Povezivanje računa razvojnog programera s Googleovim uslugama

Račun razvojnog programera na Google Playu možete povezati s odabranim računima i uslugama, uključujući Google Ads, Digitalni marketing za DoubleClick, Firebase i Google centar za plaćanja.

Povezivanje računa ili projekata

Google Ads

Vlasnici računa na Play konzoli mogu Google Ads računima poslati zahtjeve za povezivanje s Play konzole kako bi im dali dopuštenje za ciljanje kampanja na korisnike.

Kako povezivanje funkcionira

Kad povežete Google Ads račun i račun razvojnog programera na Google Playu, vlasnici Google Ads računa dobit će pristup automatski generiranim popisima za remarketing za aplikacije objavljene na vašem računu razvojnog programera.

Povezani račun možete ukloniti kada god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se popisi Google Adsa za remarketing koji se temelje na aplikacijama na povezanom računu razvojnog programera, pa se oglasi koji ciljaju te popise možda neće aktivirati. Informacije o tome kako Google Ads računi mogu upotrebljavati povezane račune razvojnih programera potražite u centru za pomoć Google Adsa.

Napomena: povezivanje računa Google Playa i Google Adsa ne omogućuje tim računima međusobnu prijavu, prikazivanje ili unošenje izmjena. Na primjer, račun razvojnog programera ne može pokrenuti niti pauzirati kampanje na povezanom Google Ads računu. Ako želite napraviti kampanje u Google Adsu putem Play konzole pomoću jednog od svojih povezanih računa, možete ažurirati račun tako da ima vezu "Pristup podacima i računu".

 

Slanje zahtjeva za povezivanje

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Povezani računi > Poveži Google Ads račun.
 3. Unesite korisnički ID za Google Ads.

Google Ads računu poslat će se zahtjev e-poštom. Administratori Google Ads računa mogu pregledati zahtjeve za povezivanje tako da se prijave na svoje Google Ads račune i kliknu Postavke Postavke > Povezani računi.

 

Ažuriranje povezanog računa radi izrade kampanja u Google Adsu i upravljanja njima

Ako ste već povezali svoj račun razvojnog programera na Google Playu s Google Ads računom, možete izraditi vezu "Pristup podacima i računu". To znači da se taj Google Ads račun može upotrebljavati za izradu kampanja u Google Adsu za vaše aplikacije. Možete imati samo jedan povezani Google Ads račun s vezom "Pristup podacima i računu".

Dodavanje veze "Pristup podacima i računu"

Važno: da biste promijenili "Pristup podacima i računu" za svoj račun, morate imati administrativni pristup povezanom Google Ads računu.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Povezani računi.
 3. Na Google Adsu, u odjeljku "Pristup podacima i računu" potvrdite okvir pored računa koji želite upotrebljavati za izradu Google Ads kampanja.

Da biste saznali kako pokrenuti Google Ads kampanju izravno s Play konzole, pročitajte naš članak o izradi Google Ads kampanja.

Firebase

Kako povezivanje funkcionira

Ako za izradu Android i web-aplikacija koristite Firebase, možete povezati svoje Firebase projekte s Google Playem da biste omogućili sljedeće:

 • podatke Google Playa na Firebaseu: uključujući podatke o rušenju programa i kupnjama putem aplikacije
 • podatke Google Analyticsa na Play konzoli: uključujući Google Analytics za Firebase i izvješća o rušenju programa.

Uspostavljanje ili prekidanje veze s projektom

Račun na Play konzoli možete povezati s više projekata na Firebaseu, ali se pojedini projekt na Firebaseu može povezati samo s jednim računom na Play konzoli.

Prije početka

Da biste povezali račun na Play konzoli s projektom na Firebaseu ili prekinuli vezu između njih, morate sljedeće:

 1. koristiti isti Google račun na Play konzoli i konzoli Firebasea
 2. biti vlasnik računa na Play konzoli
 3. biti jedan od vlasnika projekta na Firebaseu.

Koraci

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Povezani računi.
  • Da biste povezali projekt, odaberite Poveži Firebase projekt > Poveži projekt.
  • Da biste prekinuli vezu s projektom, odaberite Prekini vezu. Ako prekinete vezu s Firebase projektom putem računa razvojnog programera na Google Playu, podaci koji su se prethodno dijelili ostat će dostupni na obje usluge.

Napomena: više informacija o Firebaseu, uključujući upute za povezivanje i prekidanje veze s Google Playem putem Firebase konzole, možete pronaći u centru za pomoć za Firebase.

DoubleClick

Ako vi ili agencija za oglašavanje s kojom surađujete želite koristiti Campaign Manager ili Display & Video 360 da biste pratili konverzije instaliranjem aplikacije, možete poslati zahtjev za povezivanje računa s DoubleClick računa na svoj račun razvojnog programera na Google Playu.

Važno: zahtjevi za povezivanje trebaju se poslati s DCM-a ili DoubleClick Bid Managera i odobriti na Play konzoli. Zahtjevi se mogu prihvaćati, odbijati ili uklanjati samo na Play konzoli.

Povezani račun možete ukloniti kada god želite. Ako se povezani račun ukloni, onemogućit će se praćenje na DoubleClicku za aplikacije s povezanog računa razvojnog programera.

Pregled zahtjeva za povezivanje

Nakon što administrator računa zatraži povezivanje Google Ads računa ili računa Digitalnog marketinga za DoubleClick s računom razvojnog programera, primit ćete obavijest e-poštom. Zahtjeve možete pregledati i na stranici Postavke na Play konzoli.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite Postavke Postavke > Povezani računi.
 3. Pod stavkom "Radnje" odobrite ili odbijte zahtjev za povezivanje.

Poništavanje povezivanja s drugim računima

Da biste uklonili veze s Google Ads računom ili računom Digitalnog marketinga za DoubleClick:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Kliknite Postavke Postavke > Povezani računi.
 3. Pod stavkom "Radnje" kliknite Prekini vezu računa.

Povezani članci

Saznajte kako povezati račun razvojnog programera na Google Playu i račun Google centra za plaćanja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?