimde erişmek için başka araçlar da kullanabilirsiniz.

İpucu: Raporlarınızı Google Cloud Storage'dan BigQuery'ye aktarmak istiyorsanız CSV dosyalarını UTF-16'dan UTF-8'e dönüştürmeniz gerekir.

Google Cloud Storage URI'nızı bulma

Raporları indir sayfalarında ilgili bölüm başlığının yanındaki Cloud Storage URI'sını Kopyala düğmesini tıklayarak Google Cloud Storage URI'nızı kopyalayabilirsiniz.

Cloud Storage URI'niz pubsite_prod_rev ile başlar (ör. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Komut satırı aracı kullanarak raporları indirme
 1. gsutil aracını yükleyin.
  • Play Console'a erişimi olan bir hesap kullanarak hesap kimliğinizin doğrulandığından emin olun.
  • gsutil'i ilk defa kullanıyorsanız ve Google Cloud Storage'da yapılandırılmış başka projeniz yoksa, kurulum işlemi sırasında bir proje kimliği istendiğinde uygulamanızın adını yazabilirsiniz.
 2. Raporları indir sayfalarında ilgili bölüm başlığının yanındaki Cloud Storage URI'sini Kopyala düğmesini tıklayarak raporlama grubu kimliğinizi bulun.
  • Cloud Storage URI'niz pubsite_prod_rev ile başlar (ör. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Raporları indirmek için gsutil cp komutunu kullanın.

Raporlar, her raporun türüne göre adlandırılmış dizinler halinde düzenlenmiştir. CSV dosya adlarında, raporun türü, paket adı, dönemi ve boyutu (varsa) yer alır.

Bir istemci kitaplığı ve hizmet hesabını kullanarak raporları indirme

1. Adım: Bir hizmet hesabı oluşturun

 1. Google Developers Console'u açın.
 2. Önceden oluşturduğunuz bir projeniz varsa açılır menüyü kullanarak projeyi seçin. Listelenmiş projeniz yoksa veya yeni bir tane oluşturmak istiyorsanız Proje oluştur'u tıklayın.
 3. Menü simgesi Menü simgesi > İzinler > Hizmet hesapları > Hizmet hesabı oluştur'u seçin.
 4. Ekrandaki talimatları uygulayın ve Oluştur'u seçin.
 5. Listelenen e-posta adresini kopyalayın.
  • Örnek: accountName@project.iam.gserviceaccount.com
 

2. Adım: Hizmet hesabını Play Console'a ekleyin

 1. Play Console'u açın.
 2. Ayarlar Ayarlar > Kullanıcı hesapları ve hakları > Yeni kullanıcı davet et'i seçin.
 3. Hizmet hesabınızla ilişkili e-posta adresini yapıştırın veya yazın.
 4. Gerekli raporların türlerine göre izinleri seçin. 
 5. Kullanıcı ekle'yi tıklayın. Hizmet hesabınız hesabınıza eklenir.
 

3. Adım: Bir API çağrısı kullanarak raporları alın

 1. Tercih ettiğiniz kod diline yönelik API istemci kitaplığını yükleyin.
 2. API çağrısında bulunan kodu yapılandırarak, OAuth2 sunucudan sunucuya kimlik doğrulamasını kullanmasını ve OAuth2 kapsamı (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only) için izin istemesini sağlayın.
 3. Raporları almak üzere, kimliği doğrulanmış API çağrılarını yayınlayın.
Aşağıdaki örneği inceleyin (Python)

Raporları almak için Python'u kullandıysanız kod örneğini aşağıda bulabilirsiniz:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Bu değişkenleri kendi durumunuza göre değiştirin

client_email = 'buraya hizmet hesabınızı yazın'

json_file = 'hizmet_hesabı_oluşturulurken_elde_edilen_json_dosyasının_yolu'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Google Cloud Storage'a erişimi kontrol etme

Google Cloud Storage'da mevcut olan raporlar için Play Console'daki verilere erişimi kontrol eden erişim sınırlamalarının aynısı uygulanır. Bu, Play Console hesabı alanlarına erişebilen hesap kullanıcılarının, Google Cloud Storage'daki ilgili raporlara erişimi olacağı anlamına gelir.

Hesap sahipleri istedikleri zaman kullanıcılar için izinleri bağımsız olarak güncelleyebilirler.

 • Toplu raporlara erişilmesi için "Uygulama bilgilerini görüntüleme" izninizin "Genel" olarak ayarlanması gerekir. 
 • Finansal raporların indirilmesi için "Finansal verileri görüntüleme" izninizin "Genel" olarak ayarlanması gerekir.

Ayrıntılı raporlar için komutlar ve dosya biçimleri

Çökmeler ve ANR'ler

Mayıs 2018'den itibaren kilitlenmeler ve ANR'lerle ilgili ayrıntılı raporları indiremeyeceksiniz.

Yorumlar

Yorumlar

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/reviews/reviews_[paket_adı]_YYYYMM.csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar
Paket Adı Dize HAYIR com.company.app
Uygulama Sürüm Kodu Tam sayı EVET Yalnızca üretim APK'ları
Uygulama Sürümü Adı Dize EVET  
Yorumcunun Dili Dize - ISO 639-1 iki harfli kısaltma EVET en
Cihaz Dize EVET hammerhead
Yorumun Gönderildiği Tarih ve Saat ISO_8601, saat dahil, UTC saat dilimi HAYIR 2014-06-19T19:12:32Z
Yorumun Gönderilme Zamanı, Epoch'tan Beri Geçen Zaman (Milisaniye) Tam sayı, epoch'tan beri geçen milisaniye HAYIR  
Yorumun Son Güncellendiği Tarih ve Saat ISO_8601, saat dahil, UTC saat dilimi EVET 2014-06-19T19:12:32Z
Yorumun Son Güncellenme Zamanı, Epoch'tan Beri Geçen Zaman (Milisaniye) Tam sayı, epoch'tan beri geçen milisaniye EVET  
Yıldızlı Değerlendirme Tam sayı (1-5 arası) HAYIR  
Yorum Başlığı Dize, yorum yazan kullanıcının yerel dili (yeni satırlar çıkarılarak) EVET  
Yorum Metni Dize, yorumcunun yerel dili (yeni satırlar çıkarılarak) EVET  
Geliştiricinin Yanıt Verdiği Tarih ve Saat ISO_8601, saat dahil, UTC saat dilimi EVET 2014-06-19T19:12:32Z
Geliştirici Yanıtlama Zamanı, Epoch'tan Beri Geçen Zaman (Milisaniye) Tam sayı, epoch'tan beri geçen milisaniye EVET  
Geliştirici Yanıt Metni Dize (yeni satırları çıkararak ve boşluğu sıkıştırarak) EVET  
Yorum Bağlantısı Dize EVET https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Finansal raporlar

Tahmini satışlar

Hakkında

Uygulama, uygulama içi ürün veya abonelik satışlarıyla ilgili düşük gecikme süresi bilgilerini görüntülemek için tahmini satış raporunu kullanabilirsiniz. Bu raporda alıcılar tarafından ödenen tutar bulunur ve toplamlardan vergiler veya Google ücretleri düşülmez.

Bu raporu analiz veya trend analizi için kullanabilirsiniz, ancak muhasebe için önerilmez. Bunun yerine Kazanç raporuna bakın.

Bu rapor ile kazançlarınız arasında çeşitli nedenlerle farklar görebilirsiniz. Örneğin, tahmini satış raporunda, vergilerin veya ters ibrazların stopajı hesaba katılmaz. Bu raporda, alıcılar tarafından yerel para birimlerinde ödenen tutarlar bulunur, ödeme para biriminize dönüştürülmüş tutarlar bulunmaz.

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/sales/salesreport_YYYYAA.zip

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar

Sipariş Numarası

Dize

Hayır

GPA.1234-1234-1234-12345

Bu siparişe atanan benzersiz kimlik. Abonelik sipariş kimliklerinin sonunda yenileme döngüsü numarası bulunur.

Sipariş Ödemesinin Alındığı Tarih

Dize

Hayır

2016-11-30

Bu siparişin tarihi, UTC saat dilimini temel alır (YYYY-AA-GG biçiminde).

Sipariş Ödemesinin Alındığı Zaman Damgası

Tam Sayı

Hayır

1480507200

Sipariş ücretinin kullanıcıdan alındığı ana ait UNIX zaman damgası. Epoch'tan beri geçen saniye olarak ölçülür.

Mali Durum

Dize

Hayır

charged, refund, partial refund vb.

Bir sipariş için kısmi geri ödeme yaptıktan sonra siparişin tamamını geri öderseniz:

 • Kısmi geri ödeme ayrı bir satırda görünür
 • Tam geri ödeme satırı kalan bakiyeyi gösterir

Cihaz Modeli

Dize

Hayır

mako, etc.

Satın alma işleminde kullanılan Android cihaz modeli. Abonelik siparişleri için bu, orijinal satın alma işlemi için kullanılan cihazı ifade eder.

Ürün Adı

Dize

Hayır

coins, monthly subscription, etc.

Geliştiricinin belirlediği ürün adı. Alıcının yerel ayarında görüntülenir.

Ürün Kimliği

Dize

Hayır

com.example.app

Ürünün satıldığı uygulamanın paket adı.

Ürün Türü

Dize

Hayır

paidapp, subscription, inapp

SKU Kimliği

Dize

Evet

treasure_chest_for_new_users

Ürün için geliştiricinin belirlediği benzersiz kimlik.

Satış Para Birimi

Dize

Hayır

USD, EUR, THB vb.

Ürün Fiyatı

Tam Sayı

Hayır

12,345.67

Alıcının yerel para biriminde gösterilir. Binlik basamak ayırıcısı olarak "," kullanılır.

Toplanan Vergiler

Tam Sayı

Evet

12,345.67

Alıcının yerel para birimi cinsindendir. Binlik basamak ayırıcısı olarak "," kullanılır.

Tahsil Edilen Tutar

Tam Sayı

Hayır

12,345.67

Alıcının yerel para birimi cinsindendir. Bu, ürün fiyatının ve alınan vergilerin toplamıdır. Binlik basamak ayırıcısı olarak "," kullanılır.

Alıcının Şehri

Dize

Evet

Boston, Toronto, etc.

Sadece tescilli satıcı olduğunuz satışlar için doldurulur.

Alıcının Eyaleti

Dize

Evet

MA, ON, etc.

Sadece tescilli satıcı olduğunuz satışlar için doldurulur.

Alıcının Posta Kodu

Dize

Evet

02140, M5B 1L6 vb.

Sadece tescilli satıcı olduğunuz satışlar için doldurulur.

Alıcının Ülkesi

Dize

Hayır

US, CA vb.

Temel Plan Kimliği

Dize

Evet

haftalık

Teklif Kimliği

Dize

Evet

bahar fırsatı

Kazançlar

Hakkında

Ödemenizi ve işlemlerinizi anlamak için kazanç raporunu kullanabilirsiniz. Rapordaki her satır, orijinal ve dönüştürülen tutarlar ile birlikte, bir işlem türünü (müşteriden para almanız, Google ücreti ödemeniz vb.) temsil eder.

Kazanç raporları, önceki ay içinde oluşturulan faturaları içerir. Minimum ödeme tutarını karşıladıysanız bir fatura alırsınız. Kazanç raporu hazır olduktan birkaç hafta sonra ödemeyi alacaksınız.

Kazanç raporu, ayda bir kez oluşturulur ve genellikle takip eden ayın 5'i itibarıyla kullanıma hazır olur. Google, zaman zaman yanlış hesaplamaları düzeltmek için kazançlarınızda düzenlemeler yapabilir. Böyle bir durumda, sorunu bildirmek için sizinle iletişime geçer, kayıtlarınız için yalnızca düzenlenmiş işlemleri içeren ek bir Kazançlar dosyası oluştururuz.

Notlar:

 • Google, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) kullanıcılarına satılan ürünlerin tescilli satıcısı olduğundan, etkilenen ülkelerde gerçekleştirilen satışlarda her sipariş için bir satır görürsünüz (işlem türü olarak "Ödeme alma" belirtilir). Diğer ülkelerdeki satışlar, "Google ücreti" işlem türünü de içerir.
 • Kazanç raporu ters ibrazları içermez.

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/earnings/earnings_YYYYAA.zip

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar

Açıklama

Dize

Hayır

GPA.1234-1234-1234-12345

Bu siparişe atanan benzersiz kimlik. Abonelik sipariş kimliklerinin sonunda yenileme döngüsü numarası bulunur.

İşlem Tarihi

Dize

Hayır

Nov 30, 2016

Bu siparişin tarihi, PDT saat dilimini temel alır (AAA, GG, YYYY biçiminde).

İşlem Süresi 

Dize

Hayır

12:00:00 PM PDT

Vergi Türü

Dize

Evet

Third-party tax

Vergisiz satırlar için boş olur.

İşlem Türü

Dize

Hayır

Charge, Google fee, Tax, Charge refund, Google fee refund, etc.

Geri Ödeme Türü

Dize

Evet

Tam, Kısmi

Alıcının tüm harcama tutarının iadesi durumunda geri ödemeler "Tam" olarak işaretlenir. Kullanıcının ödeme tutarının bir kısmı için yapılan geri ödemeler "Kısmi" olarak işaretlenir. 

Ürün Adı

Dize

Hayır

coins, monthly subscription, etc.

Geliştiricinin belirlediği ürün adı. Alıcının yerel ayarında gösterilir.

Ürün Kimliği

Dize

Hayır

com.example.app

Ürünün satıldığı uygulamanın paket adı.

Ürün Türü

Tam Sayı

Evet

0,1

Satılan ürünün türünü belirtmek için kullanılır. "0" ücretli uygulama, "1" ise uygulama içi ürün veya abonelik satışını temsil eder.

SKU Kimliği

Dize

Evet

treasure_chest_for_new_users

Ürün için geliştiricinin belirlediği benzersiz kimlik.

Donanım

Dize

Hayır

mako, etc.

Satın alma işleminde kullanılan Android cihaz modeli. Abonelik siparişleri için bu, orijinal satın alma işlemi için kullanılan modeli belirtir.

Alıcının Ülkesi

Dize

Hayır

US, CA vb.

Alıcının Eyaleti

Dize

Evet

MA, ON, etc.

Sadece tescilli olduğunuz satışlar için doldurulur.

Alıcının Posta Kodu

Dize

Evet

02140, M5B 1L6 vb.

Alıcı Para Birimi

Dize

Hayır

USD, EUR, THB vb.

Tutar (Alıcı Para Birimi)

Tam Sayı

Hayır

12345.67

Para birimi dönüştürmeden önce bu fatura satırının toplam tutarı.

Para Birimi Dönüşüm Oranı

Tam Sayı

Hayır

0.56789

Alıcı tutarlarını satıcının para birimi cinsinden ödeme tutarına dönüştürürken kullanılan döviz kuru.

Satıcı Para Birimi Dize Hayır

USD, EUR, THB vb.

Siparişin dönüştürüldüğü para birimi. Bu, ödemeyi yaptığınız yerel para birimidir.

Tutar (Satıcı Para Birimi) Tam Sayı Hayır

12345.67

Para birimi dönüştürüldükten sonra bu fatura satırının toplam tutarı.

Temel Plan Kimliği

Dize

Evet

haftalık

Teklif Kimliği

Dize

Evet

bahar fırsatı

Finanse edilen Kore Play bakiyesi

Hakkında

Geçerli kural ve düzenlemeler uyarınca Güney Kore'de nakit ödeme makbuzu yayınlaması gereken bir satıcıysanız veya nakit ödeme makbuzu yayınlamak için gönüllü olarak kaydolduysanız, Kore wonu olarak Google Play Hediye Kartları'yla yapılan ücretli uygulama veya ürün içi satın alımlarda, alıcıların istemesi durumunda nakit ödeme makbuzu düzenlemeniz gerekir.

Kullanıcıya nakit ödeme makbuzu göndermek amacıyla, Kore Play bakiyesi finanse edildi raporunda, Kore Wonu wonu yapılan Play bakiyesi satışları bulunur.

Not: Kullanıcılar Google veya iş ortaklarımızın promosyon kredileri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan Play bakiyesine ekleme yapabilirler. Nakit makbuzunu göndermeden önce, kullanıcının eşdeğer tutarda nakiti (örneğin, bir hediye kartı kullanarak) bakiyesine eklediğinden emin olmak gerekir.

Komut

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2018 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar

Sipariş Numarası

Tam Sayı

Hayır

GPA.1234-1234-1234-12345

Bu siparişe atanan benzersiz kimlik. Abonelik sipariş kimliklerinin sonunda yenileme döngüsü numarası bulunur.

Sipariş Ödemesinin Alındığı Tarih

Dize

Hayır

2016-11-30

Bu siparişin tarihi, UTC saat dilimini temel alır (YYYY-AA-GG biçiminde).

Mali Durum

Dize

Hayır

Charged, Refund, etc.

Play Bakiyesi Fonlama Tutarı

Dize

Hayır

12,345.67

İşlemin tutarı.

Play Bakiyesi Para Birimi Dize Hayır KRW
Kore Play bakiyesi finanse edildi raporlarında bu her zaman Kore wonu (KRW) olur.
Sipariş Ödemesinin Alındığı Zaman Damgası Tam Sayı Hayır 1480507200

Sipariş ücretinin kullanıcıdan alındığı ana ait UNIX zaman damgası. Epoch'tan beri geçen saniye olarak ölçülür.

Abonelikler

İptal anketi yanıtları

Komut

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar
İptal Tarihi Dize Hayır 2016-11-30
SKU Kimliği Dize Evet treasure_chest_for_new_users
Ürün için geliştiricinin belirlediği benzersiz kimlik.
Ülke Dize Hayır US, CA vb.
Yanıt Dize Hayır  

Toplu raporlar için komutlar ve dosya biçimleri

İstatistikler

Yükleme sayısı

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/stats/installs/installs_[paket_adı]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnek
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR 2014-06-19
Paket Adı Dize HAYIR com.my.app
Cihaz (veya desteklenen diğer tüm boyutlar) Dize EVET hammerhead
Uygulamanın Yüklendiği Güncel Cihaz Sayısı Tam sayı HAYIR  
Etkin cihazlarda yükleme sayısı Tam sayı HAYIR  
Uygulamanın Yüklendiği Cihaz Sayısı (Günlük) Tam sayı HAYIR  
Uygulamanın Yüklemesinin Kaldırıldığı Cihaz Sayısı (Günlük) Tam sayı HAYIR  
Uygulamanın Yeni Sürüme Geçirildiği Cihaz Sayısı (Günlük) Tam sayı HAYIR  
Uygulamayı Yükleyen Güncel Kullanıcı Sayısı Tam sayı HAYIR  
Uygulamayı Yüklemiş Olan Toplam Kullanıcı Sayısı Tam sayı HAYIR  
Uygulamayı Yükleyen Kullanıcı Sayısı (Günlük) Tam sayı HAYIR  
Uygulamanın Yüklemesini Kaldıran Kullanıcı Sayısı (Günlük) Tam sayı HAYIR  

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Uygulama Sürüm Kodu ..._app_version.csv
Operatör ..._carrier.csv
Ülke ..._country.csv
Cihaz ..._device.csv
Dil ..._language.csv
Android OS Sürümü ..._os_version.csv

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Çökmeler

Not: Ocak 2018'den itibaren dışa aktarma işlemlerine yeni veri kaynaklarından toplanan veriler dahil edilmekte ve uygulamanızın İstatistikler sayfasındaki bilgilerle aynı olmaktadır. Ocak 2018'den önce yalnızca önceki veri kaynaklarından toplanan veriler dışa aktarılabilir.

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/stats/crashes/crashes_[paket_adı]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnek
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR 2014-06-19
Paket Adı Dize HAYIR com.my.app
Cihaz (veya desteklenen diğer tüm boyutlar) Dize EVET hammerhead
Günlük Kilitlenme Sayısı Tam sayı HAYIR  
Günlük ANR Sayısı Tam sayı HAYIR  

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Uygulama Sürüm Kodu ..._app_version.csv
Cihaz ..._device.csv
Android OS Sürümü ..._os_version.csv

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Puanlar

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/stats/ratings/ratings_[paket_adı]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnek
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR 2014-06-19
Paket Adı Dize HAYIR com.my.app
Cihaz (veya desteklenen diğer tüm boyutlar) Dize EVET hammerhead
Günlük Ortalama Kullanıcı Oyu %.2f EVET  
Toplam Ortalama Kullanıcı Oyu %.2f Evet 4.16

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Uygulama Sürüm Kodu ..._app_version.csv
Operatör ..._carrier.csv
Ülke ..._country.csv
Cihaz ..._device.csv
Dil ..._language.csv
Android OS Sürümü ..._os_version.csv

Örnek

Paket adı "com.example.app" olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2014 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Abonelikler

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[paket_adı]_[ürün_kimliği]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnek
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR 2016-03-28
Paket Adı Dize HAYIR com.my.app
Ürün Kimliği Dize HAYIR monthly.subscription
Ülke veya Cihaz Dize HAYIR Ülke veya cihaz bilgisi eklenmelidir
Yeni abonelikler Tam Sayı HAYIR  
İptal edilmiş abonelikler Tam Sayı HAYIR  
Etkin abonelikler Tam Sayı HAYIR  

Not: Yeni, iptal edilmiş ve etkin abonelik istatistikleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için uygulamanızın gelir ve alıcı verilerini inceleme bölümüne gidin.

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Ülke ..._country.csv
Cihaz ..._device.csv

 

Kullanıcının Edinmesi

Uygulamayı Tutan Yükleyiciler ve Alıcılar raporları, eski edinme raporu verilerine programatik erişim imkanı sağlar. Bu dışa aktarma işlemi, yeni bir programatik dışa aktarma ile değiştirilmiştir. Burada, Play Console'daki Mağaza analizi ve Dönüşüm analizi sayfalarıyla ilgili veriler bulunmaktadır. Bu değişiklik Mart 2021'de kullanıma sunulmuştur.

Eski raporlar Ekim 2021'de kaldırılacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek için Edinme verilerini nasıl indirebilirim? bölümünü okumayı unutmayın.

Not: Aboneler raporu Kasım 2019 itibarıyla artık desteklenmemektedir. Daha fazla bilgi edinmek için edinme kaynakları ve metrikleri bölümünü okuyun.

Uygulamayı Tutan Yükleyiciler (Eski dışa aktarma; 1 Ağustos 2021'e kadar kullanılabilir)

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[paket_adı]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR

Kullanıcının mağaza girişinizi ziyaret ettiği tarih

Not: Mağaza Girişi Ziyaretçilerini (benzersiz), birkaç güne yayılacak şekilde eklerseniz, haftalık veya aylık grup görüntülemelerinde listelenen Mağaza Girişi Ziyaretçileri sayısından yüksek bir değer görürsünüz. Haftalık ve aylık grup görüntülemelerinde her ziyaretçi, birden çok kez ziyaret etse bile bir kez sayılır.

Edinme Kanalı Dize EVET

Organik, Google Ads, UTM Etiketli

"Edinme kanalı" boyutu için mevcut

Not: "Play Store (organik)" kanalı, "Play Store (organik) arama" ve "Play Store (organik) göz atma"nın toplamından oluşur. Bu raporda ziyaretçilerin iki kez sayılmasının önüne geçmek için ya toplam "Play Store (organik)" satırını ya da hem arama hem de göz atma satırlarını yoksayın.

Ülke Dize EVET "Ülke" ve "Ülke (Play Store organik)" boyutları için mevcut
UTM kaynağı / kampanya Dize EVET

"İzlenen kanallar (UTM)" boyutu için mevcut

Anahtar kelime Dize EVET

Örnek: "oyunlar"

"Play Store Arama (organik)" için mevcut

Mağaza Girişi Ziyaretçileri Tam Sayı HAYIR  
Yükleyen Kullanıcı Sayısı Tam Sayı HAYIR  
Ziyaretçi-Yükleyici dönüşüm oranı Ondalık HAYIR  
Ziyaretçi-Yükleyici dönüşüm oranı ortanca değeri karşılaştırması Ondalık EVET

Ağustos 2019 itibarıyla doldurulmadı. Edinme raporları sayfasında yeni bir hesaplama kullanan güncellenmiş bir dizi karşılaştırma işlevi mevcut.

Daha fazla bilgi edinmek için Play Store trafiği için dönüşüm oranı benzerler karşılaştırmasını okuyun.

Yüklemeyi 1 gün tutan yükleyiciler Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-yüklemeyi 1 gün tutma oranı Ondalık HAYIR  
Yüklemeyi 7 gün tutan yükleyiciler Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-yüklemeyi 7 gün tutma oranı Ondalık HAYIR  
Yüklemeyi 15 gün tutan yükleyiciler Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-yüklemeyi 15 gün tutma oranı Ondalık HAYIR  
Yüklemeyi 30 gün tutan yükleyiciler Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-yüklemeyi 30 gün tutma oranı Ondalık HAYIR  

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Edinme kanalı * ..._channel.csv
Ülke ..._country.csv
Ülke (Play Store organik) ..._play_country.csv
Play Store (organik) araması ..._play_search.csv
İzlenen kanallar (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Not: "Play Store (organik)" kanalı, "Play Store (organik) arama" ve "Play Store (organik) göz atma"nın toplamından oluşur. Bu raporda ziyaretçilerin iki kez sayılmasının önüne geçmek için ya toplam "Play Store (organik)" satırını ya da hem arama hem de göz atma satırlarını yok sayın. 

Haziran 2019 itibarıyla Google Arama (organik) boyutu artık desteklenmemektedir.

Mağaza Performansı (Yeni dışa aktarma – Mart 2021'de kullanıma sunulmuştur)

CSV adları

Mevcut her CSV dosyası bir ayın verileri ile döküm içerir. CSV'lere, aşağıdaki kalıba göre hangi yıl, ay ve rapor dökümünü kapsadıklarını gösteren yapılandırılmış adlar verilir:

Dosya adı biçimi: store_performance_[paket_adı]_[yyyyAA]_[döküm].csv

Notlar:

 • Paket adı, varsa tüm özel karakterlerle ("." veya "_") olduğu gibi dosya adına eklenir.
 • yyyyAA, yılı ve ayı temsil eder; ör. 202101.

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/stats/store_performance/store_performance_[paket_adı]_[yyyyAA]_[döküm].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnek Açıklama
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR 2021-01-01

Kullanıcının mağaza girişinizi ziyaret ettiği tarih

Paket adı Dize HAYIR com.example.app Rapor verilerinin sahibi olan paket adı
Ülke/bölge Dize HAYIR Birleşik Krallık Kullanıcının Google hesabının kayıtlı olduğu ülke veya bölge.
Trafik kaynağı Dize HAYIR Google Play arama

Kullanıcının mağaza girişinize nasıl geldiği:

 • Google Play arama
 • Üçüncü taraf yönlendirmeleri
 • Google Play keşfetme
Arama terimi Dize EVET uygulama mağazası

Kullanıcının mağaza girişinize gitmeden önce aradığı terim. Yalnızca Google Play arama için geçerlidir.

Not: Bu değer belirli minimum eşiklere ulaşmazsa Diğer olabilir

UTM (Urchin Trafik İzleme) kaynağı Dize EVET google

Mağaza girişinizin derin bağlantılarındaki utm_source URL parametresinin değeri. Yalnızca üçüncü taraf yönlendirmeleri için geçerlidir

Not: Bu değer belirli minimum eşiklere ulaşmazsa Diğer olabilir

UTM (Urchin Trafik İzleme) kampanyası Dize EVET kampanya

Mağaza girişinizin derin bağlantılarındaki utm_campaign URL parametresinin değeri. Yalnızca üçüncü taraf yönlendirmeleri için geçerlidir.

Not: Bu değer belirli minimum eşiklere ulaşmazsa Diğer olabilir
Mağaza girişi edinme sayısı Tam Sayı HAYIR 10 Mağaza girişinizi ziyaret edip uygulamanızı bir cihazına yüklemiş ve o sırada başka bir cihazına uygulamanızı yüklememiş kullanıcı sayısı
Mağaza girişi ziyaretçileri Tam Sayı HAYIR 100 Uygulamanızı hiçbir cihazınızda yüklememiş olup mağaza girişinizi ziyaret eden kullanıcı sayısı
Mağaza girişi dönüşüm oranı Ondalık HAYIR 0,1

Uygulamanızı yükleyen mağaza girişi ziyaretçilerinin yüzdesi

Not: Bu değer, uygulamanızı başka bir cihazda daha önce yüklemiş kullanıcıların ziyaretini veya yüklemelerini içermez.

Kullanılabilir döküm yapısı

Aşağıdaki dökümler kullanılabilir:

Döküm adı Her CSV'deki alanlar (sırayla):

ülke

Örnek dosya adı:

store_performance_com.example.app_202012_country.csv

Tarih, Paket adı, Ülke, Mağaza girişi edinmeleri, Mağaza girişi ziyaretçileri, Mağaza girişi dönüşüm oranı

traffic_source

Örnek dosya adı:

store_performance_com.example.app_202012_traffic_source.csv

Tarih, Paket adı, Trafik kaynağı, Arama terimi, UTM kaynağı, UTM kampanyası, Mağaza girişi edinmeleri, Mağaza girişi ziyaretçileri, Mağaza girişi dönüşüm oranı

 

Kod dışı bırakma düzeni

 • Çift tırnak işaretini iki kez kullanın. (" -> "")
 • Hücre herhangi bir sekme, yeni satır, çift tırnak veya virgül içeriyorsa hücrenin etrafına çift tırnak koyun. (... -> "...")

Örnek

Paket adı com.example.app olan uygulamanız için pubsite_prod_rev_0123456789 raporlama grup kimliğinden 2020 yılında oluşturulmuş tüm raporları indirmek isterseniz komut şu şekilde olacaktır:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_0123456789/stats/store_performance/store_performance_com.example.app_2020* /your/local/directory

Alıcılar (yüklemeden 7 gün sonra: Ağustos 2021'e kadar kullanılabilir)

Komut

gs://[geliştirici_grup_kimliği]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[paket_adı]_yyyyAA_[boyut].csv

Dosya biçimi

Alan Biçim İsteğe bağlı Örnekler ve notlar
Tarih YYYY-aa-gg HAYIR

Kullanıcının mağaza girişinizi ziyaret ettiği tarih

Not: Mağaza Girişi Ziyaretçilerini (benzersiz), birkaç güne yayılacak şekilde eklerseniz, haftalık veya aylık grup görüntülemelerinde listelenen Mağaza Girişi Ziyaretçileri sayısından yüksek bir değer görürsünüz. Haftalık ve aylık grup görüntülemelerinde her ziyaretçi, birden çok kez ziyaret etse bile bir kez sayılır.

Edinme Kanalı Dize EVET

Organik, Google Ads, UTM Etiketli

"Edinme kanalı" boyutu için mevcut

Not: "Play Store (organik)" kanalı, "Play Store (organik) arama" ve "Play Store (organik) göz atma"nın toplamından oluşur. Bu raporda ziyaretçilerin iki kez sayılmasının önüne geçmek için ya toplam "Play Store (organik)" satırını ya da hem arama hem de göz atma satırlarını yoksayın.

Ülke Dize EVET "Ülke" ve "Ülke (Play Store organik)" boyutları için mevcut
UTM kaynağı / kampanya Dize EVET "İzlenen kanallar (UTM)" boyutu için mevcut
Anahtar kelime Dize EVET

Örnek: "oyunlar"

"Play Store Arama (organik)" için mevcut

Mağaza Girişi Ziyaretçileri Tam Sayı HAYIR  
Yükleyen Kullanıcı Sayısı Tam Sayı HAYIR  
Ziyaretçi-Yükleyici dönüşüm oranı Ondalık HAYIR  
Ziyaretçi-Yükleyici dönüşüm oranı ortanca değeri karşılaştırması Ondalık EVET

Ağustos 2019 itibarıyla doldurulmadı. Edinme raporları sayfasında yeni bir hesaplama kullanan güncellenmiş bir dizi karşılaştırma işlevi mevcut.

Daha fazla bilgi edinmek için Play Store trafiği için dönüşüm oranı benzerler karşılaştırmasını okuyun.

Alıcılar Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-Alıcı dönüşüm oranı Ondalık HAYIR  
Tekrar Ürün Satın Alan Kullanıcı Sayısı Tam Sayı HAYIR  
Yükleyici-Tekrar Alıcı dönüşüm oranı Ondalık HAYIR  
Alıcı-Tekrar Alıcı dönüşüm oranı Tam Sayı HAYIR  

Desteklenen boyutlar

Boyut Dosya adı
Edinme kanalı * ..._channel.csv

Ülke

..._country.csv

Ülke (Play Store organik)

..._play_country.csv
Play Store (organik) araması ..._play_search.csv
İzlenen kanallar (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Not: "Play Store (organik)" kanalı, "Play Store (organik) arama" ve "Play Store (organik) göz atma"nın toplamından oluşur. Bu raporda ziyaretçilerin iki kez sayılmasının önüne geçmek için ya toplam "Play Store (organik)" satırını ya da hem arama hem de göz atma satırlarını yok sayın. 

Haziran 2019 itibarıyla Google Arama (organik) boyutu artık desteklenmemektedir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
92637
false