Zobrazenie zlyhaní a chýb typu Aplikácia nereaguje (ANR)

V službe Play Console si môžete zobraziť údaje o zlyhaniach a nereagovaniach svojich aplikácií. Údaje pochádzajú zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie svojich údajov o využití a diagnostiky.

Ak tiež používate správy pred uvedením na identifikáciu problémov s aplikáciami, zlyhania zistené počas testovania sú uvedené na stránke nereagovaní a zlyhaní vašej aplikácie. Zlyhania zistené počas generovania správy pred vydaním pochádzajú z testovacích zariadení, takže nebudú mať vplyv na štatistiky zlyhaní.

Vyhľadanie údajov

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Kliknite na položku Všetky aplikácie Všetky aplikácie.
  3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
  4. V ľavej ponuke vyberte položky Android Vitals > Nereagovania aplikácií a zlyhania.
  5. Pomocou filtrov v strednej časti obrazovky nájdite a diagnostikujte problémy. Prípadne vyberte klaster a získajte tak ďalšie podrobnosti o konkrétnom zlyhaní alebo nereagovaní aplikácie.

Poznámka: Po výbere klastra sa zobrazí samostatná sekcia, ak sa počas testovania aplikácie na generovanie správy pred uvedením našiel nejaký problém. Sekcia obsahuje údaje o zariadení, podrobné informácie o zlyhaní, záznam Logcat zo zariadenia a video danej chyby, ktoré vám pomôžu problém vyriešiť.

Zlyhania

Údaje o zlyhaniach sú k dispozícii za posledné dva mesiace. Ďalšie informácie o tom, ako si používatelia Androidu aktivujú zdieľanie údajov, získate v centre pomoci služby Účty.

Ak dôjde k veľkým zmenám v údajoch o zlyhaniach, tzv. anomáliám, zobrazia sa nad údajmi o zlyhaniach. K anomáliám dochádza iba v trasovaniach zásobníkov zlyhania, ktoré neprešli deobfuskáciou (nikdy však v tých, ktoré ňou prešli). Ak chcete získavať upozornenia na anomálie nájdené v aplikácii, vyberte položku Nastavenia upozornení v pravej hornej časti stránky Prehľad.

Ak má vaša aplikácia vysoký počet zlyhaní, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Nereagovanie aplikácie

Ak vaša aplikácia prestane reagovať, používateľom sa zobrazí dialógové okno, ktoré im umožní počkať alebo danú aplikáciu zavrieť. Tieto zobrazené dialógové okná sú známe ako chyby typu Aplikácia nereaguje (ANR). Údaje o nereagovaniach aplikácií sú k dispozícii iba v službe Play Console.

Zobrazia sa všetky nereagovania aplikácií zhromaždené zo zariadení s Androidom, ktorých používatelia aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostiky. Údaje sú k dispozícii za posledné dva mesiace. Ďalšie informácie o tom, ako si používatelia Androidu aktivujú zdieľanie dát, získate v centre podpory Účtov.

Ak dôjde k veľkým zmenám v údajoch o nereagovaniach aplikácie, tzv. anomáliám, zobrazia sa nad údajmi o zlyhaniach. Ak chcete získavať upozornenia na anomálie nájdené v aplikácii, vyberte položku Nastavenia upozornení v pravej hornej časti stránky Prehľad.

Ak má vaša aplikácia vysoký počet nereagovaní aplikácie, odporúčané riešenie získate na webe Android Developers.

Súvisiaci obsah

Ak chcete získať ďalšie informácie, na stránke Android Vitals > Prehľad môžete sledovať stabilitu, využitie batérie a čas vykreslenia aplikácie.

Sťahovanie prehľadov zo služby Google Cloud Storage

Prehľady môžete otvárať a sťahovať zo služby Google Cloud Storage v podobe súborov CSV. Generujú sa denne a zhromažďujú sa v mesačných súboroch CSV.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory