Zobrazenie zmien v denníku aktivít

Pomocou denníka aktivít môžu vlastníci účtov zobraziť zmeny, ktoré v konzole Play Console vykonali používatelia účtov. V denníku aktivít sú zaznamenané všetky informácie od vytvorenia účtu vývojára.

Zobrazenie denníka aktivít

  1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
  2. Kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
  3. V ponuke naľavo kliknite na možnosť Denník aktivít.

Podrobnosti denníka aktivít

Denník aktivít predvolene uvádza všetky vaše aplikácie a až 200 zmien.

Ak chcete vyhľadať zmeny vykonané v konzole Play Console, môžete použiť filtre „Aplikácia“ a „Zmenená položka“ v hornej časti stránky Denník aktivít. Ak máte k účtu vývojára priradených veľa aplikácií či zmien, skúste vyhľadať požadované zmeny pomocou týchto filtrov.

Ak ich chcete použiť, kliknite na vyhľadávacie pole a vyberte filter alebo zadajte text. Pomocou filtra „Aplikácia“ môžete hľadať podľa názvu aplikácie či balíka. Pomocou filtra „Zmenená položka“ môžete vyhľadať konkrétny typ zmeny.

Poznámka: Keď používate filtre v denníku aktivity, môžete použiť naraz jeden filter „Aplikácia“ a jeden filter „Zmenená položka“.

Pre každú akciu sú zobrazené nasledujúce podrobnosti:

  • Aplikácia: aplikácia, v ktorej bola zmena vykonaná.
  • Položka: stránka a časť, kde došlo k zmene (vrátane zmien stavu zverejnenia).
  • Zmena: podrobnosti o zmene (niektoré zmeny môžu byť skrátené a rozbalíte ich kliknutím na šípku nadol Down).
  • Používateľ: e-mailová adresa používateľa, ktorý vykonal zmenu.
  • Dátum a čas: kedy bola zmena vykonaná podľa miestneho časového pásma.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?