Reklam-id

Ett reklam-id är ett unikt id som kan återställas av användaren. Det används för reklam och tillhandahålls av Google Play-tjänsterna. Med ett reklam-id får användare bättre kontroller och utvecklare får ett enkelt standardsystem för att få intäkter från sina appar. Användare kan återställa sin identifierare eller välja att inte delta i anpassade annonser (kallades tidigare intressebaserade annonser) i appar från Google Play.

Implementera reklam-id

Du kan implementera reklam-id i dina appar med Advertising ID API.

Policykrav

Enligt Google Plays programpolicy för utvecklare måste alla uppdaterade och nya appar som laddas upp på Google Play använda reklam-id (när detta är tillgängligt på en enhet) snarare än något annat enhets-id i annonseringssyfte. Du ansvarar för att dina appar följer denna policy liksom alla andra policyer på Play.

Om en app använder något annat beständigt id än reklam-id kan en varning om policyöverträdelse skickas till utgivarens webbplats eller den e-postadress som användes för att registrera kontot. Om du får en varning kontrollerar du att alla publicerade APK-filer följer riktlinjerna för reklam-id i programpolicyn för utvecklare. Om du använder ett annons-SDK från tredje part kontaktar du den som tillverkade SDK:et och ber om en ny version som följer den nya policyn.

Ytterligare information

Komprimera alla Utöka alla

Beständiga identifierare, inklusive Android-id

Tillgänglighet

Beständig identifierare är fortfarande tillgängliga eftersom det finns stöd för dessa i flera olika fall som inte har med annonsering att göra. På längre sikt kommer vi att utvärdera möjligheterna att ge användare mer information om och kontroll över vilka beständiga identifierare som tredje part har tillgång till. Vi meddelar detta i förväg när vi har mer information.

Användning i annat syfte än annonsering

Du kan använda beständiga identifierare så länge du har en integritetspolicy och hanterar uppgifterna i enlighet med distributionsavtalet för utvecklare och all gällande integritetslagstiftning där appen är tillgänglig.

Inriktning på enheter utan reklam-id

När det inte finns något reklam-id kan appen använda beständiga eller privata identifierare förutsatt att du

Överträdelser av riktlinjerna för reklam-id

Verifiera att apparna i din katalog följer policyriktlinjerna för reklam-id. Vi meddelar dig om eventuella överträdelser av policyn via varningsmeddelanden på Play Console eller e-post till den adress som användes vid registreringen av utvecklarkontot.

Om du har fler frågor kan du läsa mer om överträdelser av policyn för reklam-id.

Så här väljer du bort anpassade annonser
  1. Öppna appen Inställningar på enheten Appen Inställningar > Google eller appen Google Inställningar Google Inställningar (varierar beroende på enhet).
  2. Välj Annonser under Tjänster.
  3. Aktivera Välj bort Anpassning av annonser genom att flytta reglaget till höger tills det blir blått.

Obs! Inställningen för bortval försvinner om du rensar cacheminnet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt