Prepojenie účtu vývojára so službami Googlu

Účet vývojára Google Play môžete prepojiť a vybrať tak účty a služby vrátane Google Ads, Digitálneho marketingu DoubleClick, Firebase a platobného centra Google.

Prepojenie účtov a projektov

Google Ads

Vlastníci účtov Play Console môžu do účtov Google Ads odosielať žiadosti o prepojenie účtu, aby tak príslušné účty získali povolenia na zacielenie kampaní na používateľov.

Princíp prepojenia

Po prepojení účtu Google Ads a účtu vývojára Google Play získajú vlastníci účtu Google Ads prístup k automaticky generovaným remarketingovým zoznamom pre aplikácie zverejnené vo vašom účte vývojára.

Prepojený účet môžete kedykoľvek odstrániť. Ak to urobíte, zakážu sa remarketingové zoznamy Google Ads založené na aplikáciách v prepojenom účte vývojára a reklamy zacielené na tieto zoznamy nebude možné spustiť. Informácie o tom, ako môžu účty Google Ads používať prepojené účty vývojára, nájdete v centre pomoci služby Google Ads.

Poznámka: Prepojenie účtov Google Play a Google Ads neumožní vzájomné vykonávanie zmien v týchto účtoch. Účet vývojára nemôže napríklad spustiť ani pozastaviť kampane v prepojenom účte Google Ads. Ak chcete v službe Play Console vytvárať kampane Google Ads pomocou niektorého z prepojených účtov, môžete aktualizovať účet, aby mal prístup k dátam a účtu.

 

Odosielanie žiadostí o prepojenie

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty > Prepojiť účet Google Ads.
 3. Zadajte číslo zákazníka Google Ads.

Príslušnému účtu Google Ads sa odošle e‑mailová žiadosť. Správcovia účtov Google Ads si môžu prezrieť žiadosti o prepojenie po prihlásení do svojich účtov Google Ads a kliknutí na Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.

 

Aktualizovanie prepojeného účtu na vytváranie a spravovanie kampaní Google Ads

Ak ste už svoj účet vývojára Google Play prepojili s účtom Google Ads, môžete vytvoriť prepojenie na prístup k dátam a účtu. Pomocou účtu Google Ads tak budete môcť vytvárať kampane Google Ads pre svoje aplikácie. Môžete mať iba jeden prepojený účet Google Ads s prepojením na prístup k dátam a účtu.

Pridanie prepojenia Prístup k dátam a účtu

Dôležité: Ak chcete vo svojom účte zmeniť nastavenie Prístup k dátam a účtu, potrebujete prístup pre správcu k prepojenému účtu Google Ads.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.
 3. V časti Prístup k dátam a účtu v službe Google Ads začiarknite políčko vedľa účtu, ktorý chcete použiť na vytváranie kampaní Google Ads.

Ak chcete zistiť, ako spustiť kampaň Google Ads priamo v službe Play Console, prečítajte si článok o vytváraní kampaní Google Ads.

Firebase

Princíp prepojenia

Ak na vytváranie aplikácií pre Android a webových aplikácií používate Firebase, môžete projekty Firebase prepojiť so službou Google Play, čím zaistíte nasledovné:

 • V službe Firebase budú k dispozícii údaje zo služby Google Play vrátane údajov o zlyhaniach a nákupoch v aplikácii.
 • V konzole Play Console budú k dispozícii dáta zo služby Google Analytics vrátane analýz Google Analytics pre službu Firebase a správ o zlyhaní.

Prepojenie a odpojenie projektu

Svoj účet konzoly Play Console môžete prepojiť s niekoľkými projektmi Firebase, ale každý projekt môže byť prepojený iba s jedným účtom konzoly Play Console.

Než začnete

Na pripojenie či odpojenie účtu Play Console od projektu Firebase je potrebné:

 1. Použiť v konzolách Play Console aj Firebase rovnaký účet Google.
 2. Byť vlastníkom účtu Play Console.
 3. Byť jedným z vlastníkov projektu Firebase.

Postup

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.
  • Ak chcete prepojiť projekt, vyberte Prepojiť projekt Firebase > Prepojiť projekt.
  • Ak chcete projekt odpojiť, vyberte možnosť Odpojiť. Ak odpojíte projekt Firebase od účtu vývojára Google Play, predtým zdieľané údaje zostanú prístupné v oboch službách.

Poznámka: Ďalšie informácie o službe Firebase vrátane postupu prepojenia a odpojenia služby Google Play v konzole Firebase nájdete v centre pomoci služby Firebase.

DoubleClick

Ak chcete na sledovanie konverzných akcií inštalácie aplikácie používať nástroj Campaign Manager alebo Display & Video 360, môžete odoslať žiadosť o prepojenie účtu z účtu DoubleClick do svojho účtu vývojára Google Play. Rovnaký postup platí aj pre reklamnú agentúru, s ktorou spolupracujete.

Dôležité: Žiadosti o prepojenie je potrebné odoslať zo služby DoubleClick Campaign Manager alebo DoubleClick Bid Manager a schváliť v konzole Play Console. V konzole Play Console môžete žiadosti iba prijať, odmietnuť alebo odstrániť.

Prepojený účet môžete kedykoľvek odstrániť. Ak to urobíte, sledovanie aplikácií z prepojeného účtu vývojára pomocou služby DoubleClick bude deaktivované.

Kontrola žiadostí o prepojenie

Keď správca požiada o prepojenie účtu Google Ads alebo Digitálneho marketingu DoubleClick s účtom vývojára, dostanete správu s upozornením. Žiadosti môžete zobraziť aj na stránke nastavení služby Play Console.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.
 3. V časti Akcie schváľte alebo odmietnite žiadosť o prepojenie.

Zrušenie prepojenia s ďalšími účtami

Ak chcete zrušiť prepojenia s účtom Google Ads alebo Digitálneho marketingu DoubleClick, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia > Prepojené účty.
 3. V časti Akcie kliknite na Zrušiť prepojenie účtu.

Súvisiace články

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako prepojiť účet vývojára Google Play s platobným centrom Google.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?