Wijzigingen bekijken in het activiteitenlogboek

In het activiteitenlogboek kunnen accounteigenaren wijzigingen bekijken die accountgebruikers hebben aangebracht in de Play Console. In het activiteitenlogboek worden gegevens geregistreerd gedurende de hele levensduur van het ontwikkelaarsaccount.

Het activiteitenlogboek bekijken

  1. Log in bij de Play Console.
  2. Klik op Instellingen Instellingen.
  3. Klik in het menu aan de linkerkant op Activiteitenlogboek.

Details van activiteitenlogboek

Standaard worden al uw apps weergegeven in het activiteitenlogboek en worden tot 200 wijzigingen weergegeven.

Bovenaan de pagina 'Activiteitenlogboek' kunt u de filters 'App' of 'Gewijzigd item' gebruiken om wijzigingen te vinden die zijn aangebracht in de Play Console. Als u veel apps of wijzigingen heeft die zijn gekoppeld aan uw ontwikkelaarsaccount, gebruikt u deze filters om snel de gewenste wijzigingen te vinden.

Als u de filters wilt gebruiken, klikt u op het zoekvak om een filter te selecteren of typt u om te zoeken. Met het filter 'App' kunt u zoeken op app- of pakketnaam. Met het filter 'Gewijzigd item' kunt u zoeken naar een specifiek wijzigingstype.

Opmerking: Wanneer u filters gebruikt in het activiteitenlogboek, kunt u één filter 'App' en maximaal één filter 'Gewijzigd item' tegelijk gebruiken.

Voor elke actie worden de volgende details weergegeven:

  • App: de app waarin de wijziging is aangebracht
  • Item: de pagina en het gedeelte waar de wijziging is aangebracht (inclusief wijzigingen in de publicatiestatus)
  • Wijziging: details van de wijziging (bepaalde wijzigingen kunnen zijn afgekapt en kunnen worden uitgevouwen door op de pijl-omlaag Down te klikken)
  • Gebruiker: het e-mailadres van de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht
  • Datum/tijd: het tijdstip waarop de wijziging is aangebracht, in uw lokale tijdzone
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?