Thử nghiệm tính năng thanh toán trong ứng dụng bằng quy trình cấp phép ứng dụng

Tính năng cấp phép ứng dụng cho phép bạn lập danh sách tài khoản Gmail để kiểm thử việc tích hợp gói thuê bao và tính năng thanh toán trong ứng dụng. Tài khoản xuất bản của chính bạn luôn được xem là người kiểm thử được cấp phép.

Thiết lập quy trình cấp phép ứng dụng

Để thiết lập quy trình cấp phép ứng dụng, hãy bắt đầu bằng cách thêm người kiểm thử vào Play Console.

  1. Mở Play Console.
  2. Nhấp vào Thiết lập >Thử nghiệm giấy phép.
  3. Chọn người kiểm thử giấy phép trong danh sách email bạn thấy hoặc nhấp vào Tạo danh sách để tạo danh sách mới.
    • Mẹo: Danh sách email hoạt động theo mô tả trong phần "Tạo danh sách email của những người tham gia thử nghiệm" tại mục này trong bài viết về kiểm thử công khai, khép kín và nội bộ tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đảm bảo rằng:

Kiểm thử các gói thuê bao và tính năng thanh toán trong ứng dụng

Bạn có thể mua ứng dụng, sản phẩm tính phí một lần hoặc gói thuê bao dưới dạng một giao dịch mua kiểm thử. Khi bạn đã thiết lập quy trình cấp phép ứng dụng, người dùng được uỷ quyền cũng có thể mua sản phẩm tính phí một lần và gói thuê bao mà không bị tính phí vào tài khoản của họ.

Trước khi người dùng có thể kiểm thử những tính năng này, bạn cần phải xuất bản các sản phẩm tính phí một lần và gói thuê bao.

Tìm hiểu thêm thông tin về tính năng kiểm thử việc tích hợp Thư viện Google Play Billing trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính