Granska prestandavarningar

I webbversionen av Play Console kan du få information om appens prestanda via aviseringar.

Visa aviseringar

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj Aviseringar Alerts gray. När du har fått en ny avisering visas ett meddelande till höger om ikonen.

Appaviseringar

Appaviseringar visas baserat på en analys av appstatistiken. Om en avisering gäller för en viss dimension, till exempel en enhet, ett land eller ett språk, kanske ytterligare information visas i aviseringen.

Typer av appaviseringar
Avisering Beskrivning
Krascher
 • Antalet gånger som appen kraschar har ökat markant jämfört med föregående vecka.
Installationer
 • Antalet installationer som har gjorts av nya användare har minskat markant jämfört med föregående vecka.
Medelbetyg
 • Medelbetyget för appen har sjunkit markant jämfört med föregående vecka.
Avinstallationer
 • Antalet avinstallationer av en app har ökat markant jämfört med föregående vecka.
Säkerhet
 • Ett säkerhetsproblem har upptäckts i din APK-fil. I varje avisering finns information om hur du löser problemet.

Aviseringar om Google Plays speltjänster

Om du får en avisering om Google Plays speltjänster kan det krävas vissa åtgärder av dig.

Typer av aviseringar för speltjänster
Avisering Beskrivning
Otillåten användning av funktionen
 • Spelfunktionerna har blockerats eller kommer att blockeras på grund av en överträdelse av Googles villkor.
 • Information om den funktion som överträdelsen gäller visas i den här aviseringen. Undvik att funktionen inaktiveras genom att genomföra och testa ändringarna.
Speltjänstens anropsgräns har överskridits för metodens_namn
 • Spelet har anropat API:er för speltjänster mer än normalt och vissa spelares poäng har begränsats.
 • Läs mer om hur du upptäcker sådana begränsningar så att spelfunktioner som prestationer, poäng och matcher fungerar som de ska och att batteriåtgången för spelet minskas.
Spelet närmar sig eller överskrider det maximala antalet per dag
 • Spelet börjar närma sig eller har redan överskridit det maximala antalet API-begäranden för spel per dag.
 • Den vanligaste orsaken till detta är API:erna för speltjänster anropas upprepade gånger. Kontrollera och hantera dagskvoten och undvik att överskrida gränsen.
Spelinställningarna har inte publicerats
 • Du har definierat inställningarna för speltjänster men de har inte publicerats.
 • Publicera ändringarna så att spelets funktioner ser ut och fungerar som de ska.
Felaktigt id användes för (prestationer | topplistor)
 • Den här aviseringen visas när spelet försöker komma åt ett spel-API med hjälp av fel resurs-id.
 • Om rätt id anropas kommer spelfunktionerna att visa rätt spelaruppgifter när en spelare har låst upp prestationer eller tagit poäng.
 • Läs mer om hur du konfigurerar en topplista och prestationer.
Bilddubbletter
 • Aviseringen visas när spelet använder samma bild för flera prestationer eller topplistor.
 • Det är effektivare att använda olika bilder för att skilja mellan prestationer och topplistor.
Felaktig implementering har upptäckts Realtidsspel för flera spelare eller Spel med flera spelare som turas om att spela: Inbjudningar har implementerats i spelet men en användare tillåts inte att delta i en match från en inbjudan. Den här tekniken rekommenderas inte eftersom den kan leda till en dålig användarupplevelse.

Prestationer: Prestationer har skapats för spelet i Play Console men upplåsningsmetoderna i SDK:et anropas aldrig. Den här tekniken rekommenderas inte eftersom den kan leda till en dålig användarupplevelse.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt