Pobieranie i eksportowanie raportów miesięcznych

Na stronie Konsoli Play możesz pobierać miesięczne raporty o poszczególnych aplikacjach. Pozwalają one lepiej zrozumieć i śledzić działanie tych aplikacji.

Typy raportów

Raporty szczegółowe

Raporty szczegółowe zawierają informacje dotyczące poszczególnych zdarzeń:

 • Opinie
 • Finansowe: szacunkowa sprzedaż, zarobki, nagrody za obejrzenie reklamy wideo, płatności z salda w koreańskim Sklepie Play
Raporty zbiorcze

Raporty zbiorcze zawierają skonsolidowane dane (średnie wartości, wyniki dzienne itd.) dotyczące statystyk aplikacji.

 • Statystyki: instalacje, awarie, oceny i subskrypcje.
 • Pozyskani użytkownicy: utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację, kupujący (7 dni po instalacji), subskrybenci.

Pobieranie raportów

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Kliknij Pobierz raporty Raporty.
 3. W menu po lewej stronie wybierz raport.
 4. W sekcji „Wybierz aplikację” wpisz i wybierz nazwę swojej aplikacji.
 5. Wybierz rok i miesiąc raportu, który chcesz pobrać.

Uwaga: raporty finansowe zawierają informacje o wszystkich aplikacjach na Twoim koncie.

Pobieranie raportów z Google Cloud Storage

Raporty są dostępne w Google Cloud Storage. Są one tworzone codziennie i zapisywane w generowanych raz w miesiącu plikach CSV. Raporty są przechowywane w prywatnym zasobniku Google Cloud Storage przeznaczonym dla Twojego konta dewelopera w Google Play.

Możesz uzyskać dostęp do raportów w Google Cloud Storage, używając przeglądarki lub automatycznie przy użyciu narzędzia gsutil. Możesz też użyć innych narzędzi, by uzyskać automatyczny dostęp do swojego zasobnika Cloud Storage.

Wskazówka: jeśli chcesz importować raporty z Google Cloud Storage do BigQuery, musisz zmienić kodowanie plików CSV z UTF-16 na UTF-8.

Znajdowanie identyfikatora URI Google Cloud Storage

Możesz skopiować identyfikator URI Google Cloud Storage, klikając przycisk Skopiuj identyfikator URI Cloud Storage obok odpowiedniego nagłówka sekcji na stronach Pobieranie raportów.

Identyfikator URI Cloud Storage zaczyna się ciągiem pubsite_prod_rev (np. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).

Pobieranie raportów za pomocą narzędzia wiersza poleceń
 1. Zainstaluj narzędzie gsutil.
  • Pamiętaj, by uwierzytelnić swoje konto przy użyciu konta, które ma dostęp do Konsoli Play.
  • Jeśli używasz narzędzia gsutil po raz pierwszy i nie masz żadnych innych projektów skonfigurowanych w Google Cloud Storage, to gdy podczas konfiguracji pojawi się prośba o podanie identyfikatora projektu, możesz wpisać nazwę swojej aplikacji.
 2. Aby znaleźć identyfikator zasobnika raportów, kliknij przycisk Skopiuj identyfikator URI Cloud Storage obok odpowiedniego nagłówka sekcji na stronach Pobieranie raportów.
  • Identyfikator URI Cloud Storage zaczyna ciągiem pubsite_prod_rev (np. pubsite_prod_rev_01234567890987654321).
 3. Aby pobrać raporty, użyj polecenia gsutil cp.

Raporty są uporządkowane w katalogach o nazwach odpowiadających typom raportów. Nazwy plików CSV zawierają typ raportu, nazwę strony, okres oraz wymiary (jeśli takie dane są dostępne).

Pobieranie raportów za pomocą konta usługi i biblioteki klienta

Krok 1. Utwórz konto usługi

 1. Zaloguj się w Google Developers Console (console.developers.google.com).
 2. Jeśli masz już projekt, wybierz go z menu. Jeśli nie masz projektów na liście lub chcesz utworzyć nowy, kliknij Utwórz projekt.
 3. Kliknij ikonę Menu Ikona Menu > Uprawnienia > Konta usługi > Utwórz konto usługi.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a potem kliknij Utwórz.
 5. Skopiuj wyświetlony adres e-mail.
  • Przykład: nazwaKonta@project.iam.gserviceaccount.com
 

Krok 2. Dodaj konto usługi w Konsoli Play

 1. Zaloguj się w Konsoli Play.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia > Konta i uprawnienia użytkowników > Zaproś nowego użytkownika.
 3. Wklej lub wpisz adres e-mail powiązany z kontem usługi.
 4. Wybierz uprawnienia odpowiednio do potrzebnych typów raportów.
 5. Kliknij Dodaj użytkownika. Konto usługi zostanie dodane do konta.
 

Krok 3. Pobierz raporty za pomocą wywołania interfejsu API

 1. Zainstaluj bibliotekę klienta interfejsu API w wybranym języku programowania.
 2. Skonfiguruj kod wykonujący wywołanie API, aby korzystać z uwierzytelniania OAuth2 w trybie serwer-serwer oraz aby żądać uprawnień do zakresu OAuth2 (https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only).
 3. Wyślij uwierzytelnione wywołania interfejsu API, by pobrać raporty.
Zobacz przykład (Python)

Jeśli do pobierania raportów chcesz użyć języka Python, przejrzyj przykładowy kod:

 

import json

from httplib2 import Http

from oauth2client.client import SignedJwtAssertionCredentials

from apiclient.discovery import build

# Zmień te zmienne, by dopasować je do Twojej sytuacji

client_email = 'Twoje konto usługi'

json_file = 'ścieżka_do_pliku_json_uzyskanego_podczas_tworzenia_konta_usługi'

cloud_storage_bucket = 'pubsite_prod_rev_…'

report_to_download = ‘earnings/earnings_….zip’

 

private_key = json.loads(open(json_file).read())['private_key']

credentials = SignedJwtAssertionCredentials(client_email, private_key,

   'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_only')

storage = build('storage', 'v1', http=credentials.authorize(Http()))

print storage.objects().get(

   bucket=cloud_storage_bucket,

   object=report_to_download).execute()

Kontrolowanie dostępu do Google Cloud Storage

W przypadku raportów dostępnych w Google Cloud Storage obowiązują te same ograniczenia dostępu co w przypadku danych w Konsoli Play. Oznacza to, że użytkownicy kont z dostępem do określonych sekcji konta Konsoli Play mają dostęp do odpowiadających tym sekcjom raportów w Google Cloud Storage. 

Właściciele konta mogą zmienić uprawnienia użytkowników w każdej chwili.

 • Aby można było uzyskać dostęp do raportów zbiorczych, uprawnienie „Wyświetlanie informacji o aplikacji” musi być ustawione na „Globalne”.
 • Aby można było pobierać raporty finansowe, uprawnienie „Wyświetlanie danych finansowych” musi być ustawione na „Globalne”.

Raporty szczegółowe – polecenia i formaty plików

Awarie i błędy ANR

Od maja 2018 roku nie można pobierać szczegółowych raportów o awariach i błędach ANR.

Opinie

Opinie

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/reviews/reviews_[package_name]_YYYYMM.csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi
Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.company.app
Kod wersji aplikacji Liczba całkowita TAK Tylko produkcyjne pakiety APK
Nazwa wersji aplikacji Ciąg znaków TAK  
Język recenzenta Ciąg – kod ISO 639-1 – skrót dwuliterowy TAK pl
Urządzenie Ciąg znaków TAK hammerhead
Data i godzina przesłania opinii Kod ISO_8601 zawierający godzinę w strefie czasowej UTC NIE 2014-06-19T19:12:32Z
Czas przesłania opinii w milisekundach od początku epoki Liczba całkowita, milisekundy od początku epoki NIE  
Data i godzina ostatniej aktualizacji opinii Kod ISO_8601 zawierający godzinę w strefie czasowej UTC TAK 2014-06-19T19:12:32Z
Czas ostatniej aktualizacji opinii w milisekundach od początku epoki Liczba całkowita, milisekundy od początku epoki TAK  
Liczba gwiazdek Liczba całkowita (między 1 a 5) NIE  
Tytuł opinii Ciąg, w lokalnym języku recenzenta (z ucinaniem nowych wierszy) TAK  
Tekst opinii Ciąg, w lokalnym języku recenzenta (z ucinaniem nowych wierszy) TAK  
Data i godzina odpowiedzi dewelopera Kod ISO_8601 zawierający godzinę w strefie czasowej UTC TAK 2014-06-19T19:12:32Z
Czas odpowiedzi dewelopera w milisekundach od początku epoki Liczba całkowita, milisekundy od początku epoki TAK  
Tekst odpowiedzi dewelopera Ciąg (z ucinaniem nowych wierszy i kompresowaniem odstępów) TAK  
Link opinii Ciąg znaków TAK https://play.google.com/apps/publish/?dev_acc=<...>#ReviewPlace:id=<..>

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/reviews/reviews_com.example.app_2014* /your/local/directory

Raporty finansowe

Szacunkowa sprzedaż

Informacje

Raport o szacunkowej sprzedaży może być przydatny do sprawdzania aktualnych informacji o sprzedaży aplikacji, produktu w aplikacji lub subskrypcji. Raport zawiera kwotę zapłaconą przez kupujących bez odliczenia podatków i opłat pobieranych przez Google od łącznej sumy.

