Inzertní ID

Inzertní ID je uživatelsky resetovatelný jedinečný identifikátor pro inzerci poskytovaný službami Google Play. Uživatelům nabízí lepší možnosti kontroly a vývojářům jednoduchý standardní systém ke zpeněžení aplikací. Uživatelé svůj identifikátor mohou resetovat nebo se pomocí něj odhlásit z personalizovaných reklam (dříve označovaných jako zájmově orientovaná inzerce) v aplikacích Google Play.

Aktualizace Služeb Google Play v roce 2021

V rámci aktualizace Služeb Google Play ke konci roku 2021 bude zavedeno, že když se uživatel v nastavení zařízení Android odhlásí z personalizace využívající inzertní ID, jeho inzertní ID bude odstraněno. Při pokusu o získání identifikátoru nebude vrácen identifikátor, ale řetězec nul. Abychom vývojářům a poskytovatelům reklamních či analytických služeb pomohli toto regulatorní pravidlo dodržet a respektovat volbu uživatelů, budou moci dostávat oznámení o nesouhlasu. Pokud chcete výše uvedený systém oznámení vyzkoušet, vyplňte tento formulář.

Toto postupné vydávání Služeb Google Play bude mít od konce roku 2021 vliv na aplikace na Androidu 12 a od 1. dubna 2022 se rozšíří na aplikace fungující ve všech zařízeních, která podporují Google Play. V případech esenciálních případů použití mimo reklamu, jako je analýza nebo prevence podvodů, použijte ID nastavené aplikací.

Když aplikace aktualizuje svůj cíl na systém Android 13 nebo novější, bude třeba v souboru manifestu deklarovat normální oprávnění Služeb Google Play takto:

<uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>

Některé sady SDK, např. SDK pro mobilní reklamy Google (play-services-ads), mohou toto oprávnění už deklarovat v manifestu knihovny SDK. Pokud vaše aplikace tyto sady SDK používá jako závislosti, oprávnění AD_ID z manifestu knihovny SDK bude ve výchozím nastavení sloučeno s hlavním manifestem aplikace, a to i v případě, že oprávnění explicitně nedeklarujete v hlavním manifestu aplikace. Další informace o slučování souborů manifestu naleznete na webu Android Developers.

Toto oprávnění bude platit od 1. dubna 2022 pro všechna zařízení. Další podrobnosti najdete v dokumentaci rozhraní API.

Další informace o doporučených postupech pro unikátní identifikátory

Implementace inzertního ID

Inzertní ID můžete do svých aplikací implementovat pomocí rozhraní Advertising ID API.

Požadavky na zásady

Programové zásady služby Google Play pro vývojáře vyžadují, aby všechny aktualizace a nové aplikace nahrané na Google Play používaly pro veškeré reklamní účely inzertní ID namísto jakýchkoliv jiných identifikátorů zařízení. Jste odpovědní za zajištění souladu svých aplikací se zásadami ohledně použití a se všemi zásadami služby Play.

Vývojáři aplikací, které používají jiný trvalý identifikátor, než je inzertní ID, mohou obdržet upozornění o porušení zásad. Obdrží jej prostřednictvím webu vývojáře nebo na e-mailovou adresu, pomocí které zaregistrovali svůj účet. Pokud obdržíte upozornění, měli byste zajistit, aby všechny publikované balíčky APK byly v souladu s pokyny pro inzertní ID uvedenými v programových zásadách pro vývojáře. Pokud používáte inzertní sadu SDK třetí strany, kontaktujte prosím autora této sady a požádejte jej o novou verzi, která bude v souladu s těmito novými zásadami.

Další podrobnosti

Sbalit vše Rozbalit vše

Trvalé identifikátory, včetně ID Android

Dostupnost

Trvalé identifikátory jsou nadále k dispozici, protože mohou být využívány k různým jiným účelům, které nesouvisejí s inzercí. V dlouhodobějším horizontu budeme vyhodnocovat další možnosti, jak uživatelům poskytnout ještě větší možnost kontroly nad tím, jaké trvalé identifikátory jsou poskytovány třetím stranám. Až budeme mít další podrobnosti, budeme o tom jasně informovat.

Použití pro jiné než inzertní účely

Trvalé identifikátory můžete využívat, pokud budete mít zásady ochrany soukromí a s daty budete nakládat v souladu s distribuční smlouvou pro vývojáře a všemi právními předpisy na ochranu osobních údajů platnými v oblastech, kde aplikaci poskytujete.

Cílení na zařízení bez inzertního ID

Pokud inzertní ID není k dispozici, aplikace může za následujících podmínek použít trvalý nebo vlastní identifikátor:

Porušení zásad pro inzertní ID

Zkontrolujte, zda jsou aplikace ve vašem katalogu v souladu s pokyny ohledně zásad pro inzertní ID. O potenciálním porušení zásad budete informováni oznámením ve službě Play Console nebo e-mailem odeslaným na adresu, pomocí které byl zaregistrován účet vývojáře.

V případě dalších dotazů si můžete přečíst další informace o porušení zásad pro inzertní ID.

Postup odhlášení z personalizovaných reklam
  1. V zařízení přejděte do Nastavení Aplikace Nastavení > Google nebo otevřete aplikaci Nastavení Google Nastavení Google (liší se podle zařízení).
  2. V sekci Služby vyberte Reklamy.
  3. Aktivujte přepínač u možnosti Odhlásit se z personalizace reklam (bude mít modrou barvu).

Poznámka: Pokud vymažete mezipaměť, odhlášení bude zrušeno.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false