Xem nội dung thay đổi qua Nhật ký hoạt động

Bằng cách sử dụng Nhật ký hoạt động, chủ sở hữu tài khoản có thể xem các nội dung thay đổi do người dùng tài khoản thực hiện trên Play Console. Nhật ký hoạt động ghi lại thông tin trong toàn thời gian hoạt động của tài khoản nhà phát triển.

Xem Nhật ký hoạt động của bạn

Để xem những thay đổi mà các thành viên trong nhóm đã thực hiện đối với ứng dụng và tài khoản của bạn, hãy mở Play Console và chuyển đến phần Nhật ký hoạt động.

Chi tiết trong Nhật ký hoạt động

Theo mặc định, tất cả ứng dụng của bạn được hiển thị trong Nhật ký hoạt động và tối đa 200 thay đổi được hiển thị.

Gần đầu trang Nhật ký hoạt động, bạn có thể sử dụng bộ lọc "Ứng dụng" hoặc "Mục đã thay đổi" để tìm các thay đổi được thực hiện đối với Play Console. Nếu bạn có nhiều ứng dụng hoặc thay đổi có liên quan đến tài khoản nhà phát triển của mình, hãy sử dụng các bộ lọc này để giúp bạn tìm nhanh các thay đổi mà bạn đang tìm kiếm.

Để sử dụng bộ lọc, nhấp vào hộp tìm kiếm để chọn bộ lọc hoặc nhập để tìm kiếm. Với bộ lọc "Ứng dụng", bạn có thể tìm kiếm theo ứng dụng hoặc theo tên gói. Với bộ lọc "Mục đã thay đổi", bạn có thể tìm kiếm loại thay đổi cụ thể.

Lưu ý: Khi sử dụng bộ lọc trong Nhật ký hoạt động, bạn có thể sử dụng một bộ lọc "Ứng dụng" và tối đa một bộ lọc "Mục đã thay đổi" một lúc.

Đối với mỗi hành động, chi tiết sau được hiển thị:

  • Ứng dụng: Ứng dụng được thực hiện thay đổi
  • Mục: Trang và phần diễn ra thay đổi (bao gồm thay đổi trạng thái xuất bản)
  • Thay đổi: Thông tin chi tiết về nội dung thay đổi (một số nội dung thay đổi có thể bị cắt bớt và bạn có thể mở rộng để xem những nội dung thay đổi đó bằng cách nhấp vào mũi tên xuống Down)
  • Người dùng: Địa chỉ email của người dùng đã thực hiện thay đổi
  • Ngày/Giờ: Thời gian thực hiện thay đổi theo múi giờ địa phương của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố