Hỗ trợ đồng Real của Brazil và các khoản thuế bắt buộc

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã bổ sung tính năng hỗ trợ tiền tệ cho đồng Real của Brazil (BRL). Hiện đơn vị tiền BRL đã được hỗ trợ nên các nhà phát triển có thể đặt giá và bán các mặt hàng bằng đơn vị tiền tệ này. Ngoài ra, các nhà phát triển Brazil cũng có thể nhận thanh toán bằng đơn vị tiền BRL.

Thay vì thấy giá bằng đô la Mỹ (USD) trên Google Play, các khách hàng Brazil sẽ mua được ứng dụng và sản phẩm trong ứng dụng bằng BRL.

Lưu ý: Bạn vẫn có thể định giá ứng dụng của mình bằng các đơn vị tiền tệ khác được hỗ trợ cho người mua.

Nếu bạn là một nhà phát triển Brazil và bạn chỉ phát hành ứng dụng miễn phí không có tính năng mua hàng trong ứng dụng, thì bạn không cần làm gì thêm.

Nếu bạn là nhà phát triển Braxin và hiện đang xuất bản hoặc có kế hoạch xuất bản ứng dụng phải trả phí hoặc ứng dụng có tính năng mua hàng trong ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thông tin bên dưới về cách di chuyển tài khoản Nhà phát triển của bạn để sử dụng BRL. Tài khoản Nhà phát triển Braxin mới sẽ tự động sử dụng BRL làm đơn vị tiền tệ mặc định.

Các khoản thuế bắt buộc cho người bán

Để tuân thủ luật Braxin, kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2014, những người bán cung cấp nội dung ở Braxin nhận khoản thanh toán bằng bất kỳ loại tiền nào khác không phải là đồng Real của Braxin (BRL) sẽ bị khấu trừ khoản thuế bắt buộc là 25% cho các giao dịch mua do khách hàng Braxin thực hiện. Khoản thuế này sẽ được nộp cho chính phủ Braxin.

Nếu bạn là người bán ở Braxin, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển tài khoản của mình để nhận được các khoản thanh toán bằng BRL.

Xem một ví dụ
Trước khi bị khấu trừ thuế bắt buộc cho các giao dịch mua nội dung ở Braxin Sau khi bị khấu trừ thuế bắt buộc (25%) cho các giao dịch mua nội dung ở Braxin

Giả sử giá ứng dụng là 1 USD

Khoản thanh toán cho nhà phát triển sau khi chia 70/30: 70 xu

  • Ví dụ: 1 USD * 0,7 = $0,70

Giả sử giá ứng dụng là 1 USD

Khoản thuế bắt buộc: 1 USD * 0,25 = 0,25 USD

Khoản thanh toán cho nhà phát triển sau khi chia tỷ lệ 70/30 và khoản thuế bắt buộc (25%):

  • Ví dụ: (1 USD * 0,7) - 0,25 = 0,45 USD

Theo luật, khoản thuế này là bắt buộc đối với tất cả người bán nhận thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác ngoài đồng Real của Brazil (BRL) và khoản thuế này sẽ tự động được khấu trừ trên khoản thanh toán cho nhà phát triển. Luật pháp Braxin không cho phép thanh toán bằng đồng Real của Braxin bên ngoài Braxin. Để được thanh toán bằng đồng Real của Braxin, bạn phải có tài khoản ngân hàng tại Braxin

Di chuyển dữ liệu trong tài khoản Nhà phát triển của bạn (áp dụng cho các nhà phát triển Brazil)

Nếu bạn là nhà phát triển tại Braxin cung cấp các ứng dụng phải trả phí hoặc các ứng dụng có tính năng mua hàng trong ứng dụng, bạn nên chuyển đơn vị tiền tệ để sử dụng BRL. Nếu bạn là nhà phát triển Braxin và tiếp tục sử dụng USD làm đơn vị tiền tệ thanh toán, khoản thuế 25% cho các giao dịch mua của khách hàng Braxin sẽ được khấu trừ cho các khoản thanh toán của bạn.

Bước 1: Tạo một tài khoản mới

Trước tiên, bạn hãy nhớ đăng xuất khỏi tất cả tài khoản Google hiện có. Sau đó, tạo một tài khoản Google mớiđăng ký một tài khoản nhà phát triển mới trên Google Play.

Trước khi đăng ký, bạn hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản nhà phát triển hiện có của mình. Bạn có thể đăng ký tài khoản Nhà phát triển mới tại play.google.com/apps/publish/signup.

Quan trọng: Khi tạo tài khoản Nhà phát triển mới, bạn phải thanh toán phí đăng ký bằng hình thức thanh toán địa phương có địa chỉ thanh toán tại Braxin.

Bước 2: Chuyển ứng dụng sang tài khoản mới

Đảm bảo các điều kiện sau được đáp ứng, sau đó, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để chuyển các ứng dụng, dữ liệu ứng dụng và danh sách giao dịch thanh toán trước đây của bạn sang tài khoản mới:

Để yêu cầu chuyển, hãy xem lại thông tin và gửi yêu cầu chuyển tại nút dưới đây:

Yêu cầu chuyển

Sau khi ứng dụng của bạn được chuyển, nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ hủy tài khoản gốc và hoàn trả phí đăng ký. Sau khi khoản hoàn trả được xử lý cho tài khoản gốc, bạn sẽ không thể đăng nhập vào Play Console bằng tài khoản Nhà phát triển gốc của mình.

Lưu ý: Không thể chuyển số dư của người bán sang tài khoản mới. Mọi khoản dư nợ trong tài khoản có giá trị bằng USD sẽ được giải quyết theo chu kỳ thanh toán thông thường. Bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập các dịch vụ khác của Google, bao gồm báo cáo tài chính cho tài khoản Nhà phát triển gốc trên Google Play của bạn.

Bước 3: Kiểm tra và đặt giá cho các ứng dụng của bạn trên tài khoản nhà phát triển mới

Dưới đây là cách kiểm tra và đặt giá cho các ứng dụng trên tài khoản nhà phát triển mới của bạn.

  1. Đăng nhập vào Play Console bằng tài khoản mới của bạn.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Giá cả và phân phối.
  4. Định giá bằng BRL cho khách hàng Braxin.
  5. Lưu thay đổi.

Câu hỏi thường gặp

Tôi là một nhà phát triển Brazil. Tại sao tôi cần phải di chuyển dữ liệu của tài khoản gốc của mình?

Bạn cần phải di chuyển tài khoản gốc bởi vì các tài khoản Nhà phát triển Braxin sử dụng đô la Mỹ (USD) sẽ không được hỗ trợ nữa.

Tài khoản có giá trị bằng BRL nhận các khoản thanh toán bằng BRL và do đó, không phải chịu khoản thuế khấu lưu do Ngân hàng trung ương Braxin đặt ra. Ngoài ra, tài khoản có giá trị bằng BRL có thể định giá địa phương tại 65 quốc gia.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không ở Brazil?

Chỉ tài khoản Nhà phát triển ở Braxin mới cần di chuyển sang tài khoản mới sử dụng BRL.

Thay đổi duy nhất đối với những nhà phát triển không ở Braxin là bị khấu trừ 25% thuế vào khoản thanh toán cho các giao dịch mua của khách hàng Braxin. Khoản thuế này là bắt buộc theo luật và sẽ được nộp cho cơ quan thuế của Braxin.

Tôi có thể chọn không tham gia khấu lưu thuế được không?

Theo luật, khoản thuế 25% đối với các giao dịch mua của khách hàng tại Braxin áp dụng cho tất cả các nhà phát triển nhận khoản thanh toán bằng bất kỳ loại tiền nào khác không phải là đồng Real của Braxin (BRL).

Bởi vì khoản thuế này là bắt buộc nên cách duy nhất để không bị tính khoản thuế của Braxin này là không phân phối ứng dụng của bạn tại Braxin.

Nếu chỉ cung cấp ứng dụng miễn phí thì tôi có cần chuyển sang tài khoản khác không?

Nếu chỉ có ứng dụng miễn phí (không có tính năng mua hàng trong ứng dụng), thì bạn không cần chuyển. Ứng dụng miễn phí của bạn vẫn dùng được như bình thường.

Tuy nhiên, nếu dự định sau này cung cấp ứng dụng có tính phí hoặc sản phẩm trong ứng dụng thì bạn nên chuyển sang tài khoản khác.

Khi tôi di chuyển dữ liệu sang tài khoản mới, khi nào tôi sẽ được hoàn phí đăng ký nhà phát triển?

Sau khi quá trình di chuyển hoàn tất và bạn nhận được email xác nhận, chúng tôi sẽ xử lý khoản hoàn trả cho khoản phí đăng ký tài khoản vào thẻ tín dụng của bạn.

Sau khi khoản hoàn trả được xử lý, có thể mất một vài ngày làm việc để thẻ hiển thị khoản tín dụng cho tài khoản của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra đối với khoản tiền tôi đã kiếm được sau khi tôi di chuyển sang tài khoản người bán mới?

Nếu di chuyển sang tài khoản mới, bạn sẽ nhận được tiền trong tài khoản hiện có trong chu kỳ thanh toán hàng tháng tiếp theo cùng với mọi khoản thanh toán trong tương lai kiếm được trên tài khoản mới của mình.

Ví dụ: nếu nhận được các khoản thanh toán vào đầu mỗi tháng, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho tài khoản đó vào đầu tháng Mười một.

Sau khi di chuyển, có phải tôi sẽ mất mọi thông tin về ứng dụng của mình không?

Sau khi bạn di chuyển ứng dụng sang tài khoản mới, các xếp hạng, đánh giá, tài nguyên đã tải xuống, lịch sử thanh toán và thông tin ứng dụng khác cũng sẽ được di chuyển. Bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin hiện có nào trong tài khoản Nhà phát triển của mình.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false