ID quảng cáo

ID quảng cáo là ID duy nhất, người dùng có thể đặt lại dành cho quảng cáo do các dịch vụ của Google Play cung cấp. ID quảng cáo cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn và cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống tiêu chuẩn, đơn giản để tiếp tục kiếm tiền bằng ứng dụng của mình. ID quảng cáo cho phép người dùng đặt lại số nhận dạng của mình hoặc tắt quảng cáo được cá nhân hóa (trước đây được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích) trong các ứng dụng của Google Play.

Triển khai ID quảng cáo

Để triển khai ID quảng cáo trong ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng API ID quảng cáo.

Các nội dung yêu cầu trong chính sách

Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play yêu cầu tất cả các ứng dụng mới và bản cập nhật tải lên Google Play phải sử dụng ID quảng cáo (nếu có sẵn trên thiết bị) thay cho bất kỳ giá trị nhận dạng thiết bị nào khác đối với mọi mục đích quảng cáo. Bạn có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng của mình tuân thủ các chính sách liên quan đến việc sử dụng của ứng dụng, cũng như tất cả các chính sách của Play.

Các ứng dụng đang sử dụng ID ổn định không phải ID quảng cáo có thể nhận được cảnh báo vi phạm chính sách thông qua trang web của nhà xuất bản hoặc địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản. Nếu nhận được cảnh báo, bạn phải đảm bảo rằng mọi APK đã xuất bản đều tuân thủ hướng dẫn có liên quan đến ID quảng cáo trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển. Nếu bạn đang sử dụng SDK quảng cáo của bên thứ ba, hãy liên hệ với người tạo SDK đó để nhận một phiên bản mới tuân thủ chính sách mới này.

Thông tin chi tiết bổ sung

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Giá trị nhận dạng lâu dài, bao gồm cả ID Android

Tính sẵn có

Giá trị nhận dạng lâu dài vẫn dùng được do có nhiều trường hợp sử dụng được hỗ trợ không liên quan đến quảng cáo. Trong dài hạn, chúng tôi sẽ đánh giá thêm các cơ hội cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát chính xác hơn nữa đối với những giá trị nhận dạng lâu dài được cung cấp cho các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thông báo trước một cách rõ ràng khi có thông tin chi tiết.

Sử dụng cho các mục đích ngoài quảng cáo

Bạn có thể sử dụng giá trị nhận dạng lâu dài miễn là có chính sách quyền riêng tư và xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển cũng như theo tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư ở các khu vực bạn cung cấp ứng dụng.

Thiết bị nhắm mục tiêu không có ID quảng cáo

Khi không có ID quảng cáo, ứng dụng của bạn có thể quay lại sử dụng giá trị nhận dạng lâu dài hoặc giá trị nhận dạng quyền sở hữu, miễn là bạn:

Các hành vi vi phạm về ID quảng cáo

Vui lòng xác minh xem các ứng dụng trong danh mục của bạn có tuân thủ hướng dẫn về chính sách ID quảng cáo hay không. Bạn sẽ nhận được thông báo về trường hợp có khả năng không tuân thủ thông qua một thông báo cảnh báo trong Play Console hoặc email cảnh báo gửi tới địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản nhà phát triển.

Nếu có câu hỏi khác, bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp vi phạm chính sách ID quảng cáo tại đây.

Cách chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa
  1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt > Google trên thiết bị hoặc mở ứng dụng Cài đặt Google Cài đặt Google (khác nhau tùy theo thiết bị của bạn).
  2. Trong mục “Dịch vụ”, hãy chọn Quảng cáo.
  3. Bật tùy chọn “Tắt Cá nhân hóa quảng cáo” bằng cách di chuyển nút chuyển sang phải cho đến khi nút này chuyển sang màu xanh lam.

Lưu ý: Nếu xóa bộ nhớ đệm, bạn sẽ mất tùy chọn cài đặt chọn không tham gia.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?