ทดสอบการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปด้วยการให้สัญญาอนุญาตแอปพลิเคชัน

สัญญาอนุญาตแอปพลิเคชันช่วยให้คุณตั้งค่ารายการบัญชี Gmail เพื่อทดสอบการผนวกรวมการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปและการสมัครใช้บริการได้ บัญชีที่คุณใช้เผยแพร่แอปพลิเคชันถือเป็นบัญชีทดสอบที่ได้รับอนุญาตเสมอ 

ตั้งค่าสัญญาอนุญาตแอปพลิเคชัน

หากต้องการตั้งค่าสัญญาอนุญาตแอปพลิเคชัน ให้เริ่มเพิ่มรายการที่อยู่ Gmail ของผู้ทดสอบใน Play Console 

  1. ไปที่ Play Console
  2. เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า > รายละเอียดบัญชี
  3. ในส่วน "การทดสอบสัญญาอนุญาต" ให้เพิ่มที่อยู่ Gmail ของผู้ทดสอบ
  4. จากด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกบันทึก

เมื่อรายการพร้อมแล้ว ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ทดสอบการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปและการสมัครใช้บริการ

คุณทดลองซื้อแอปของตัวเอง ซื้อสินค้าในแอปของตัวเอง หรือสมัครใช้บริการแอปของตัวเองได้ เมื่อตั้งค่าสัญญาอนุญาตแอปพลิเคชันแล้ว ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปและสมัครใช้บริการแอปได้โดยระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัญชีของบุคคลเหล่านั้น

เมื่อซื้อด้วยบัญชีของผู้ใช้ที่มีไว้ทดสอบสัญญา คุณจะเห็นตัวเลือกวิธีการชำระเงิน 2 วิธี ได้แก่ 

  • "การ์ดทดสอบ อนุมัติเสมอ"
  • "การ์ดทดสอบ ปฏิเสธเสมอ" 

คุณต้องเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปและการสมัครใช้บริการก่อนจึงจะทดสอบได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปและการใช้การตอบกลับแบบคงที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร