Reklam-id

Från och med slutet av 2021 blir reklam-id:t otillgängligt när en användare väljer bort intressebaserad annonsering eller annonsanpassning. Du får en rad med nollor i stället för identifieraren.

Ett reklam-id är ett unikt id som kan återställas av användaren. Det används för reklam och tillhandahålls av Google Play-tjänster. Med ett reklam-id får användare bättre kontroller och utvecklare får ett enkelt standardsystem för att få intäkter från sina appar. Användare kan återställa sin identifierare eller välja att inte delta i anpassade annonser (kallades tidigare intressebaserade annonser) i appar från Google Play.

Uppdatering av Google Play-tjänster 2021

Som en del av uppdateringen av Google Play-tjänster i slutet av 2021 tas reklam-id:n bort när en användare väljer bort annonsanpassning med hjälp av reklam-id:t i Android-inställningarna. Alla som försöker komma åt identifieraren får en rad av nollor i stället för identifieraren. Utvecklare och leverantörer av annonsanalystjänster kan få aviseringar om nekat samtycke för att kunna efterleva alla föreskrifter och respektera användarnas val. Om du vill testa ovan nämnda aviseringssystem fyller du i detta formulär.

Den stegvisa lanseringen av Google Play-tjänster påverkar appar från och med slutet av 2021 och utökas till appar som körs på enheter som har stöd för Google Play i början av 2022. För viktiga användningsfall som inte är annonsrelaterade, till exempel analyser och för att förhindra bedrägeri, använder du appuppsättnings-id.

För appar där API-nivåinriktningen uppdateras till 31 (Android 12) måste utvecklarna dessutom deklarera normal behörighet för Google Play-tjänster i manifestfilen på följande sätt:

<uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>

För vissa SDK:er, till exempel SDK för Google Mobile-annonser (play-services-ads) kanske denna behörighet redan deklareras i SDK:ets biblioteksmanifest. Om dessa SDK:er används som beroenden för appen slås AD_ID-behörigheten från SDK:ets biblioteksmanifest samman med appens huvudmanifest som standard, även om du inte uttryckligen deklarerar behörigheten i appens huvudmanifest. Läs mer om sammanslagna manifestfiler på webbplatsen för Android-utvecklare.

Vissa Google Play-policyer, till exempel familjepolicyn, kräver att annons-id inte används i appar. Om appen använder ett SDK (t.ex. SDK för Google Mobile-annonser) där AD_ID-behörigheten deklareras i biblioteksmanifestet måste du förhindra att behörigheten slås samman med appen genom att inkludera följande element i manifestfilen.

<uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove"/>

Den här behörigheten tillämpas från och med början av 2022 för alla enheter. Mer information finns i API-dokumentationen.

Läs mer om hur du bäst hanterar unika identifierare.

Implementera reklam-id

Du kan implementera reklam-id i dina appar med Advertising ID API.

Policykrav

Enligt Google Plays programpolicy för utvecklare måste alla uppdaterade och nya appar som laddas upp på Google Play använda reklam-id (när detta är tillgängligt på en enhet) snarare än något annat enhets-id i annonseringssyfte. Du ansvarar för att dina appar följer denna policy liksom alla andra policyer på Play.

Om en app använder något annat beständigt id än reklam-id kan en varning om policyöverträdelse skickas till utgivarens webbplats eller den e-postadress som användes för att registrera kontot. Om du får en varning kontrollerar du att alla publicerade APK-filer följer riktlinjerna för reklam-id i programpolicyn för utvecklare. Om du använder ett annons-SDK från tredje part kontaktar du den som tillverkade SDK:et och ber om en ny version som följer den nya policyn.

Ytterligare information

Komprimera alla Utöka alla

Beständiga identifierare, inklusive Android-id

Tillgänglighet

Beständig identifierare är fortfarande tillgängliga eftersom det finns stöd för dessa i flera olika fall som inte har med annonsering att göra. På längre sikt kommer vi att utvärdera möjligheterna att ge användare mer information om och kontroll över vilka beständiga identifierare som tredje part har tillgång till. Vi meddelar detta i förväg när vi har mer information.

Användning i annat syfte än annonsering

Du kan använda beständiga identifierare så länge du har en integritetspolicy och hanterar uppgifterna i enlighet med distributionsavtalet för utvecklare och all gällande integritetslagstiftning där appen är tillgänglig.

Inriktning på enheter utan reklam-id

När det inte finns något reklam-id kan appen använda beständiga eller privata identifierare förutsatt att du

Överträdelser av riktlinjerna för reklam-id

Verifiera att apparna i din katalog följer policyriktlinjerna för reklam-id. Vi meddelar dig om eventuella överträdelser av policyn via varningsmeddelanden på Play Console eller e-post till den adress som användes vid registreringen av utvecklarkontot.

Om du har fler frågor kan du läsa mer om överträdelser av policyn för reklam-id.

Så här väljer du bort anpassade annonser
  1. Öppna appen Inställningar på enheten Appen Inställningar > Google eller appen Google Inställningar Google Inställningar (varierar beroende på enhet).
  2. Välj Annonser under Tjänster.
  3. Aktivera Välj bort Anpassning av annonser genom att flytta reglaget till höger tills det blir blått.

Obs! Inställningen för bortval försvinner om du rensar cacheminnet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false