Ten raport może dostarczyć przydatnych danych statystycznych, ale nie zalecamy używania ich w celach księgowych. W tym celu lepiej korzystać z Raportu o zarobkach.

Dane przedstawione w tym raporcie i Twoje rzeczywiste zarobki mogą się z wielu powodów różnić. Szacunkowy raport sprzedaży nie uwzględnia na przykład potrącanych podatków ani obciążeń zwrotnych. Raport zawiera kwoty zapłacone przez kupujących w ich walucie lokalnej. Nie zawiera kwot przeliczonych na walutę używaną do wypłaty.

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/sales/salesreport_YYYYMM.zip

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/sales/salesreport_2014* /your/local/directory

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi

Numer zamówienia

Ciąg znaków

Nie

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalny identyfikator przypisany do tego zamówienia. Identyfikatory zamówień subskrypcji zawierają na końcu numer cyklu odnowienia.

Data obciążenia za zamówienie

Ciąg znaków

Nie

2016-11-30

Data zamówienia podana zgodnie ze strefą czasową UTC (w formacie RRRR-MM-DD).

Sygnatura czasowa obciążenia za zamówienie

Liczba całkowita

Nie

1480507200

Sygnatura czasowa UNIX momentu obciążenia użytkownika płatnością za zamówienie. Mierzona w sekundach od początku epoki.

Stan płatności

Ciąg znaków

Nie

obciążono, zwrot środków, częściowy zwrot itp.

Jeśli w pełni zwrócisz środki po przyznaniu częściowego ich zwrotu:

 • Częściowy zwrot środków pojawia się w oddzielnym wierszu.
 • Wiersz z informacją o pełnym zwrocie środków pokazuje pozostałe saldo.

Model urządzenia

Ciąg znaków

Nie

mako itp.

Model urządzenia z Androidem, na którym dokonano zakupu. W przypadku zamówień subskrypcji odnosi się do urządzenia użytego do pierwotnego zakupu.

Nazwa produktu

Ciąg znaków

Nie

monety, subskrypcja miesięczna itp.

Nazwa produktu określona przez dewelopera. Wyświetlana jest w języku kupującego.

Identyfikator produktu

Ciąg znaków

Nie

com.example.ap

Nazwa pakietu aplikacji, w której sprzedano produkt.

Rodzaj produktu

Ciąg znaków

Nie

płatna_aplikacja, subskrypcja, produkt_w_aplikacji

Identyfikator SKU

Ciąg znaków

Nie

treasure_chest_for_new_users

Określony przez dewelopera unikalny identyfikator SKU.

Waluta sprzedaży

Ciąg znaków

Nie

USD, EUR, THB itp.

Cena produktu

Liczba całkowita

Nie

12,345.67

Wyświetlana w lokalnej walucie kupującego. Tysiące są rozdzielane przecinkiem „,”.

Pobrane podatki

Liczba całkowita

Tak

12,345.67

W lokalnej walucie kupującego. Tysiące są rozdzielane przecinkiem „,”.

Kwota obciążenia

Liczba całkowita

Nie

12,345.67

W lokalnej walucie kupującego. To suma ceny produktu i pobranych podatków. Tysiące są rozdzielane przecinkiem „,”.

Miejscowość kupującego

Ciąg znaków

Tak

Boston, Toronto itp.

Informacja podawana tylko w przypadku sprzedawców końcowych.

Stan/region kupującego

Ciąg znaków

Tak

MA, ON itp.

Informacja podawana tylko w przypadku sprzedawców końcowych.

Kod pocztowy kupującego

Ciąg znaków

Tak

05-080, M5B 1L6 itp.

Informacja podawana tylko w przypadku sprzedawców końcowych.

Kraj kupującego

Ciąg znaków

Nie

US, CA itp.

Zarobki

Informacje

Raport o zarobkach zawiera informacje o wypłatach i transakcjach. Każdy wiersz odpowiada typowi transakcji, na przykład są w nim dane, które odpowiadają obciążeniu klienta środkami lub opłacie pobieranej przez Google (z pierwotną i przeliczoną kwotą).

Raporty o zarobkach zawierają faktury z poprzedniego miesiąca. Otrzymasz fakturę, jeśli osiągniesz minimalną kwotę płatności. Wypłata następuje kilka tygodni po udostępnieniu raportu o zarobkach.

Czasami Google może wprowadzać korekty zarobków, by poprawić błędne obliczenia. Jeśli tak się stanie, skontaktujemy się z Tobą, by poinformować Cię o problemie i utworzyć dodatkowy plik Zarobki zawierający tylko skorygowane transakcje.

Uwaga: ponieważ Google jest zarejestrowanym sprzedawcą produktów dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zobaczysz jeden wiersz na każde zamówienie zrealizowane w krajach tego obszaru (typem transakcji będzie „Obciążenie”). Sprzedaż w innych krajach będzie też obejmować typ transakcji o nazwie „Opłata Google”.

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/earnings/earnings_YYYYMM.zip

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/earnings/earnings_2014* /your/local/directory

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi

Opis

Ciąg znaków

Nie

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalny identyfikator przypisany do tego zamówienia. Identyfikatory zamówień subskrypcji zawierają na końcu numer cyklu odnowienia.

Data transakcji

Ciąg znaków

Nie

Lis 30, 2016

Data zamówienia podana zgodnie ze strefą czasową PDT (w formacie MMM DD, RRRR).

Godzina transakcji 

Ciąg znaków

Nie

12:00:00 PDT

Rodzaj podatku

Ciąg znaków

Tak

Podatek rozliczany przez osoby trzecie

Brak w przypadku wierszy bez uwzględnienia podatku.

Typ transakcji

Ciąg znaków

Nie

Obciążenie, Opłata Google, Podatek, Zwrot obciążenia, Zwrot opłaty Google itp.

Typ zwrotu środków

Ciąg znaków

Tak

Pełny, Częściowy

Zwroty środków, w przypadku których kupujący otrzymał pełną wydaną kwotę, są oznaczone jako „Pełny”. Zwroty części środków z kwoty wydanej przez użytkownika są oznaczone jako „Częściowy”. 

Nazwa produktu

Ciąg znaków

Nie

monety, subskrypcja miesięczna itp.

Nazwa produktu określona przez dewelopera. Widoczna w języku kupującego.

Identyfikator produktu

Ciąg znaków

Nie

com.example.ap

Nazwa pakietu aplikacji, w której sprzedano produkt.

Rodzaj produktu

Liczba całkowita

Tak

0, 1

Wskazuje rodzaj sprzedanego produktu. „0” oznacza sprzedaż płatnej aplikacji. „1” oznacza sprzedaż produktu w aplikacji lub subskrypcji.

Identyfikator SKU

Ciąg znaków

Nie

treasure_chest_for_new_users

Określony przez dewelopera unikalny identyfikator SKU.

Sprzęt

Ciąg znaków

Nie

mako itp.

Model urządzenia z Androidem, na którym dokonano zakupu. W przypadku zamówień subskrypcji odnosi się do modelu użytego do pierwotnego zakupu.

Kraj kupującego

Ciąg znaków

Nie

US, CA itp.

Stan/region kupującego

Ciąg znaków

Tak

MA, ON itp.

Informacja podawana tylko w przypadku sprzedawców końcowych.

Kod pocztowy kupującego

Ciąg znaków

Tak

05-080, M5B 1L6 itp.

Informacja podawana tylko w przypadku sprzedawców końcowych.

Waluta kupującego

Ciąg znaków

Nie

USD, EUR, THB itp.

Kwota (waluta kupującego)

Liczba całkowita

Nie

12345,67

Łączna kwota na fakturze przed przeliczeniem walut.

Kurs wymiany walut

Liczba całkowita

Nie

0,56789

Kurs walut użyty podczas przeliczania kwot zapłaconych przez kupujących na kwoty wypłat w walucie sprzedawcy.

Waluta sprzedawcy Ciąg znaków Nie

USD, EUR, THB itp.

Waluta, na którą przeliczono zamówienie. Waluta lokalna, w której sprzedawca otrzymuje wypłatę.

Kwota (waluta sprzedawcy) Liczba całkowita Nie

12345,67

Łączna kwota na fakturze po przeliczeniu walut.

Płatności z salda w koreańskim Sklepie Play

Informacje

Sprzedawcy, którzy zgodnie z przepisami i prawem obowiązującymi w Korei Południowej zobowiązani są do wystawiania potwierdzeń zapłaty lub dobrowolnie zarejestrowali się do ich wystawiania, muszą na żądanie wystawiać potwierdzenia zapłaty za zakupy płatnych aplikacji lub produktów w aplikacji dokonane przy użyciu kart podarunkowych Google Play z wartością wyrażoną w wonie koreańskim (KRW).

Raport o płatnościach z salda w koreańskim Sklepie Play zawiera saldo Play w wonie koreańskim. Na jego podstawie wystawiane są potwierdzenia zapłaty, które następnie wysyła się użytkownikowi.

Uwaga: użytkownicy mogą doładowywać saldo Play z wielu źródeł, w tym za pomocą kwot promocyjnych od Google lub od naszych partnerów. Przed wystawieniem potwierdzenia zapłaty należy się upewnić, że użytkownik dodał środki do salda przy użyciu odpowiednika gotówki (na przykład karty podarunkowej).

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/play_balance_krw/play_balance_krw_YYYYMM.zip

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2018 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to com.example.app, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/play_balance_krw/play_balance_krw_2018* /your/local/directory

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi

Numer zamówienia

Liczba całkowita

Nie

GPA.1234-1234-1234-12345

Unikalny identyfikator przypisany do tego zamówienia. Identyfikatory zamówień subskrypcji zawierają na końcu numer cyklu odnowienia.

Data obciążenia za zamówienie

Ciąg znaków

Nie

2016-11-30

Data zamówienia podana zgodnie ze strefą czasową UTC (w formacie RRRR-MM-DD).

Stan płatności

Ciąg znaków

Nie

Obciążenie, Zwrot środków itp.

Kwota płatności z salda Play

Ciąg znaków

Nie

12,345.67

Kwota transakcji.

Waluta salda Play Ciąg znaków Nie KRW
W raportach o płatnościach z salda w koreańskim Sklepie Play jest to zawsze won koreański (KRW).
Sygnatura czasowa obciążenia za zamówienie Liczba całkowita Nie 1480507200

Sygnatura czasowa UNIX momentu obciążenia użytkownika płatnością za zamówienie. Mierzona w sekundach od początku epoki.

Subskrypcje

Odpowiedzi w ankiecie na temat anulowania

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/subscriptions/cancellations/freeform_[package_name].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi
Data anulowania Ciąg znaków NIE 2016-11-30
Identyfikator SKU Ciąg znaków NIE treasure_chest_for_new_users
Określony przez dewelopera unikalny identyfikator SKU.
Kraj Ciąg znaków NIE US, CA itp.
Odpowiedź Ciąg znaków NIE  

Raporty zbiorcze – polecenia i formaty plików

Statystyki:

Instalacje

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/stats/installs/installs_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykład
Data RRRR-MM-DD NIE 2014-06-19
Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.my.app
Urządzenie (lub dowolny inny obsługiwany wymiar) Ciąg znaków TAK hammerhead
Obecna liczba instalacji (urządzenia) Liczba całkowita NIE  
Instalacje na aktywnych urządzeniach Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba instalacji (urządzenia) Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba uaktualnień (urządzenia) Liczba całkowita NIE  
Obecna liczba instalacji (użytkownicy) Liczba całkowita NIE  
Łączna liczba instalacji (użytkownicy) Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba instalacji (użytkownicy) Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy) Liczba całkowita NIE  

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Kod wersji aplikacji ..._app_version.csv
Operator ..._carrier.csv
Kraj ..._country.csv
Urządzenie ..._device.csv
Język ..._language.csv
Wersja systemu operacyjnego Android ..._os_version.csv

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/installs/installs_com.example.app_2014* /your/local/directory
Awarie

Uwaga: od stycznia 2018 roku eksportowane dane uwzględniają także informacje z nowego źródła i odpowiadają informacjom na stronie Statystyki w szczegółach aplikacji. Eksportowanie danych sprzed stycznia 2018 roku obejmuje tylko dane z poprzedniego źródła.

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/stats/crashes/crashes_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykład
Data RRRR-MM-DD NIE 2014-06-19
Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.my.app
Urządzenie (lub dowolny inny obsługiwany wymiar) Ciąg znaków TAK hammerhead
Dzienna liczba awarii Liczba całkowita NIE  
Dzienna liczba błędów ANR Liczba całkowita NIE  

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Kod wersji aplikacji ..._app_version.csv
Urządzenie ..._device.csv
Wersja systemu operacyjnego Android ..._os_version.csv

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/crashes/crashes_com.example.app_2014* /your/local/directory
Oceny

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/stats/ratings/ratings_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykład
Data RRRR-MM-DD NIE 2014-06-19
Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.my.app
Urządzenie (lub dowolny inny obsługiwany wymiar) Ciąg znaków TAK hammerhead
Dzienna średnia ocena %.2f TAK  
Łączna średnia ocena %.2f Tak 4.16

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Kod wersji aplikacji ..._app_version.csv
Operator ..._carrier.csv
Kraj ..._country.csv
Urządzenie ..._device.csv
Język ..._language.csv
Wersja systemu operacyjnego Android ..._os_version.csv

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_rev_0123456789 wygenerowane w 2014 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to „com.example.app”, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_rev_0123456789/stats/ratings/ratings_com.example.app_2014* /your/local/directory
Subskrypcje

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/financial-stats/subscriptions/subscriptions_[package_name]_[product_id]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykład
Data RRRR-MM-DD NIE 2016-03-28
Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.my.app
Identyfikator produktu Ciąg znaków NIE monthly.subscription
Kraj lub urządzenie Ciąg znaków NIE Musi zawierać kraj lub urządzenie.
Nowe subskrypcje Liczba całkowita NIE  
Anulowane subskrypcje Liczba całkowita NIE  
Aktywne subskrypcje Liczba całkowita NIE  

Uwaga: aby uzyskać więcej statystyk o nowych, anulowanych i aktywnych subskrypcjach, przejrzyj dane o kupujących i przychodach z aplikacji.

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Kraj ..._country.csv
Urządzenie ..._device.csv

 

Pozyskiwanie użytkowników

Raporty o utrzymanych użytkownikach, którzy zainstalowali aplikację, oraz o kupujących zapewniają zautomatyzowany dostęp do danych z poprzedniej wersji raportu o pozyskiwaniu. Ten eksport zostanie wyłączony 1 sierpnia 2021 roku. Nowy, zautomatyzowany eksport, który uwzględnia dane ze stron Analiza pozyskania w SklepieAnaliza konwersji wprowadzonych w nowej Konsoli Play, będzie dostępny od marca 2021 roku.

Na stronie Analiza konwersji w nowej Konsoli Play możesz ręcznie eksportować dane z nowego raportu o pozyskiwaniu.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o źródłach i danych dotyczących pozyskiwania w Google Play.

Uwaga: od listopada 2019 roku raport Subskrybenci nie jest już obsługiwany.

Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację (stary eksport – dostępny do 1 sierpnia 2021 roku)

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/retained_installers/retained_installers_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi
Data RRRR-MM-DD NIE

Data, kiedy użytkownik wszedł na stronę z informacjami o aplikacji.

Uwaga: dodanie unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie w okresie kilku dni, sprawi, że liczba tych użytkowników będzie wyższa niż ta podana w widoku kohorty tygodniowej lub miesięcznej. W widoku kohorty tygodniowej lub miesięcznej każdy użytkownik liczony jest tylko raz, nawet jeśli odwiedzi stronę kilka razy.

Sposób pozyskania Ciąg znaków TAK

Bezpłatne, Google Ads, z tagiem UTM

Widoczne dla wymiaru „Sposób pozyskania”.

Uwaga: kanał „Sklep Play (bezpłatne)” to suma wymiarów „Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play” i „Przeglądanie bezpośrednio w Sklepie Play”. Aby uniknąć podwójnego zliczania wizyt w tym raporcie, zignoruj wiersz „Sklep Play (bezpłatne)” albo wiersze dotyczące wyszukiwania i przeglądania.

Kraj Ciąg znaków TAK Widoczne dla wymiarów „Kraj” i „Kraj (Sklep Play, bezpłatne)”.
Źródło monitora UTM/kampania Ciąg znaków TAK

Widoczne dla wymiaru „Śledzone kanały (UTM)”.

Słowo kluczowe Ciąg znaków TAK

Przykład: „gry”.

Widoczne dla wymiaru „Wyszukiwanie w Sklepie Play (bezpłatne)"

Odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie Liczba całkowita NIE  
Zainstalowali Liczba całkowita NIE  
Współczynnik konwersji odwiedzających na instalujących Wartość dziesiętna NIE  
Mediana porównawcza współczynnika konwersji odwiedzających na instalujących Wartość dziesiętna TAK

Niewypełnione w sierpniu 2019 r. Na stronie Raporty dotyczące pozyskania dostępny jest zaktualizowany zestaw testów porównawczych wykorzystujący nowe obliczenia.

Więcej informacji

Zainstalowali i nie usunęli przez 1 dzień Liczba całkowita NIE  
Współczynnik instalujących, którzy nie usunęli aplikacji przez 1 dzień Wartość dziesiętna NIE  
Zainstalowali i nie usunęli przez 7 dni Liczba całkowita NIE  
Współczynnik instalujących, którzy nie usunęli aplikacji przez 7 dni Wartość dziesiętna NIE  
Zainstalowali i nie usunęli przez 15 dni Liczba całkowita NIE  
Współczynnik instalujących, którzy nie usunęli aplikacji przez 15 dni Wartość dziesiętna NIE  
Zainstalowali i nie usunęli przez 30 dni Liczba całkowita NIE  
Współczynnik instalujących, którzy nie usunęli aplikacji przez 30 dni Wartość dziesiętna NIE  

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Sposób pozyskania* …_channel.csv
Kraj ..._country.csv
Kraj (Sklep Play, bezpłatne) …_play_country.csv
Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play …_play_search.csv
Śledzone kanały (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Uwaga: pozycja „Sklep Play (bezpłatne)” to suma wymiarów „Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play” i „Przeglądanie bezpośrednio w Sklepie Play”. Aby uniknąć podwójnego zliczania wizyt w tym raporcie, zignoruj wiersz „Sklep Play (bezpłatne)” albo wiersze dotyczące wyszukiwania i przeglądania. 

Od czerwca 2019 roku wymiar Wyszukiwanie w Google (bezpłatne) nie jest już obsługiwany.

Utrzymani użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację (nowy eksport – dostępny od marca 2021 roku)

Nazwy plików CSV

Każdy dostępny plik CSV zawiera dane z 1 miesiąca oraz podział. Plikom CSV nadaje się uporządkowane nazwy odzwierciedlające obejmowany rok, miesiąc i podział raportu, nadawane według tego wzoru:

Format nazwy pliku: store_performance_[package_name]_[yyyyMM]_[breakdown].csv

Uwagi:

 • Nazwa pakietu zostanie uwzględniona w nazwie pliku w niezmienionej postaci, łącznie z ewentualnymi znakami specjalnymi („.” lub „_”).
 • yyyyMM oznacza rok i miesiąc, np. 202101.

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/stats/store_performance/store_performance_[package_name]_[yyyyMM]_[breakdown].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykład Opis
Data RRRR-MM-DD NIE 2021-01-01

Data, kiedy użytkownik wszedł na stronę z informacjami o aplikacji.

Nazwa pakietu Ciąg znaków NIE com.example.app Nazwa pakietu zawierającego dane z raportu.
Kraj/region Ciąg znaków NIE UK Kraj lub region, w którym jest zarejestrowane konto Google użytkownika.
Źródło wizyt Ciąg znaków NIE Google Play search

Sposób dotarcia użytkownika do Twojej strony z informacjami o aplikacji:

 • Wyszukiwanie w Google Play
 • Zewnętrzne witryny odsyłające
 • Przeglądanie w Google Play
Wyszukiwane hasło Ciąg znaków TAK app store

Hasło wyszukane przez użytkownika, zanim otworzył Twoją stronę z informacjami o aplikacji (tylko w przypadku wyszukiwania w Google Play).

Uwaga: może przyjmować wartość Other, jeśli nie osiągnie określonych minimalnych progów.

Źródło UTM Ciąg znaków TAK google

Wartość parametru URL utm_source w precyzyjnych linkach prowadzących do informacji o aplikacji (tylko w przypadku zewnętrznych witryn odsyłających).

Uwaga: może przyjmować wartość Other, jeśli nie osiągnie określonych minimalnych progów.

Kampania UTM Ciąg znaków TAK campaign

Wartość parametru URL utm_campaign w precyzyjnych linkach prowadzących do informacji o aplikacji (tylko w przypadku zewnętrznych witryn odsyłających).

Uwaga: może przyjmować wartość Other, jeśli nie osiągnie określonych minimalnych progów.
Pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji Liczba całkowita NIE 10 Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji i zainstalowali Twoją aplikację w czasie, gdy nie mieli jej zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.
Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie Liczba całkowita NIE 100 Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z informacjami o aplikacji, gdy nie mieli jej jeszcze zainstalowanej na żadnym ze swoich urządzeń.
Współczynnik konwersji strony z informacjami o aplikacji Wartość dziesiętna NIE 0,1

Odsetek użytkowników, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie i zainstalowali aplikację.

Uwaga: nie obejmuje odwiedzin ani instalacji u użytkowników, którzy mają już aplikację zainstalowaną na innym urządzeniu.

