Nhận thông báo về hiệu suất

Trên phiên bản web của Play Console, bạn có thể xem thông báo mới nhất về hiệu suất của ứng dụng.

Cách nhận thông báo

 1. Mở Play Console.
 2. Nhấp vào Thiết lập Thông báo.
 3. Chọn nội dung bạn muốn nhận thông báo rồi nhấp vào các hộp.
 4. Nhấp vào Lưu ở góc dưới bên phải trang.

Thông báo của ứng dụng

Thông báo được dựa trên số liệu thống kê của ứng dụng. Nếu có thay đổi đáng kể về chỉ báo hiệu suất của ứng dụng, bạn sẽ nhận được email.

Các loại thông báo
Thông báo Mô tả
Bài đánh giá
 • Ứng dụng của bạn nhận được một bài đánh giá mới.
Bài đánh giá được cập nhật
 • Người dùng cập nhật bài đánh giá sau khi bạn trả lời.
Sự cố và lỗi ANR
 • Phát hiện thấy những thay đổi quan trọng về nhóm sự cố hoặc lỗi ANR.
Android vitals 
 • Phát hiện những thay đổi về các chỉ số quan trọng.

Thông báo về Dịch vụ trò chơi của Google Play

Nếu bạn nhận được thông báo về Dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể phải thực hiện một hành động nào đó.

Các loại thông báo về Dịch vụ trò chơi
Thông báo Mô tả
Hệ thống phát hiện thấy việc sử dụng tính năng sai mục đích
Đã vượt quá giới hạn tốc độ dịch vụ trò chơi đối với method_name
 • Trò chơi của bạn đang thực hiện số lượng lệnh gọi API dịch vụ trò chơi nhiều hơn bình thường và đang bị giới hạn tốc độ đối với một số người chơi.
 • Tìm hiểu thêm về cách phát hiện giới hạn tốc độ để đảm bảo các tính năng trò chơi như thành tích, điểm số hay trận đấu hoạt động ổn định và giảm mức tiêu thụ pin của trò chơi.
Trò chơi sắp đạt đến hoặc vượt quá hạn ngạch hàng ngày
 • Trò chơi của bạn sắp đạt đến hoặc vượt quá hạn mức hằng ngày đối với các yêu cầu về API trò chơi.
 • Lý do phổ biến nhất cho vấn đề này là việc gọi API dịch vụ trò chơi nhiều lần. Kiểm tra và quản lý hạn ngạch hàng ngày của bạn để tránh vượt quá giới hạn này.
Cài đặt trò chơi chưa được phát hành.
 • Bạn đã xác định các chế độ cài đặt cho dịch vụ trò chơi của mình nhưng các chế độ đó chưa được phát hành.
 • Phát hành các thay đổi của bạn để các tính năng và trải nghiệm trò chơi hoạt động và có hình thức như mong đợi.
ID không đúng được sử dụng cho (thành tích | bảng thành tích)
 • Thông báo này được hiển thị khi trò chơi của bạn đang cố gắng truy cập vào API trò chơi bằng ID tài nguyên không đúng.
 • Việc gọi đúng mã sẽ đảm bảo tính năng trò chơi hiển thị đúng dữ liệu người chơi khi trao thành tích hoặc điểm số.
 • Tìm hiểu thêm về cách thiết lập bảng xếp hạngthành tích.
Hình ảnh trùng lặp
 • Thông báo này hiển thị khi trò chơi của bạn sử dụng cùng một hình ảnh cho nhiều thành tích hoặc bảng xếp hạng.
 • Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng các hình ảnh khác nhau để phân biệt thành tích và bảng thành tích.
Hệ thống phát hiện thấy cách triển khai không chính xác Nhiều người chơi trong thời gian thực hoặc Nhiều người chơi theo lượt: Trò chơi này đã triển khai lời mời nhưng không cho phép người dùng tham gia trận đấu từ lời mời. Bạn nên tránh phương thức này vì người dùng có thể gặp phải trải nghiệm không tốt.

Thành tích: Trò chơi này đã tạo thành tích trong Play Console nhưng chưa hề yêu cầu phương pháp mở khóa của SDK. Bạn nên tránh phương thức này vì người dùng có thể gặp phải trải nghiệm không tốt.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính