Visa felmeddelanden om krascher och appar som inte svarar (ANR)

Med Play Console får du information om krascher och fel av typen ANR (appen svarar inte) för dina appar. Data kommer från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt.

Om du använder förlanseringsrapporter till att identifiera fel med apparna visas krascher som upptäcks under testning tillsammans med appens krascher och ANR-fel. Krascher som upptäcks när du genererar en förlanseringsrapport påverkar dock inte kraschstatistiken eftersom de kommer från testenheter.

Hitta data

  1. Logga in på Play Console.
  2. Klicka på Alla appar Alla appar.
  3. Välj en app.
  4. Klicka på Android-diagnos på menyn till vänster > ANR-fel och krascher.
  5. Använd filtren ungefär mitt på skärmen för att hitta och felsöka problemen. Du kan även välja ett kluster om du vill ha mer information om specifika krascher eller ANR-fel.

Obs! När du har valt ett kluster visas ett separat avsnitt om ett problem upptäcktes när appen testades i samband med att en förlanseringsrapport genererades. Det här avsnittet innehåller enhetsinformation, utförlig kraschinformation, logcat från enheten och en video som visar felet, så att det blir enkelt att felsöka.

Krascher

Det finns kraschdata för de senaste två månaderna. Du kan läsa mer om hur Android-användare väljer att dela data i hjälpcentret för Google Konton.

Om din kraschdata innehåller stora förändringar (så kallade avvikelser) visas de över kraschdatan. Avvikelser upptäcks endast vid förenklad stackspårning efter en krasch och inte vid obfuskerad stackspårning. Om du vill ha aviseringar om avvikelser i appen väljer du Aviseringsinställningar uppe till höger på sidan Översikt.

Om appen har ett högt antal krascher öppnar du webbplatsen för Android-utvecklare och läser om rekommenderade lösningar.

Appen svarar inte (ANR)

Om appen inte svarar visas en dialogruta för användarna där de kan välja att vänta eller stänga appen. Dialogrutorna som visas kallas ANR-fel (Application Not Responding) och betyder att appen inte svarar. ANR-data är endast tillgängligt på Play Console.

Här visas ANR-fel som samlats in från Android-enheter vars användare har valt att dela användnings- och diagnostikdata automatiskt. Data från de senaste två månaderna är tillgänglig. Du kan läsa mer om hur Android-användare väljer att dela data i hjälpcentret för Google Konton.

Om din ANR-data innehåller stora förändringar (så kallade avvikelser) visas de över ANR-datan. Om du vill ha aviseringar om avvikelser i appen väljer du Aviseringsinställningar uppe till höger på sidan Översikt.

Om appen har ett högt antal ANR:er öppnar du webbplatsen för Android-utvecklare och läser om rekommenderade lösningar.

Relaterat innehåll

Läs mer om sidan Android-diagnos > ÖversiktÖvervaka appens stabilitet, batterianvändning och renderingstid.

Ladda ned rapporter från Google Cloud Storage

Du kan komma åt och ladda ned rapporter som CSV-filer från Google Cloud Storage. Rapporterna genereras dagligen och sammanställs i CSV-filer varje månad.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?