Thử nghiệm thanh toán trong ứng dụng với cấp phép ứng dụng

Với quy trình cấp phép ứng dụng, bạn có thể thiết lập danh sách các tài khoản Gmail để thử nghiệm khả năng tích hợp đăng ký và thanh toán trong ứng dụng. Tài khoản phát hành của chính bạn luôn được coi là người thử nghiệm được cấp phép. 

Thiết lập quy trình cấp phép ứng dụng

Để thiết lập cấp phép ứng dụng, hãy bắt đầu bằng cách thêm danh sách địa chỉ Gmail của người thử nghiệm trong Play Console. 

  1. Chuyển đến Play Console.
  2. Chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt > Chi tiết tài khoản.
  3. Trong phần "Thử nghiệm cấp phép", hãy thêm địa chỉ Gmail của người thử nghiệm.
  4. Ở đầu màn hình, chọn Lưu.

Sau khi danh sách của bạn đã sẵn sàng, hãy đảm bảo:

Thử nghiệm các gói đăng ký và tính năng thanh toán trong ứng dụng

Bạn có thể mua ứng dụng, mặt hàng trong ứng dụng hoặc gói đăng ký của chính mình dưới dạng một giao dịch mua hàng thử nghiệm. Sau khi bạn thiết lập quy trình cấp phép ứng dụng, người dùng được ủy quyền cũng có thể mua các gói đăng ký và sản phẩm trong ứng dụng mà không bị tính phí vào tài khoản của họ.

Khi mua hàng với tư cách người dùng thử nghiệm có giấy phép, bạn sẽ thấy 2 lựa chọn sau cho phương thức thanh toán: 

  • “Thẻ thử nghiệm, luôn phê duyệt”
  • “Thẻ thử nghiệm, luôn từ chối" 

Trước khi có thể thử nghiệm những phương thức này, bạn cần phải phát hành gói đăng ký và các sản phẩm trong ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về cách thử nghiệm tính năng thanh toán trong ứng dụng và cách sử dụng phương thức đáp ứng tĩnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố