Số liệu thống kê dịch vụ trò chơi của Google Play

Sử dụng số liệu thống kê dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cơ sở người chơi và mức độ tương tác của người dùng đối với các trò chơi của mình.

Mẹo: Để giúp nhiều người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi hơn, hãy để trang đăng nhập Tài khoản Google hiển thị nhiều hơn trong trò chơi của bạn.

Dưới đây là cách truy cập số liệu thống kê dịch vụ trò chơi của bạn:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.

Lưu ý: Số liệu thống kê mức độ tương tác của người chơi được thu thập bằng cách sử dụng hoạt động của người chơi khi họ đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Dữ liệu doanh thu bao gồm tất cả người chơi. Dữ liệu về quốc gia, độ tuổi và giới tính là gần đúng. Chỉ số liệu thống kê có giá trị quan trọng mới có thể hiển thị.

Phân tích người chơi

Tổng quan

Trên trang tổng quan Tổng quan phân tích người chơi của mình, bạn có thể tìm thấy tóm tắt cấp cao về chỉ số tăng cường hiệu quả tài chính cho trò chơi của bạn.

Gần phía trên cùng bên phải của trang, nhấp vào danh sách thả xuống Chọn mục tiêu và chọn một mục tiêu doanh thu hàng năm/hàng ngày để sử dụng cùng với dữ liệu doanh thu trên trang tổng quan của bạn. Nếu muốn xem dữ liệu doanh thu ở đơn vị tiền tệ khác, bạn có thể chọn menu đơn vị tiền tệ thả xuống rồi chọn một đơn vị tiền tệ khác.

Chọn một phần dưới đây để tìm hiểu thêm về trang tổng quan Tổng quan phân tích người chơi của bạn:

Thông tin về hiệu quả hoạt động

Gần đầu trang "Tổng quan", thông tin về hiệu quả hoạt động cho bạn biết dữ liệu doanh thu thực tế cùng với doanh thu mục tiêu dựa trên mục tiêu doanh thu đã chọn của bạn.

Gần phía trên cùng bên trái, doanh thu mục tiêu, doanh thu hiện tại và chênh lệch về tỷ lệ phần trăm của ứng dụng được hiển thị. Gần phía trên cùng bên phải, dữ liệu của ứng dụng về doanh thu ngày cuối cùng, Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng đang hoạt động hàng ngày (ARPDAU) và người dùng đang hoạt động được hiển thị.

Bạn có thể xem các biểu đồ hiển thị thông tin sau về ứng dụng của mình:

 • Doanh thu mục tiêu: Tỷ lệ doanh thu dựa trên mục tiêu doanh thu đã chọn của bạn
 • Doanh thu thực tế: Mức trung bình di động về doanh thu trong 7 ngày
Mục tiêu so với thực tế

Trên biểu đồ "Mục tiêu so với thực tế", bạn có thể so sánh dữ liệu doanh thu thực tế với mục tiêu doanh thu chuẩn đã chọn của bạn.

Biểu đồ hiển thị dữ liệu từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch đến cuối tháng hiện tại. Trục Y bên trái hiển thị doanh thu tích lũy.

Trên biểu đồ, bạn có thể nhìn thấy doanh thu tích lũy và ARPPU so với mục tiêu doanh thu đã chọn của mình.

Yếu tố thúc đẩy kinh doanh

Trên biểu đồ "Yếu tố thúc đẩy kinh doanh", bạn có thể thấy phân tích chi tiết về người chơi đang hoạt động trong trò chơi của mình, được phân đoạn theo thói quen chi tiêu trung bình của người chơi (thấp, trung bình và cao) trong 28 ngày qua.

Lưu ý: Phạm vi chi tiêu trong 28 ngày (Ví dụ: Chi tiêu từ $0 đến $10) cho các phân đoạn thấp, trung bình và cao dựa trên mục tiêu doanh thu đã chọn của bạn.

Đối với từng phân đoạn người dùng đang hoạt động (Ví dụ: tất cả người dùng đang hoạt động trong 28 ngày qua, người dùng đang hoạt động đã “Chi tiêu từ $X đến $Y” trong hơn 28 ngày qua), chỉ số trong bảng được tính theo tỷ lệ hàng ngày dựa trên mức trung bình luân phiên trong 7 ngày.

Trong mỗi thanh trên biểu đồ "Yếu tố thúc đẩy kinh doanh", mỗi cột của bảng hiển thị thêm thông tin về từng phân đoạn, bao gồm:

 • Doanh thu trung bình hàng ngày
 • Doanh thu trung bình/người dùng đang hoạt động hàng ngày (ARPDAU)
 • Giá trị giao dịch trung bình (doanh thu tích lũy / số giao dịch)
 • Số phiên trung bình hàng ngày/người dùng đang hoạt động

Để hiển thị xu hướng gần đây, các mũi tên phản ánh sự chênh lệch giữa mức trung bình di động trong 7 ngày của ngày hôm nay và ngày hôm qua.

Ngoài ra, các ô được mã hóa màu theo mức độ hoạt động của chỉ số so với mức chuẩn của trò chơi tương tự:

 • Xanh: Trên chuẩn nhiều
 • Xanh nhạt: Trên chuẩn
 • Trung tính: Tương đương chuẩn
 • Đỏ nhạt: Dưới chuẩn
 • Đỏ: Dưới chuẩn nhiều

Khi có thêm chi tiết về một chỉ số, biểu tượng Drill down được hiển thị trong ô. Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng, bạn sẽ được đưa đến trang Chi tiết doanh thu với câu hỏi liên quan và phân đoạn chi tiêu đã chọn.

 • Nếu bạn nhấp vào liên kết ARPDAU "Chi tiêu hơn $15", bạn sẽ thấy trang Chi tiết doanh thu với câu hỏi "Tại sao ARPDAU giảm?" và phân đoạn chi tiêu “Chi tiêu hơn $15” đã được chọn.
Tỷ lệ giữ chân

Trong báo cáo "Tỷ lệ giữ chân", bạn có thể thấy tỷ lệ phần trăm người chơi tiếp tục chơi trò chơi của bạn sau 7 ngày hoặc 28 ngày kể từ khi cài đặt trò chơi.

Lưu ý: Tính toán dựa trên số người chơi quay trở lại vào một số ngày chính xác sau khi cài đặt trò chơi của bạn. Ví dụ: Tỷ lệ giữ chân của Ngày 1 là phần trăm người chơi đã quay lại trò chơi chính xác một ngày sau lần chơi đầu tiên.

Tiến trình của người chơi

Trên báo cáo "Tiến trình của người chơi", bạn có thể thấy số thành tích mà người chơi đã đạt được.

Để giúp bạn tinh chỉnh trò chơi của mình và cải thiện tỷ lệ giữ chân, bạn có thể sử dụng Kênh tiến trình của người chơi để xác định vị trí người chơi đang nỗ lực vượt qua và vị trí họ rời cuộc chơi.

Báo cáo bao gồm:

 • Số người chơi ở cấp độ "X": Số người chơi đạt đến số thành tích "X" trong 28 ngày qua
 • % người dùng ở cấp độ "X": Phần trăm người chơi có tổng số thành tích hiện tại là "X"
 • % rời cuộc chơi ở cấp độ "X": Phần trăm người chơi chưa chơi trong 7 ngày qua kể từ khi họ đạt được thành tích thứ "X"
 • % phiên ở cấp độ "X": Phần trăm tất cả các phiên của người chơi đã dùng trong khi tổng số lượng thành tích của họ bằng "X"
Số tiền nhận được và số tiền đã tiêu

Sử dụng báo cáo "Số tiền nhận được và số tiền đã tiêu", bạn có thể cân đối chi tiêu trong trò chơi bằng cách đánh giá xem bạn có đang cấp tiền trong trò chơi nhanh hơn mức người chơi của bạn có thể chi tiêu hay không.

Ví dụ: nếu tỷ lệ "tiền vàng" bạn kiếm được cao hơn tỷ lệ "tiền vàng" bạn chi tiêu thì không có nhiều lý do để người chơi mua "tiền vàng".

Dưới đây là cách bạn có thể bật báo cáo "Số tiền nhận được và số tiền đã tiêu":

Tạo sự kiện cho số tiền cao cấp nhận được
 1. Chuyển tới phần Dịch vụ trò chơi Games services.
 2. Chọn trò chơi của bạn.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự kiện.
 4. Tạo sự kiện để theo dõi "tiền tệ cao cấp" mà người chơi kiếm được, chẳng hạn như tiền vàng kiếm được khi hoàn thành một nhiệm vụ. (Nếu bạn đã tạo một sự kiện theo dõi tiền tệ cao cấp kiếm được, bạn có thể bỏ qua bước này.)
 5. Đặt loại sự kiện thành “Số tiền cao cấp nhận được".
 6. Ở gần đầu màn hình, nhấp vào Lưu.
Tạo sự kiện cho số tiền cao cấp đã tiêu
 1. Chuyển tới phần Dịch vụ trò chơi Games services.
 2. Chọn trò chơi của bạn.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự kiện.
 4. Tạo sự kiện để theo dõi "tiền tệ cao cấp" mà người chơi chi tiêu. (Nếu bạn đã tạo một sự kiện theo dõi tiền tệ cao cấp đã chi tiêu, bạn có thể bỏ qua bước này.)
 5. Đặt loại sự kiện thành “Số tiền cao cấp đã tiêu".
 6. Ở gần đầu màn hình, nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập sự kiện trong Play Console.

Để tìm hiểu thêm về cách tích hợp sự kiện vào trò chơi của bạn, bạn có thể tìm thêm tài liệu dưới đây:

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ một sự kiện cho số tiền cao cấp nhận được và một sự kiện cho số tiền cao cấp đã tiêu.

 

Phân tích thêm về người chơi

Chi tiết doanh thu

Trên trang Chi tiết doanh thu của bạn, bạn có thể xem dữ liệu chi tiết về doanh thu của trò chơi.

Để phân đoạn và tìm hiểu thêm về một chỉ số đã chọn, hãy nhấp vào danh sách thả xuống “Phân đoạn người chơi” và “Câu hỏi” gần đầu trang và chọn tùy chọn. Khi bạn chọn một phân đoạn, tất cả dữ liệu trên trang phân tích số liệu sẽ được lọc theo phạm vi doanh thu đã chọn.

 • Giá trị giao dịch trung bình: Giá trị trung bình của các dịch mua hàng trong ứng dụng
 • Doanh thu: Tổng doanh thu từ các giao dịch mua hàng trong ứng dụng
 • DAU: Người dùng đang hoạt động hàng ngày
 • Số lượng giao dịch mua: Tổng số giao dịch mua của tất cả người dùng

Mẹo: Nếu có phân tích bổ sung trong một báo cáo (Ví dụ: Có thể phân tích ARPDAU thành Doanh thu trung bình/người dùng thanh toán (ARPPU) và Phần trăm thanh toán) thì một biểu tượng Drill down khác sẽ hiển thị. Nhấp vào biểu tượng Drill down sẽ đưa bạn đến chế độ xem được định cấu hình lại của trang Chi tiết doanh thu với một câu hỏi mới được chọn.

Bằng cách nhấp vào biểu tượng Drill down, bạn có thể xoay quanh các câu hỏi cho đến khi tìm được nguyên nhân chính của sự sụt giảm ở một chỉ số.

Ví dụ

Nếu bạn bắt đầu với câu hỏi “Tại sao doanh thu sụt giảm”, bạn sẽ thấy ba biểu đồ:

 • Biểu đồ trên cùng: Doanh thu
 • Biểu đồ dưới cùng bên trái: Người dùng đang hoạt động
 • Biểu đồ dưới cùng bên phải: ARPPU

Nhấp vào biểu tượng Drill down trên biểu đồ ARPDAU sẽ xoay quanh câu hỏi “Tại sao ARPDAU giảm” và trang sẽ được định cấu hình lại bằng một nhóm mới gồm ba biểu đồ:

 • Biểu đồ trên cùng: ARPDAU
 • Biểu đồ dưới cùng bên trái: ARPPU
 • Biểu đồ dưới cùng bên phải: Phần trăm thanh toán

Để hiểu rõ hơn về ARPPU, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Drill down trên biểu đồ ARPPU.

Dưới các biểu đồ, bạn có thể xem bảng chỉ số doanh thu và mức độ tương tác theo nhóm thuần tập người dùng và ngày. Để thay đổi dữ liệu hiển thị trên bảng của bạn, hãy nhấp vào danh sách thả xuống “Loại chỉ số” và "Nhóm hàng theo” gần đầu bảng và nhấp vào một biểu tượng.

Dữ liệu trong bảng

Bạn có thể sử dụng bảng ở cuối trang Chi tiết doanh thu để xem lại chỉ số chính cho 28 ngày qua.

Nhãn Định nghĩa
Ngày Ngày diễn ra hoạt động
Doanh thu Tổng doanh thu có được vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng; bao gồm giao dịch mua cho tất cả người dùng
ARPPU Doanh thu trung bình/người dùng thanh toán. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và tất cả người dùng
ARPDAU Doanh thu trung bình/người dùng đang hoạt động hàng ngày. Ước tính chỉ dựa trên hoạt động của người dùng đăng nhập
Số lượng giao dịch mua Số lượng giao dịch mua thực hiện vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và tất cả người dùng
Giá trị giao dịch trung bình Giá trị giao dịch trung bình vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và tất cả người dùng
Số người dùng đang hoạt động Người dùng đang hoạt động vào ngày đó. Chỉ dựa trên người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $0 đến $1 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $0 đến $1 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $1 đến $5 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $1 đến $5 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $5 đến $10 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $5 đến $10 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $10 đến $30 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $10 đến $30 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $30 đến $50 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $30 đến $50 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu từ $50 đến $100 Phần trăm người dùng đã tiêu từ $50 đến $100 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Đã tiêu hơn $100 Phần trăm người dùng đã tiêu hơn $100 vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Phần trăm thanh toán Phần trăm người dùng đã thực hiện một giao dịch mua trở lên vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Phần trăm đã mua trên 2 Phần trăm người dùng đã thực hiện hai giao dịch mua trở lên vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Phần trăm đã mua trên 7 Phần trăm người dùng đã thực hiện 7 giao dịch mua trở lên vào ngày đó. Chỉ dựa trên giao dịch mua trong ứng dụng và người dùng đăng nhập
Nhân khẩu học

Trên trang Nhân khẩu học của mình, bạn có thể xem dữ liệu về người chơi mới và đang hoạt động cùng với thông tin giữ chân người chơi. Khi sử dụng bộ lọc thời gian gần phía trên cùng bên phải của màn hình, dữ liệu được hiển thị trong cho khoảng thời gian sau:

 • 1 ngày
 • 7 ngày
 • 30 ngày
 • Toàn thời gian

Người chơi mới và người chơi đang hoạt động

Trên các tab Người chơi mớiNgười chơi đang hoạt động của bạn, bằng các liên kết gần phía dưới cùng bên trái của biểu đồ, bạn có thể xem dữ liệu theo:

 • Quốc gia: Những quốc gia hàng đầu nơi người chơi của bạn sống
 • Độ tuổi
 • Giới tính
 • Độ tuổi và giới tính (biểu đồ này có thể không xuất hiện đối với những trò chơi không có đủ người chơi).
Chuỗi thời gian

Trên trang Chuỗi thời gian, bạn có thể xem thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với trò chơi của bạn sau khi mở trò chơi lần đầu tiên. Trang Chuỗi thời gian của bạn sử dụng dữ liệu từ mẫu gồm tối đa 100 người dùng ngẫu nhiên đã chơi trò chơi của bạn trong khoảng thời gian đã chọn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng dữ liệu này:

 • Tìm hiểu cách người dùng chơi trò chơi của bạn ngay sau khi mở trò chơi.
 • Tìm hiểu những việc người dùng làm (mở khóa một thành tích, kích hoạt một sự kiện, v.v.) trước khi mua sản phẩm trong ứng dụng.
 • Xem các loại hoạt động giúp giữ chân người dùng theo thời gian.

Biểu đồ

 • Trục X: Sắp xếp các sự kiện trên trục x dựa vào dấu thời gian hoặc trình tự diễn ra sự kiện. Thời gian là 0 thể hiện ngày người chơi đã đăng nhập vào trò chơi của bạn lần đầu tiên.
 • Phóng to: Điều chỉnh phạm vi chuỗi thời gian. Phạm vi nhỏ hơn cho biết nhiều thông tin chi tiết hơn.
  • Đã tắt khi trục x được đặt thành “Trình tự”.
 • Câu hỏi: Hiển thị chuỗi thời gian của trò chơi của bạn cho các khoảnh khắc quan trọng phổ biến.
 • Cài đặt báo cáo
  • Phân đoạn người chơi: So sánh các loại người chơi khác nhau.
  • Tiêu chí người chơi: Hiển thị chuỗi thời gian với sự kiện người chơi đã chọn.
  • Sự kiện tùy chỉnh: Hiển thị hoạt động cho sự kiện Play Trò chơi tùy chỉnh.
  • Sự kiện được xác định trước: Hiển thị hoạt động cho sự kiện được xác định trước của Play Trò chơi.

Mẹo: Để phóng to và điều chỉnh phạm vi cho chuỗi thời gian, chọn mức phóng to gần đầu biểu đồ hoặc sử dụng chức năng cuộn trang trên chuột hoặc bàn di chuột (nếu được hỗ trợ).

Biểu tượng

Tùy thuộc vào những thứ mà trò chơi của bạn cung cấp, dưới đây là các biểu tượng có thể được hiển thị trên biểu đồ Chuỗi thời gian của bạn:

 • Bắt đầu phiên Session start: Người dùng mở trò chơi lần đầu tiên.
 • Đã bắt đầu chơi Started playing: Người dùng đã bắt đầu chơi trò chơi.
 • Sự kiện Event: Người dùng kích hoạt sự kiện trong trò chơi của bạn. Các biểu tượng sự kiện được mã hóa màu để khớp với danh sách các sự kiện ở phía bên phải của trang Chuỗi thời gian của trò chơi của bạn.
 • Tỷ lệ giữ chân Retention: Đánh dấu khoảng thời gian 2 ngày, 7 ngày và 30 ngày sau khi người dùng mở trò chơi lần đầu tiên.
 • Đã mở khóa thành tích Achievement: Người dùng mở khóa thành tích trong trò chơi.
 • Đã diễn ra chi tiêu (mua hàng trong ứng dụng) Spend: Người dùng mua sản phẩm trong ứng dụng hoặc đăng ký trong trò chơi.
 • Đã rời cuộc chơi Started playing: Người dùng chưa mở trò chơi trong 7 ngày.

Ví dụ

Nếu một dòng hiển thị các biểu tượng Session start Started playing Event Achievement Achievement Achievement Spend được nhóm cùng nhau vào Ngày 1, người dùng này có thể đã tham gia trò chơi vào ngày đầu tiên của họ.

Qua ví dụ này, các biểu tượng cho biết rằng người dùng này đã thực hiện tất cả các việc sau trong 24 giờ đầu chơi trò chơi:

 1. Đã mở trò chơi Session start.
 2. Đã bắt đầu chơi Started playing.
 3. Đã kích hoạt sự kiện Event.
 4. Đã mở khóa nhiều thành tích Achievement Achievement Achievement.
 5. Đã mua sản phẩm trong ứng dụng Spend.

Bạn có thể theo dõi chuỗi thời gian của người dùng để xem mức độ tương tác của họ đã ảnh hưởng như thế nào đến cách họ chơi trò chơi trong tương lai.

Trình xem sự kiện

Nếu có sự kiện trong trò chơi, bạn có thể sử dụng trang Trình xem sự kiện để xem tần suất người dùng kích hoạt các sự kiện riêng lẻ trong trò chơi của bạn.

Dữ liệu Trình xem sự kiện có thể là cách hay để tìm hiểu sự kiện nào trong trò chơi của bạn là phổ biến nhất hoặc ít phổ biến nhất và mức độ liên quan của sự kiện này so với sự kiện khác.

Ví dụ: nếu bạn có sự kiện đã được kích hoạt khi người dùng bắt đầu trận đấu trong trò chơi của mình và sự kiện khác được kích hoạt khi người dùng kết thúc trận đấu, bạn có thể chọn cả hai sự kiện để giúp bạn hiểu rõ hành trình của người dùng.

Biểu đồ

Ở phía bên phải của trang Trình xem sự kiện, bạn có thể chọn các sự kiện riêng lẻ để hiển thị trên biểu đồ. Ngoài ra, nếu bạn muốn so sánh các phân đoạn người chơi khác nhau, bạn có thể chọn các phân đoạn người chơi riêng lẻ để hiển thị trên biểu đồ. Sau khi chọn bộ lọc muốn xem, bạn có thể đánh dấu trang hoặc lưu URL của trang.

Gần đầu trang Trình xem sự kiện, có các trường sau:

 • Loại biểu đồ: Hiển thị dữ liệu biểu đồ đường hoặc thanh
 • Loại tổng hợp: Chọn cách tổng hợp dữ liệu hoạt động
 • Khoảng thời gian: Chọn xem dữ liệu theo ngày hoặc ngày trong tuần
 • Bộ lọc thời gian: Hiển thị 7, 14 hoặc 28 ngày dữ liệu
 • Chuyển đổi chế độ trình xem sự kiện
  • So sánh hoạt động trên nhiều sự kiện tùy chỉnh
   • Phân đoạn người chơi: Lọc hoạt động sự kiện theo một phân đoạn người chơi
   • Sự kiện tùy chỉnh: Chọn một hoặc nhiều sự kiện tùy chỉnh để so sánh hoạt động cho các sự kiện tùy chỉnh của Play Trò chơi
  • So sánh hoạt động cho sự kiện tùy chỉnh trên nhiều phân đoạn người chơi
   • Sự kiện tùy chỉnh: Hiển thị hoạt động cho một sự kiện
   • Phân đoạn người chơi: Chọn một hoặc nhiều phân đoạn người chơi để so sánh hoạt động cho các sự kiện tùy chỉnh của Play Trò chơi
Kênh

Với báo cáo Kênh, bạn có thể tạo biểu đồ kênh từ mọi sự kiện theo trình tự, như thành tích, chi tiêu và sự kiện tùy chỉnh.

Ví dụ: bạn có thể ghi nhật ký các sự kiện tùy chỉnh cho mỗi bước trong một luồng hướng dẫn (ví dụ: bước 1, bước 2, bước 3 theo hướng dẫn), sau đó sử dụng báo cáo kênh để trực quan hóa các điểm thoát trong hướng dẫn của bạn.

Biểu đồ

Ở phía bên phải của trang báo cáo Kênh, bạn có thể chọn các sự kiện trò chơi và phân đoạn người chơi riêng lẻ để hiển thị trên kênh của mình. Sau khi chọn sự kiện và phân đoạn người chơi muốn xem, bạn có thể đánh dấu trang hoặc lưu URL của trang.

Gần đầu trang báo cáo Kênh, có các trường sau đây:

 • Phân đoạn người chơi: Lọc hoạt động sự kiện theo một phân đoạn người chơi
 • Sự kiện tùy chỉnh: Chọn hai hoặc nhiều sự kiện trò chơi để tạo kênh
Nhóm thuần tập

Báo cáo Nhóm thuần tập cho phép bạn chọn bất kỳ sự kiện nào (ví dụ: phiên, chi tiêu tích lũy và các sự kiện tùy chỉnh) và so sánh các giá trị sự kiện tùy chỉnh theo nhóm thuần tập nguời dùng mới. Ví dụ: bạn có thể xem những người dùng đã bắt đầu một ngày trước khi bạn thực hiện thay đổi và ngày hôm sau.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đã tăng gấp đôi giá của tất cả các mặt hàng trên cửa hàng trong trò chơi của mình, bạn có thể xem chi tiêu tích lũy của người dùng đã bắt đầu sau khi thay đổi thấp hơn hoặc cao hơn so với người dùng đã bắt đầu trước thay đổi đó.

Biểu đồ

Ở phía bên phải của trang báo cáo Nhóm thuần tập, bạn có thể chọn một sự kiện trò chơi để so sánh trong số các nhóm thuần tập người dùng mới khác nhau. Ngoài ra, nếu muốn so sánh các phân đoạn người chơi khác nhau, bạn có thể chọn một phân đoạn người chơi để lọc chế độ xem trên biểu đồ. Sau khi chọn bộ lọc muốn xem, bạn có thể đánh dấu trang hoặc lưu URL của trang.

Gần đầu trang Nhóm thuần tập, có các trường sau đây:

 • Phân đoạn người chơi: Lọc hoạt động sự kiện theo một phân đoạn người chơi
 • Sự kiện tùy chỉnh: Chọn một sự kiện để so sánh trong số các nhóm thuần tập người dùng mới
 • Ngày của nhóm thuần tập: Chọn một hoặc nhiều ngày của nhóm thuần tập người dùng mới để so sánh. Di chuột qua ô để xem ngày mà nhóm đại diện (ví dụ: 1 đại diện cho ngày hôm qua, 2 đại diện cho hai ngày trước, v.v).

Phân tích tính năng

Tổng quan

Trên trang Tổng quan của mình, bạn có thể nhìn thấy tóm tắt về hoạt động và mức độ tương tác của người chơi. Để xem chế độ xem chi tiết hơn về số liệu thống kê của bạn, hãy chọn một số liệu thống kê hoặc biểu đồ.

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm được hiển thị thể hiện so sánh với khoảng thời gian trước đó.

Người chơi

 • Người chơi mới: Tổng số người chơi mới đã đăng nhập trong ngày hôm qua, 7 ngày và 30 ngày qua.
 • Người chơi đang hoạt động: Tổng số người chơi đã truy cập dịch vụ trò chơi trong trò chơi của bạn trong ngày hôm qua, 7 ngày qua và toàn bộ thời gian tích hợp dịch vụ trò chơi của bạn.
 • Giữ chân 2 ngày: Tỷ lệ phần trăm người chơi mới quay lại chơi trò chơi của bạn hai ngày sau lần đầu tiên chơi.
 • Người chơi đang hoạt động theo độ tuổi: Tổng số người chơi trong một độ tuổi nhất định trên trục hoành và tỷ lệ phần trăm phân phối trên trục tung.
 • Người chơi đang hoạt động theo giới tính: Bảng phân tích chi tiết về người chơi là nam và người chơi là nữ.
 • Người chơi đang hoạt động theo độ tuổi và giới tính: Hiển thị tổng số người chơi trong một độ tuổi nhất định trên trục hoành và tỷ lệ phần trăm phân phối trên trục tung. Thanh cho mỗi phạm vi tuổi cũng hiển thị bảng phân tích chi tiết về người chơi là nam và người chơi là nữ. Biểu đồ này có thể không xuất hiện cho trò chơi không đủ người chơi.
 • Quốc gia đang hoạt động hàng đầu: 3 quốc gia hàng đầu nơi người chơi sinh sống trong 7 ngày qua.

Thành tích

 • Đã mở khóa: Tổng số thành tích do người chơi mở khóa trong ngày qua, 7 ngày và 30 ngày qua.
 • Thời gian trung bình để mở khóa: Thời gian trung bình người chơi của bạn sử dụng để mở khóa mọi thành tích trong ngày qua, 7 ngày và 30 ngày qua.

Bảng thành tích

 • Điểm số đã đăng: Tổng số điểm duy nhất được đăng lên tất cả các bảng thành tích trong ngày qua, 7 ngày và 30 ngày qua.
 • Bảng thành tích hàng đầu theo điểm số đã đăng: 3 bảng thành tích hàng đầu dựa trên số điểm số đã đăng trong 7 ngày và 30 ngày qua.
Phân tích số liệu về mức độ tương tác

Trên trang Mức độ tham gia của mình, bạn có thể xem số liệu thống kê chi tiết về mức độ tương tác của người chơi, bao gồm cả thành tích, bảng thành tích và hoạt động nhiều người chơi.

Để xem báo cáo, hãy nhấp vào tab gần giữa trang và sử dụng bộ lọc khoảng thời gian gần phía trên cùng bên phải của màn hình để lọc theo thời gian. Sử dụng các hộp kiểm bên cạnh các hàng trong bảng để thêm hoặc xóa lựa chọn khỏi dữ liệu trong biểu đồ của bạn.

Thành tích

Bạn có thể sử dụng dữ liệu thành tích để giúp bạn hiểu và thông báo quyết định thiết kế cho sự tiến bộ của người chơi.

Trên biểu đồ đường, số lượng người chơi đã mở khóa, đã tăng dần hoặc tiết lộ thành tích trong một khoảng thời gian được hiển thị. Để thay đổi nội dung được hiển thị trên biểu đồ, hãy nhấp vào thứ nguyên Đã mở khóa, Đã tăng dần hoặc Đã tiết lộ.

Trên bảng, bạn có thể nhìn thấy số lần mở khóa, tăng dần hoặc tiết lộ của một thành tích, cùng với tỷ lệ phần trăm so với khoảng thời gian trước đó và tổng số.

Bảng thành tích

Bạn có thể sử dụng dữ liệu bảng thành tích để xem số lượng người chơi đang đăng điểm số lên bảng thành tích đã phát hành của mình.

Trên biểu đồ đường, tổng số điểm được đăng lên bảng thành tích đã chọn sẽ được hiển thị.

Trên bảng, bạn có thể thấy tổng số điểm được đăng lên bảng thành tích và cách điểm số được đăng trong một khoảng thời gian so với tổng số.

Nhiều người chơi

Bạn có thể sử dụng dữ liệu nhiều người chơi để xem số lượng và tỷ lệ phần trăm người dùng đang sử dụng các tính năng nhiều người chơi trong trò chơi của bạn.

Trên biểu đồ đường, số lượng các trận đấu đã được bắt đầu sẽ được hiển thị.

Số liệu thống kê nhanh

Thành tích

Trên trang Thành tích của mình, bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê bao gồm:

 • Tỷ lệ phần trăm người chơi đã mở khóa thành tích
 • Số người chơi đã mở khóa thành tích
 • Thời gian trung bình để mở khóa thành tích

Dưới đây là cách tìm số liệu thống kê nhanh về thành tích cá nhân:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Thành tích.
Bảng thành tích

Trên trang Bảng thành tích của mình, bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê về số người chơi đã đăng điểm số lên bảng thành tích.

Dưới đây là cách tìm số liệu thống kê nhanh về bảng thành tích cá nhân:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Bảng thành tích.
Nhiệm vụ

Trên trang Nhiệm vụ của mình, bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê bao gồm:

 • Tổng số người chơi đã chấp nhận nhiệm vụ
 • Tổng số người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ
 • Tỷ lệ phần trăm người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ

Dưới đây là cách tìm số liệu thống kê nhanh về nhiệm vụ cá nhân:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Nhiệm vụ.
Sự kiện

Trên trang Sự kiện của mình, bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê bao gồm:

 • Tổng giá trị của tất cả sự kiện cho tất cả người chơi
 • Trình kích hoạt sự kiện trung bình mỗi ngày
 • Số người chơi mỗi ngày

Dưới đây là cách tìm số liệu thống kê nhanh về sự kiện cá nhân:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Nhấp vào Dịch vụ trò chơi Games services.
 3. Chọn một trò chơi.
 4. Trên menu bên trái, nhấp vào Sự kiện.

Quản lý trò chơi

Chi tiết trò chơi

Trên trang Chi tiết trò chơi, bạn có thể tìm thấy những thông tin sau về trò chơi của mình:

 • Tên hiển thị
 • Mô tả
 • Danh mục
 • Trò chơi đã lưu
 • Nội dung đồ họa
 • Dự án bảng điều khiển API (nếu có)
Ứng dụng được liên kết

Trên trang Ứng dụng được liên kết của mình, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng bạn đã liên kết với dịch vụ trò chơi.

Thử nghiệm

Trên trang Thử nghiệm của mình, bạn có thể thêm người dùng có thể thử nghiệm những thay đổi đã lưu đối với dịch vụ trò chơi trên Google Play trước khi phát hành.

Phát hành

Trên trang Phát hành, bạn có thể xem lại bất kỳ mục nào chưa xử lý cần được hoàn thành trước khi bạn có thể phát hành trò chơi của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?