Povezivanje računa razvojnog programera s Googleovim uslugama

Račun razvojnog programera na Google Playu možete povezati s odabranim računima i uslugama. To uključuje Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase i Google centar za plaćanja.

Povezivanje računa ili projekata

Google Ads

Vlasnici računa za Play konzolu mogu Google Ads računima poslati zahtjeve za povezivanje s Play konzole kako bi im dali dopuštenje za ciljanje kampanja na korisnike.

Kako povezivanje funkcionira

Kad povežete Google Ads račun i račun razvojnog programera na Google Playu, vlasnici Google Ads računa dobit će pristup automatski generiranim popisima za remarketing za aplikacije koje su objavljene na vašem računu razvojnog programera.

Povezani račun možete ukloniti kad god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se popisi za remarketing Google Adsa koji se temelje na aplikacijama na povezanom računu razvojnog programera, pa se oglasi koji ciljaju te popise možda neće pokrenuti. Više informacija o povezivanju Google Ads računa i računa razvojnog programera potražite u centru za pomoć za Google Ads.

Slanje zahtjeva za povezivanje

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. U odjeljku Google Ads kliknite Povežite Google Ads račun.
 3. Unesite korisnički ID za Google Ads.

Google Ads računu poslat će se zahtjev e-poštom. Administratori Google Ads računa mogu pregledati zahtjeve za povezivanje tako da se prijave na svoje Google Ads račune i kliknu Postavke > Povezane usluge.

Firebase

Kako povezivanje funkcionira

Ako za izradu Android aplikacija koristite Firebase, možete povezati svoju Firebase Android aplikaciju s računom razvojnog programera na Google Playu da bi se omogućilo sljedeće:

 • Distribucija aplikacije: podrška za Android App Bundleove
  • Kada prenesete paket aplikacije u distribuciju aplikacije, on se izvozi u Google Play radi generiranja APK-a koji je optimiziran za konfiguraciju uređaja vašeg testera.
 • Google Analytics: dijeljenje podataka o prihodu i publici

Uspostavljanje ili prekidanje veze s aplikacijom

Pomoću Firebase konzole možete izraditi veze za Firebase aplikacije s računima razvojnih programera na Playu i upravljati njima (Postavke projekta > Integracije > Google Play). Više informacija potražite u centru za pomoć za Firebase.

Vezu Firebase aplikacije i računa razvojnog programera na Playu možete prekinuti putem Play konzole ili Firebase konzole.

U slučaju prekida veze s aplikacijom dogodit će se sljedeće:

 • Svi podaci u vezi s aplikacijom koji su prethodno izvezeni ostat će dostupni u proizvodima primatelja.
 • Ako je aplikacija povezana putem integracije distribucije aplikacije, više nećete moći prenositi nove pakete aplikacije u distribuciju aplikacije i izvoziti ih na Google Play putem integracije distribucije aplikacije.
 • Ako je aplikacija povezana putem integracije Google Analyticsa, zaustavit će se svi izvozi podataka o prihodu i publici između Google Playa i Google Analyticsa putem te integracije.

Prije početka

Da biste povezali Firebase aplikaciju i aplikaciju s Play konzole, provjerite sljedeće:

Da biste prekinuli vezu aplikacije s Play konzole i Firebase aplikacije, provjerite sljedeće:

Koraci

U centru za pomoć za Firebase saznajte kako povezati Firebase aplikaciju s računom razvojnog programera na Playu. Tu ćete pronaći i pojedinosti o tome kako prekinuti vezu računa i druge korisne informacije.

Ako odlučite prekinuti vezu s Firebase Android aplikacijom putem Play konzole, učinite sljedeće:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. U odjeljku Firebase odaberite Prekini vezu.
Google Marketing Platform

Ako vi ili agencija za oglašavanje s kojom surađujete želite koristiti Campaign Manager 360 ili Display & Video 360 da biste pratili konverzije instaliranjem aplikacije, možete poslati zahtjev za povezivanje računa s računa za Google Marketing Platform na svoj račun razvojnog programera na Google Playu.

Važno: zahtjevi za povezivanje trebaju se poslati s platforme CM360 ili Display & Video 360 i odobriti na Play konzoli. Zahtjevi se mogu prihvaćati, odbijati ili uklanjati samo na Play konzoli.

Povezani račun možete ukloniti kad god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se praćenje na Google Marketing Platformi za aplikacije s povezanog računa razvojnog programera.

Pregled zahtjeva za povezivanje

Nakon što administrator računa zatraži povezivanje računa za Google Ads ili Google Marketing Platform s računom razvojnog programera, primit ćete obavijest e-poštom. Zahtjeve možete pregledati i na stranici Postavke na Play konzoli.

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. Pod stavkom Radnje odobrite ili odbijte zahtjev za povezivanje.

Poništavanje povezivanja s drugim računima

Da biste uklonili veze s računom za Google Ads ili Google Marketing Platform:

 1. Otvorite Play konzolu, a zatim stranicu Povezane usluge (Postavke > Povezane usluge).
 2. Pod stavkom Radnje kliknite Prekini vezu računa.

Povezani sadržaj

Povežite račun razvojnog programera na Google Playu sa svojim profilom za plaćanje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
92637
false
false