Kontrola upozornení týkajúcich sa výkonnosti

Na webe Play Console môžete sledovať výkon aplikácie prostredníctvom upozornení.

Zobrazenie upozornení

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte položku Upozornenia Alerts gray. Keď dostanete nové upozornenia, napravo od ikony sa zobrazí oznámenie.

Upozornenia aplikácií

Upozornenia aplikácií vychádzajú z analýz štatistík aplikácií. Ak sa upozornenie týka konkrétnej dimenzie, napríklad zariadenia, krajiny alebo jazyka, v správe upozornenia sa môžu zobraziť ďalšie podrobnosti.

Typy upozornení aplikácií
Upozornenie Popis
Zlyhania
 • Počet zlyhaní sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom významne zvýšil.
Inštalácie
 • Počet inštalácií novými používateľmi sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom významne znížil.
Priemerné hodnotenie
 • Priemerné hodnotenie vašej aplikácie sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom významne znížilo.
Odinštalovania
 • Počet odinštalovaní sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne zvýšil.
Zabezpečenie
 • Vo vašom súbore APK sa našla chyba zabezpečenia. Každé upozornenie obsahuje pokyny, ako chybu zabezpečenia vyriešiť.

Upozornenia herných služieb Google Play

Ak dostanete upozornenie herných služieb Google Play, pravdepodobne budete musieť vykonať určitú akciu.

Typy upozornení herných služieb
Upozornenie Popis
Bolo zistené zneužitie funkcií
Metóda názov_metódy prekročila limit frekvencie požiadaviek pre herné služby
Hra sa blíži k dennému limitu alebo ho prekračuje
 • Hra sa blíži k dennému limitu požiadaviek na rozhranie API alebo ho prekračuje.
 • Najbežnejšou príčinou je v tomto prípade opakované volanie rozhrania API herných služieb. Skontrolujte a spravujte svoj denný limit, aby ste zabránili prekročeniu tohto obmedzenia.
Nastavenia hry nie sú zverejnené
 • Definovali ste nastavenia herných služieb, ale nie sú zverejnené.
 • Zverejnite svoje zmeny, aby herné funkcie a prostredia fungovali aj vyzerali podľa očakávaní.
Pre (bonusy | výsledkové tabuľky) bol použitý nesprávny identifikátor
 • Toto upozornenie sa zobrazuje, keď sa vaša hra pokúša získať prístup k hernému rozhraniu API pomocou chybného identifikátora zdroja.
 • Volaním správneho identifikátora zaistíte, aby sa hráčom pri odomykaní bonusov alebo udeľovaní skóre zobrazovali správne údaje.
 • Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení rebríčkabonusov.
Duplicitné obrázky
 • Toto upozornenie sa zobrazuje, keď vaša hra používa rovnaký obrázok pre viaceré bonusy alebo výsledkové tabuľky.
 • Používanie rôznych obrázkov na rozlíšenie bonusov a výsledkových tabuliek je efektívnejšie.
Bola zistená nesprávna implementácia Hra pre viac hráčov v aktuálnom čase alebo ťahová hra pre viac hráčov: Táto hra má síce implementované pozvánky, ale neumožňuje používateľom pridať sa k zápasu z pozvánky. Tento prístup sa neodporúča, pretože môže mať za následok zlý dojem používateľa.

Bonusy: Pre túto hru sú v konzole Play Console vytvorené bonusy, ale hra vôbec nevolá metódy odomknutia súpravy SDK. Tento prístup sa neodporúča, pretože môže mať za následok zlý dojem používateľa.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?