Otrzymywanie powiadomień o działaniu aplikacji

W internetowej wersji Konsoli Play możesz sprawdzać działanie aplikacji, przeglądając powiadomienia.

Jak otrzymywać powiadomienia

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Kliknij Konfiguracja > Powiadomienia.
 3. Wybierz, o czym chcesz otrzymywać powiadomienia, i zaznacz odpowiednie pola.
 4. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu strony.

Powiadomienia na temat aplikacji

Powiadomienia są generowane na podstawie statystyk aplikacji. Jeśli pojawi się znacząca zmiana we wskaźnikach jej wydajności, otrzymasz e-maila.

Typy powiadomień
Powiadomienia Opis
Opinie
 • Aplikacja otrzymała nową opinię.
Zaktualizowane opinie
 • Użytkownik zmienił swoją opinię po otrzymaniu na nią odpowiedzi.
Błędy ANR i awarie
 • Wykryto znaczące zmiany w klastrach awarii i błędów ANR.
Android Vitals
 • Wykryto znaczące zmiany we wskaźnikach.

Alerty usług gier Google Play

Możliwe, że po otrzymaniu alertu Usług gier Google Play będzie wymagane jakieś działanie.

Typy alertów usług gier
Alert Opis
Wykryto nadużycie funkcji
Przekroczono limit częstotliwości wywołań usługi gier dla nazwa_metody
 • Gra wykonuje więcej wywołań interfejsu API usługi gier niż zwykle, przez co ich liczba została u niektórych graczy ograniczona.
 • Dowiedz się więcej o wykrywaniu ograniczania liczby żądań, aby zagwarantować spójne działanie takich funkcji gier jak osiągnięcia, punkty czy pojedynki, oraz zmniejszyć zużycie baterii.
Gra zbliża się do limitu dziennego lub go przekroczyła.
Ustawienia gry nie zostały opublikowane.
 • Zdefiniowane przez Ciebie ustawienia usług gier nie zostały opublikowane.
 • Opublikuj swoje zmiany, aby funkcje i interfejs gry działały i wyglądały zgodnie z oczekiwaniami.
Nieprawidłowy identyfikator użyty na potrzeby (osiągnięć | tabel wyników)
 • Ten alert pojawia się wtedy, gdy gra próbuje uzyskać dostęp do interfejsu API gier, korzystając z błędnego identyfikatora zasobu.
 • Wywołanie prawidłowego identyfikatora gwarantuje, że podczas odblokowywania osiągnięć czy przyznawania punktów funkcja gry wyświetli poprawne dane gracza.
 • Dowiedz się więcej o konfigurowaniu tabeli wyników i osiągnięć.
Zduplikowane obrazy
 • Ten alert wyświetla się, gdy Twoja gra używa tego samego obrazu dla wielu osiągnięć lub tabel wyników.
 • Aby rozróżniać osiągnięcia i tabele wyników, lepiej używać różnych obrazów.
Wykryto nieprawidłową implementację Gra wieloosobowa w czasie rzeczywistym lub wieloosobowa gra turowa: ta gra ma zaimplementowane zaproszenia, ale nie można z nich dołączyć do rozgrywki. Odradzamy używanie takiego rozwiązania, bo może ono negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników.

Osiągnięcia: ta gra ma utworzone osiągnięcia w Konsoli Play, ale nigdy nie wywołuje metod odblokowania w SDK. Odradzamy używanie takiego rozwiązania, bo może ono negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne