Povezivanje računa razvojnog programera s Googleovim uslugama

Račun razvojnog programera na Google Playu možete povezati s odabranim računima i uslugama, uključujući Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase i Google centar za plaćanja.

Povezivanje računa ili projekata

Google Ads

Vlasnici računa za Play konzolu mogu Google Ads računima poslati zahtjeve za povezivanje s Play konzole kako bi im dali dopuštenje za ciljanje kampanja na korisnike.

Kako povezivanje funkcionira

Kad povežete Google Ads račun i račun razvojnog programera na Google Playu, vlasnici Google Ads računa dobit će pristup automatski generiranim popisima za remarketing za aplikacije objavljene na vašem računu razvojnog programera.

Povezani račun možete ukloniti kad god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se popisi za remarketing Google Adsa koji se temelje na aplikacijama na povezanom računu razvojnog programera, pa se oglasi koji ciljaju te popise možda neće aktivirati. Informacije o tome kako Google Ads računi mogu upotrebljavati povezane račune razvojnih programera potražite u centru za pomoć za Google Ads.

Slanje zahtjeva za povezivanje

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. U odjeljku Google Ads kliknite Povežite Google Ads račun.
 3. Unesite korisnički ID za Google Ads.

Google Ads računu poslat će se zahtjev e-poštom. Administratori Google Ads računa mogu pregledati zahtjeve za povezivanje tako da se prijave na svoje Google Ads račune i kliknu Postavke > Povezane usluge.

Firebase

Kako povezivanje funkcionira

Ako za izradu Android aplikacija koristite Firebase, možete povezati svoje Firebase projekte s Google Playom da biste omogućili sljedeće:

 • podatke Google Playa na Firebaseu: uključujući podatke o rušenju programa i kupnjama putem aplikacije
 • podatke Google Analyticsa na Play konzoli: uključujući Google Analytics za Firebase i izvješća o rušenju programa.

Uspostavljanje ili prekidanje veze s projektom

Račun na Play konzoli možete povezati s više projekata na Firebaseu, ali se pojedini projekt na Firebaseu može povezati samo s jednim računom na Play konzoli.

Prije početka

Da biste povezali račun za Play konzolu s projektom na Firebaseu ili prekinuli vezu između njih, morate sljedeće:

 1. koristiti isti Google račun na Play konzoli i Firebase konzoli
 2. biti vlasnik računa na Play konzoli
 3. biti jedan od vlasnika projekta na Firebaseu.

Koraci

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke> Povezane usluge).
 2. U odjeljku Firebase:
  • Da biste povezali projekt, kliknite Poveži Firebase projekt.
  • Da biste prekinuli vezu s projektom, odaberite Prekini vezu. Ako prekinete vezu s Firebase projektom putem računa razvojnog programera na Google Playu, podaci koji su se prethodno dijelili ostat će dostupni na obje usluge.

Napomena: više informacija o Firebaseu, uključujući upute za povezivanje i prekidanje veze s Google Playom putem Firebase konzole možete pronaći u centru za pomoć za Firebase.

Google Marketing Platform

Ako vi ili agencija za oglašavanje s kojom surađujete želite koristiti Campaign Manager 360 ili Display & Video 360 da biste pratili konverzije instaliranjem aplikacije, možete poslati zahtjev za povezivanje računa s računa za Google Marketing Platform na svoj račun razvojnog programera na Google Playu.

Važno: zahtjevi za povezivanje trebaju se poslati s platforme CM360 ili Display & Video 360 i odobriti na Play konzoli. Zahtjevi se mogu prihvaćati, odbijati ili uklanjati samo na Play konzoli.

Povezani račun možete ukloniti kad god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se praćenje na Google Marketing Platformi za aplikacije s povezanog računa razvojnog programera.

Pregled zahtjeva za povezivanje

Nakon što administrator računa zatraži povezivanje računa za Google Ads ili Google Marketing Platform s računom razvojnog programera, primit ćete obavijest e-poštom. Zahtjeve možete pregledati i na stranici Postavke na Play konzoli.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. Pod stavkom Radnje odobrite ili odbijte zahtjev za povezivanje.

Poništavanje povezivanja s drugim računima

Da biste uklonili veze s računom za Google Ads ili Google Marketing Platform:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. Pod stavkom Radnje kliknite Prekini vezu računa.

Povezani članci

Saznajte kako povezati račun razvojnog programera na Google Playu i račun Google centra za plaćanja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false