Testa fakturering i appar och applicensiering

Med applicensiering kan du skapa en lista över Gmail-konton som ska testa funktionerna för fakturering i appar och prenumerationsintegrering. Kontot som du själv publicerar med ses alltid som en licensierad testare. 

Konfigurera applicensiering

När du vill konfigurera applicensiering börjar du med att lägga till listan över Gmail-adresser till dem som ska genomföra testet i Play Console. 

  1. Öppna Play Console.
  2. Välj Inställningar Inställningar > Kontouppgifter.
  3. Lägg till testarnas Gmail-adresser under Licenstest.
  4. Välj Spara högst upp på skärmen.

När listan är klar kontrollerar du

  • att appen har publicerats i den öppna kanalen, slutna kanalen, interna testkanalen eller produktionskanalen. Vi rekommenderar att du publicerar appen i den interna testkanalen. Försäkra dig även om att testarna kan ta emot versionen genom att följa anvisningarna för att hantera testare utifrån e-postadress eller genom att använda Google Grupper.
  • att du har konfigurerat en testmiljö.

Testa fakturering för köp i appar och prenumerationer

Du kan testköpa egna appar, objekt i appar eller prenumerationer. När du har konfigurerat applicensiering kan behöriga användare också köpa produkter och prenumerationer i appar utan att deras konton debiteras.

När du gör ett köp från licenstestanvändare visas två alternativ för betalningsmetod: 

  • Testkort, godkänner alltid
  • Testkort, avvisar alltid 

Produkter och prenumerationer i appar måste publiceras innan de kan testas.

Läs mer om att testa fakturering av köp i appar och använda statiska svar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?