Dostępna struktura podziału

Dostępne są takie podziały:

Nazwa podziału Pola w każdym pliku CSV (w kolejności):

country

Przykładowa nazwa pliku:

store_performance_com.example.app_202012_country.csv

Data, Nazwa pakietu, Kraj, Pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji, Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie, Współczynnik konwersji strony z informacjami o aplikacji

traffic_source

Przykładowa nazwa pliku:

store_performance_com.example.app_202012_traffic_source.csv

Data, Nazwa pakietu, Źródło wizyt, Wyszukiwane hasło, Źródło UTM, Kampania UTM, Pozyskania ze strony z informacjami o aplikacji, Użytkownicy, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie, Współczynnik konwersji strony z informacjami o aplikacji

 

Schemat zmiany znaczenia

 • Podwajaj cudzysłowy podwójne (" -> "").
 • Jeśli komórka zawiera znaki tabulacji, znaki nowego wiersza, cudzysłowy podwójne lub przecinki, umieść ją w podwójnym cudzysłowie (... -> "...").

Przykład

Jeśli chcesz pobrać wszystkie raporty z identyfikatorem zasobnika raportów pubsite_prod_0123456789 wygenerowane w 2020 roku dla aplikacji, której nazwa pakietu to com.example.app, polecenie będzie wyglądać tak:

gsutil cp -r gs://pubsite_prod_0123456789/stats/store_performance/store_performance_com.example.app_2020* /your/local/directory

Kupujący (7 dni po instalacji)

Polecenie

gs://[developer_bucket_id]/acquisition/buyers_7d/buyers_7d_[package_name]_yyyyMM_[dimension].csv

Format pliku

Pole Format Opcjonalne Przykłady i uwagi
Data RRRR-MM-DD NIE

Data, kiedy użytkownik wszedł na stronę z informacjami o aplikacji.

Uwaga: dodanie unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie w okresie kilku dni, sprawi, że liczba tych użytkowników będzie wyższa niż ta podana w widoku kohorty tygodniowej lub miesięcznej. W widoku kohorty tygodniowej lub miesięcznej każdy użytkownik liczony jest tylko raz, nawet jeśli odwiedzi stronę kilka razy.

Sposób pozyskania Ciąg znaków TAK

Bezpłatne, Google Ads, z tagiem UTM

Widoczne dla wymiaru „Sposób pozyskania”.

Uwaga: kanał „Sklep Play (bezpłatne)” to suma wymiarów „Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play” i „Przeglądanie bezpośrednio w Sklepie Play”. Aby uniknąć podwójnego zliczania wizyt w tym raporcie, zignoruj wiersz „Sklep Play (bezpłatne)” albo wiersze dotyczące wyszukiwania i przeglądania.

Kraj Ciąg znaków TAK Widoczne dla wymiarów „Kraj” i „Kraj (Sklep Play, bezpłatne)”.
Źródło monitora UTM/kampania Ciąg znaków TAK Widoczne dla wymiaru „Śledzone kanały (UTM)”.
Słowo kluczowe Ciąg znaków TAK

Przykład: „gry”.

Widoczne dla wymiaru „Wyszukiwanie w Sklepie Play (bezpłatne)"

Odwiedzili stronę aplikacji w Sklepie Liczba całkowita NIE  
Zainstalowali Liczba całkowita NIE  
Współczynnik konwersji odwiedzających na instalujących Wartość dziesiętna NIE  
Mediana porównawcza współczynnika konwersji odwiedzających na instalujących Wartość dziesiętna TAK

Niewypełnione w sierpniu 2019 r. Na stronie Raporty dotyczące pozyskania dostępny jest zaktualizowany zestaw testów porównawczych wykorzystujący nowe obliczenia.

Więcej informacji

Kupujący Liczba całkowita NIE  
Współczynnik konwersji instalujących na kupujących Wartość dziesiętna NIE  
Kupili kolejny raz Liczba całkowita NIE  
Współczynnik konwersji instalujących na kupujących kolejny raz Wartość dziesiętna NIE  
Współczynnik konwersji kupujących na kupujących kolejny raz Liczba całkowita NIE  

Obsługiwane wymiary

Wymiar Nazwa pliku
Sposób pozyskania* …_channel.csv

Kraj

..._country.csv

Kraj (Sklep Play, bezpłatne)

…_play_country.csv
Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play …_play_search.csv
Śledzone kanały (UTM) ..._utm_tagged.csv

* Uwaga: pozycja „Sklep Play (bezpłatne)” to suma wymiarów „Wyszukiwanie bezpośrednio w Sklepie Play” i „Przeglądanie bezpośrednio w Sklepie Play”. Aby uniknąć podwójnego zliczania wizyt w tym raporcie, zignoruj wiersz „Sklep Play (bezpłatne)” albo wiersze dotyczące wyszukiwania i przeglądania. 

Od czerwca 2019 roku wymiar Wyszukiwanie w Google (bezpłatne) nie jest już obsługiwany.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem