Статистика ігрових сервісів Google Play

У статистиці ігрових сервісів Google Play ви знайдете інформацію про гравців і взаємодію користувачів із вашими іграми.

Порада: щоб більше гравців користувались ігровими сервісами, зробіть опцію входу в обліковий запис Google помітнішою у своїй грі.

Щоб переглянути статистику ігрових сервісів:

 1. Увійдіть у Play Console.
 2. Натисніть значок Games services.
 3. Виберіть гру.

Примітка. Статистика активності гравців збирається, якщо вони ввійшли в гру через обліковий запис Google. Дані про дохід збираються від усіх гравців. Інформація про країну, вік і стать є приблизною. У статистиці можуть не відображатися незначні показники.

Статистика гравців

Огляд

На інформаційній панелі Огляд статистики гравців ви можете переглянути загальний підсумок фінансових показників своєї гри.

Угорі праворуч натисніть спадне меню Цільове значення й укажіть бажаний дохід за рік або день. Ви зможете порівняти його з фактичним доходом. Щоб змінити валюту доходу, скористайтеся відповідним спадним меню.

Щоб дізнатися більше про те, як працювати з інформаційною панеллю Огляд статистики гравців, виберіть один із розділів нижче.

Показники ефективності

Угорі сторінки "Огляд" відображаються основні показники ефективності, які включають дані про фактичний і цільовий доходи на основі вибраного цільового показника доходу.

Угорі ліворуч на сторінці відображаються дані про цільовий і поточний доходи вашого додатка, а також різниця між ними у відсотках. Угорі праворуч ви побачите дані про дохід додатка за останній день, середній дохід на активного користувача за день (ARPDAU) і кількість активних користувачів.

Ви можете переглянути графіки з такими даними свого додатка:

 • Цільовий дохід: рівень доходу на основі вибраної цільової суми доходу.
 • Фактичний дохід: ковзне середнє за 7 днів.
Цільовий дохід – фактичний дохід

На графіку "Цільовий дохід – фактичний дохід" дані про фактичний дохід порівнюються з вибраним контрольним цільовим показником доходу.

У ньому зібрано дані з першого до останнього дня поточного календарного місяця. На осі Y ліворуч показано сукупний дохід.

За допомогою цього графіка можна порівняти сукупний дохід і cередній дохід на платного користувача (ARPPU) з вибраним цільовим показником доходу.

Рушії бізнесу

На графіку "Рушії бізнесу" показано розподіл активних гравців за середніми значеннями витрат (незначні, середні, значні) за останні 28 днів.

Примітка. Показники витрат за 28 днів (наприклад, витрачено від 0 до 10 дол. США) для незначного, середнього та значного сегментів залежать від вибраного цільового доходу.

Показники в таблиці для кожного сегмента активних користувачів (наприклад, усі активні користувачі за 28 днів, активні користувачі, які "витратили від X до Y дол. США" за останні 28 днів) розраховуються щодня на основі ковзного середнього за 7 днів.

Під кожним стовпцем графіка "Рушії бізнесу" можна переглянути докладну інформацію про окремі сегменти, зокрема:

 • середній дохід за день;
 • середній дохід на активного користувача за день (ARPDAU);
 • середня сума трансакції (сукупний дохід, поділений на кількість трансакцій);
 • середня кількість сеансів кожного активного користувача на день.

Стрілки показують різницю між сьогоднішнім і вчорашнім ковзним середнім за 7 днів.

Крім того, клітинки позначено кольором відповідно до співвідношення фактичних і контрольних показників для подібних ігор:

 • зелений: фактичний показник значно вищий за контрольний показник;
 • світло-зелений: фактичний показник вищий за контрольний показник;
 • безколірний: фактичний показник приблизно дорівнює контрольному показнику;
 • світло-червоний: фактичний показник нижчий за контрольний показник;
 • червоний: фактичний показник значно нижчий за контрольний показник.

Якщо для певного показника можна переглянути докладніші дані, у клітинці відображатиметься значок Drill down. Натиснувши його, ви перейдете на сторінку Дані про доходи, де буде вибрано сегмент витрат і відповідне запитання.

 • Якщо перейти за посиланням ARPDAU "Витрачено понад 15 дол. США", відкриється сторінка Дані про доходи, де буде вибрано сегмент витрат "Витрачено понад 15 дол. США" та запитання "Чому знизився показник ARPDAU?"
Повернення гравців

У звіті "Повернення гравців" показано відсоток гравців, які продовжували грати в гру на 7-й або 28-й день після її встановлення.

Примітка. Ці дані розраховуються на основі кількості гравців, які повернулися через точну кількість днів після встановлення гри. Наприклад, участь у грі протягом 1 дня – це відсоток гравців, які повернулися в гру рівно через один день після першої спроби.

Досягнення гравців

У звіті "Досягнення гравців" можна побачити кількість досягнень, які здобули гравці.

Щоб удосконалити та покращити показник утримання гравців, можете скористатися послідовністю досягнень гравців і визначити складні етапи, коли користувачі покидають гру.

Звіт містить таку інформацію:

 • Кількість гравців на рівні "X". Кількість гравці які отримали "X" досягнень за останні 28 днів
 • Відсоток користувачів на рівні "X". Відсоток гравців, загальна кількість досягнень яких становить "X"
 • Відсоток відтоку користувачів на рівні "X". Відсоток гравців, які не заходили в гру протягом 7 останніх днів після отримання "Х-го" досягнення
 • Відсоток сеансів на рівні "X". Відсоток усіх сеансів гравців із загальною кількістю досягнень "Х"
Доходи та витрати

На основі звіту "Доходи та витрати" можна регулювати економіку в грі. Він показує, чи ви надаєте валюту в грі швидше, ніж гравці можуть її використати.

Наприклад, якщо показник умовних зароблених "золотих монет" вищий ніж показник витрачених, у гравців немає причин купувати їх.

Нижче описано, як увімкнути звіт про надходження та витрати.

Як створити подію надходження основної валюти
 1. Перейдіть у розділ "Ігрові сервіси" Games services.
 2. Виберіть гру.
 3. У меню ліворуч натисніть Події.
 4. Створіть подію, щоб відстежувати "основну валюту", яку отримують користувачі, як-от золоті монети, зароблені за виконання місії. (Якщо ви вже створили подію, яка відстежує основну зароблену валюту, цей крок можна пропустити.)
 5. Виберіть тип події "Надходження основної валюти".
 6. Угорі екрана натисніть Зберегти.
Як створити подію витрат основної валюти
 1. Перейдіть у розділ "Ігрові сервіси" Games services.
 2. Виберіть гру.
 3. У меню ліворуч натисніть Події.
 4. Створіть подію, щоб відстежувати "основну валюту", яку витрачають користувачі. (Якщо ви вже створили подію, яка відстежує основну витратну валюту, цей крок можна пропустити.)
 5. Виберіть тип події "Витрати основної валюти".
 6. Угорі екрана натисніть Зберегти.

Докладніше про те, як налаштувати події в Play Console.

Щоб дізнатися більше про інтеграцію подій у гру, перегляньте наведені нижче статті.

Примітка. Підтримується лише одна подія надходження основної валюти й одна подія витрат основної валюти.

 

Додаткова статистика гравців

Дані про доходи

На сторінці Дані про доходи можна переглянути докладні дані про дохід від ваших ігор.

Щоб сегментувати певний показник або дізнатися про нього більше, угорі сторінки натисніть спадне меню "Сегмент гравців" або "Запитання" та виберіть потрібну опцію. Коли ви вибираєте певний сегмент, усі дані на сторінці деталей доходу фільтруються за вибраним діапазоном прибутку.

 • Середня сума трансакції: середня сума покупок у додатку
 • Дохід: загальний дохід від покупок у додатку
 • DAU: кількість активних користувачів за день
 • Кількість покупок: загальна кількість покупок усіх користувачів

Порада: якщо доступний додатковий розподіл звіту (наприклад, ARPDAU можна поділити на середній дохід на платного користувача (ARPPU) і відсоток покупців), відображається значок Drill down. Якщо натиснути значок Drill down, відкриється сторінка Дані про доходи з новим запитанням.

Натискаючи значок Drill down, ви можете фільтрувати запитання, доки не виявите причину зниження показників.

Приклад

Якщо ви почали із запитання "Чому знизився дохід", з’явиться три графіки:

 • Графік угорі: дохід
 • Графік унизу ліворуч: активні користувачі
 • Графік унизу праворуч: ARPPU

Натисніть значок Drill down на графіку ARPDAU. Запитання буде змінено на "Чому знизився показник ARPDAU?", а на сторінці з'являться три нові графіки.

 • Графік угорі: ARPDAU
 • Графік унизу ліворуч: ARPPU
 • Графік унизу праворуч: відсоток покупців

Щоб докладніше вивчити показник ARPPU, натисніть значок Drill down на графіку ARPPU.

Під графіками розташована таблиця показників доходу й взаємодії з розподілом за датою та групами користувачів. Щоб змінити дані, які ви бачите в таблиці, натисніть спадні меню "Тип показника" та "Параметри групування рядків" угорі таблиці, а потім натисніть відповідний значок.

Дані таблиці

У таблиці внизу сторінки Дані про доходи можна переглянути основні показники за останні 28 днів.

Показник Опис
Дата День, коли відбулась активність
Дохід Загальний дохід за цей день. Розраховується виключно на основі покупок через додаток і включає покупки всіх користувачів
ARPPU Середній дохід на покупця. Розраховується виключно на основі покупок у додатку всіх користувачів
ARPDAU Середній дохід на активного користувача за день. Дані розраховуються виключно на основі активності користувачів, які ввійшли в обліковий запис
Кількість покупок Кількість покупок за цей день. Розраховується виключно на основі покупок у додатку всіх користувачів
Середня сума трансакцій Середня сума трансакції в цей день. Розраховується виключно на основі покупок у додатку всіх користувачів
Активні користувачі Користувачі, активні в цей день. Враховуються лише користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 0 до 1 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 0 до 1 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 1 до 5 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 1 до 5 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 5 до 10 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 5 до 10 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 10 до 30 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 10 до 30 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 30 до 50 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 30 до 50 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено від 50 до 100 дол. США Відсоток користувачів, які витратили від 50 до 100 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Витрачено понад 100 дол. США Відсоток користувачів, які витратили понад 100 дол. США в цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Відсоток користувачів, які здійснювали оплату Відсоток користувачів, які зробили одну або декілька покупок у цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Відсоток користувачів, які зробили понад 2 покупки Відсоток користувачів, які зробили декілька покупок у цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис
Відсоток користувачів, які зробили понад 7 покупок Відсоток користувачів, які зробили понад сім покупок у цей день. Враховуються лише покупки в додатку та користувачі, які ввійшли в обліковий запис

Часові ряди

На сторінці Часові ряди можна переглянути докладну статистику про те, як користувачі взаємодіють із грою після її першого запуску. Тут відображаються дані про 100 довільно вибраних користувачів, які грали у вашу гру в певний період часу.

На основі цих даних можна дізнатися:

 • як користувачі грають у гру невдовзі після її відкриття;
 • що робить користувач, перш ніж придбати контент у грі (наприклад, розблоковує досягнення, активує подію тощо);
 • які дії сприяють поверненню користувачів у гру.

Графік

 • Вісь X. Упорядковуйте події на осі X за позначками часу або в порядку їх виникнення. Поділка 0 (якщо вибрано час) означає день, коли гравець уперше ввійшов у гру.
 • Деталізація. Відкоригуйте діапазон часових рядів. Що менший діапазон, то докладніші дані.
  • Цей параметр вимкнено, якщо для осі X вибрано "Послідовність".
 • Запитання: переглядайте часові ряди для поширених критичних моментів.
 • Налаштування звіту
  • Сегменти гравців: порівнюйте дані різних типів гравців.
  • Критерії гравців: переглядайте часові ряди для вибраних подій гравців.
  • Спеціальні події: переглядайте активність для спеціальних подій Play Ігор.
  • Попередньо визначені події: переглядайте активність для попередньо визначеної події Play Ігор.

Порада. Щоб відкоригувати діапазон часових рядів, налаштуйте рівень деталізації вгорі графіка чи скористайтеся функцією прокручування сторінки на сенсорній панелі або коліщатком миші (якщо доступно).

Значки

Нижче перелічено значки, які можуть відображатись у звіті Часові ряди.

 • Початок сеансу Session start: користувач уперше запустив гру.
 • Початок гри Started playing: користувач почав грати.
 • Подія Event: користувач активував подію в грі. Значки подій можуть бути різних кольорів. Список усіх подій гри наведено праворуч на сторінці Часові ряди.
 • Повернення гравців Retention: позначає 2-, 7- і 30-денний період після того, як користувач уперше запустив гру.
 • Розблокування досягнень Achievement: користувач розблокував досягнення в грі.
 • Відбулася витрата (куплено контент, що продається через додаток) Spend: користувач придбав контент або оформив підписку в грі.
 • Відтік гравців Started playing: користувач не запускав гру протягом 7 днів.

Приклад

Якщо в рядку першого дня відображаються значки Session start Started playing Event Achievement Achievement Achievement Spend, це означає, що користувач зацікавився грою в перший день.

Значки показують, що впродовж перших 24 годин після початку гри цей користувач:

 1. запустив гру Session start;
 2. почав грати Started playing;
 3. активував подію Event;
 4. розблокував кілька досягнень Achievement Achievement Achievement;
 5. придбав контент у грі Spend.

Ви можете стежити за часовими рядами цього користувача, щоб бачити, як він гратиме у вашу гру в майбутньому.

Перегляд подій

На сторінці Перегляд подій можна побачити, як часто користувачі активують події, які ви додали в гру.

Ця інформація дає змогу оцінювати популярність подій у гравців і порівнювати їх показники.

Наприклад, якщо в грі є дві події, які активуються на початку та в кінці рівня, виберіть їх, щоб зрозуміти, як користувачі проходять рівень.

Графік

Праворуч на сторінці Перегляд подій можна вибрати окремі події для відображення на графіку. Можна також вибрати потрібні сегменти гравців, щоб порівняти їх на графіку. Вибравши потрібні фільтри, ви можете зберегти URL-адресу сторінки або зробити для неї закладку

Угорі сторінки Перегляд подій доступні перелічені нижче поля.

 • Тип графіка: показ даних на лінійному графіку або гістограмі
 • Спосіб групування: вибір способу групування даних про дії гравців
 • Інтервал: показ даних за датою або днем тижня
 • Фільтри часу: показ даних за 7, 14 або 28 днів
 • Перемикач режиму перегляду подій
  • Порівняння активності для кількох спеціальних подій
   • Сегменти гравців: фільтрування активності для подій за одним сегментом гравців
   • Спеціальні події: вибір спеціальних подій сервісу Play Ігри для порівняння активності (може бути лише одна)
  • Порівняння активності для спеціальної події за кількома сегментами гравців
   • Спеціальні події: показ активності для однієї події
   • Сегменти гравців: вибір сегментів гравців для порівняння активності спеціальних подій сервісу Play Ігри (може бути лише один)
Послідовності подій

На основі звіту Послідовності подій можна створити графік будь-якої послідовності подій, як-от досягнень, витрат і спеціальних подій.

Наприклад, ви можете реєструвати спеціальні події для кожного переходу в посібнику (як-от "крок 1", "крок 2", "крок 3"), а потім за допомогою звіту про послідовності візуалізувати точки виходу з посібника.

Графік

Праворуч на сторінці звіту Послідовності подій виберіть ігрові події та сегменти гравців, які хочете побачити на графіку. Налаштувавши ці параметри, ви можете зберегти URL-адресу сторінки або зробити для неї закладку.

Угорі сторінки звіту Послідовності подій доступні перелічені нижче поля.

 • Сегменти гравців: фільтрування активності для подій за одним сегментом гравців
 • Спеціальні події: вибір двох або більше подій у грі для генерування послідовності
Когорти гравців

Звіт Когорти гравців дає змогу порівняти сукупні значення будь-якої події (наприклад, сеансів, сукупного рівня витрат і спеціальних подій) між різними когортами нових користувачів. Наприклад, ви можете переглянути користувачів, які почали грати у вашу гру за день до та день після внесення змін.

Наприклад, якщо ви подвоїли ціну на всі продукти в магазині гри, то можете порівняти, яким був сукупний рівень витрат користувачів до та після внесення цих змін.

Графік

Праворуч на сторінці звіту Когорти гравців можна вибрати одну ігрову подію та порівняти різні когорти нових гравців на основі даних про цю подію. Можна також вибрати один сегмент гравців, щоб відфільтрувати дані на графіку. Вибравши потрібні фільтри, ви можете зберегти URL-адресу сторінки або зробити для неї закладку

Угорі сторінки Когорти гравців доступні перелічені нижче поля.

 • Сегменти гравців: фільтрування активності для подій за одним сегментом гравців
 • Спеціальні події: вибір однієї події для порівняння між різними когортами нових гравців
 • Дні когорт: вибір одного або кількох днів когорт нових користувачів для порівняння. Наведіть курсор на клітинку, щоб переглянути її дату (наприклад, клітинка 1 показує дані за вчора, клітинка 2 – за два дні тому тощо).

Статистика функцій

Огляд

На сторінці Огляд можна переглянути звіт про активність гравців і їхню взаємодію. Щоб переглянути докладніші дані, виберіть окрему статистику або графік.

Примітка. Відображувані відсотки є порівнянням із попереднім періодом часу.

Гравці

 • Нові гравці. Загальна кількість нових гравців, які ввійшли в обліковий запис за останній день, останні 7 і 30 днів.
 • Активні гравці. Загальна кількість гравців, які скористались ігровими сервісами у вашій грі за останній день, останні 7 днів і за весь час інтеграції ваших ігрових сервісів.
 • Участь у грі протягом 2 днів. Відсоток нових гравців, які повернулися в гру протягом двох днів після першої спроби.
 • Активні гравці за віком. Загальна кількість гравців певного вікового діапазону на горизонтальній осі та відсоток розповсюдження на вертикальній осі.
 • Активні гравці за статтю. Розподіл гравців на чоловіків і жінок.
 • Активні гравці за віком і статтю. Відображає загальну кількість гравців певного вікового діапазону на горизонтальній осі та відсоток розповсюдження на вертикальній осі графіка. Стовпець для кожної вікової групи також показує розподіл гравців на чоловіків і жінок. Цей графік може не відображатися для ігор, у яких недостатня кількість гравців.
 • Найактивніші країни. 3 країни, у яких проживає найбільше гравців, активних протягом останніх 7 днів.

Досягнення

 • Розблоковано. Загальна кількість досягнень, розблокованих гравцями за останній день, останні 7 і 30 днів.
 • Середній час розблокування. Середній час, за який гравці розблоковували досягнення, за останній день, останні 7 і 30 днів.

Таблиці лідерів

 • Кількість результатів. Загальна кількість унікальних результатів, опублікованих у всіх таблицях лідерів, за останній день, останні 7 і 30 днів.
 • Таблиці лідерів із найбільшою кількістю результатів. Три таблиці лідерів із найбільшою кількістю результатів, опублікованих за останні 7 і 30 днів.
Аналіз взаємодії

На сторінці Взаємодія можна переглянути докладну статистику взаємодії гравців, зокрема досягнення, таблиці лідерів і активність в іграх для кількох гравців.

Щоб переглянути звіт, натисніть вкладку в центрі сторінки та за допомогою фільтрів часу вгорі екрана відфільтруйте результати за часом. Установіть прапорці біля рядків таблиці, щоб додати або видалити вибрані дані з графіка.

Досягнення

Дані про досягнення гравців допомагають зрозуміти, як працює ваша гра та що можна змінити.

На лінійному графіку відображається кількість гравців, які розблокували, додали або відкрили досягнення впродовж певного періоду часу. Щоб змінити вміст графіка, натисніть параметр Розблоковані, Додані або Відкриті.

У таблиці можна побачити кількість розблокованих, доданих і відкритих досягнень, а також їхній відсоток порівняно з попереднім періодом часу та загальною кількістю.

Таблиці лідерів

За допомогою даних таблиці лідерів можна дізнатися, скільки гравців публікують результати в опублікованих таблицях лідерів.

На лінійному графіку відображається загальна кількість результатів, опублікованих у вибраних таблицях лідерів.

У таблиці відображається загальна кількість результатів, опублікованих у таблиці лідерів, і порівняння кількості опублікованих результатів за певний період часу із загальною кількістю результатів.

Ігри для кількох гравців

У статистиці ігор для кількох гравців можна переглянути кількість і відсоток користувачів, які грають у вашу гру спільно з іншими.

На лінійному графіку відображається кількість розпочатих ігор.

Стисла статистика

Досягнення

Статистика на сторінці Досягнення містить указані нижче дані.

 • Відсоток гравців, які розблокували досягнення
 • Кількість гравців, які розблокували досягнення
 • Середній час розблокування досягнення

Щоб переглянути стислу статистику для окремих досягнень:

 1. Увійдіть у Play Console.
 2. Натисніть значок Games services.
 3. Виберіть гру.
 4. У меню ліворуч натисніть Досягнення.
Таблиці лідерів

У статистиці на сторінці Таблиці лідерів показано кількість гравців, які опублікували результати в таблиці лідерів.

Щоб переглянути стислу статистику для окремих таблиць лідерів:

 1. Увійдіть у Play Console.
 2. Натисніть значок Games services.
 3. Виберіть гру.
 4. У меню ліворуч натисніть Таблиці лідерів.
Завдання

Статистика на сторінці Завдання містить указані нижче дані.

 • Загальна кількість гравців, які прийняли завдання
 • Загальна кількість гравців, які виконали завдання
 • Відсоток гравців, які виконали завдання

Щоб переглянути стислу статистику для окремих завдань:

 1. Увійдіть у Play Console.
 2. Натисніть значок Games services.
 3. Виберіть гру.
 4. У меню ліворуч натисніть Завдання.
Події

На сторінці Події відображається статистика, яка містить указані нижче дані.

 • Сума всіх значень подій для всіх гравців
 • Середня кількість ініціаторів подій на день
 • Кількість гравців на день

Щоб знайти стислу статистику для окремих подій:

 1. Увійдіть у Play Console.
 2. Натисніть значок Games services.
 3. Виберіть гру.
 4. У меню ліворуч натисніть Події.

Керування іграми

Деталі гри

На сторінці Деталі гри відображається вказана нижче інформація.

 • Назва
 • Опис
 • Категорія
 • Збережені ігри
 • Графічні об’єкти
 • Проект консолі API (якщо є)
Пов'язані програми

На сторінці Пов'язані програми відображаються додатки, які ви підключили до ігрових сервісів.

Тестування

На сторінці Тестування можна додавати користувачів, які тестуватимуть збережені зміни в ігрових сервісах Google Play перед їх публікацією.

Публікація

На сторінці Публікація можна переглянути порожні пункти, які потрібно заповнити перед публікацією гри.

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?