Mã nhận dạng cho quảng cáo

Mã nhận dạng cho quảng cáo là một mã nhận dạng duy nhất mà người dùng có thể đặt lại và xoá, do Dịch vụ Google Play cung cấp, dùng cho mục đích quảng cáo. Mã nhận dạng cho quảng cáo giúp người dùng kiểm soát hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống chuẩn và đơn giản để duy trì hoạt động kiếm tiền nhờ ứng dụng của mình. Mã này cho phép người dùng đặt lại hoặc xoá giá trị nhận dạng của họ.

Bản cập nhật Dịch vụ Google Play năm 2021

Theo bản cập nhật Dịch vụ Google Play cuối năm 2021, mã nhận dạng cho quảng cáo sẽ bị xoá khi người dùng xoá mã nhận dạng cho quảng cáo của họ trong phần Cài đặt Android. Khi tìm cách truy cập mã nhận dạng này, bạn sẽ nhận được một chuỗi số 0 thay cho giá trị nhận dạng đó. Để giúp các nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo/phân tích đảm bảo việc tuân thủ các quy định bắt buộc và tôn trọng lựa chọn của người dùng, họ có thể nhận được thông báo về việc xoá mã nhận dạng cho quảng cáo. Nếu bạn muốn thử nghiệm hệ thống thông báo nêu trên, hãy điền vào biểu mẫu này.

Bản cập nhật Dịch vụ Google Play này sẽ được phát hành theo giai đoạn. Theo đó, bản cập nhật này sẽ tác động đến các ứng dụng chạy trên thiết bị sử dụng Android 12 từ cuối năm 2021 và sau đó mở rộng phạm vi tác động đến tất cả các ứng dụng chạy trên thiết bị hỗ trợ Google Play từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Đối với các trường hợp sử dụng cần thiết và không phải quảng cáo (chẳng hạn như để phân tích hoặc ngăn chặn gian lận), hãy dùng Mã nhóm ứng dụng.

Ngoài ra, khi các ứng dụng cập nhật để nhắm đến Android 13 trở lên, bạn cần khai báo quyền thông thường đối với Dịch vụ Google Play trong tệp kê khai như sau:

<uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>

Một số SDK, chẳng hạn như SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google (play-services-ads) có thể đã khai báo quyền này trong tệp kê khai thư viện của SDK. Nếu bạn coi những SDK này là phần phụ thuộc, thì theo mặc định, quyền AD_ID trong tệp kê khai thư viện của SDK đó sẽ được sáp nhập với tệp kê khai chính của ứng dụng, kể cả khi bạn không thể hiện rõ nội dung khai báo quyền này trong tệp kê khai chính của ứng dụng. Tìm hiểu thêm thông tin về tệp kê khai sáp nhập trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Quyền này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đối với tất cả thiết bị. Hãy xem Tài liệu về API để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất đối với giá trị nhận dạng duy nhất.

Lấy mã nhận dạng cho quảng cáo

Để lấy mã nhận dạng cho quảng cáo trong các ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng Advertising ID API.

Yêu cầu về chính sách

Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play yêu cầu tất cả ứng dụng mới và bản cập nhật tải lên Google Play đều phải sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo (nếu có sẵn trên thiết bị) thay cho mọi giá trị nhận dạng thiết bị khác dành cho mọi mục đích quảng cáo. Bạn có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng tuân thủ các chính sách liên quan đến việc sử dụng của ứng dụng cũng như tuân thủ mọi chính sách của Play.

Các ứng dụng đang sử dụng một mã nhận dạng ổn định không phải mã nhận dạng cho quảng cáo có thể bị cảnh báo về việc vi phạm chính sách qua trang web của nhà xuất bản hoặc qua địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản. Nếu nhận được cảnh báo, bạn phải đảm bảo rằng mọi APK đã xuất bản đều tuân thủ hướng dẫn có liên quan đến mã nhận dạng cho quảng cáo trong Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển. Nếu bạn đang sử dụng SDK quảng cáo của bên thứ ba, hãy liên hệ với người tạo SDK đó để nhận một phiên bản mới tuân thủ chính sách mới này.

Thông tin chi tiết bổ sung

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Giá trị nhận dạng ổn định, bao gồm cả mã nhận dạng Android

Tính sẵn có

Giá trị nhận dạng ổn định vẫn dùng được do có nhiều trường hợp sử dụng được hỗ trợ mà không liên quan đến quảng cáo. Về lâu dài, chúng tôi sẽ xem xét việc cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát chính xác hơn nữa đối với những giá trị nhận dạng ổn định được cung cấp cho các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ thông báo trước một cách rõ ràng khi có thông tin chi tiết.

Sử dụng cho các mục đích ngoài quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các giá trị nhận dạng ổn định, miễn là có chính sách quyền riêng tư và xử lý dữ liệu theo Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển cũng như theo mọi luật hiện hành về quyền riêng tư ở những nơi bạn cung cấp ứng dụng.

Thiết bị mục tiêu không có mã nhận dạng cho quảng cáo

Khi không có mã nhận dạng cho quảng cáo, ứng dụng của bạn có thể quay lại sử dụng giá trị nhận dạng ổn định hoặc giá trị nhận dạng thuộc quyền sở hữu riêng, miễn là bạn:

Hành vi vi phạm về mã nhận dạng cho quảng cáo

Vui lòng xác minh xem các ứng dụng trong danh mục của bạn có tuân thủ hướng dẫn về chính sách đối với mã nhận dạng cho quảng cáo hay không. Bạn sẽ được thông báo về trường hợp có khả năng không tuân thủ thông qua một cảnh báo trong Play Console hoặc email cảnh báo gửi tới địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản nhà phát triển.

Nếu có thắc mắc khác, bạn có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp vi phạm chính sách đối với mã nhận dạng cho quảng cáo.

Đặt lại mã nhận dạng cho quảng cáo của thiết bị
  1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần Cài đặt.
  2. Nhấn vào Quyền riêng tư > Quảng cáo.
  3. Nhấn vào Đặt lại mã nhận dạng cho quảng cáo rồi xác nhận thay đổi.
Xoá mã nhận dạng cho quảng cáo của thiết bị
  1. Trên thiết bị Android, hãy chuyển đến phần Cài đặt.
  2. Nhấn vào Quyền riêng tư > Quảng cáo.
  3. Nhấn vào Xoá mã nhận dạng cho quảng cáo rồi xác nhận thay đổi.

Lưu ý: Mã nhận dạng cho quảng cáo của bạn sẽ bị xoá, nhưng các ứng dụng có thể có các chế độ cài đặt riêng, do đó cũng có thể ảnh hưởng đến loại quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

Trên một số phiên bản Android cũ
  1. Mở Cài đặt.
  2. Nhấn vào phần Quyền riêng tư > Nâng caoQuảng cáo
  3. Bật chế độ Tắt tuỳ chọn cá nhân hoá quảng cáo rồi xác nhận thay đổi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính