ดูข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการขัดข้องและแอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR)

Play Console ช่วยให้คุณดูข้อมูลข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการขัดข้องและแอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR) ในแอปของคุณได้ ข้อมูลมาจากอุปกรณ์ Android ที่ผู้ใช้เลือกที่จะแชร์ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้หากคุณใช้รายงานก่อนการเปิดตัวเพื่อระบุปัญหาในแอป การขัดข้องที่พบระหว่างการทดสอบจะแสดงอยู่ในการขัดข้องและ ANR ของแอป แต่เนื่องจากการขัดข้องที่พบขณะสร้างรายงานก่อนการเปิดตัวมาจากอุปกรณ์ทดสอบ การขัดข้องดังกล่าวจึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถิติการขัดข้อง

ค้นหาข้อมูล

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
  2. คลิกแอปพลิเคชันทั้งหมด แอปพลิเคชันทั้งหมด
  3. เลือกแอป
  4. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือก Android Vitals > ANR และการขัดข้อง
  5. บริเวณกลางหน้าจอ ให้ใช้ตัวกรองเพื่อช่วยค้นหาและวินิจฉัยปัญหา หรือเลือกคลัสเตอร์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขัดข้องหรือข้อผิดพลาด ANR ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: หลังจากเลือกคลัสเตอร์แล้ว ส่วนที่แยกต่างหากจะปรากฏขึ้นหากพบปัญหาขณะทดสอบแอปเพื่อสร้างรายงานก่อนการเปิดตัว ส่วนนี้จะมีข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการขัดข้องโดยละเอียด, Logcat จากอุปกรณ์ และวิดีโอเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหา

การขัดข้อง

โดยจะมีข้อมูลย้อนหลังไปได้เป็นเวลา 2 เดือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ Android เลือกที่จะแชร์ข้อมูล ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของบัญชี

หากข้อมูลการขัดข้องมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เรียกว่าความผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่เหนือข้อมูลการขัดข้อง ความผิดปกติพบได้เฉพาะสแต็กเทรซข้อขัดข้องที่ลดความยุ่งเหยิงแล้วเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สร้างความสับสน หากต้องการรับการแจ้งเตือนความผิดปกติที่พบในแอป ให้เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่บริเวณด้านบนขวาของหน้าภาพรวม

หากแอปเกิดการขัดข้องหลายครั้ง ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

แอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง (ANR)

หากแอปหยุดตอบสนอง ผู้ใช้จะได้รับข้อความให้เลือกรอหรือปิดแอป ข้อความที่ปรากฏนี้เรียกว่าข้อผิดพลาด "แอปพลิเคชันไม่ตอบสนอง" (หรือ ANR) ข้อมูล ANR นี้จะอยู่ใน Play Console เท่านั้น

คุณจะเห็น ANR ทั้งหมดที่รวบรวมจากอุปกรณ์ Android ที่ผู้ใช้เลือกที่จะแชร์ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติ โดยจะมีข้อมูลย้อนหลังไปได้เป็นเวลา 2 เดือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ Android เลือกที่จะแชร์ข้อมูล ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของบัญชี

หากข้อมูล ANR มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เรียกว่าความผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่เหนือข้อมูล ANR หากต้องการรับการแจ้งเตือนความผิดปกติที่พบในแอป ให้เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่บริเวณด้านบนขวาของหน้าภาพรวม

หากแอปมี ANR จำนวนมาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใน Android Vitals > หน้าภาพรวม ให้ไปที่ตรวจสอบความเสถียรของแอป การใช้แบตเตอรี่ และเวลาในการแสดงผล

ดาวน์โหลดรายงานจาก Google Cloud Storage

คุณเข้าถึงและดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ CSV ได้จาก Google Cloud Storage ระบบจะสร้างรายงานแบบรายวันและสะสมไว้ในไฟล์ CSV แบบรายเดือน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว