Mã nhận dạng cho quảng cáo

Starting in late 2021, when a user opts out of interest-based advertising or ads personalization, the advertising identifier will not be available. You will receive a string of zeros in place of the identifier.

Mã nhận dạng cho quảng cáo là một mã nhận dạng duy nhất mà người dùng có thể đặt lại, do Dịch vụ Google Play cung cấp, dùng cho mục đích quảng cáo. Mã nhận dạng cho quảng cáo cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn và cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống tiêu chuẩn, đơn giản để tiếp tục kiếm tiền bằng ứng dụng của mình. Mã nhận dạng cho quảng cáo cho phép người dùng đặt lại số nhận dạng của họ hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây được gọi là quảng cáo dựa trên mối quan tâm) trong các ứng dụng của Google Play.

Trong bản cập nhật Dịch vụ Google Play cuối năm 2021, chúng tôi sẽ xóa mã nhận dạng cho quảng cáo khi người dùng sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo trong phần Cài đặt Android để chọn không cá nhân hóa quảng cáo. Khi cố gắng truy cập giá trị nhận dạng, bạn sẽ nhận được một chuỗi số 0 thay cho giá trị nhận dạng. Để trợ giúp các nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo/phân tích đảm bảo tính tuân thủ và tôn trọng lựa chọn của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho họ lựa chọn không tham gia của người dùng. Ngoài ra, các ứng dụng hướng đến Android 12 sẽ phải khai báo quyền thông thường đối với Dịch vụ Google Play trong tệp kê khai.

Bản cập nhật Dịch vụ Google Play này sẽ được phát hành theo giai đoạn. Theo đó, bản cập nhật này sẽ tác động đến các ứng dụng chạy trên thiết bị sử dụng Android 12 từ cuối năm 2021 và sau đó mở rộng phạm vi tác động đến các ứng dụng chạy trên thiết bị hỗ trợ Google Play vào đầu năm 2022. Tháng 7 tới đây, chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp thay thế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng thiết yếu, chẳng hạn như dịch vụ phân tích và chống lừa đảo.

Hãy tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất đối với giá trị nhận dạng duy nhất.

Triển khai mã nhận dạng cho quảng cáo

Để triển khai mã nhận dạng cho quảng cáo trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng API Mã nhận dạng cho quảng cáo.

Yêu cầu trong chính sách

Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play yêu cầu tất cả ứng dụng mới và bản cập nhật tải lên Google Play đều phải sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo (nếu có sẵn trên thiết bị) thay cho mọi giá trị nhận dạng thiết bị khác dành cho mọi mục đích quảng cáo. Bạn có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng tuân thủ các chính sách liên quan đến việc sử dụng của ứng dụng cũng như tuân thủ mọi chính sách của Play.

Các ứng dụng đang sử dụng một mã nhận dạng ổn định không phải mã nhận dạng cho quảng cáo có thể bị cảnh báo về việc vi phạm chính sách qua trang web của nhà xuất bản hoặc qua địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản. Nếu nhận được cảnh báo, bạn phải đảm bảo rằng mọi APK đã xuất bản đều tuân thủ hướng dẫn có liên quan đến mã nhận dạng cho quảng cáo trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển. Nếu bạn đang sử dụng SDK quảng cáo của bên thứ ba, hãy liên hệ với người tạo SDK đó để nhận một phiên bản mới tuân thủ chính sách mới này.

Thông tin chi tiết bổ sung

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Giá trị nhận dạng ổn định, bao gồm cả mã nhận dạng Android

Tính sẵn có

Giá trị nhận dạng ổn định vẫn dùng được do có nhiều trường hợp sử dụng được hỗ trợ mà không liên quan đến quảng cáo. Về lâu dài, chúng tôi sẽ xem xét việc cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát chính xác hơn nữa đối với những giá trị nhận dạng ổn định được cung cấp cho các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thông báo trước một cách rõ ràng khi có thông tin chi tiết.

Sử dụng cho các mục đích ngoài quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các giá trị nhận dạng ổn định, miễn là có chính sách quyền riêng tư và xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển cũng như theo mọi luật hiện hành về quyền riêng tư ở những nơi bạn cung cấp ứng dụng.

Thiết bị mục tiêu không có mã nhận dạng cho quảng cáo

Khi không có mã nhận dạng cho quảng cáo, ứng dụng của bạn có thể quay lại sử dụng giá trị nhận dạng ổn định hoặc giá trị nhận dạng thuộc quyền sở hữu riêng, miễn là bạn:

Hành vi vi phạm về mã nhận dạng cho quảng cáo

Vui lòng xác minh xem các ứng dụng trong danh mục của bạn có tuân thủ hướng dẫn về chính sách đối với mã nhận dạng cho quảng cáo hay không. Bạn sẽ được thông báo về trường hợp có khả năng không tuân thủ thông qua một cảnh báo trong Play Console hoặc email cảnh báo gửi tới địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản nhà phát triển.

Nếu có thắc mắc khác, bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp vi phạm chính sách đối với mã nhận dạng cho quảng cáo tại đây.

Cách chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa
  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị Ứng dụng Cài đặt > Google hoặc mở ứng dụng Cài đặt Google Cài đặt Google (tùy theo loại ứng dụng).
  2. Trong mục “Dịch vụ”, hãy chọn Quảng cáo.
  3. Bật chế độ “Tắt Cá nhân hóa quảng cáo” bằng cách di chuyển nút chuyển sang phải cho đến khi nút này chuyển sang màu xanh lam.

Lưu ý: Nếu xóa bộ nhớ đệm, bạn sẽ mất chế độ cài đặt chọn không tham gia.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố