Sprawdzanie alertów dotyczących działania aplikacji

W internetowej wersji Konsoli Play możesz sprawdzać działanie aplikacji, przeglądając alerty.

Wyświetlanie alertów

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz Alerty Alerts gray. Powiadomienie o nowych alertach pokazuje się z prawej strony ikony.

Alerty aplikacji

Alerty wyświetlają się na podstawie analizy statystyk aplikacji. Jeśli alert ma związek z konkretnym wymiarem, np. urządzeniem, krajem lub językiem, wiadomość z alertem może zawierać dodatkowe informacje.

Typy alertów aplikacji
Alert Opis
Poważne błędy
 • Liczba poważnych błędów znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Instalacje
 • Liczba nowych użytkowników, którzy zainstalowali aplikację, znacznie zmalała w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Średnia ocena
 • Średnia ocena Twojej aplikacji znacznie spadła w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Odinstalowania
 • Liczba odinstalowań aplikacji znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim tygodniem.
Zabezpieczenia
 • W pakiecie APK wykryto lukę w zabezpieczeniach. Każdy alert zawiera wskazówki, jak usunąć daną lukę.

Alerty usług gier Google Play

Możliwe, że po otrzymaniu alertu Usług gier Google Play będzie wymagane jakieś działanie.

Typy alertów usług gier
Alert Opis
Wykryto nadużycie funkcji
Przekroczono limit częstotliwości wywołań usługi gier dla nazwa_metody
 • Gra wykonuje więcej wywołań interfejsu API usługi gier niż zwykle, przez co ich liczba została u niektórych graczy ograniczona.
 • Dowiedz się więcej o wykrywaniu ograniczania liczby żądań, aby zagwarantować spójne działanie takich funkcji gier jak osiągnięcia, punkty czy pojedynki, oraz zmniejszyć zużycie baterii.
Gra zbliża się do limitu dziennego lub go przekroczyła.
Ustawienia gry nie zostały opublikowane.
 • Zdefiniowane przez Ciebie ustawienia usług gier nie zostały opublikowane.
 • Opublikuj swoje zmiany, aby funkcje i interfejs gry działały i wyglądały zgodnie z oczekiwaniami.
Nieprawidłowy identyfikator użyty na potrzeby (osiągnięć | tabel wyników)
 • Ten alert pojawia się wtedy, gdy gra próbuje uzyskać dostęp do interfejsu API gier, korzystając z błędnego identyfikatora zasobu.
 • Wywołanie prawidłowego identyfikatora gwarantuje, że podczas odblokowywania osiągnięć czy przyznawania punktów funkcja gry wyświetli poprawne dane gracza.
 • Dowiedz się więcej o konfigurowaniu tabeli wynikówosiągnięć.
Zduplikowane obrazy
 • Ten alert wyświetla się, gdy Twoja gra używa tego samego obrazu dla wielu osiągnięć lub tabel wyników.
 • Aby rozróżniać osiągnięcia i tabele wyników, lepiej używać różnych obrazów.
Wykryto nieprawidłową implementację Gra wieloosobowa w czasie rzeczywistym lub wieloosobowa gra turowa: ta gra ma zaimplementowane zaproszenia, ale nie można z nich dołączyć do rozgrywki. Odradzamy używanie takiego rozwiązania, bo może ono negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników.

Osiągnięcia: ta gra ma utworzone osiągnięcia w Konsoli Play, ale nigdy nie wywołuje metod odblokowania w SDK. Odradzamy używanie takiego rozwiązania, bo może ono negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false
false