Prestatiemeldingen bekijken

Op de webversie van de Play Console kunt u via meldingen de prestaties van uw app volgen.

Uw meldingen bekijken

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer Meldingen Alerts gray. Bij nieuwe meldingen wordt er rechts van het pictogram een bericht weergegeven.

App-meldingen

App-meldingen zijn gebaseerd op een analyse van app-statistieken. Als een melding specifiek geldt voor een bepaalde dimensie, zoals een apparaat, land of taal, wordt er mogelijk aanvullende informatie weergegeven in het meldingsbericht.

Typen app-meldingen
Melding Beschrijving
Crashes
 • Het aantal crashes is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige week.
Installaties
 • Het aantal installaties door nieuwe gebruikers is aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige week.
Gemiddelde beoordeling
 • De gemiddelde beoordeling van uw app is aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige week.
Verwijderingen
 • Het aantal verwijderingen van de app is aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige week.
Beveiliging
 • Er is een beveiligingsprobleem aangetroffen in uw APK. Elke melding bevat informatie over hoe u het beveiligingsprobleem kunt oplossen.

Meldingen van Google Play-gameservices

Als u een melding van Google Play-gameservices ontvangt, moet u mogelijk actie ondernemen.

Typen meldingen van gameservices
Melding Beschrijving
Misbruik van functie gedetecteerd
Frequentielimiet van gameservice overschreden voor method_name
 • Uw game verzendt meer dan het normale aantal aanroepen naar de API's voor gameservices en voor bepaalde spelers geldt daarom een frequentielimiet.
 • Lees meer informatie over het detecteren van frequentielimieten om ervoor te zorgen dat gamefuncties (zoals prestaties, scores of wedstrijden) consistent werken en om het accugebruik door uw game te verminderen.
Game nadert of overschrijdt het dagelijkse quotum
 • Uw game nadert of overschrijdt het dagelijkse quotum voor verzoeken aan de game-API.
 • De meest voorkomende reden hiervoor is dat de API's voor gameservices herhaaldelijk worden aangeroepen. Controleer en beheer uw dagelijkse quotum om te voorkomen dat u deze limiet overschrijdt.
Game-instellingen niet gepubliceerd
 • U heeft uw instellingen voor gameservices gedefinieerd, maar niet gepubliceerd.
 • Publiceer uw wijzigingen zodat de gamefuncties en -ervaringen naar behoren werken en eruitzien zoals u wilt.
Onjuiste ID gebruikt voor (prestaties | scoreborden)
 • Deze melding wordt weergegeven wanneer uw game toegang probeert te krijgen tot een game-API met de verkeerde bron-ID.
 • Door de juiste ID aan te roepen, zorgt u ervoor dat de gamefunctie de juiste spelersgegevens weergeeft wanneer prestaties worden ontgrendeld of een score wordt toegekend.
 • Meer informatie over het instellen van een scorebord en prestaties.
Dubbele afbeeldingen
 • Deze melding wordt weergegeven wanneer uw game dezelfde afbeelding gebruikt voor meerdere prestaties of scoreborden.
 • U kunt beter verschillende afbeeldingen gebruiken zodat gebruikers prestaties en scoreborden van elkaar kunnen onderscheiden.
Onjuiste implementatie gedetecteerd Realtime multiplayer of op beurt gebaseerde multiplayer: Er zijn uitnodigingen geïmplementeerd voor deze game, maar gebruikers kunnen vanuit een uitnodiging niet deelnemen aan een wedstrijd. Deze benadering wordt afgeraden omdat het kan leiden tot slechte gebruikersfunctionaliteit.

Prestaties: Er zijn prestaties in de Play Console gemaakt voor deze game, maar de game roept de ontgrendelingsmethoden van de SDK nooit aan. Deze benadering wordt afgeraden omdat het kan leiden tot slechte gebruikersfunctionaliteit.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen