Xem lại thông báo về hiệu suất

Trên phiên bản web của Play Console, bạn có thể cập nhật hiệu suất của ứng dụng thông qua các thông báo.

Xem các thông báo của bạn

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn Thông báo Alerts gray. Khi có các thông báo mới, bạn sẽ thấy một thông báo ở bên phải biểu tượng này.

Thông báo về ứng dụng

Thông báo về ứng dụng được dựa trên phân tích số liệu thống kê ứng dụng. Nếu thông báo dành riêng cho một tham số như thiết bị, quốc gia hoặc ngôn ngữ thì bạn có thể xem các chi tiết bổ sung trong nội dung thông báo.

Các loại thông báo về ứng dụng
Thông báo Mô tả
Số sự cố
 • Số lượng sự cố đã tăng đáng kể so với tuần trước.
Số lượt cài đặt
 • Số lượt cài đặt của người dùng mới đã giảm đáng kể so với tuần trước.
Xếp hạng trung bình
 • Xếp hạng trung bình của ứng dụng đã giảm đáng kể so với tuần trước.
Số lượt gỡ cài đặt
 • Số lượt gỡ cài đặt ứng dụng đã tăng đáng kể so với tuần trước.
Bảo mật
 • Đã phát hiện một lỗ hổng bảo mật trong APK của bạn. Mỗi thông báo bao gồm hướng dẫn về cách giải quyết lỗ hổng.

Thông báo về Dịch vụ trò chơi của Google Play

Nếu bạn nhận được thông báo về Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể phải thực hiện một hành động nào đó.

Các loại thông báo về Dịch vụ trò chơi
Thông báo Mô tả
Đã phát hiện lạm dụng tính năng
Đã vượt quá giới hạn tốc độ dịch vụ trò chơi đối với method_name
 • Trò chơi của bạn đang thực hiện số lượng cuộc gọi API dịch vụ trò chơi nhiều hơn bình thường và đang bị giới hạn tốc độ đối với một số người chơi.
 • Tìm hiểu thêm về cách phát hiện giới hạn tốc độ để đảm bảo các tính năng trò chơi như thành tích, điểm số hay trận đấu hoạt động nhất quán và giảm mức tiêu thụ pin của trò chơi.
Trò chơi sắp đạt đến hoặc vượt quá hạn ngạch hàng ngày
 • Trò chơi của bạn sắp đạt đến hoặc vượt quá hạn ngạch hàng ngày cho yêu cầu API trò chơi.
 • Lý do phổ biến nhất cho vấn đề này là việc gọi đi gọi lại API dịch vụ trò chơi. Kiểm tra và quản lý hạn ngạch hàng ngày của bạn để tránh vượt quá giới hạn này.
Cài đặt trò chơi chưa được phát hành.
 • Bạn đã xác định cài đặt dịch vụ trò chơi của mình nhưng cài đặt trò chơi chưa được phát hành.
 • Phát hành các thay đổi của bạn để các tính năng và trải nghiệm trò chơi sẽ hoạt động và trông giống như mong đợi.
ID không đúng được sử dụng cho (thành tích | bảng thành tích)
 • Thông báo này được hiển thị khi trò chơi của bạn đang cố gắng truy cập vào API trò chơi bằng ID tài nguyên không đúng.
 • Gọi đúng ID sẽ đảm bảo tính năng trò chơi hiển thị đúng dữ liệu người chơi khi mở khóa thành tích hoặc cấp điểm số.
 • Tìm hiểu thêm về cách thiết lập bảng thành tíchthành tích.
Hình ảnh trùng lặp
 • Cảnh báo này hiển thị khi trò chơi của bạn sử dụng cùng một hình ảnh cho nhiều thành tích hoặc bảng thành tích.
 • Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng các hình ảnh khác nhau để phân biệt thành tích và bảng thành tích.
Đã phát hiện triển khai không chính xác Nhiều người chơi trong thời gian thực hoặc Nhiều người chơi theo lượt: Trò chơi này đã triển khai lời mời nhưng không cho phép người dùng tham gia trận đấu từ lời mời. Chúng tôi không khuyến khích phương thức này vì phương thức này có thể đem lại trải nghiệm không tốt cho người dùng.

Thành tích: Trò chơi này đã tạo thành tích trong Play Console nhưng chưa bao giờ yêu cầu phương pháp mở khóa của SDK. Chúng tôi không khuyến khích phương thức này vì phương thức này có thể đem lại trải nghiệm không tốt cho người dùng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố